Thanksgiving_kalkoenVandaag, op de laatste donderdag van november, vieren de Amerikanen het feest van Thanksgiving waarbij ze de aankomst van de Pelgrimvaders en de eerste kolonisten in de Nieuwe Wereld herdenken en vieren.
Ook in West-Europa wordt dit feest hier en daar gevierd, maar dan wel nagenoeg uitsluitend onder Angelsaksische expats en pro-Amerikanen. De meeste gewone Europeanen laat dit feest koud, als ze het überhaupt al zouden kennen. Maar zij hebben echter ongelijk. 
 
Economieprofessor Richard Ebeling – die ook jarenlang de Foundation for Economic Education geleid heeft – toont in een artikel voor het American Institute for Economic Research immers aan dat eigenlijk alle liberalen, libertariërs, kapitalisten en fiscaal conservatieven dit feest zouden moeten vieren.

 Volgens hem symboliseert Thanksgiving immers veel meer dan het overleven van de Plymouth Colony door de deals met de Indianen en de interventie van de Almachtige. Ebeling stelt dat Thanksgiving de ultieme triomf van het kapitalisme op het collectivisme incarneert.

 Het spreekt dan ook voor zich dat ondergetekende vanavond met enkele liberale vrienden eveneens een gevulde kalkoen met gravy, relish, cranberry sauce, sweet potatoes en – natuurlijk – apple pie zal gaan nuttigen, met rode wijn uit Virginia. Een heildronk op de vrijheid.

Richard Ebeling stelt dat niet zoeer Gods interventie de oogst na jaren van misoogsten heeft doen lukken, maar wel dat het ersatz-communisme binnen de Plymouth Colony tot economische rampspoed leidde en dat de kolonie pas begon te floreren toen ze het kapitalisme omarmden.

 Ik heb het bewuste artikel van Ebeling op mijn eigen weblog overgenomen: http://vincentderoeck.blogspot.com/2009/11/thanksgiving-triumph-of-capitalism-over.html

 Ingezonden door Vincent De Roeck, beheerder van Libertarian.be en voorzitter van de Mises Youth Club in Brussel.