DriesocialistischepoliticilogosDe drie voornaamste, meest invloedrijke, hoofdstromingen van het socialisme zijn communisme, nationaal-socialisme en sociaal-democratie. Deze drie takken van socialisme zijn allen ontstaan in de 20ste eeuw. Het communisme en de huidige sociaal-democratie ontstonden tussen 1900 en 1920, als gevolg van een breuk binnen de internationalistische socialistische beweging. Een van de redenen dat het kwam tot deze breuk was de afname van het vertrouwen dat de kapitalistische orde langs democratische weg omver kon worden geworpen.

Het schisma in het internationale socialisme vond in Rusland plaats in 1903, toen de Bolsjewieken uit de Russische Sociaal-democratische arbeiderspartij stapten en in Nederland tussen 1909, toen de revolutionair geörienteerde marxisten uit de SDAP werden gezet, en 1918; toen de Communistische Partij Holland werd opgericht. Het nationaal-socialisme ontstond vlak na de Eerste Wereldoorlog.

Juist vanwege de combinatie van overeenkomsten en verschillen op essentiële punten is het onderlinge wantrouwen, en de haat, tussen de aanhangers van de drie socialismes altijd groot geweest.

De communisten streven naar de nationalisering van alle productiemiddelen. De sociaal-democraten en de nationaal-socialisten hebben er weinig moeite mee om, ook al is het om pragmatische redenen, privébezit deels in tact te laten als de overheid in sterke mate controle kan uitoefenen.

Het gebrek aan economische vrijheid is onder een communistisch regime het grootst en bij een sociaal-democratisch bestuur het minst groot. Nationaal-socialistisch bestuur zit ten opzichte van sociaal-democratie en communisme in het midden. Minder collectivistisch dan communisten, maar collectivistischer dan sociaal-democraten. Men zou de verschillen en overeenkomsten tussen de drie socialistische hoofdstromingen schematisch weer kunnen geven.

schemsoc

Doordat veel sociaal-democraten in navolging van de communisten de nationaal-socialisten ‘fascistisch’ en rechts zijn gaan noemen staan veel mensen, die door sociaal-democratische ideologen beïnvloed zijn, er niet bij stil dat het nationaal-socialisme een ideologie is die een sterkere mate van socialisme voor staat dan de sociaal-democratie en om die reden, vooral in sociaal-economisch opzicht, linkser te noemen is dan sociaal-democratie.

Zowel het partijprogramma van de NSDAP als de praktijken van de partij van Hitler maken duidelijk dat nationaal-socialisten radicalere socialisten zijn dan sociaal-democraten.

Zo eisten de nationaal-socialisten o.a. dat:

1) al het inkomen dat niet afkomstig is van arbeid moest worden afgeschaft

2) alle bedrijven die georganiseerd zijn in kartels genationaliseerd moesten worden

3) de nutsbedrijven genationaliseerd moesten worden

4) dat grote bedrijven hun winst moesten delen met hun arbeiders

5) er een staatspensioen moest komen

6) er een verbod op speculatie, te beginnen bij de speculatie met onroerend goed, moest komen

7) het Romeinse recht, met een vorm van individuele eigendomsrechten als basis, zou worden vervangen door een op collectivistische leest geschoeid Duits recht

8 ) staatsonderwijs moest worden ingevoerd.

Ludwig von Mises schreef in het jaar van de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog het volgende: De Nazi’s dwongen geen prijsbeheersing af binnen een markteconomie, zoals hun buitenlandse bewonderaars beweren. Voor hen was prijsbeheersing slechts een methodiek binnen het kader van een systeem dat in alle opzichten er een was van centrale planning. In de Nazi economie was er geen sprake van privé initiatief en vrij ondernemerschap. Alle productie activiteiten werden geleid door het Reichswirtschaftsministerium. Geen onderneming was vrij in zijn handelen af te wijken van de voorschriften van de overheid.

Commercial and Financial Chronicle, 20 december 1945(vert. Ondergetekende).

De afkeer van elkaars ideologie is goed te verklaren omdat communisten, nationaal-socialisten en sociaal-democraten allemaal de arbeiders aan zich willen binden, terwijl zij streven naar de staatsmacht. Hoewel de politici van de diverse socialistische stromingen elkaar publiekelijk verguisden en vooral de verschillen benadrukken staan de diverse socialistische ideologieën niet zo ver van elkaar af als men doet voorkomen.

Het sociaal-economische beleid van de sociaal-democraten lijkt, hoewel minder links dan het nazistische, veel op het sociaal-economische beleid van de nationaal-socialisten. Hitler, en veel andere nationaal-socialisten, voelde zich ideologisch verwant met de communisten maar haatte het internationalistische karakter van die ideologie. De communisten, op hun beurt, vonden het nationalistische element van het nationaal-socialisme een gevaar voor de internationale wereldrevolutie. Sociaal-democraten hebben een afkeer van hun linksere opponenten vanwege het ondemocratische karakter van communisme en nationaal-socialisme.

Behalve verschillen zijn er opvallende overeenkomsten tussen communisme, nationaal-socialisme en sociaal-democratie. Alle drie ideologieën zijn socialistisch, zijn voorstander van gedwongen herverdeling en een sociaal vangnet ten koste van (een deel van) de bevolking, komen op voor groepen mensen die zij aanmerken als zwakkeren in de samenleving, staan alle drie een beperking van individuele vrijheid en beperking van vrijheid van meningsuiting voor, zijn voorstander van verregaande regulering door de overheid op allerlei vlakken en een tegenstander van een vrije markt.

Nog los van de massamoordpartijen en genociden zijn de communistische en nationaal-socialistische varianten van het socialisme het meest destructief. Sociaal-democratie heeft een iets langere adem dan het communisme en nationaal-socialisme, en heeft ook minder doden veroorzaakt, maar komt als een sluipmoordenaar. De huidige economische crisis markeert het totale failliet van de sociaal-democratie. Socialisme, ook de milde variant, leidt tot de ontwrichting van samenlevingen, sociaal-culturele degeneratie en economische crisis.

Het moge waar zijn dat sociaal-democraten, in tegenstelling tot aanhangers van het communisme en nationaal-socialisme, staatsburgers niet direct van hun leven beroven maar zij ontnemen de mensen wel een groot deel van hun geld, vrijheid, cultuur, sociale cohesie en menselijke waardigheid. Daarom dienen ook de meest lichte varianten van het socialisme met alle niet-agressieve middelen die ons ter beschikking staan, in de eerste plaats met het woord, krachtig bestreden te worden zodat de 21ste eeuw, na een eeuw van dictatoriaal-socialistisch bloedvergieten en democratisch-socialistische decivilisatie, een eeuw kan worden van vrijheid, beschaving, ontwikkeling, welzijn en welvaart.

Oscar

november 2009

 

Op het plaatje zijn in het bovenste gedeelte drie socialistische politieke leiders te zien. Van links naar rechts: Josef Stalin (1879-1953), Adolf Hitler (1889-1945) en Wouter Bos (1963). Onder, van links naar rechts (niet toevallig in deze volgorde) : hamer en sikkel, symbool van het communisme; het hakenkruis, symbool van het nationaal-socialisme; de rode roos (met een vuist) , symbool van de sociaal-democratie.

77 REACTIES

 1. @Mariposa [31]:

  Wat ik gedaan heb in het stukje is juist het tegenovergestelde van demonisering. Zonder Stalin, Hitler en Bos af te schilderen als de Duivel in eigen persoon, het Vleesgeworden Kwaad, zet ik beknopt uiteen wat de verschillen en de overeenkomsten zijn tussen de diverse socialistische ideologiën waarvan deze bekende politici een boegbeeld zijn. De toonzetting van de laatste alinea’s, en met name de laatste, is opiniërend. Maar ja, het is natuurlijk ook een opinie artikel. Het staat eenieder vrij om bijvoorbeeld de genomutulatie, die het gevolg is van sociaal-democratisch beleid, af te keuren of niet. Zelf keur ik roof, dwang, oplichting, mishandeling en moord af.

 2. Waar ik het een beetje moeilijk mee heb, zei de leek, is dat een politieke stroming zoals bijvoorbeeld het socialisme of het communisme omgezet wordt in geld. Op dit moment ervaar ikzelf dat ik vrij ben om te doen en laten wat ik wil, zonder anderen lastig te vallen. Stroom en verwarming kost geld, helemaal mee eens.
  Het feit alleen al dat ik ondanks dat ik niet heb gestudeerd aan een universiteit, mag ik reageren op wat jullie hebben gezegd en schreven. Sommige gebeurtenissen, sommige ervaringen zijn onbetaalbaar, dus niet in geld uit te drukken. Daarvoor heb ik politici niet voor nodig. Dat is een vorm van vrijheid, die door vallen en opstaan toch is bereikt.

  Er wordt weinig geschreven door journalisten over mensen, die achter de schermen, niet in de spotlights, bijzondere dingen hebben gedaan en nog steeds doen. Dapper, want in sommige landen ligt de politie of het leger op de loer. Er zijn Nederlanders genoeg, die zich socialist noemen, omdat zij kei hard werken als vrijwillliger. Geef ze een sticker, dat zij socialist of communist zijn. Nou en? Het gaat er om wat zij dagelijks doen om gelukkig van worden. De vrijheid om dat te ontwikkelen hebben zij op dit moment. Een steuntje in de rug is welkom.Trui
  .

 3. ach je wordt er en beetje moe van, je moet iets zijn van mensen socialist of niet of weet ik wat, het kan me geen ene moer schelen wat iemand is , als het maar een aardig persoon is, is hij/zij tegen iets , ik niet, of voor iets , ik denk dat het me worst zal zijn, maar doe je best verder mensch die iets is of ergens tegen dan wel voor is, leven en laten leven, da’s mijn parool zo ongeveer.
  ik neem een koel biertje nu, socialsit of niet, whatever kijk maar….

 4. @Oscar [36]: Oscar,
  Jij hebt een manier van redeneren die niet deugt. Je plakt mensen arbitrair een etiket op en komt dan met oordelen. Je pakt er in dit geval 3, noemt die socialist en noemt vervolgens het socialisme slecht. Om het even simpel te schetsen. Dit heeft niets meer met de werkelijkheid te maken.

  Succes, Ben

  Oscar [38] reageerde op deze reactie.

 5. @Ben [37]:

  Hoe zou u voorstanders van gedwongen collectivistisme en etatistische herverdeling willen noemen?

  Het is ook nog eens zo dat de bovenstaande heren-politici ZICHZELF socialisten noemden of noemen.

  En het socialisme IS slecht. Slecht in morele zin, slecht voor het welzijn, slecht voor de economie, slecht voor het lichaam, slecht voor de geest, slecht voor de ziel, slecht voor de productie, slecht voor de wetenschap.

  trui [39] reageerde op deze reactie.
  Ben [40] reageerde op deze reactie.

 6. @Oscar [38]: Beste Oscar,
  onderstaande gekopieerd van Wikipedia, want ik heb / had geen idee wat etatistisch betekent.
  Etatisme (of statisme) is de opvatting dat de overheid de samenleving moet sturen in de door haar gewenste richting. Het wordt gebruikt om te beschrijven:

  specifieke gevallen van staatsbemoeienis met persoonlijke, sociale of economische aangelegenheden;
  een vorm van bestuur of economisch systeem waarbij staatsinterventie in de persoonlijke, sociale of economische aangelegenheden een belangrijke rol vormt

  Vraag: wat is het verschil tussen socialisme, etatistisch en dictatuur?

  Volgens mij is er geen verschil. Trui

  Oscar [57] reageerde op deze reactie.

 7. @Oscar [38]: Oscar,
  Zoals zo vaak: ‘it is just the name of the shop’. Natuurlijk zijn deze heren geen socialisten. En als je ook maar een gram echte interesse in dit soort van problematiek zou hebben, dan zou je dat ook weten.

  Kapitalisme is zeer slecht. Slechts 1 miljard mensen lijden honger. Meer dan een miljoen doden in Irak. Meer dan 23 miljoen Russiche burgerslachtoffers in de 2de wereldoorlog. Etc, etc, etc. Stuitende verrijking. De lijst van triestheid is inmiddels immens. Je bent slecht als je dat probeert goed te praten met dat knutselwerk van jou.

  Succes, Ben

  Oscar [41] reageerde op deze reactie.

 8. @Ben [40]:

  Ah, non-agressie en vrijwillige ruil is volgens u dus de boosdoener? Het afzien van de initiatie van geweld en ruil waar alle ruilende partijen voordeel bij hebben is volgens u dus zeer slecht. U heeft niet begrepen wat kapitalisme is. Schijnbaar is nijntjetaal net iets te moeilijk voor u. Als u uitleg in Nijntjetaal nog niet kunt begrijpen, dan heeft het lezen van andere artikelen van me geen enkele zin. Orthopedagogiek is nou eenmaal niet mijn specialisme. Ik verwacht van mijn lezers op z’n minst dat zij de cognitieve vaardigheden van een gemiddelde peuter hebben.

  Ik praat geen enkele socialist goed, integendeel. Ik heb kritiek op de socialisten zorgen voor schaarste, socialisten die de oorlog in Irak veroorzaakt hebben, socialisten die tientallen miljoenen Sovjet-burgerslachtoffers veroorzaakten, zichzelf verrijkende socialisten en wat dies meer zij.

  Het lijkt erop dat het u gewoon niet kunt hebben dat ‘uw socialisme’ keer op keer een zeer verwerpelijke en a-sociale ideologie blijkt. Zelf is u ook niet vies van agressief geweld. Getuige die slotzin van de Marx-artikel, waarin in niet mis te verstane woorden oproept tot agressief geweld.

  Knutselwerk? Geef eens inhoudelijke kritiek op dat knutselwerk!

  Ben [43] reageerde op deze reactie.

 9. Kapitalisme is de redding uiteindelijk, door het kapitalisme de schuld te geven van alle onrecht heb je het niet begrepen, geeft niet, maar ik meld het wel even.
  Het gaat bij de staat die heft van het kapitalisme om eerlijke hulp, dwz als het goed is, maar het is niet goed, daar kan het kapitalisme (dat is gewoon handel tussen mensen) niets aan doen, want ze is de staat niet maar een economisch gegeven, geen kerk of zo.

  Ben [44] reageerde op deze reactie.

 10. @Ben [44]:

  Ben, uw hoop zal nog wel vaker de bodem ingeslagen worden. Ik ben namelijk niet de enige die afkeer heeft van agressief geweld. Sterker nog: ik geloof dat er latent miljoenen mensen zijn die agressief geweld afkeuren. Ik geloof dat er heel veel mensen zijn die het in wezen abject vinden dat vrijwillige intermenselijke handelingen van vredelievende mensen met geweld doorkruist worden.

  Ontwaak en ruik de ijzergeur van het nutteloze bloedvergieten van uw ideologische geestverwanten! Uw mede-materialisten! Uw mede-socialisten! Uw mede-propagandisten van agressief geweld!

  Ben [46] reageerde op deze reactie.

 11. @Ben [46]:

  Ik praat gewelddadige systemen juist niet goed. Ik geef er scherpe kritiek op. En ik ben aanhanger van non-agressie.

  Ik stel in mijn stukje dat ook de meest lichte varianten van agressie met alle niet-agressieve middelen die ons ter beschikking staan, in de eerste plaats met het woord, krachtig bestreden dienen te worden.

  Uw reacties krijgen steeds meer het karakter van domme, infantiele, stampvoetende, recalcitrantie aangezien u het steeds weer na laat om argumenten te geven.

  Ik schrijf: ik ben voorstander van non-agressie en keur agressief geweld af.

  U schrijft: jij bent voorstander van agressie en je keurt geweld goed.

  Dat zou met een semantisch probleem van doen kunnen hebben. Dat u mensen met miljoenen ombrengen in concentratiekampen geen agressief geweld wil noemen en mensen die kritiek hebben op het vermoorden van miljoenen mensen wél ziet als voorstanders van agressie. Als u een systeem dat miljoenen mensen in concentratiekampen ombrengt, door executies en uitputting, niet gewelddadig vindt en hetgeen waar ik voor sta (nooit mensen dwingen, nooit mensen aanvallen, nooit mensen bestelen, nooit mensen bedriegen), wel, dan hebben wij een andere opvatting over wat geweld is en wat niet.

  Ben [49] reageerde op deze reactie.

 12. @Ben [46]:

  “Iemand die een geweldadig systeem goed praat maar er wel een aanhanger van is.”

  Het niveau van Ben’s verbale uitingen wordt er gezien de ad hominems niet beter op. Het mag duidelijk zijn, dat Ben zelf wel aanvoelt dat hij deze discussie, die gezien de reakties van Ben eerder non-discussies zijn, niet kan ‘winnen’.

  Opvallend is ook, dat Ben de wereld totaal op zijn kop ziet, en (zoals de meeste soosjalisten) de feiten gewoonweg verdraait en ondanks meerdere pogingen om uit te leggen wat het verschil is tussen kapitalisme en de klerezooi waar we tegenwoordig mee te maken hebben, het verrekt om te denken.

  Ben is een uiterst verward linksmensch, die in de basis het beste voorheeft met de mensen en ze met geweld daartoe wil dwingen. Ben’s verachtelijke soosjalistiese gedachtengoed is achterhaald door de historische feiten.

  Het is maar goed dat Ben geen enkele zeggenschap heeft over anderen, en ik hoop dat dat zo blijft zolang hij de meningen heeft die hij nu heeft. Helaas zijn er hordes anderen die analoge foutieve, op gevoelens gebaseerde gedachtenpatronen hanteren en wél wat te vertellen hebben. De resultaten in Nederland zijn duidelijk als je alleen al naar de puinhopen van paars en wat ervoor en erna kwam kijkt. Behalve als je Ben heet, natuurlijk.

  Ben [50] reageerde op deze reactie.

 13. @Ben [49]:

  Kapitalisme = nijntje wordt niet bestolen en niet geslagen, ook niet door organisaties die vinden dat zij het recht hebben te mogen stelen en te slaan.

  Als u mensen met miljoenen ombrengen in concentratiekampen niet gewelddadig vindt en kapitalisme wel dan verstaan wij onder het woord geweld schijnbaar iets anders.

  Welja, het afzien van agressief geweld ziet u als oorzaak tot hongersnood? Blijkt niet uit de geschiedenis en de feiten. De Holodomor van de winter 1932 op 1933 (onder socialistisch regime), de dodenmarsen van uitgeputte, hongerlijdende joden tijdens WO II (onder socialistisch regime), de hongersnood in de opstandige Ethiopische provincies in 1984 en 1985 (onder socialistisch regime), de hongersnoden in Noord-Korea (onder socialistisch regime).

 14. @Ben [53]:

  Dus mensen met een non-agressie standpunt zijn geen deel van de echte beschaving? En ik maar denken dat non-agressie de basis van beschaving is. Dus als ik zou verklaren dat het best OK is om af en toe iemand te beroven of in elkaar te slaan dan zou ik tot de echte beschaving behoren?

  Ah, u gaat mij een plekje geven. Hopelijk een vruchtbare plek onder de zon. Ik ben diep geroerd door zoveel filantropie.

  Hoezo zou ik geweld ondersteunen? Ik vind dat u nogal lasterlijk is naar mij toe. Ik verdedig elke keer weer non-agressie. En ik zou geweld ondersteunen? Leg dat eens uit.

  Ben [55] reageerde op deze reactie.

 15. @Ben [55]:

  Kapitalisme: goederen in handen van mensen die zich niet het recht aangematigd hebben geweld te mogen gebruiken zonder dat er geweld tegen hen gebruikt is. Kapitalisme = goederen in handen van non-agressors.

  Dus steun aan goederen in handen van non-agressors is steun aan geweld? Dat is net zo ridicuul als iemand die vindt dat seks tussen mens en mens altijd met wederkerige instemming dient plaats te vinden ervan te beschuldigen een voorstander van verkrachting te zijn. Kortom: de wereld op z’n kop.

  Wat is volgens u gewelddadig aan kapitalisme?

 16. @Oscar [57]: Beste Oscar,
  volgens mij is de basis dat het dier de mens geen oplossing heeft gevonden voor competitie. In onze westerse cultuur is bijna alles wat de mens doet een competitie. De slimste, de snelste, de mooiste, de leukste, de lelijkste zij krijgen een prijs. Jaloezie is het eerste gevoel wat de kop op steekt, met alle gevolgen van dien. Er zijn uitzonderingen.

  Je zou de film: the Gods must be crazy, eens moeten zien.

  De film begint als een documentaire, waarin op satirische wijze een beeld wordt geschetst van het jachtige westerse leven. Daarna zien we een vliegtuigje, waarvan de piloot een glazen Colaflesje uit het raam gooit. De bosjesmannen komen, na het vinden van het flesje voor het eerst met de buitenwereld in contact. Ze bedenken allerlei nuttige gebruikswijzen voor het flesje, maar na een tijdje ontstaan er spanningen: ze worden afgunstig en krijgen ruzie, iets dat ze eerder nooit meemaakten. Daarom gelooft Xixo dat het flesje een kwaadaardig ding is en besluit het weg te gooien aan het einde van de wereld.

  Hij gaat op reis en komt hier verschillende “goden” tegen en andere voor hem onverklaarbare zaken. De verschillende verhalen worden parallel verteld: het verhaal van Xixo op reis naar het einde van de wereld, een schooljuf die komt lesgeven in Botswana en wordt opgehaald door een ietwat wereldvreemde, stuntelige en verlegen onderzoeker met een halfdefecte auto en een oogje op de lerares. Tenslotte verschijnt een guerrillaorganisatie die een aanslag wil plegen op de president. Uiteindelijk komen alle verhaallijnen samen. Het is een film vol humor, met veel slapstick door middel van versnellingen.

  Ontvangen van “http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Gods_Must_Be_Crazy”

  Ben [59] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.