obama-healthcareDat het Amerikaanse systeem voor gezondheidszorg verbeterd kan worden, wordt door weinig mensen betwijfeld. Over de vraag op welke manier dat zou dienen te geschieden, verschillen de meningen nogal.

Eén ding is echter wel zeker: een verdere socialisering van de gezondheidszorg zal alleen maar tot méér ellende leiden, zoals tekorten, lange wachtrijen en hogere kosten. Als voorbeeld moge de situatie in Canada dienen, zie ook dit artikel (KLIK).

In Europa kunnen we dan denken aan landen als het VK en Nederland, alhoewel dat in de hierna volgende video van Eline van den Broek (bekend van o.a. het Libertas-echèc) niet echt goed uit de verf komt.

Wat wél uit de verf komt van het Center for Freedom and Prosperity, is haar advies om vooral niet de richting van Europa op te gaan.

[HTML1]

Hattip: Hub.

Zal Big Spender Obama zijn voorstellen ongewijzigd doorgedrukt krijgen ?

2 REACTIES

  1. @johan [1]:

    Dan mogen ze wat mij betreft eerst eens haarfijn uit gaan leggen wat ze daar nu precies mee bedoelen.

Comments are closed.