592835887_5_PpFqaPolitiek Nederland is thans weer eens in een ordinair moddergevecht verwikkeld. Zo noemde Minister van der Laan het een groot gevaar voor de rechtstaat als de PVV groot zou worden. Alexander Pechtold zei over Wilders:‘Geert Wilders is een racist en extreem-rechts.’ Drie mensen met wetenschappelijke pretentie, en wellicht ook de pretentie politiek neutraal te zijn (wie weet) vinden dat De PVV van Geert Wilders is een extreem-rechtse partij die islamofobie en systeemhaat tegen de overheid mobiliseert. Een gevaar voor de staatsveiligheid en een ondermijning van de democratie. 

De uitspraken van Minister van der Laan zijn natuurlijk begrijpelijk gezien het verwachtte zetelverlies van zijn partij, de PVDA. Een rat in het nauw bijt al gauw. Alexander Pechtold, die met het op de valreep geen genocide noemen van de genocide op de Armenen tijdens de Eerste Wereldoorlog voorkwam dat de D’66 een eenmansfractie in de kamer zou worden, had zich al eerder kenbaar gemaakt als schaamteloze politieke opportunist. In 2005 stelde de D’66 nog de vraag waarom de Turkse regering de term ‘genocide’ weigerde te gebruiken. De fractie van D66 is teleurgesteld in de krampachtige manier waarop in Turkije met de genocide op de Armeniërs wordt omgegaan, heette het toen nog. Een genocide die vlak voor de verkiezingen zowaar geen genocide meer werd genoemd. De ene belangengroep in de achterban bleek belangrijker dan de andere belangengroep in de achterban. Er wonen in Nederland nu eenmaal meer kiesgerechtigde Turken dan kiesgerechtigde rechters en psychiaters.

 

Gelukkig voor Pechtold en consorten weet de D’66 als geen andere partij het korte collectieve geheugen van Nederland uit te buiten. De partij die een beetje sociaal-democratischer is dan de VVD en een beetje minder sociaal-democratisch dan de PVDA poseert als het geweten van politiek correct Nederland en hier trappen zoveel mensen in dat mogelijk één op de zes van de zetels in de Tweede Kamer, volgens Maurice de Hond, door de D’66 zou worden opgevuld als er nu verkiezingen zouden worden gehouden. Alexander Pechtold is een begenadigd demagoog. Zonneklaar dat Geert Wilders geen racist is en ook niet extreem-rechts, en ook Alexander Pechtold weet dit. Pechtold is niet zo dom dat hij voor een redelijk rationeel persoon makkelijk doorprikbare drogredenen voor zichzelf zou formuleren. Hoewel ik niet in zijn hoofd kan kijken geloof ik niet dat Pechtold Wilders extreem-rechts of een racist vindt, maar de massa is dom en mensen hebben een slecht geheugen en zullen alleen een emotionele lading van iets onthouden en herkennen in de dwaalbegrippen van de politicus de verschrompelde vruchten van hun eigen beperkte geest terug. Zoals televisie kijkenden die net niet zwakbegaafd zijn zich al een halve intellectueel wanen als zij na de herhaling, op dezelfde avond, van Pauw & Witteman het programma redelijk kunnen volgen, zoals peuters de herhaalde collage filmpjes van de Teletubbies, zo waant de mens die op school geleerd heeft dat racisme stom is en heel erg, zich een na-oorlogse verzetsheld door in te stemmen met alles en iedereen die zich, terecht of niet, als anti-racist afficheert.

 

Nog los van het feit dat degenen die veelal racist worden genoemd helemaal geen racist zijn, is het uiterst dubieus dat racisme met massamoord in verband woord gebracht en klassehaat niet. Hier is een goede verklaring voor. Het veroordelen van klassehaat zou namelijk het uitvoeren van de marxistische politieke agenda in gevaar kunnen brengen, terwijl het racisme koppelen aan het laagste waartoe een mens kan zinken het internationale socialisme steunt. Het is als het ware het bedrijven van een vorm van neuro linguïstisch programmeren. De woorden ‘racist’ en ‘extreem-rechts’ hebben in het Nederland van na 1945 uiterst negatieve connotaties gekregen. Wie racist en extreem-rechts wordt genoemd wordt in verband gebracht met genocide. De Shoa van de Tweede Wereldoorlog. Voor de verandering eens een genocide waarvan zelfs de D’66 ondubbelzinnig erkent dat ze heeft plaats gevonden.

 

De volksmennersclub van Pechtold heeft een zekere traditie in het genocidaal campagnevoeren. Zelfs Anne Frank is al een keer ingezet, als zou de politieke opponent van de D’66 voornemens zijn om puberende meisjes te ontvoeren, te deporteren en te laten creperen in een concentratiekamp. Politici zijn allen opportunistische oplichters die enkel interesse hebben in het vergaren van macht en, als ze eenmaal aan de macht zijn gekomen, het consolideren van macht. En dus probeert Minister van der Laan het stupide kiezersvolk neuro linguïstisch te programmeren door zijn politieke opponenten in verband te brengen met gevaar en rechteloosheid om de macht van zijn corrupte seksistenclub, mannetje-vrouwtje-mannetje-vrouwtje op elke kieslijst, te consolideren en tracht de leider van D’66 het demente demos te bezweren door zijn tegenstanders in het streven naar de macht te associëren met massamoordenaars, zonder deze massamoordenaars bij name te noemen. Een kleinzielig en kinderachtig spel van een stel politici. Hun beider uitspraken zijn niet zo heel bedreigend. Veel ernstiger is dat drie mensen die zichzelf beschouwen als wetenschapper en werkzaam zijn op universiteiten zich in het politieke moddergooien mengen. Het is in dit geval veel ernstiger dan moddergooien alleen.

 

Dat de PVV islamofoob wordt genoemd is niet nieuw. Dat de PVV extreem-rechts wordt genoemd ook niet. Wat nieuw is, en zeer huiveringwekkend, is dat de PVV systeemhaat tegen de overheid zou mobiliseren. Zoals ik geconcludeerd heb is de PVV een linkse, sociaal-democratische, partij*. In sociaal-economisch opzicht zelfs een gevaarlijk linkse club die maar een klein beetje minder links is dan de Partij Van De Arbeid. Ofschoon de PVV ook conservatieve trekjes heeft is het over z’n geheel genomen een vrij linkse, vrij etatistische partij die, net als de andere politieke partijen die in het parlement vertegenwoordigd zijn, voor een ruime verzorgingsstaat, alsmede een zeer omvangrijke overheid is en als politieke beweging enkel open staat voor minimale hervormingen op deze gebieden.

 

De PVV is voorstander van gedwongen collectivistische oude dag voorziening. De PVV is voorstander van de uitkeringen voor werkelozen en het koninklijk huis. De PVV is voorstander van het wettelijk minimumloon. De PVV is voor handhaving van door de staat gegeven ontwikkelingshulp. Het leidt geen twijfel: Geert Wilders is links. En niet een klein beetje. Zijn partij is enkel iets minder sociaal-democratisch dan de andere partijen in het parlement. Hij en zijn partij worden door het establishment gehaat zoals rechtlijnige stalinistische communisten de zogenoemde revisionisten haatten. Als deze etatistische linkse club, de PVV, al het verwijt krijgt systeemhaat tegen de overheid te mobiliseren dan valt te vrezen voor de eventuele tegenwerking die mensen die werkelijk verandering nastreven tegemoet kunnen zien. De academische wereld heeft zich, helemaal vanaf 1968, ontwikkeld tot steunpilaar van het regime. De staatsmacht heeft met het onderwijs en de pers trouwe bondgenoten die effectiever lijken te zijn dan gans het ambtenarenapparaat. Dwarse geesten die willen uitbreken schopt men met gemak terug in het hok. Eenzelfde vorm van neuro linguïstisch programmeren, het aanpraten van schuldgevoelens, het uitzetten van demarcatielijnen die bij overschrijding, alleen in gedachten al, mensen in verband brengen met het ergste vuil der aarde, een zelfde soort manipulatie, verdraaiing van begrippen, leugens, een zelfde soort valse moraal. Te vrezen valt dat de overheid en haar academische handlangers zullen opteren voor grof geweld als het subtiele geweld van de gesubsidieerde massa-indoctrinatie uit begint te werken en niet meer afdoende blijkt om het volk gevangen te houden in het web van leugens waar gewelddadige instituten hun machtsbasis aan ontlenen.

 

Oscar

November 2009

* https://www.vrijspreker.nl/wp/2009/04/waarom-de-pvv-niet-voor-de-vrijheid-is/

33 REACTIES

 1. Dit is wel een overduidelijke mening die je doorvoert in het artikel. Alleen al het feit dat je alleen alles opsomt wat Wilders ‘links’ zou moeten maken, en niet wat hem ook als ‘rechts’ kan illustreren, getuigd van een schrijfwijze die geen neutraliteit probeert na te streven. Tevens gebruik je veel opsommingen in je bericht, dit gaat ten koste van de kwaliteit van je artikel. Zo schrijf je:

  “De PVV is voorstander van gedwongen collectivistische oude dag voorziening. De PVV is voorstander van de uitkeringen voor werkelozen en het koninklijk huis. De PVV is voorstander van het wettelijk minimumloon. De PVV is voor handhaving van door de staat gegeven ontwikkelingshulp.”

  Gebruik ook eens komma’s, dat leest fijner en maakt je zinnen automatisch beter om te lezen.

  Tevens heb je het over collectivistische voorziening(en) Vergeet die EN niet want het is meervoud tenzij het collectivistisch moet zijn.
  De uitkering voor werkelozen zijn niet per definitie regelingen die als ‘links’ te portretteren zijn. Zogenaamde uitkeringen voor het koningshuis zijn absoluut niet in te delen bij linkse partijen, denk aan de SP, D66 en GroenLinks.
  Wees eerlijk en niet sensationeel, daar score je veel beter mee!

  Oscar [3] reageerde op deze reactie.

 2. De heren politici hebben zich vandaag weer eens van de meest frisse kant laten zien.
  Je constatering dat de gemiddelde kiezer kort van memorie is is juist.
  Die Armeense kwestie was te tenenkrommend voor woorden. Een partij die nog eens over Armeense lijken loopt voor stemmenwinst van de Turkse gemeenschap; hoe triest wil je het hebben!
  Je vergeet bv nog de opgezette martelhoax van twee-eenheid volkskrant/pvda nog net voor de verkiezingen.

  Als de PvdA leegloopt loopt D’66 vol. Beide partijen vissen blijkbaar in de zelfde vijver van linkse politiek correcte “intelectuele” figuren. Jammer dat er nog zoveel moreel failliete figuren bestaan.

  De PVV tenslotte is -helaas- steeds meer aan het opschuiven en een links socialistische club aan het worden. Puur uit opportunistisch stemgewin uit de SP hoek denk ik.

  Als het al waar zou zijn dat hij systeemhaat tegen de overheid zou propageren zou dat voor mij alleen maar een zeer groot pluspunt zijn om toch op hem te gaan stemmen.

 3. @Vulpen [1]:

  Er hoeft geen EN achter, want het is voorziening, enkelvoud. Ik gebruik komma’s. In één zin tel ik er zeven. Die opsomming die begint met ‘De PVV is voorstander van’, is een bewuste herhaling.

  Die uitkeringen voor het koningshuis zijn een vorm van herverdeling. Socialisme voor de rijken. Die zes ton die jaarlijks richting Paul de Leeuw gaat kan ik nou ook niet bepaald rechts noemen. Niet alleen de SP, D’66, PVDA en Groen Links zijn linkse, sociaal-democratische, partijen. Ook de VVD, TON en PVV.

  In dit artikel ga ik het PVV partijprogramma van de vorige Tweede Kamerverkiezingen punt voor punt af en blijkt de sociaal-democratische gezindheid duidelijk. Hoewel sommige punten ook te kenschetsen zijn als liberaal. Maar dat zijn er maar heel weinig.
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/04/waarom-de-pvv-niet-voor-de-vrijheid-is/

  Vulpen [20] reageerde op deze reactie.

 4. ‘’Vergeet die EN niet want het is meervoud tenzij het collectivistisch moet zijn.’’

  Misschien zou je zelf ook eens aan kommagebruik moeten denken Vulpen.
  Dat maakt je zinnen automatisch beter om te lezen (automatisch beter om te lezen!?!?!)

  Even over de inhoud.
  Ikzelf vraag me vaak af wat en wie Wilders nu eigenlijk is.

  1. Wilders is eigenlijk uiterst liberaal en begrijpt dat de indoctrine van de marxistische onderdrukkers alleen kan worden gebroken door het isoleren of deporteren van hun nieuwe grootste steun, waarvan (door links) niet wordt beseft dat deze, in tegenstelling tot de autochtone Nederlanders, eigenlijk niets anders zal steunen dan hun almachtige.
  Het enge van aan de marxisten is hun geloof dat de aanhangers van de almachtige zich zullen laten leiden door de ongelovige ‘’kameraden’’.

  2. Wilders is echt een sociaal democraat en de enige die beseft dat de aanhangers van de almachtige zich niet zullen laten leiden door een stel verslapte sufkutten. Wilders wil onze socialistische staat verdedigen en mogelijk versterken door isolatie of deportatie van de aanhangers van de almachtige. In dat geval is Wilders een links extremist!

  3. Wilders is gewoon een links manneke die het toevallig niet zo heeft op aanhangers van de almachtige. Misschien heeft Wilders voor de toekomst de ambitie iets liberaler te zijn.

  Ik denk persoonlijk het laatste.

 5. Voor de geinteresseerden: vandaag gaat het op Canvas in het programma Terzake ook over Wilders, met de socialist en politieke krokodil Tobback, en een Nederlander, maar ik weet niet wie.

  Vraagje aan Oscar: Verkiezingen hier is een kwestie van keuzes maken op een schaal van slechtst tot slecht, of de goeie richting in het beste geval.
  De vraag is.. loont het om niet voor de minst slechte partij te stemmen (en daarbij de kans op een betere score van slechtere partijen door zelf niet te stemmen, te verhogen)?

  Zonder Wilders, Fortuyn, Filip De Winter, .. spraken we nu niet meer van islamisering maar geislamiseerd. Als er 1 grote vijand is van de vrijheid en maatschappelijke stabiliteit in West Europa, is het dat wel.

  Mariposa [7] reageerde op deze reactie.
  Mariposa [7] reageerde op deze reactie.
  Oscar [8] reageerde op deze reactie.

 6. @surfer [5]:

  Klopt helemaal! De islamisering is samen met verlinksing de grootste bedreiging van de vrijheid in Europa. Ik hoop dat Wilders beiden ook echt als bedreiging herkent en zijn huidige sociaal democratische standpunten als een beginpunt naar een liberaler Europa ziet vanuit het besef dat een te grote en snelle omslag fout kan aflopen. Ik vraag me echter af of de man wel zo pienter is. Ik denk persoonlijk dat een stem op Wilders de beste mogelijkheden biedt voor een minder links nederland, ondanks het feit dat zelf een links manneke is.

 7. @surfer [5]:

  Klopt helemaal! De islamisering is samen met verlinksing de grootste bedreiging van de vrijheid in Europa. Ik hoop dat Wilders beiden ook echt als bedreiging herkent en zijn huidige sociaal democratische standpunten als een beginpunt naar een liberaler Europa ziet vanuit het besef dat een te grote en snelle omslag fout kan aflopen. Ik vraag me echter af of de man wel zo pienter is. Ik denk persoonlijk dat een stem op Wilders de beste mogelijkheden biedt voor een minder links nederland, ondanks het feit dat zelf een links manneke is.

 8. U wilt stemmen,maar liever niet kiezen? Stem D’66,dan bent U nooit fout na de oorlog! De democratie indachtig leggen wij van D’66 altijd verse bloemen op het graf van Anne.Ze kwam langs ons huis,maar de bel stond uit en de gordijnen waren dicht vanwege het rumoer op straat.Wij zijn redelijke mensen en houden daar niet van.Stop Wilders !

  Mariposa [9] reageerde op deze reactie.

 9. @surfer [5]:

  “Vraagje aan Oscar: Verkiezingen hier is een kwestie van keuzes maken op een schaal van slechtst tot slecht, of de goeie richting in het beste geval.
  De vraag is.. loont het om niet voor de minst slechte partij te stemmen (en daarbij de kans op een betere score van slechtere partijen door zelf niet te stemmen, te verhogen)?”

  Dat is nog maar de vraag. Zonder de leiders van de Nederlandse politieke partijen met ze te willen vergelijken…op wie zou u stemmen als u kon kiezen tussen Marc Dutroux, Josef Stalin, Pol Pot, Josef Fritzl, Adolf Hitler, Michel Fournirex of Benito Mussolini?

  Tja, dan is Josef Fritzl toch het minst erg lijkt me.

  Hub Jongen [10] reageerde op deze reactie.

 10. @J.Cornelisse [8]:

  Geen stem is een goed idee voor diegene die denkt daarmee van de democratie af te komen. De democratie zal niet verdwijnen doordat er minder mensen stemmen. Daarbij komt dat het voetvolk van de almachtige over een aantal jaren groot genoeg zal zijn om altijd voor een leuke opkomst te zorgen. De instroom zal de democratie steviger in haar schoenen zetten en uiteindelijk Europa voorgoed veranderen. Redding is alleen mogelijk door het herstellen van de schade die de socialisten hebben aangericht, of door maandenlange opstand, binnenlandse oorlogen etc etc. Niet stemmen is helaas nog geen oplossing. De democratie zal ons akelig dicht naar de afgrond brengen. Het is terugduwen of tackelen.

  J.Cornelisse [14] reageerde op deze reactie.

 11. Een dieren activist!? Zijn dat niet juist de meest gevaarlijke? Vooral voor kale homo’s die relatief vrijdenkend zijn 😉

 12. @Hub Jongen [10]:

  Nee, die grap lijkt me nu wel gemaakt. Ik heb overigens al eens gestemd op de Partij voor de Dieren, op Paul Cliteur. Thieme meent het serieus. En is voorstander van het ontnemen van mensenrechten om dat de dieren ten goede te laten komen.

  Ik denk dat de Libertarische Partij, als ze principieel blijven, het minst erge is. Maar die doen helaas niet mee.

 13. Gaat het bij “Systeemhaat mobiliseren” om het mobiliseren van reeds bestaande haat? Of gaat het om het doen ontstaan van haat? Het laatste lijkt me bedenkelijk. Het eerste verdient evenmin een schoonheidsprijs, maar was kennelijk al aanwezig en niet de schuld van Wilders. Het is wel opportuun te noemen, maar zijn alle politici niet opportuun? En dus staatgevaarlijk?

  Tony [33] reageerde op deze reactie.

 14. @Mariposa [9]:

  De betekenis van “verkiezingen” is een keuze maken.D’66 lijkt een toevluchtsoord in barre tijden voor mensen die wel hun stemplicht willen vervullen,maar geen echte keuze durven maken.Dat was mijn punt.
  Wat is democratie? Volwassen mannen en vrouwen die daadwerkelijk kunnen meebeslissen over belangrijke zaken die ons allemaal aangaan of de democratuur van zoveel mogelijk geindoctrineerd stemvee? Woorden als “democratie” evenals “racisme” zijn inmiddels zo corrupt,dat niemand meer weet wat ze betekenen.Zodra iedereen er zijn eigen persoonlijke betekenis aan hecht,krijg je een troebele discussie-vijver waar politici als Pechtold bij voorkeur hun electoraat uithengelen.
  Natuurlijk moeten we gaan stemmen.Liefst zo snel mogelijk….

  Oscar [15] reageerde op deze reactie.

 15. @J.Cornelisse [14]:

  “Volwassen mannen en vrouwen die daadwerkelijk kunnen meebeslissen over belangrijke zaken die ons allemaal aangaan of de democratuur van zoveel mogelijk geindoctrineerd stemvee?”

  Ook dat eerste zal leiden tot een systeem waarin gelegenheidscoalities hun achterban cadeautjes zullen verstrekken ten koste van de achterban van andere groepen. Een systeem van roofbouw dat het denken op korte termijn bevorderd. Democratie zelf is een in en in slecht, deciviliserend en corrupt systeem. Dat is nog niet salonfähig om te beweren, maar ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Ik loop liever het risico om vrijwel alle contacten die ik heb met mensen te verliezen dan mijn mening over democratie niet te geven. Vrijheid en democratie gaan niet samen.

  J.Cornelisse [16] reageerde op deze reactie.
  bert [17] reageerde op deze reactie.

 16. @Oscar [15]: Dat ligt niet aan de democratie, maar aan de mogelijkheid gevolgen van keuzes af te wentel op een ander. En daar is wel een stokje voor te steken. Voer vlaktax in en een heffing naar stemgedrag. Stem je zeg maar links dan betaal je 52%. Stem je rechts dan betaal je slechts de vlaktax. Kijken hoe sterk solidariteit is. Als je er in geloofd hoef je voor dit systeem geen angst te hebben. Ook kan je in de grondwet bepalingen opnemen die de burger beter kunnen beschermen.

  Oscar [19] reageerde op deze reactie.

 17. @J.Cornelisse [16]:

  ““Mijn koninkrijk is niet van deze wereld” heeft eens iemand gezegd.Zelfs dat werd hem niet in dank afgenomen…”

  Tja, een goed voorbeeld waarom christen-democratie is een lachwekkende oxymoron is. De christenunie, met z’n ‘gratis’ schoolboeken, is blijkbaar ook al vergeten wat een tollenaar, door Jezus zelf ‘ziek’ genoemd, ook al weer was.

  Mijn alternatief is ZELFEIGENAARSCHAP. Organisaties die mensen zouden moeten beschermen tegen agressie, maar zelf op grote schaal agressie gebruiken, zijn volkomen ongeloofwaardig en onwenselijk.

  In dit artikel zet ik het een en ander over democratie uiteen:
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/05/captivitas/

  Ik eindig dat artikel, dat in de eerste plaats gericht is tegen de neo-liberale verering van de democratie als ware het een groot goed, met het benoemen van een alternatief.

 18. @bert [17]:

  Dat ligt wel degelijk aan de democratie. Ook directe democratie heeft een karakter van roofbouw.

  Grondwetbepalingen hebben geen enkel nut. Volgens de grondwet van de Sovjet-Unie bestond er volledige vrijheid van meningsuiting en volledige vrijheid van demonstratie (én er bestond een wetsartikel tegen staatsvijandige activiteiten die prima kon co-existeren met deze wetten).

 19. @Oscar [3]: De opsomming waar ik het over heb, is dus juist niet diegene die verdeeld is door komma’s. Maar diegene die verdeeld is door punten. Dit loop door je gehele stuk op dezelfde manier door. Ik bedoel onder andere dit deel uit je tekst:

  “De PVV is voorstander van gedwongen collectivistische oude dag voorziening.(Punt begint met DE) De PVV is voorstander van de uitkeringen voor werkelozen en het koninklijk huis.(PUNT begint met DE) De PVV is voorstander van het wettelijk minimumloon.(PUNT begint met DE) De PVV is voor handhaving van door de staat gegeven ontwikkelingshulp.”
  Dit is een opsomming verdeeld door punten. Dat kan wel maar leest niet echt als een doorlopende tekst. Maar meer als opeenhoping van stugge zinnen die allemaal met DE beginnen.

  Even terugkomend op jouw reactie waarin je zegt dat het niet met EN moet zijn. het is niet “van gedwongen collectivistische oude dag voorziening”

  maar:

  van EEN gedwongen collectivistische oude dag voorzinging

  OF

  van gedwongen collectivistische oude dag voorzieningen. Je bedoelde het blijkbaar in enkelvoud dus moet je het woord EEN toevoegen.

  Andre [21] reageerde op deze reactie.
  Oscar [22] reageerde op deze reactie.

 20. @Vulpen [20]:

  “voorzinging”

  huh ?

  Ik ben van mening dat het fenomeen “Vulpen” als kritisch bewonderaar van de vorm nu wel voldoende is benadrukt, dus ik zou je willen vragen om de discussie, die wat mij betreft niet gebaat is met nog meer taaltechnisch geneuzel betreffende de vorm, voort te zetten met een discussie over de inhoud; iets, waarover tot nog toe van jouw kant om de één of andere reden helaas verassend weinig naar voren is gekomen.
  Oscar [22] reageerde op deze reactie.

 21. @Vulpen [20]: @Andre [21]:

  Er zijn nog meer missers in de vorm, zoals daar zijn:

  “Dit loop door je gehele stuk op dezelfde manier door. Ik bedoel onder andere dit deel uit je tekst:”

  Het gaat om mijn stuk, en mijn tekst, dus er dient een bezittelijk voornaamwoord voor te staan. Vulpen is, hoewel ik hem als kritisch commentator van mijn werk zeer waardeer, vooralsnog geen huisvriend, familielid, compagnon of collega en we zijn evenmin met elkaar naar bed geweest. Dus stel ik er prijs op dat wij malkander vousvoyeren. “Dit loop”, hoort in derde persoon enkelvoud te staan. Dus: “Dit loopt door uw gehele stuk op dezelfde manier door. Ik bedoel onder andere dit deel uit uw tekst:”

  Die opsomming hoort verdeeld te zijn met punten. Die herhaling is de bedoeling. Die indeling in afzonderlijke zinnen is de bedoeling. Die stijlovereenkomst van de afzonderlijke zinnen is de bedoeling. Die ondoorlopendheid van de zinnen is de bedoeling. Die stugheid van de zinnen is de bedoeling.

  Dat toevoegen van EEN is niet nodig. En wel om het volgende: het gaat hier om een fenomeen. Zo is een zin als ‘De Libertarische Partij is tegenstander van problemensubsidiëring’ een correcte Nederlandse zin. Hetzelfde geldt voor: Het Leger des Heils werkt aan armoedebestrijding. Of: De Bond van Uitkeringsgerechtigen is voorstander van werkweigering. Wellicht dat het volgende voorbeeld het meest duidelijk voor u zal zijn: “Vulpen zijn kritiek vraagt om wederlegging.” Correct Nederlands. Het gaat niet om wederleggingen en ook niet om EEN wederlegging, maar om het fenomeen wederlegging.

 22. Die ’t’ was een t-fout. Maar dan een typefout 😉

  Ik zal er maar over ophouden. Je hebt er blijkbaar voor gekozen om zo te schrijven en het mag duidelijk wezen dat dit niet echt in mijn ‘smaak’ valt. Maar goed…
  De onduidelijkheid rondom wat nu wel en niet goed is, is voor mij eerlijk gezegd nog niet honderd procent helder. Het Groene boekje erbij pakken vind ik ook te ver gaan. 😀

  Fijne dag nog daar,
  Oscar [24] reageerde op deze reactie.

 23. @Vulpen [23]:

  “Ik zal er maar over ophouden. Je hebt er blijkbaar voor gekozen om zo te schrijven en het mag duidelijk wezen dat dit niet echt in mijn ’smaak’ valt.”

  Dat dient natuurlijk te zijn: ik zal er maar over ophouden. U heeft (u is nog steeds niet mijn huisvriend, collega, familielid of compagnon en wij zijn niet met elkaar naar bed geweest) er blijkbaar voor gekozen om zo te schrijven en het moge (aanvoegende wijs, want het drukt een bepaalde mate van onzekerheid uit) duidelijk zijn (wezen zijn kinderen waarvan de ouders zijn overleden) dat dit niet echt bij mij in de ‘smaak’ valt/onder mijn ‘smaak’ valt.

  Ik vind het Groene Boekje erbij halen ook te ver gaan. Ik heb trouwens absoluut geen idee wat de Libische leider Khadaffi van deze kwestie zou vinden. Of bedoelt u het boekje van die overheidsorganisatie die de paddestoelen heeft verboden, jaren voordat het paddenstoelenverbod van kracht werd?

  Ik verkeerde zowaar in de illusie met een puristische filoloog te maken te hebben, doch bij het minste tegenwicht vindt u het te ver gaan om iets op te zoeken, ook al is het in een boekje vol met citaten, wijsheden en vermaningen van de dictator met het hoogste Michael Jackson gehalte ter wereld.

  O, ja, voordat ik het vergeet: “Dit loop door je gehele stuk op dezelfde manier door,” is met een t achter loop nog steeds een lelijke zin met twee maal ‘door’ erin, zonder dat deze herhaling een functie heeft wat betreft de stijl.

  Ik wens u ook een fijne dag. 🙂

 24. Ach. zolang wij nog geen enkele bronverwijzing zien bij dit artikel, jij daar conclusies uit trekt en jij jezelf voordoet alsof ik je met de hoofdletter U aan zou moeten spreken, denk ik dat het wel duidelijk genoeg is dat je jouw onzekerheid op anderen af reageert door hun onzeker te noemen. Veel plezier met je ‘huisvriend’ 😉

  Oscar [26] reageerde op deze reactie.

 25. @Vulpen [25]:

  Er is wel degelijk een bronverwijzing te zien bij dit artikel. Onderaan, achter het sterretje. En welke conclusies zou ik trekken?

  Die hoofdletter ‘U’ heb ik, behalve aan het begin van een zin, niet in mijn reacties gebruikt. U kan gerust volstaan met u, een kleine letter. En dat u is geen verplichting en dat u is ook niet bedoeld voor unilateraal gebruik. Het is, dunkt me, een normale beleefdheidsvorm die in acht wordt genomen wanneer mensen elkaar niet zo goed kennen. Ik hou er niet zo van om meteen te jij-en en te jou-en. Wie zou ik onzeker hebben genoemd? Waarom betoont u, u die in deze draad nog geen enkel valide argument of terechte kritiek op de vorm en inhoud van mijn stukje heeft gegeven, zoveel onwellevendheid naar mij?

  Vulpen [27] reageerde op deze reactie.

 26. @Oscar [26]:

  Verwijzen naar een bron van je eigen website. Heel betrouwbaar inderdaad.
  Zeg blijf jij nou maar zulke lange zinnen schrijven:

  “Zoals televisie kijkenden die net niet zwakbegaafd zijn zich al een halve intellectueel wanen als zij na de herhaling, op dezelfde avond, van Pauw & Witteman het programma redelijk kunnen volgen, zoals peuters de herhaalde collage filmpjes van de Teletubbies, zo waant de mens die op school geleerd heeft dat racisme stom is en heel erg, zich een na-oorlogse verzetsheld door in te stemmen met alles en iedereen die zich, terecht of niet, als anti-racist afficheert.”

  Één zin welke 8 regels telt!?

  De term ’televisie kijkenden’ is wel geniaal uit je duim gezogen trouwens. En je bent ook wel fan van het woord ‘wanen’ zie ik.

  En blijf vooral over beleefdheidsvormen praten als je ministers (zoals van der Laan), waar je ook niet mee naar bed gaat en welke ook niet je huisvrienden zijn, ‘ratten’ noemt.

  En dan dit:

  “Alexander Pechtold, die met het ?op de valreep geen genocide noemen van de genocide op de Armenen tijdens de Eerste Wereldoorlog voorkwam? dat de D’66 een eenmansfractie in de kamer zou worden, had zich al eerder kenbaar gemaakt als schaamteloze politieke opportunist.””

  Als we dit goed gestructureerde Nederlandse zinnen gaan vinden, waarbij de interpunctie totaal ‘misbruikt’ wordt, zijn ‘vrijsprekers’ zoals jij, ow nee sorry, ik bedoel natuurlijk U, de aanleiding tot verloedering van onze prachtige taal.

  “De fractie van D66 is teleurgesteld in de krampachtige manier waarop in Turkije met de genocide op de Armeniërs wordt omgegaan, 1?heette het toen nog.? Een genocide die 2?vlak voor de verkiezingen zowaar? geen genocide meer werd genoemd. De ene belangengroep in de achterban bleek belangrijker dan de andere belangengroep in de achterban. Er wonen in Nederland nu eenmaal 3?meer kiesgerechtigde Turken dan kiesgerechtigde rechters en psychiaters.3?”

  1. Wat heette ?wat? toen nog?
  2. Waar is de bron of het bewijs hiervan?
  3. Waar concludeert U dit uit?

  En wat is in Jobsnaam (laat ik het beschaafd houden), “genocidaal campagnevoeren”? U heeft dit als enige van alle websites in Nederland (zie google, zoeken op ‘genocidaal campagnevoeren’) in een stuk tekst staan. En als die term al zou bestaan… Waar baseert U die dan vervolgens op?

  U kunt ook gewoon voor de Titel ‘Ik ben pro-PVV en zou Wilders graag als huisvriend in mijn bed willen hebben liggen. Terwijl we samen termen als “Genocidaal campagnevoeren” bedenken en allerlei teksten proberen te schrijven die nooit van ook maar één onafhankelijke goede bronverwijzing, hoor- en wederhoor of neutraliteit voorzien zullen worden.’

  Andre [28] reageerde op deze reactie.
  Oscar [29] reageerde op deze reactie.

 27. @Vulpen [27]:

  “En blijf vooral over beleefdheidsvormen praten als je ministers (zoals van der Laan), waar je ook niet mee naar bed gaat en welke ook niet je huisvrienden zijn, ‘ratten’ noemt.”

  Ah, nu zie ik toch een vlaag van inhoud naar voren komen. Hulde !

  Ik ben persoonlijk van mening, dat de betiteling ‘ratten’ voor opportunistische misdadigers zoals ministers, als zijnde lid van de criminele organisatie die een overheid nu eenmaal is, oveeenkomt met de spreekwoordelijke vlag op een modderschuit. Jij hebt hierover blijkbaar een andere mening, aangezien jij het op z’n minst doet voorkomen dat men zich jegens een persoon die deel uitmaakt van een organisatie die offensief geweld uitoefent op individuen die daar niet om hebben gevraagd, beleefd dient op te stellen. Het zou mij derhalve buitengewoon interesseren wat die mening precies inhoudt. In het bijzonder interesseert het mij, of je van mening bent dat offensief geweld tolerabel is.

  Alvast dank voor de te nemen tijd en moeite om hierover inzicht te verschaffen.

 28. @Vulpen [27]:

  “Verwijzen naar een bron van je eigen website. Heel betrouwbaar inderdaad.”

  Ja, en ook nog eens naar een artikel dat ik zelf heb geschreven. Een artikel waarin ik aan toon dat de PVV een gematigd hervormingsgezinde sociaal-democratische partij is met paleo-conservatieve trekjes. Lees het maar eens, u zal overtuigd raken.

  “Één zin welke 8 regels telt!?”

  Ach, dat is toch niet zo veel? Bij een overdreven lange zin, en in tegenstelling tot mijn zin is het een zin zonder komma’s, denk ik meer aan deze: http://www.readprint.com/chapter-6379/Ulysses-James-Joyce

  “En blijf vooral over beleefdheidsvormen praten als je ministers (zoals van der Laan), waar je ook niet mee naar bed gaat en welke ook niet je huisvrienden zijn, ‘ratten’ noemt.”

  Wat weet u ervan wat ik zou uitspoken met ministers? Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Maar ik vond het te veel eer voor een arrogant lid van die agressieve club om met een van mijn lievelingsdieren te worden vergeleken. Daarnaast vind ik die van der Laan een grijzig, knaagdierachtig, voorkomen hebben. Van der Laan lijkt, zelfs als je gemakshalve zijn karakter niet in aanmerking zou nemen (maar als je dat wel zou doen natuurlijk helemaal) , evenveel op een rat als wijlen André Hazes leek op een pad.

  “Als we dit goed gestructureerde Nederlandse zinnen gaan vinden, waarbij de interpunctie totaal ‘misbruikt’ wordt, zijn ‘vrijsprekers’ zoals jij, ow nee sorry, ik bedoel natuurlijk U, de aanleiding tot verloedering van onze prachtige taal.”

  Ach, waren de zinnen die u zoal pleegt te structureren maar exemplarisch voor het niveau van het Nederlands, dan zou onze prachtige taal zowaar gered zijn uit de zure klauwen der verloederaars.
  Welke feilen heeft u in deze zinnen kunnen ontdekken? Wat klopt er niet aan de interpunctie?

  “1. Wat heette ?wat? toen nog?
  2. Waar is de bron of het bewijs hiervan?
  3. Waar concludeert U dit uit?”

  1. kan duidelijk op worden gemaakt uit de tekst zelf
  2. http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article1418588.ece
  http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2008/06/d66jongeren_begraven_vrijheid.html
  http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2006/10/31/311006_turken.html
  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article364718.ece/Turken_opgeroepen_om_te_stemmen_op_Turkse_D66_er
  En dat is wat ik in een paar minuten kan vinden.
  3. Nou, er zijn iets meer dan 2.000 psychiaters in Nederland http://www.rivm.nl/vtv/object_document/o3285n22139.html
  Er zijn minder dan 2.000 rechters http://www.gratisadviseurs.nl/question.php?id=28043 Terwijl het aantal Turken in Nederland op ongeveer een half miljoen komt, maar in ieder geval zijn het er meer dan 4.000.

  “En wat is in Jobsnaam (laat ik het beschaafd houden), “genocidaal campagnevoeren”? ”

  Met genocidaal campagnevoeren duid ik de nare gewoonte van de D’66 aan om over de lijken van de Armenen en van Anne Frank heen electorale winst te willen behalen. Dat deed de D’66 in 2002 door in een toespraakje het over Anne Frank te hebben en de suggestie te wekken dat een politieke tegenstander voornemens was ondergedoken meisjes in veewagons te laden om naar een concentratiekamp af te voeren en dat deed de D’66 in 2006 door de genocide op de Armenen geen genocide te noemen, terwijl een jaar daarvoor – ik citeer er nog letterlijk uit in mijn artikel – de vlag er nog heel anders voor stond. Kortom: schaamteloze politieke opportunisten die in hun jacht naar zetels geen scrupules blijken te hebben en de slachtoffers van de nazi’s en de Jong-Turken posthuum een trap na geven. Thom de Graaf zou het lijk van Anne Frank nog neuken als hem dat een zetel zou opleveren, zei Theo van Gogh. Ik verwoord dingen anders. De D’66 is een fundamenteel rotte partij waar de lijkenlucht van de morele dood hangt.

  “U kunt ook gewoon voor de Titel ‘Ik ben pro-PVV en zou Wilders graag als huisvriend in mijn bed willen hebben liggen. Terwijl we samen termen als “Genocidaal campagnevoeren” bedenken en allerlei teksten proberen te schrijven die nooit van ook maar één onafhankelijke goede bronverwijzing, hoor- en wederhoor of neutraliteit voorzien zullen worden.’”

  Ik ben helemaal niet pro-PVV. Sterker nog: ik ben behoorlijk anti-PVV. In het artikel waar ik naar verwijs kraak ik het partijprogramma van de PVV. En voor dat kraken van dat programma heb ik geen verdere bronverwijzingen nodig gehad dan het programma alleen. Alleen het gebruik van mijn boeren verstand bleek voldoende om dit varkentje te wassen.

  En wat betreft neutraliteit: ik schrijf dingen die kloppen, maar ik ben niet neutraal. Ik schrijf opinie artikelen. Neutraliteit kan men beter zoeken bij die drie wetenschappers die tot de objectieve conclusie zijn gekomen dat de PVV van Geert Wilders een islamofobe, extreem-rechtse partij is die systeemhaat tegen de overheid mobiliseert (te meer omdat men nooit uitgezocht zou raken).

  Andre [30] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.