klimaatverdragEU rekent niet meer op klimaatverdrag.

De Europese Unie geeft de hoop op om in december bij de VN- klimaattop in Kopenhagen een nieuw klimaatverdrag te sluiten.

De EU zegt dat alleen een politiek raamakkoord nagestreefd kan worden.

Brussel wil wel dat er in dat raamakkoord doelen zijn opgenomen voor beperking van broeikasgassen en voor de financiering van ontwikkelingslanden.

De Amerikaanse president Barack Obama en andere wereldleiders hebben al gesteld dat op de klimaattop in Kopenhagen nog geen klimaatverdrag kan worden opgesteld.

Obama wil nu in twee stappen naar een bindend akkoord over maatregelen tegen de uitstoot van broeikasgassen.

De klimaattop wordt op 7 december geopend en duurt tot en met 18 december.

De Deense regering heeft 10 dagen geleden alle regeringsleiders van de 191 lidstaten van de Verenigde Naties formeel uitgenodigd om de laatste twee dagen van de conferentie bij te wonen. Zo zou een akkoord over de aanpak van de opwarming van de aarde dichterbij komen.

Tot nu toe hebben 70 regeringsleiders toegezegd dat ze naar Denemarken zullen komen.

Tot zover de media.

Het aantal deelnemers aan deze klimaattop heb ik niet kunnen achterhalen, maar dat zal zeker in de honderden lopen. En deze ambtenaren komen dan 12 dagen bijeen om geen klimaatverdrag te sluiten.

Om nog maar te zwijgen over de extra CO2 uitstoot die deze mini volksverhuizing veroorzaakt, terwijl deze uitstoot in hun ogen juist beperkt moet worden.

Zakelijk gezien hadden ze dit ook af kunnen doen met een videoconferentie.

Hoe geloofwaardig ben je dan nog als politiek leider?

Ongeacht of iemand nu voor of tegenstander van een door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde is, moet beide partijen aan het gedrag van de politici toch iets opvallen.

Stel, dat u een kleine lekkage in uw waterleiding hebt, waardoor er per dag een halve liter water wegloopt, wat doet u dan? Ik weet wat ik zou doen, namelijk direct een loodgieter bellen om het probleem direct op te lossen.

Politici doen het voorkomen dat de opwarming van de aarde een urgent probleem is en daarom direct opgelost dient te worden. Ongeacht de enorme bedragen die hiermee gemoeid zullen zijn. Maar door het uitstellen van het opstellen van een nieuw klimaatverdrag lijkt het erop dat deze urgentie niet aanwezig is. Of weten zij dat het toch zo een vaart niet zal lopen?

Zijn zij al op de hoogte dat er met de rapporten en de daaruit voortvloeiende conclusies gemanipuleerd is?

Hoe geloofwaardig ben je als regeringsleider dan?

9 REACTIES

 1. Hoe geloofwaardig is ‘minister’ (communister is een beter woord) Cramer, die zich meer opwindt over de hack (‘een misdaad’) dan over de nu op straat liggende zwendel, die een veel grotere misdaad representeert.

 2. Over geloofwaardigheid gesproken.
  Stel: Als het broeikaseffect een zeer ernstig door de mens veroorzaakt probleem is. Waarom dan een subsidie voor het meest vervuilende wat een mens in zijn leven kan doen ?
  Ik heb het dan over het krijgen van kinderen.

  Mocht een overheid echt wat aan dit (volgens mij non-probleem) doen dan is de fokpremie, pardon kinderbijslag toch wel het eerste wat je af zou schaffen.

  Ik blijf maar niet snappen dat mensen de hypocrisie van de overheid niet zien.

 3. Over Cramer. Ik heb haar niet gehoord bij de betaling (met gerooft geld) voor de diefstal van persoonlijke bankgegevens door de belastingdienst. Dit is pure heling, uitlokken en meewerken aan diefstal.
  Over een dubbele moraal gesproken……..

 4. Het EU-parlement wil 30 MILJARD euro aan ontwikkelingslanden geven voor klimaatplannen.

  WTF?
  Wat zijn “klimaatplannen”?
  Gaan ze in Bangladesh daarmee “plannen” dat er minder regen gaat vallen en daardoor minder modderstromen?
  Gaan ze er minder orkanen mee plannen?
  Gaan de landen, waar de mensen met speren achter zebra’s jagen, minder CO2 uitstoten door hun “industrie” schoner te maken?
  Gaan ze met dit geld de bedrijven die er dan nog staan wegjagen en daarmee hun economie op het spel zetten?
  Waar haalt de EU 30 miljard vandaan, als alle EU-landen niet eens voldoen aan de eisen van maximaal 3% financieringstekort?

  Vragen, vragen…

 5. Wil even een (deel) van de mailwisseling met een klimaatmens met jullie delen. In een baldadige bui had ik nav een vooraankondiging voor een verkiezingsbijeenkomst voor de Europese verkiezingen wat vragen gesteld. De titel van de bijeenkomst was ‘Kies voor klimaat’.

  Mijn mailtje;

  onderwerp: Kies voor klimaat

  Misschien een aantal lastige vragen maar ik wil deze toch een stellen. Een instelling zoals die van u kan allicht deze vragen beantwoorden.

  Hoe kan ik voor een beter klimaat stemmen? Nergens staat toegelicht wat een ‘beter klimaat’ inhoud. Het is namelijk een behoorlijk abstract iets. Ik kan me zo voorstellen dat de voormalige Vikingen, welke rond 1100 op Groenland landbouw bedreven, het niet zo tof vonden dat er een enorme kap ijs over hun landbouw gebieden kwam te liggen. Als wij, op 1 of andere manier, de vraag nog aan hen konden stellen zouden zij zeker aangeven dat aangeven minder ijs op groenland een beter klimaat betekend. In de huidige discussie is een beter klimaat juist volop ijs op groenland.

  Uiteraard is dit slechts een onderdeel van de vraag. Oftewel wat is beter klimaat. Is dat zoals het klimaat nu is of misschien natter gezien uitdroging in Spanje? Is het kouder of warmer. Is er minder of meer wind etc. Graag ontvang ik een definitie van een beter klimaat. Dat maakt de discussie op 3 juni een stuk helderder.

  Een andere vraag is kunt u de causaliteit tussen stijgende tempratuur en vervolgens stijgende Co2 verklaren? Uit de literatuur welke ik heb gelezen blijkt dit verband en niet het verband eerst Co2 en vervolgens stijgende temperaturen. Mocht u toch op het standpunt eerst Co2 dan tempratuur blijven ontvang ik graag literatuur onderzoeken en een verklaring waarom de afgelopen jaren (c.a. 6-8) er geen stijging van tempraturen meer is waar te nemen. Tot slot ontvang ik graag verwijzingen waaruit blijkt dat de voorgaande verandering in de tempratuur significant afwijkt van eerder waargenomen tempratuurveranderingen in de afgelopen, zeg, 5000 jaar. Zo ver ik heb kunnen nagaan is de huidige schommeling totaal niet uniek.

  Kortom tempratuurschommelingen zijn natuurlijk en Co2 is alleen maar om meer belasting te kunnen heffen.

  Tot slot is het mij volkomen onduidelijk hoe een stel politici, welke geen initiatief tot wetgeving mogen ontplooien, iets aan een beter klimaat kunnen doen. Ok, zichzelf opheffen is de enige welke ik me kan bedenkten. Als u in wilt gaan op democratische tekorten van Europa en toch dwingende wetgeving zou ik dat toejuichen.

  Alvast bedankt voor uw reactie.

  Hou je vast voor de reactie;

  Beste Hugo XXX,

  Excuses dat de vraag zo lang is blijven liggen bij ons, maar bij deze toch een antwoord:

  “Helaas zijn wij niet in staat om uw vraag in detail te beantwoorden, uw vragen omtrent de causaliteit van CO2 uitstoot en stijgende temperaturen en uw vraag om een definitie van een ‘beter klimaat’ zijn dusdanige wetenschappelijk complexe en ook omstreden onderwerpen dat het onze mogelijkheden te boven gaat om hier duidelijke antwoorden op te geven.

  Hoewel de verkiezingen inmiddels achter de rug zijn, wil ik u toch nog verwijzen naar de website http://www.groenekieswijzer.nl. Hier kunt u door middel van de kieswijzer in te vullen nagaan welke partij het meest aansluit bij uw ideeën omtrent wat er moet gebeuren op het gebied van klimaat.

  Wat betreft uw opmerking over het bestaande democratische tekort in de Europese Unie en het ontbreken van de mogelijkheid voor het Europees Parlement om het initiatief tot wetgeving te nemen wil ik u er toch graag op wijzen dat op het gebied van milieu het Europees Parlement het recht van medebeslissing heeft. Dit biedt het Europees Parlement de mogelijkheid om de (dwingende) wetgeving op dit gebied te beïnvloeden. Het opheffen van het Europees Parlement zou dus zonder twijfel een achteruitgang zijn van het democratische gehalte van de Europese milieuwetgeving.”

  Met vriendelijke groet,
  Hilda XXXX

  Het werd weer duidelijk dat er geen zinnige discussie met dit soort lui valt te voeren.

  Talleyrand [6] reageerde op deze reactie.

 6. laatst bij P&W was daar diderik Samson, die zei gewoon: koperhagen gaat niet over klimaat maar over herverdeling.

 7. Stel ik hack een mailbox van een moordenaar en ik vind mailtjes, waarin hij zijn moord bekent en precies uitlegt hoe hij dat heeft gedaan. Stel ik maak die mailtjes openbaar. En dan de kritiek krijgen dat die mailtjes cherry-picking zijn. En dat die geen goed evenwichtig beeld geven van de moordenaar als persoon. Dat zal allemaal best, maar wat wel vaststaat is dat er een moord is gepleegd.

  Door climate gate is vast komen te staan dat er geen wetenschappelijke onderbouwing bestaat voor het verband tussen co2 en de opwarming. (Er is wellicht helemaal geen sprake van opwarming, maar van cooling!). Dus klaar, over, uit!

  Dat er in de media gewoon wordt doorgegaan met de gebruikelijke propaganda is stuitend. Het nieuwe klimaatakkoord moet en zal er komen, of CO2 er nu toe doet of niet. Prima, wat kunnen we daar in onze fake-democratie verder aan doen. Maar laten we vooral afspreken dat er absoluut geen wetenschapelijke consensus is over global warming en de oorzaken. En laten we gewoon vaststellen dat achter het groene sprookje andere politieke doeleinden schuilgaan. En laten we vaststellen dat die eigenwijze critici en ‘conspiracy-nuts’, die altijd waarschuwden voor de klimaat-hype gelijk hebben gekregen.

Comments are closed.