Person_VanRompuy_HermanOp het moment dat we dit schrijven is dit nog niet 100 % zeker, maar alle media doen al alsof. De kans is inderdaad zeer groot en het zou bijna een wonder zijn als er nog iemand anders geritseld kan worden. Vanwege die grote zekerheid vinden wij het nuttig om te proberen aan onze lezers iets meer inzicht te geven over de persoon die vanaf nu de EU gaat leiden. (Samen met de voorzitter van de EU-Commissie: José Barr0oso). Vooral vanuit libertarisch oogpunt en dat van de persoonlijke vrijheid.

We denken dat inzicht het beste te kunnen geven via een artikel van Pieter Cleppe in De Morgen dat we u hieronder aanbieden. Sommige passages door ons Vet-gemerkt.
 
Liever premier Van Rompuy dan president Van Rompuy

Pieter Cleppe stelt dat een benoeming van Van Rompuy geen goed vooruitzicht biedt voor kleine landen. Cleppe leidt het Brusselse kantoor van de denktank Open Europe, die zich richt op fundamentele hervorming van de Europese Unie, www.openeurope.org.uk.

Wordt Herman Van Rompuy een dezer dagen op het schild gehesen als eerste EU-president, dan is dat geen reden tot juichen, schrijft Cleppe. Cleppe, die zich tussen eurofederalisme en -scepticisme in profileert als een eurorealist, voerde de voorbije dagen in Britse en andere Europese pers scherp campagne tegen de premier van zijn land. “Herman Van Rompuy als Europees president: geen goed vooruitzicht voor kleine landen.”

 Eén van de meest onrustwekkende evoluties vindt plaats op het vlak van de burgerrechten en net daar vergroot het door Van Rompuy geliefde Verdrag van Lissabon de macht van de Unie het meest  

Vandaag of in de komende dagen wordt duidelijk wie de eerste “President van de Europese Unie” zal zijn. Premier Herman Van Rompuy (CD&V) lijkt alvast een goede kans te maken. De benoemingsprocedure is minder transparant dan een pausverkiezing en zoals een diplomaat het de afgelopen dagen stelde, mocht men dan ook de “kremlinologie” weer van onder het stof halen, wat de kunst was om te weten te komen wat er zoal omging in de machtscorridors van het Kremlin voor 1991. Wat een contrast met de verkiezing van de Amerikaanse president, waarbij miljoenen hun stem kunnen uitbrengen en die wereldwijd emotie losmaakt.

Dat België de eerste Europese president zou mogen leveren, heeft zonder twijfel een aantal voordelen voor ons land, net zoals het een eer is dat Jacques Rogge IOC-voorzitter is. Nochtans wegen die beperkte voordelen niet op tegen de nadelen van de visie die Herman Van Rompuy heeft – en met hem een groot deel van de Belgische politieke klasse – over de Europese Unie. Volgens die visie moet het vetorecht van lidstaten zoveel als mogelijk sneuvelen, ook op het vlak van justitie, binnenlandse zaken, fiscaliteit, sociaal beleid en buitenlands beleid, zoals het Europees programma van CD&V stelt. De Europese Grondwet moest er voor de partij in 2004 “hoe eerder hoe liever” komen. Van Rompuy zelf stelde al in 1989: “Eenmaal de EMU gestalte heeft gekregen, zal het streven naar de politieke unie een extra elan krijgen als logisch en onmisbaar complement van de EMU.” Ongetwijfeld vertolkt hij de grondstroom onder onze politici.

Regelneverij
Nochtans zouden zij beter moeten weten. Zoals een studie van Open Europe duidelijk maakte, is 69,5 procent van de impact van regulering in ons land afkomstig van het Europese beslissingsniveau. Toegegeven, de nationale regeringen hebben daar via hun vertegenwoordigers in de Raad een belangrijke zeg, maar de transparantie in de totstandkoming van de wetgeving is er ondermaats. Misschien net daarom houden regeringen zoveel van de EU?

Het is ronduit onrustwekkend te noemen dat meer dan twee derde van onze voorschriften van het meest gecentraliseerde beleidsniveau afkomstig is, waar de macht van de democratisch verkozen regering van één land om belangrijke beslissingen te wijzigen, miniem is. De impact van die voorschriften is dan nog eens toegenomen met 50 procent in de laatste vijf jaar, ondanks pogingen zoals de “Better Regulation Agenda”, een goedbedoeld initiatief van de Europese Commissie tegen regelneverij.

Herman Van Rompuy hebben we daar nog niet over gehoord. Integendeel, hij was steeds een groot voorstander van het Verdrag van Lissabon, dat het nog makkelijker maakt voor de EU om tal van nieuwe wetten te maken. Die vrees zorgde er volgens de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung alvast voor dat het nieuwe Duitse regeerakkoord een voornemen voorziet om de Europese regels niet nog eens aan te dikken bij de omzetting naar nationaal recht, zoals vaak gebeurt. Voor een KMO¿land als het onze zou de zorg om overregulering tegen te gaan op de eerste plaats moeten staan. Het makkelijker maken voor een reguleringsmachine om nog meer wetten te maken, zou daar niet mogen bijhoren.

Van Rompuy verdedigde afgelopen week – op een geheime bijeenkomst – het idee van een Europese belasting op financiële transacties. Opnieuw gaat hij daarmee in tegen het belang van kleine landen zoals het onze. Niet alleen verdwijnt daarmee de discussie over landen zoals België die netto bijdragen aan het Uniebudget, dat overigens verleden week voor het vijftiende jaar op rij geen goedkeuring kreeg van de Europese rekenkamer. Bovendien zorgt het harmoniseren van de tarieven in de praktijk ook voor hogere belastingen. Zij die daarvan kunnen meespreken, zijn onze horeca-uitbaters. Jarenlang eisten zij om een verlaging van het btw-tarief van 21 procent, en hoewel nagenoeg alle Belgische democratisch verkozen politici het daarmee eens waren, heeft het toch tot verleden jaar geduurd eer dit mogelijk werd.

Geen wonder, aangezien een akkoord op EU-niveau noodzakelijk was over dat Europese belastingtarief. Zo moeilijk is het nochtans niet: als je als klein land de beslissingen laat nemen door de EU, verlies je heel wat macht.

Ontspoord EU-project
Laat er echter geen twijfel over bestaan: de EU was bij haar ontstaan een goede zaak, en in de eerste plaats voor kleine landen. De EU heeft vrijhandel en vrij reizen mogelijk gemaakt, maar helaas is dit mooie project de voorbije twintig jaar ontspoord tot een project voor een Europese superstaat, al wilden sommigen dat al van in het begin. [VRIJSPREKER: Dit is een foutje van Pieter Cleppe want dit is NIET door de EU maar door de EEG, Europese Economische Gemeenschap gedaan.]

Eén van de meest onrustwekkende evoluties vindt momenteel plaats op het vlak van de burgerrechten, en net daar vergroot het door Van Rompuy geliefde Verdrag van Lissabon de macht van de Unie het meest. Het recente protest van de Liga voor de Mensenrechten tegen de databewaringsrichtlijn die aan internetproviders oplegt om allerlei data lange tijd te bewaren is maar één van de vele voorbeelden. Er zijn ook de pogingen van de EU om de grootste database ter wereld van vingerafdrukken te creëren, of het project INDECT, waarbij de EU dure technologie bestelt die moet dienen om internet en computers automatisch te kunnen bewaken, om zo “abnormaal gedrag” vast te stellen.

Het leidt geen twijfel dat iemand met de profileringsdrang als Tony Blair weinig zou bereiken als Europees president. Herman Van Rompuy daarentegen kent als geen ander de kunst om achter de schermen gaandeweg aan de weg te timmeren, wat ook de wijze is waarop de EU gaandeweg heel wat macht heeft verworven. Als hij het juiste kompas zou hebben en ook maar één van de bezorgdheden over de koers van de EU zou delen, zou hij misschien een goede president zijn, maar helaas ontbreekt het hem daaraan.

Ingezonden door Pieter Cleppe.

39 REACTIES

 1. http://www.standaard.be/
  “Golven zijn bedaard
  nieuwe ster voor Europa
  Herman vaart binnen “– einde citaat

  De onderdrukking van het gepeupel werd nieuwe wind ingeblazen.
  Wat voor klootvolk zijn die Belgen?
  Allez, wie gebruikt er nu zo’n taal: nieuwe ster, de golven zijn bedaard, zieginds komt de stoomboot, hij brengt ons de nieuwste ge-empailleerde, uit-de-kast-gehaalde CPV-er, euhr CD&V-er.

  surfer [8] reageerde op deze reactie.

 2. http://www.tijd.be/nieuws/binnenland/Van_Rompuy-_-Erkenning_voor_Belgie-.8261896-438.art
  ‘Het valt me moeilijk om de Belgische politiek te verlaten, maar ik neem het Europees presidentschap aan. Ik beschouw het als een erkenning voor België als stichtend lid van de Europese Unie.’

  http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20091010_018
  Op 11 oktober 2009 omstreeks 09u36, zei Ivo Cerckel:
  Het Belgisch goevernement had mijn vader [Henri Cerckel], doktoor in de geneeskunde, in de bak moeten steken toen ik [als softenonmonster] geboren werd twintig maanden na het softenonalarm, maar dat mocht niet van de welvaartsstaat omdat Corinne [nog] drie maand later diende geboren in Luik en haar moordenaars dienden vrijgesproken.

 3. Inmiddels heeft de woordvoerder van de premier gepreciseerd wat de boodschap van Van Rompuy op het diner van de Bilderberggroep was. ‘Voor de financiering van de welvaartsstaat zullen nieuwe middelen nodig zijn. […]’, was letterlijk wat Van Rompuy in zijn speech zei.
  http://www.tijd.be/nieuws/buitenland/Van_Rompuy_wil_EU-taks_op_financiele_transacties.8259610-439.art

  Daarom dat zijn voorgangers na het 30 april – 1 mei 1960 softenonalarm softenon nog achtiien maanden op de markt lieten tot 27 november 1961.
  http://bphouse.com/honest_money/human-testing/

  Zonder softenon was er nooit een welvaartsstaat geweest, niewaar Jacques H. Herbots?

  Ecraser les gouvernements!

 4. @surfer [8]:
  Mijn punt is dat er zonder softenon geen welvaartsstaat zou zijn (althans zo werd mij aangeleerd door de genoemde JHH) en dat Van Rompuy (die Europese belastingen wil voor de financiering van de welvaartsstaat) dan niks zou te zeggen hebben.

  Hoe gaan we dat krapuul nu neerhalen?

  From The Sunday Times
  November 15, 2009
  Thalidomide drug scandal is story of pain and official (da’s Van Rompuy) neglect
  Daniel Foggo
  http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/health/article6917308.ece

  In Iran weten ze hoe laat het is:
  The move [de aanstelling van Van Rompuy en Ashton], which came far more quickly than analysts had anticipated, installs two candidates with little experience in international politics, and in Ashton’s case none in diplomacy.
  http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=111716&sectionid=351020605
  Thu, 19 Nov 2009 21:59:54 GMT
  This is one of the worlds most oppressive dictartorship taking form.

  Open eender welk (rechts-)boek over productaansprakelijkheid, softenon is de reden waarom we daarover wetten behoeven.

  De Vijand heeft dat opzettelijk gedaan.

  En nu wil de Vijand dan ook belastingen om dat te bevestigen en bestendigen.

  Gelukkig staat de Grotere Depressie voor de deur.

  Wie zijn broek verbrandt moet op zijn XXX zitten, klootvolk (neen, “kloot” krijgt geen XXXXX)

 5. De puriteinen regeren en daarmee is volgens mij alles gezegd.

  Puriteinen staan niet bekend om hun tolerantie of het vrije denken en woord. Hun god, hun bijbel, hun doctrine daar draait het bij deze mensen om en wij zijn niet meer dan onderdanen en slaven die trouw en volgzaam moeten knikken en buigen. Het is het begin van een nieuwe Wereld Order, en één met een dramatisch einde…Maar voor we eindigen in een groot vuurwerk, moeten we eerst terug naar de Middeleeuwen.

 6. Menschen, nu heb ik (nog meer) tranen in de ogen.
  Ik heb het in The Sunday Times gekregen.

  Ashton, Van Rompuy & Thalidomide
  http://twitter.com/IvoCerckel/status/5875718869

  http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/leading_article/article6917231.ece
  Ivo Cerckel wrote:
  Documents have emerged which suggest that thalidomide was first synthesised in Britain in 1949 by a team led by Frederick King, a professor of chemistry at Nottingham University, who worked on secret projects during the war, said this newspaper on 13 September 2009.
  What country does Catherine Ashton, Baroness Ashton of Upholland, the EU’s newly appointed high representative for foreign affairs, come from?
  Van Rompuy is the Bilderberg guy who wants European taxation to finance the welfare state which (the latter) would have been impossible without (first) thalidomide.
  November 20, 2009 1:15 AM GMT on community.timesonline.co.uk

 7. Mijn grootoom, wijlen Ludovic Moyersoen,
  minister en senaatsvoorzitter voor de Katholieke Partij en de CVP van 1946 (LET OP HET JAAR) tot 1968,
  katholieke geboortepeter van mijn moeder, Geneviève Thuysbaert,
  moet zich in zijn graf omdraaien.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Ludovic_Moyersoen

  Ter herinnering, het is mijn grootmoeder langs moederszijde die mijn moeder aan Henri Cerckel, thans Hendrik Cerckel blijkbaar, geschonken heeft.

  Lors d’un congrès de neurologie à Düsseldorf, les 30 avril et 1er mai 1960, le neurologue Ralf Voss sonne l’alarme à la thalidomide.
  Ce message d’alarme a été reçu par de nombreuses personnes, dont apparemment mon père médecin. Je suis né vingt mois plus tard sans avant-bras droit.
  +
  Mon père, Henri Cerckel, […] avait une petite amie. Ma grand-mère paternelle s’opposait à ce que mon père épouse cette femme faute de se faire déshériter. Pour ma petite bourgeoise de grand-mère paternelle, la copine de mon père n’était d’assez “bonne famille”. Et c’est ma grand-mère maternelle qui lui mettra ma mère dans les bras. Ma mère a donc été forcée par sa mère d’épouser mon père.
  (Témoignage thalidomide – Les Monstres de Heidelberg
  Originally posted by Ivo Cerckel on September 2nd, 2009
  http://bphouse.com/honest_money/etat-belge-assassin-softenon-no-good-and-evil-for-who-hence-thalidomide-i-am-a-thalidomide-monster-because-of-who-thalidomide-shame-non-compensation-thalidomide-victims-of-debt-driven-polit/

 8. Moyersoen was senaatsvoorzitter, Van Rompuy kamervoorzitter, maar beiden voor de Katholieke Partij, later CVP, thans CD&V.

  De vader van mijn moeder was vroeg overleden. Daarom dat haar doopselpeter Moyersoen misschien (het zou mijn verwonderen, maar wie weet, zelfs Paul Vanden Boeynants was aanwezig op de begrafenis van Moyersoen) iets met haar gedwongen (zonder eerst zwanger te zijn) huwelijk te maken had.

  Ik kan niet nalaten te herbeginnen:

  http://www.standaard.be/
  “Golven zijn bedaard
  nieuwe ster voor Europa
  Herman vaart binnen “

 9. Ter verduidelijking (indien nodig):
  Ludovic Moyersoen was gehuwd met Teresa Thuysbaert, de zuster van mijn grootvader aan moederszijde
  kadoc.kuleuven.be/db/inv/450.pdf

 10. Het is een vreemde zaak dat deze nieuwe marionet van het EU politbureau een dikke salarisverhoging krijgt en “body guards”, welke hij nu niet heeft. Wat vreest men opeens? Dat deze nieuwe Geliefde Leider toch niet zo Geliefd is bij het Europese plebs?

  Bron: http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid880356/hij-krijgt-vanaf-nu-ook-bodyguards-ter-beschikking.aspx

  Edit: en LOL! ZIe deze ongegeneerde hielenlikkerij. Dit zou goed hebben gepast bij Caucescu: http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid880371/stuur-haiku-s-in-om-van-rompuy-te-feliciteren.aspx

 11. @Ivo Cerckel [19]:

  Ivo, waarom zit je hier je prive info uit te venten? Open liever een profiel op LinkedIn of Facebook… Ik zie de relatie met Van Rompuy niet helemaal, is hij familie van je?

 12. @Ronald [23]:
  Ik ben op zoek naar de Waarheid.
  Voor mij is dat thans een hogere waarde dan de Vrijheid.
  Als dat niet mag, vraag dan aan de webmaster om mijn reacties te schrappen.

 13. @surfer [25]:
  Ik heb pas vanmorgen vernomen dat het Van Rompuy wordt.
  Het is tijdens mijn gezever hier dat ik dan vaststel dat The Sunday Times mij publiceert.
  Dan ben ik op mijn élan verder gegaan.
  We zullen zien wat The Sunday Times zondag zegt.
  Opnieuw, sorry. Ik heb (nog) geen samenhangend verhaal.

  Ik probeer uit te leggen waarom de geciteerde Iraanse website zei
  The move [de aanstelling van Van Rompuy en Ashton], […] came far more quickly than analysts had anticipated,

  Als dat niet mocht, gelieve mij dan te willen verontschuldigen.

  surfer [30] reageerde op deze reactie.

 14. Hoe komt het dat de zoon van Ludovic Moyersoen vijf jaar te vroeg ontslag neemt als voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen?
  En dat iemand van de Partij door Bilderberg tot president wordt gemaakt?
  En dit laatste juist in de week nadat de Sunday Times geschreven heeft dat … en in de week voor de krant zal schrijven dat …
  Mag ik daar niet over speculeren?
  Ik heb de feiten nog niet.
  Ik ben ernaar op zoek.
  Ik wil de welvaatsstaat afbreken. Alle middelen zijn daarvoor goed.
  Jullie vereisen dat ik met harde feiten kom.
  Ik wens tot die feiten te komen.

 15. Dark horse Van Rompuy becomes first full-time EU president (1)

  Van waar komt dat bruin paard?

  Dat bruin paard komt van 1 november 2009, da’s drie weken terug.

  A dark horse is emerging in the shape of Herman Van Rompuy, Belgium’s recently appointed prime minister. (2)

  NOTEN

  (1)
  Philip Williams reported this story on Friday, November 20, 2009 08:24:00
  http://www.abc.net.au/am/content/2009/s2748309.htm

  (2)
  Miliband to stay in Westminster, says Harman
  By George Parker, Jim Pickard and Tony Barber in Brussels
  Published: October 30 2009 20:23 | Last updated: November 1 2009 19:47
  http://cachef.ft.com/cms/s/0/684f39a6-c590-11de-9b3b-00144feab49a.html

Comments are closed.