Jip_en_Janneke2Kapitalisme: alle spulletjes in handen van mensen die je niet in elkaar slaan als je hun ook niet elkaar slaat. De mensen pakken geen spulletjes van je af.  Je mag al jouw spulletjes houden.

Sociaal-democratie(zoals dat nu bestaat in Europa en in Amerika): de helft van alle spulletjes in handen van mensen die vinden dat ze je in elkaar mogen slaan als je je spulletjes niet aan ze geeft. Als je je spulletjes niet aan ze geeft, dan slaan ze je in elkaar. Je mag de helft van je spulletjes houden.

Communisme(zoals dat bestond in Oost-Europa en nog steeds bestaat op Cuba en in Noord-Korea): mensen die vinden dat ze je in elkaar mogen slaan en dood mogen maken, slaan je in elkaar of maken je dood en pakken alle spulletjes af en geven een klein beetje spulletjes terug, zolang het maar geen spulletjes zijn die veel waard zijn of spulletjes waar je andere spulletjes mee kunt maken. Je mag een klein beetje spulletjes houden.

Communisme(zoals dat bestond in Cambodja): mensen die vinden dat helemaal niemand spulletjes mag hebben maken je dood, pakken alle spulletjes af en de mensen die niet dood zijn moeten een heel klein beetje spulletjes lenen. Je mag helemaal niks van je spulletjes houden.

Oscar

363 REACTIES

 1. “Zou u dat concreet kunnen maken? Want wat een positieve bijdrage is aan de wereld daar lopen de meningen over uiteen. Vandaar dat ik dan ook voorstander ben van het recht positieve bijdragen te leveren aan je eigen wereld, zodat je niet zult vervallen in inert gedrag mocht je het niet eens zijn met degenen die bepalen wat een positieve bijdrage is.”

  Dit vraagt wat te veel tijd voor een goed antwoord. En inderdaad hier zoveel mensen zo veel meningen. Ik vind dat dat we in deze op zoek moeten naar de goede antwoorden. Zoals het nu gaat, zijn we met zijn allen flink verkeerd bezig. Althans: mijn mening.

  “Prima. Mag ik hieruit op maken dat ik zelf mag bepalen wat mij gelukkig maakt of niet en dat ik ook zelf mag bepalen of ik er, buiten mijn eigen lichaam, bezittingen op na wens te houden of niet? Mag ik er van uit gaan dat u mensen geheel toe wilt staan een leven te leiden waarin privébezit en vrijwillige ruilhandel van grote betekenis zijn? ”

  Vanzelf.

  “Hoe kan ik eten zonder voedsel eerst te bezitten? Hoe kan ik drinken zonder water eerst te bezitten? Onderbroeken in bruikleen?

  Hoe stelt u een samenleving zonder bezit voor?”

  Geen bezit is in de allereerste plaats een ontzettend interessant concept waar ik zeker niet alle antwoorden heb. Ik denk dat onze samenleving nog in een dermate primitief stadium is dat veel vragen zich ook nog helemaal niet laten beantwoorden.

  Ik heb inderdaad ook liever mijn eigen onderbroeken.

  Eten en drinken: genoeg voorbeelden in de natuur waar het voor het oprapen ligt.

  Samenleving. De vraag ligt nu voor mij meer: waar leg je grenzen wbt bezit? Ten slotte als het waar is dat bezit ongelukkig maakt, zul je er als mensheid iets mee moeten.

  Succes, Ben

  Oscar [361] reageerde op deze reactie.

 2. @Ben [360]:

  “Dit vraagt wat te veel tijd voor een goed antwoord.”

  Kan u dan de essentie geven van een goed antwoord?

  “Ik vind dat dat we in deze op zoek moeten naar de goede antwoorden.”

  Mag ik hier uit opmaken dat u de goede antwoorden niet heeft?

  “Zoals het nu gaat, zijn we met zijn allen flink verkeerd bezig. Althans: mijn mening.”

  Eens.

  Succes, Oscar

  “Vanzelf.”

  Prima, en dus hebben mensen die voorstander zijn van vrijheid, en dus eigendomsrechten, het recht om hun leven geheel vorm te geven zoals zij dat wensen als zij anderen dat recht ook gunnen. Heel goed.

  “Ik heb inderdaad ook liever mijn eigen onderbroeken.”

  Nou, ja, toch ieder geval nog één voorbeeld gevonden van een vorm van bezit dat gelukkig maakt ten opzichte van niet-bezit waar we het beiden mee eens zijn. Wellicht kan u nog meer zaken bedenken waarvan het handig en practisch is ze in privébezit te hebben.

  “Eten en drinken: genoeg voorbeelden in de natuur waar het voor het oprapen ligt.”

  Ja, maar als je het hebt opgeraapt en naar je mond brengt dan is het bezit geworden.

  “Ten slotte als het waar is dat bezit ongelukkig maakt, zul je er als mensheid iets mee moeten.”

  Als mensheid of als mens? Zolang alternatieven voor privébezit (onderbroeken in bruikleen, niet altijd kunnen beschikken over je favoriete muziek, geliefde boeken met gegolfde bladzijden vanwege de koffie-en zweetplekken van een ander [terwijl je een proper mens bent die graag in bed leest en graag aan de bladzijden van een nieuw boek snuffelt]) ongelukkiger maken dan privébezit ben ik voorstander van privébezit.

  Ik ben overigens erg blij dat nu gebleken is dat u ons, voorstanders van vrijheid, ruilhandel en privébezit, het recht op volledige existentie gunt, zoals wij als libertariers ook anderen het recht op volledige existentie gunnen. Daarin is u blijkbaar anders dan de socialisten (doorgaans) zijn.

  Dat is trouwens ook de essentie van vrijheid, van het anarcho-libertarisme: leven en laten leven. En ik ken verder geen enkele politieke ideologie die het leven en laten leven als uitgangspunt heeft.

 3. “Kan u dan de essentie geven van een goed antwoord?”
  Zelf ben ik erg gecharmeerd van de TAO en hoe daar geprobeerd wordt om tot goede antwoorden te komen. Dat laat zich niet in een paar eenvoudige zinnen vatten. In ieder geval TAO = het pad en alles wat past bij het pad is goed.

  “Nou, ja, toch ieder geval nog één voorbeeld gevonden van een vorm van bezit dat gelukkig maakt ten opzichte van niet-bezit waar we het beiden mee eens zijn. Wellicht kan u nog meer zaken bedenken waarvan het handig en practisch is ze in privébezit te hebben.”
  Ik ben ook gek op heel praktisch.

  “Ja, maar als je het hebt opgeraapt en naar je mond brengt dan is het bezit geworden.”
  Is maar hoe je het definieert.

  “Als mensheid of als mens?”
  Beide.

  “Ik ben overigens erg blij dat nu gebleken is dat u ons, voorstanders van vrijheid, ruilhandel en privébezit, het recht op volledige existentie gunt, zoals wij als libertariers ook anderen het recht op volledige existentie gunnen. Daarin is u blijkbaar anders dan de socialisten (doorgaans) zijn.”
  Graag gedaan en een mooie afsluiting lijkt me.

  Succes, Ben

Comments are closed.