Jip_en_Janneke2Kapitalisme: alle spulletjes in handen van mensen die je niet in elkaar slaan als je hun ook niet elkaar slaat. De mensen pakken geen spulletjes van je af.  Je mag al jouw spulletjes houden.

Sociaal-democratie(zoals dat nu bestaat in Europa en in Amerika): de helft van alle spulletjes in handen van mensen die vinden dat ze je in elkaar mogen slaan als je je spulletjes niet aan ze geeft. Als je je spulletjes niet aan ze geeft, dan slaan ze je in elkaar. Je mag de helft van je spulletjes houden.

Communisme(zoals dat bestond in Oost-Europa en nog steeds bestaat op Cuba en in Noord-Korea): mensen die vinden dat ze je in elkaar mogen slaan en dood mogen maken, slaan je in elkaar of maken je dood en pakken alle spulletjes af en geven een klein beetje spulletjes terug, zolang het maar geen spulletjes zijn die veel waard zijn of spulletjes waar je andere spulletjes mee kunt maken. Je mag een klein beetje spulletjes houden.

Communisme(zoals dat bestond in Cambodja): mensen die vinden dat helemaal niemand spulletjes mag hebben maken je dood, pakken alle spulletjes af en de mensen die niet dood zijn moeten een heel klein beetje spulletjes lenen. Je mag helemaal niks van je spulletjes houden.

Oscar

363 REACTIES

 1. @Oscar [44]: Het laden van een pistool is mijns inziens nooit een misdrijf
  Ik vind het produceren ervan al een misdrijf, maar ik ben geen jurist. Waar ligt de grens, daarover kunnen meningen verschillen.

 2. @Ben [58]:

  Is Oscar “kapitalisme” ?

  Je verwart “kapitalisme” met “corporatisme”. Van het laatste is thans het geval, het eerste is al lang dood.

  En ik ben het roerend met je eens, dat de huidige situatie stuitend is. Maar méér van hetzelfde, waarin er gewoon geen enkel respect is voor lijf en bezittingen van individuen, is geen optie.

  Non-agressie is de enige optie. Die kun je níet afdwingen met agressie.

  Ben [65] reageerde op deze reactie.

 3. @Andre [59]: Ik denk dat we het hier wel eens zijn. Maar ik denk niet in termen van wij/zij. Vroeger waren alles Duitsers slecht vanwege het nazi-verleden. En nog denken vele mensen zo. Dat zijn geen noties die vol te houden zijn. Het fascisme zit in zekere zin in iedereen. Dat het er in Duitsland zo manifest aan de orde kwam, was er juist voor om ons dat duidelijk te maken.

  Succes, Ben

 4. @Ben [60]:

  “Maar we produceren dat wel met zijn allen, waarbij natuurlijk wel de een veel meer invloed heeft dan de ander.”

  Hoe kan ik (of jij) collectieve schuld hebben aan iets waar ik niet aan mee doe, noch als concept (want gebaseerd op het dreigen met geweld ingeval van non-compliance) achter sta ?

  Ben [66] reageerde op deze reactie.

 5. @Andre [45]: De inhoud is waar het om draait; de vorm geeft de benaderingswijze aan van degene die het tot zich neemt. Er wordt vanuit gegaan dat er Jip en nog wat lezers op af komen die geen boeken kunnen of willen lezen of er geen tijd voor hebben gehad.

 6. @Ben [56]:

  De overheid is misschien ooit door onszelf in het leven geroepen, ergens in de steentijd. Of hebben zij zichzelf in het leven geroepen, en hebben ze het volk wijs gemaakt dat wij hen nodig hebben?
  Ondertussen is het uitgegroeid tot een zevenkoppig monster dat we niet meer onder controle hebben.
  Onze rechten worden verkracht, en ons geld wordt verkwist (natuurlijk voor onze bestwil).

  Zolang er mensen als Ben bestaan, zal er altijd een overheid bestaan die het “beste met ons voor heeft” (maar niet echt).
  Ben zou misschien echt wel het beste met ons voorhebben, maar als je een tijdje echt deel uitmaakt ervan wordt je onverschillig.
  Het volk heeft toch niks te willen.

 7. @Ben [56]:

  “3. Diep van binnen weet ik dat het het kapitalisme niet klopt en gelukkig velen met mij.”

  Als mensen non-agressie verwerpen omdat zij niet goed weten wat agressie en non-agressie is en agressie in vermomming niet goed weten te duiden, dan kan dat nog vrij onschuldig zijn, mits dit gebrek aan inzicht niet al te lang voortduurt. Maar als iemand ook diep van binnen non-agressie niet kloppend vindt dan is de verduistering van de moraal van een aard die veel ernstiger is.

  Ben [71] reageerde op deze reactie.

 8. @Ben [65]:

  “Kapitalisme is al in zijn allereenvoudigste vorm het toeeigenen van de arbeid van een ander”

  Nee. Kapitalisme is gebaseerd op vrijwillige uitwisseling van twee kanten zonder inmenging van anderen. Zodra daar géén sprake van is, is het géén kapitalisme.

  Waar jij het over hebt, is hetzij uitbuiting (en dus geen kapitalisme) hetzij kapitalisme, waarbij “de ander” op vrijwillige basis zijn tijd en inspanningen verkoopt omdat hij vindt dat hij daar beter van wordt.

  Ben [73] reageerde op deze reactie.
  Ben [77] reageerde op deze reactie.

 9. @Ben [65]:

  “Kapitalisme is al in zijn allereenvoudigste vorm het toeeigenen van de arbeid van een ander. Diefstal dus.”

  Vrijwillige ruil is geen diefstal. Vrijwillige overeenkomst is geen diefstal. Slavenarbeid is diefstal. Slavenarbeid is geweld.

  Ik ben een voorstander van vrijwilligheid en een tegenstander van agressief geweld. En u?

 10. @Ben [71]:

  “Kapitalisme = aggressie.”

  Een absurde leus. Omkering van begrippen. Newspeak. Dat is net zo ridicuul als beweren dat de liefde bedrijven gelijk staat aan verkrachting. Of dat het vrijwillig ruilen van goederen diefstal is, maar het stelen van goederen onder bedreiging van een vuurwapen niet.

  Geeft u eens één argument waarom kapitalisme agressie zou zijn.

  Ben [78] reageerde op deze reactie.

 11. @Ben [73]:

  En wat zou ik daar precies in moeten zoeken ?

  http://www.lewrockwell.com/gordon/gordon58.html

  Het verdraaien van de betekenis van woorden kan nog steeds niet verhullen, dat agressie geen optie is. Noem een koe een varken of een varken een koe, zodra jij geweld uitoefent op een ander, zit je fout.

  Als we het dan tóch over Marx en nog wat van die figuren hebben (ik noem een Lenin, Stalin, Trotsky, Mao, Hitler) dan zou ik eens een optelsom maken van de slachtoffers die die mensen hebben gemaakt.

  Is dat wat je bedoelt ?

  Die mensen waren géén voorstander van het uitoefenen van geweld op anderen zodat ze hun eigen doelen konden bereiken ?

  Ben [79] reageerde op deze reactie.

 12. @John [52]:

  “Ik ben het met ALLES wat de overheid doet niet eens.”

  Dat geloof ik niet. De overheid doet ook dingen die wel je goedkeuring dragen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de verkeersregels? En hoe gedraag je je dan in het verkeer?

 13. In een kapitalisme zouden sommigen wel eens aan het werk* moeten gaan.
  Het is dan afgelopen met op je krent zitten, en een paar ton salaris per jaar vangen.
  Heel normaal dat je dat niet ziet zitten.
  Vooral als je in de regering zit.

  *Oeps, mijn welgemeende excuses als ik u door dit woord te gebruiken geshockeerd heb.
  Het betekent: handen uit de mouwen en aanpakken.

 14. @Ben [73]:

  “Lees Marx er nog maar eens op na.”

  Is dat bedoelt als een argument? Verwijzen naar de godfather van een ideologie wiens aanhangers in de 20ste eeuw meer dan 100 miljoen kwetsbare mensen de dood in hebben gejaagd? Een man met beperkte inzichten die het ergste van Hegel heeft herhaald overgoten met een revolutionair sausje en zelf ook niet vies was van geweld?

  Als u het afzien van agressie agressie noemt en verwijst naar de geschriften van iemand wiens leer tot in den treure is weerlegt en ontkracht (o.a. door Ludwig von Mises, maar ook door bijvoorbeeld Karl Popper) en waarvan de onmenselijkheid meer dan eens is aangetoond dan valt er voor u nog heel veel te leren.

  Andre [85] reageerde op deze reactie.
  Ben [86] reageerde op deze reactie.

 15. @Oscar [46]: U pretendeert economische kennisvergaring met didactische gaven te kunnen combineren. Na lezing van de door u opgesomde boekwerkjes heeft u geconcludeerd dat kapitalisme een perfect en vredelievend systeem kan zijn. Bent u nu werkelijk verbaasd, dat niet iedereen het daarmee eens is? Als bijvoorbeeld dat systeem is verworden tot corporatisme, dan zegt u: natuurlijk is dat verwerpelijk? Nogmaals, waar ligt de grens en wie bepaalt die dan. Is dat niet het echte probleem? En omdat wij allen mensen met min of meer dezelfde bestemming zijn, kunnen we dat probleem niet oplossen?

 16. @Andre [74]: Je ziet in deze discussies duidelijk hoe men zicht richt op de ander. Jij bent de overheid. Jij hebt de schuld. Jij denkt verkeerd etc. Jij bent aggressief. Dit is uiteindelijk geen vruchtbare insteek. Het is wat ik noem de ‘blame game’. Het is de kunst om te leren jezelf te zien als ‘het probleem’. Oftewel wat kan ik doen om dingen te verbeteren, een beter mens te zijn of wat dan ook. Uiteindelijk gaat het om liefde en hoe je die omzet in daden. Dit kun je leren door in de eerste plaats eerlijk te zijn. Weer in de eerste plaats naar jezelf en dan naar de rest van de wereld. Op die manier bouw je aan je bewustzijn en wordt je ook daadwerkelijk vrij en maakt uiteindelijk dat je je ook verantwoordelijk kunt gedragen.

  Succes, Ben

  Andre [87] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.