nijntje_blokken

Wat zie je op het plaatje?

Juist. Het zijn blokjes.

Hoeveel blokjes tel je?

 1 – 2- 3- 4- 5- 6

Zes blokjes. 

Van wie zijn de blokjes?

De blokjes zijn van Nijntje.

Nijntje kreeg de blokjes van oma Pluis.

Nijntje was jarig.

Hiep hiep hoera voor Nijntje.

 

Vrijheid: Nijntje heeft haar blokjes.

Nijntje speelt met haar blokjes. 

Nijntje is blij.

Nijntje lacht.

 

Dwang: een dief pikt blokjes.

De dief slaat Nijntje.

Au, au, zegt Nijntje. 

De dief pikt drie blokjes.

1-2-3

Hoeveel blokjes heeft Nijntje nog?

Eerst had Nijntje zes blokjes.

1-2-3-4-5-6 

Er werden drie blokjes gepikt. De helft. 

1-2-3

Nijntje heeft nog maar drie blokjes. 

Nijntje heeft verdriet.

Nijntje huilt.

 

Op mijn artikel ‘Het verschil tussen kapitalisme en socialisme in Jip en Janneke taal uitgelegd’ https://www.vrijspreker.nl/wp/2009/11/het-verschil-tussen-kapitalisme-en-socialisme-in-jip-en-janneke-taal-uitgelegd/ is door sommige mensen met nogal wat onbegrip gereageerd. Voor hen dit nieuwe artikel. Een artikel zonder moeilijke begrippen en volledig vrij van woorden met meer dan twee lettergrepen. Korte zinnen. Zette ik in mijn vorige artikel nog drie soorten socialisme uiteen, in dit artikel heb ik mij beperkt tot het socialisme zoals we dat tegenwoordig kennen in democratische landen. Dit artikel is educatief, de mensen kunnen mee tellen en op een eenvoudige wijze kennis maken met de verschillen tussen vrijheid en dwang; kapitalisme en socialisme. Uitermate geschikt om voorgelezen te krijgen of aan iemand voor te lezen.

 

Oscar

 

100 REACTIES

 1. @Romee [29]:

  ik zie nooit een rekening ik denk dat ze wat op de benzine prijzen doen, maar veel kan het niet zijn,want die is een fractie van die in Nederland, en moet ook aangevoerd worden van elders zoals in Nederland .
  Ergens klopt er iets niet natuurlijk zulke grote verschillen.

 2. @Eugenie [18]: Egoisme,hebzucht en hypocriet is een gebrek in opvoeding. Je moet kinderen leren situaties om te draaien in posities. Hoe zou jij het vinden en/of denken in de situatie van iemand anders. Hoe zou jij handelen in zijn/haar positie.
  Opleiding is vaak een kunstje leren en overdragen zonder bovenstaande.
  Je kunt anderen niet leren wat je zelf niet kan.

  Meer vrijheid is gekoppeld aan een (gemiddeld) hoger moraal en voorstellingsvermogen of inlevingsvermogen.
  Complete vrijheid is onmogelijk.

  Als je iedereen een zelfvoorzienend stuk grond geeft en niemand wat met elkaar hoeft te hebben, betaal je binnen korte tijd gedwongen belasting om een rechter te betalen over de erfgrensverschillen of een moord/gewelddelict. Of de wet van de sterkste en/of gemeenste geld die alles naar zich toe trekt.

  Ik dwaal af, maar dit is de basis waarom bepaalde systemen zijn bedacht of zijn ontstaan.

  Oscar [34] reageerde op deze reactie.
  LvM [35] reageerde op deze reactie.

 3. @Romee [33]:

  “Als je iedereen een zelfvoorzienend stuk grond geeft en niemand wat met elkaar hoeft te hebben, betaal je binnen korte tijd gedwongen belasting om een rechter te betalen over de erfgrensverschillen of een moord/gewelddelict.”

  Gedwongen? Wie is in zulk geval degene die je dwingt?

 4. @Romee [28]:
  Als je stukjes grond van mensen afdwingt, erken je dat iemands eigendom niet van hem is. Niet te spreken over hoe immoreel het is om een stukje land van iemand af te pakken, groeit dit altijd uit tot meer. “Nu we stukjes land afpakken, kunnen we net zo goed dit en dat regelen.” En dat gaat door tot je in huidige ellendige situatie zit.

  @Romee [33]:
  Ik zie het eerder als een gebrek in jouw opvoeding dat je egoïsme als een gebrek in opvoeding ziet. Zonder egoïsme zou de mens überhaupt niet bestaan, laat staan vorderen. Nog steeds is egoïsme een bron van welvaart. Daarnaast is een egoïstische actie de enige mogelijke actie. Probeer maar eens 1 actie te noemen waar geen egoïstische motieven achter zitten.

  Het enige wat je kinderen “moet” leren is zelfstandig nadenken.

  “Als je iedereen een zelfvoorzienend stuk grond geeft en niemand wat met elkaar hoeft te hebben, betaal je binnen korte tijd gedwongen belasting om een rechter te betalen over de erfgrensverschillen of een moord/gewelddelict.”

  We gaan hier even uit van een vrije samenleving. Dus eentje zonder overheid.

  “Of de wet van de sterkste en/of gemeenste geld die alles naar zich toe trekt.”

  Je bedoelt zoiets als een overheid?

  Als je zo bang bent voor “de wet van de sterkste”, waarom zou je dan de wet aan iemand willen geven, die dan uiteraard de sterkste is?

  In een vrije samenleving heeft men bovendien een heel andere instelling dan nu. Een veel zelfstandigere. Gecombineerd met bewapening van iedereen die dat wenst, de afwezigheid van een bestaand onderdrukkingssysteem en de aanwezigheid van particuliere, bewapende en getrainde verdedigingsinstellingen zal het voor “de sterkste” zeer moeilijk al dan niet onmogelijk zijn een wet in te stellen.

  @Ben [31]:
  Nou dat was pas goed onderbouwd… beperkte vent.

  Oscar [36] reageerde op deze reactie.
  Ben [42] reageerde op deze reactie.

 5. @LvM [38]:

  Niet helemaal, aangezien egoïsme ook de connotaties heeft van bewust ten koste van anderen het eigen belang na te streven. Daarom zou ik iemand die egoïsme in de opvoeding niet wil stimuleren of zelfs wil ontmoedigen niet een gebrek aan opvoeding verwijten. Daar het immers heel goed mogelijk kan zijn dat voor die persoon het woord egoïsme dergelijke connotaties heeft. Zelf maak ik onderscheid tussen egoïsme en het voorop stellen van het eigen belang.

  LvM [40] reageerde op deze reactie.

 6. @Oscar [39]:
  Zoals ik al zei, bedoel ik het “meeromvattende egoïsme” in tegenstelling tot enkel het vooropstellen van eigenbelang.

  “ikke, ikke, ikke en de rest mag stikke” is een slecht voorbeeld van egoïsme, welke connotatie veel mensen krijgen. Weinig mensen zullen daar immers gelukkig van worden, en werkt dus tegen het eigenbelang in. Meestal is die connotatie dus geen egoïsme, maar simpele idioterie.

  Is het om een goed gevoel te krijgen, een slecht gevoel te vermijden, principes niet te verbreken, enz., volgens mij hebben alle acties een egoïstische natuur.

  Oscar [41] reageerde op deze reactie.

 7. @LvM [40]:

  ““ikke, ikke, ikke en de rest mag stikke” is een slecht voorbeeld van egoïsme, welke connotatie veel mensen krijgen. Weinig mensen zullen daar immers gelukkig van worden, en werkt dus tegen het eigenbelang in.”

  egoïs’me (<Fr.-Lat.) , o., zelfzucht, baatzucht, de levenshouding van hem die bewust op kosten van de gemeenschap voor het eigen welzijn zorgt.(Van Dale, editie 1976)

  Het woord egoïsme in de betekenis waarin jij het gebruikt wordt ook wel ethisch egoïsme en/of rationeel egoïsme genoemd. De begrippen lopen vaak door elkaar. De betekenis van ethisch egoïsme (en rationeel egoïsme) verschilt enorm van de betekenis van egoïsme.

 8. @Oscar [46]: Beste Oscar,
  Lang geleden heb ik filosofie les gehad van de onlangs overleden Joop Doorman. Ik kreeg toen o.a. filosofie voorgeschoteld over de definitie van goed. Er zijn een aantal vooral Britten geweest die meenden dat te kunnen definieren. Ik was toen nog en jong en onschuldig, maar vooral verbaasd over zoveel onzin. Volgens mij ging het hier om een misbruikt bijvoeglijk naamwoord en kon een dergelijke vraagstelling slechts tot niets leiden. Het was uiteindelijk geen gemakkelijk tentamen, zo’n eigenwijze jonge gast tegenover een eminense grise.
  Zoveel jaar later zie ik van jou en anderen excercities over kapitalisme en vrijheid die helemaal losgerukt zijn van de werkelijkheid en dus ook helemaal geen betekenis hebben. Dus net zoals goed los staan van de eventuele context.
  Waarom kapitalisme (het echte) niet kan werken heb ik uitgelegd in mijn stukje “Marx voor dummies”. Heb ik je al eerder opgewezen. Ook hier een enorme simplificatie maar dan wel zodanig dat het nog betekenis heeft.

  Tot slot zijn er mensen op deze site actief die werkelijk te stom om voor de duvel te dansen en die noemen dan iemand anders: beperkte vent. Dan ben je toch niet goed bij je hoofd.

  Succes, Ben

  Oscar [50] reageerde op deze reactie.
  Oscar [53] reageerde op deze reactie.

 9. @Oscar [47]:
  Oppervlakkige opmerkingen en loze verwijzingen naar loze artikelen vol contradicties lijkt Ben’s manier van “discussie”. En owee als je het niet eens bent met zijn contradicties. Dan ben je “te stom om voor de duvel te dansen”.

  Op een rationele manier met Ben discussiëren is niet mogelijk, zie je denk ik wel. Ook op zaplog slaagt deze man daar niet in. Als je er toch zo op gebrand bent om met Ben te discussiëren, moet je eens proberen om op dezelfde manier als hij te discussiëren. Gewoon een heleboel loze verwijzingen maken, en als hij het niet eens is met de inhoud hem “te stom om voor de duvel te dansen” noemen.

  Oscar [51] reageerde op deze reactie.

 10. @LvM [49]:

  Als jij al ‘te stom om voor de duvel te dansen’ wordt genoemd dan valt er pas werkelijk te vrezen voor degenen die niet in staat zijn een artikel in Nijntje taal te begrijpen. Het hebben van de cognitieve vaardigheden van een gemiddelde peuter zou toch genoeg moeten zijn, dacht ik. Quod non.

  Maar ik ben reuze benieuwd naar Ben zijn verlichtende artikel die ons zal overtuigen waarom beheer en agressie, in tegenstelling tot bezit en non-agressie, technisch mogelijk zijn.

  LvM [52] reageerde op deze reactie.

 11. @Oscar [51]:
  Ik was wel geïnteresseerd naar wat Ben INHOUDELIJK te zeggen had, dus ik ben een beetje op zoek gegaan.

  Hier “marx voor dummies”

  Maar voor sommigen was het nog te moeilijk, dus hij deed nog een poging om ze tot “inzicht” te brengen, dus heeft hij er nog een vervolg op gemaakt, in “eenvoudigere” taal (eigenlijk is hij hier veranderd van duidelijke taal naar vaagtaal en zeer mislukte pogingen tot wiskundige formules).

  Hier te vinden “marx voor dummies – revisited”

  Let ook op de reacties eronder. Ben’s manier van “discussie” is niet voorbehouden aan vrijspreker.nl
  Oscar [53] reageerde op deze reactie.
  Oscar [54] reageerde op deze reactie.
  LvM [55] reageerde op deze reactie.

 12. @LvM [52]:
  @Ben [48]:

  Interessant!

  Succes, Oscar

  Uit het artikel blijkt dat Ben niet begrepen heeft wat kapitalisme is. Ben verwart corporatisme met kapitalisme. Verder geeft Ben geen argumenten maar doet hij enkel beweringen die worden opgeleukt met beweringen in verkorte vorm die er uit zien als quasi-mathematische formules.

  Wat het toe-eigenen van de productie is wordt niet duidelijk gemaakt.

  Dat het de overheid is geweest die de geldmachine heeft aangezet wordt verzwegen. Kapitalisten het ongeremd drukken van geld aanrekenen is een lasterlijke leugen.

  Producten verwerven zonder te werken? Een aandeel kopen is een investering. Investeringen nemen risico’s met zich mee. Een risico die gewone arbeiders niet nemen en niet hoeven te nemen. Zonder investeringen geen ondernemingen. Zonder ondernemingen geen werk voor arbeiders. Zonder producten verwerven zonder te werken: bittere armoede voor arbeiders.

  Verder eindigt Ben zijn warrige stuk met een regelrechte oproep tot het toepassen van agressief geweld. Een oproep die in tegenspraak is met latere beweringen dat Ben bereid zou zijn om voorstanders van non-agressie met rust te laten. Leven en laten leven. Waarde en geachte Ben, trekt u de, aan het eind van de Jip en Janneke draad geuite mening, dat u geen agressief geweld wil ondernemen, leven en laten leven, tegen vrije mensen in omdat u nu, op een later tijdstip, verwijst naar uw tot agressief geweld oproepende ‘Marx voor dummies’ artikel?

  Ik weet dat het vermoeiend is, LvM, om met mensen als Ben in discussie te gaan, maar bedenk dat de samenleving vol zit met mensen die soortgelijke denkfouten maken en dat het maken van dergelijke fouten in het verleden de opmaat heeft betekend voor het vergieten van miljoenen liters bloed. Let wel dat bij Ben het toepassen van agressief geweld pas ‘een belangrijke eerste stap’ is.

 13. @LvM [52]:

  Inderdaad. Ik twijfel eraan of ik dit deerniswekkend of lachwekkend vind.

  Fragment van reactie van Ben:
  “Nog belangrijker is het om jezelf te bevrijden van beletsels in jezelf om op zoek te gaan naar belangrijke inzichten en kennis. Daarvoor kun je niet terecht bij Marx maar wel bij de wijzen uit het Oosten.

  Succes, Ben ”

  Hmmm…inderdaad. Heel juist. Daarvoor kun je niet terecht bij Marx, maar wel bij de wijzen uit het Oosten. Carl Menger, Eugen von Böhm-Bawerk, Ludwig von Mises. Of zou Ben iets anders bedoelen?

  Liberty 5-3000 [60] reageerde op deze reactie.

 14. @Ivor Biggun [56]:

  Ik vind Thailand prima, geen overheid die voor je zorgt moet je zelf doen dus is alles goedkoper, regels zijn er maar beperkt.
  het sociale vangnet is de familie en de vriendenkring, medische zorg is gratis voor de Thai (dan kan NL een puntje aan zuigen dus)
  het probleem is werk, want als je afhankelijk bent van een baan zit je snel aan NL vast, heb je een uitkering snel komen , want die is hier 5x meer waard dan in NL.
  Ik werk gewoon als ondernemer, ben wel vaak in de EU maar ik zal geen auto huren in landen met betaal kastjes,want de verhuurder rekent dit aan me door natuurlijk, dan pak ik de trein wel, houdoe met deze Stasi praktijken want dat zijn het.
  Mogelijk kan Wilders de zaak terug draaien, maar die man haalt geen 76 zetels vrees ik, en niemand wil met hem samen werken op de VVD na dan.
  Ik wordt er bedroeft van als ik het allemaal lees, eigenlijk wordt ik gewoon pisnijdig van onmacht als ik zie wat ‘den Haag” allemaal verzint om de mensen te grazen te nemen financieel.
  Eugenie [58] reageerde op deze reactie.

 15. @Anno Zijlstra [57]: Het is ook bedroevend.

  Je kunt met een uitkering toch niet weg uit Nederland?

  Kunnen we met zijn allen niet iets leuks doen, iets verzinnen, organiseren? Als ik zie dat het hele gebeuren rondom vaccinatie toch goed lam is gelegd door slechts vier sites (verontrustemoeders, etc) dan moeten we toch iets dergelijks ook kunnen veroorzaken op andere vlakken als het gaat om de ingekakte burger wakker te trappen?

  Wij zitten hier als gezin bijvoorbeeld vast. We kunnen het huis niet verkopen want dan draaien we verlies. We kunnen de baan niet opgeven want dan kunnen we het huis niet betalen en zo zit alles aan elkaar vast. Daar moet toch uit te breken zijn? Misschien moeten we eens met zijn allen brainstormen hoe we onder het juk uit kunnen. Het moet kunnen, daarvan ben ik overtuigd. Maar hoe?

  Alleen werken gaat erg moeizaam maar samen moet er toch iets te doen zijn?

 16. Wat rest ons nog? Na de provinciale koppenbelasting, volgt de parapluheffing, de sandalentax, de deurenbelasting, de vriendinnenheffing, de schone-lucht-tax en tenslotte als er niets meer belast kan worden de zuurstofheffing voor iedereen die adem wil halen.

 17. @Oscar [54]:
  Waar die Marx grappenmakers altijd de fout in gaan is dat ze denken dat consumptiegoederen niet geproduceerd worden, maar al bestaan. In hun denkwereld is er een enorme berg kapitaal en productiegoederen die verdeeld dienen te worden over de behoeftigen.
  Deze berg is een illusie.
  Zowieso moet je als je aan deze waanbeelden leidt zelf eerst de proef op de som nemen voordat je deze absolutismen spuwt.
  Dus ik zou zeggen, ga met een zooitje marxvrinden op de Veluwe zitten.
  Gooit al uw bezettingen op een hoop.
  Benoem een centraal planner, lever uw salaris in bij hem/haar en kijk het een jaartje aan met elkaar.
  Geheel vrijwillig en zonder dwang. Test het.

  Ben [61] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.