minister_eurlingsHet hoge woord is er uit in Den Haag, de kilometerheffing moet en zal er komen. Een investering van 4 miljard volgens de begroting, maar zoals bekend met overheidsprojecten zal het dubbele van dat bedrag meer realistisch zijn.

Toch hoor je nog relatief weinig protest tegen het plan. Veel mensen denken dat ze de dans wel zullen ontspringen, dat het allemaal wel meevalt, en dat zij er geen last van zullen hebben. De overheid heeft dit spel dan ook verbazingwekkend slim gespeeld.

Maar laten we eens wat van die argumenten onder de loep nemen.

– Fijn, straks hebben we minder files

Dat klinkt inderdaad heel erg fijn. Kunt u ook aangeven wie er dan uit de file zal stappen? Als u straks weer in de rij aansluit, kijk dan eens om u heen, en dan niet alleen om te kijken of er nog ergens een aantrekkelijk persoon in een andere auto zit om mee te flirten.

De mensen die u dan ziet, zitten die allemaal vrijwillig in de file? Of zullen ze er min of meer toe gedwongen zijn, doordat de crèche nu eenmaal om 18:00 sluit, omdat hun werkgever nu eenmaal verwacht dat ze om 8:30 op het werk zijn, omdat ze geen OV in de buurt hebben, of omdat ze te veel spullen moeten meeslepen? Er zijn maar erg weinig mensen die de file zomaar kunnen verlaten.

– Ik heb een lease-auto, mijn baas betaalt wel

Ja, uw baas betaalt, als hij het echt nodig vind dat u auto rijdt. Maar het budget van de baas is niet onbeperkt. De kostenpost ‘personeel’ wordt groter, omdat al zijn medewerkers de kosten gaan declareren. Hoe zou de baas dat gaan oplossen? Een getuigschrift in combinatie met een ontslag-vergoeding? Gewoon minder ruimte voor loonsverhoging? Alleen het afschaffen van een kerstpakket zal echt niet voldoende zijn. Er is dus ook een grote kans dat uw baas privé-gebruik van de auto van de zaak gaat beperken, dat wordt namelijk erg kostbaar.

Of zult u wat harder moeten werken, omdat er nu eenmaal geen budget meer is om een extra collega aan te nemen? Hoe dan ook, u zult er zelf ook flink last van hebben.

– Ik rijd maar heel weinig, ik ga niet meer betalen

Dat kan goed zijn. Maar ter compensatie mogen de provincies wel een extra heffing gaan opleggen, de ingezetenenheffing. Een compensatie voor gemiste inkomsten als de provincie straks geen opcenten meer mag vragen. Aan de ene kant gaat u er dus op vooruit, aan de andere kant krijgt u een rekening in de bus. Bovendien zult u het via uw boodschappen en andere aankopen toch echt moeten betalen. De voorrijkosten van de loodgieter gaan omhoog, het potje pindakaas wordt een paar cent duurder, of denkt u dat ondernemers de hogere kosten niet zullen doorbelasten? Over die extra doorbelasting betaalt u natuurlijk ook nog 19% BTW, maar dat is logisch.

– De vervuiler betaalt, een prima principe

Tja, als principe is het inderdaad mooi. Daarom hebben we ook brandstofaccijns. Waarmee de hardrijder meer betaalt dan de rustige rijder, de Rolls Royce meer betaalt dan de Smart, en de veelrijder meer kwijt is dan de gemiddelde rijder. Een prima werkend systeem. Voor de overheid zit er alleen een plafond aan, omdat mensen anders de neiging krijgen om in het buitenland te tanken. Dat is ook het mooie van concurrentie, iets dat zelfs tussen landen werkt om de prijzen laag te houden.

– Ik heb niets te verbergen, privacy is niet zo belangrijk, ik heb ook een bonus-kaart.

Op uw gespecificeerde rekening staat exact waar u bent geweest. Hoe legt u aan de baas uit dat uw auto op het terrein van een concurrent stond geparkeerd? Of mag hij best weten dat u een sollicitatiegesprek had daar?

Een hacker ziet dat uw auto zich 100 kilometer van uw huis bevindt. Hij weet dat hij minimaal een uur de tijd heeft om zijn inbraak te plegen. Goed, uw punt is gemaakt, u heeft daarna niets meer te verbergen, alles is gestolen.

En die bonus-kaart, u krijgt geen €18.500 boete als u die een keer vergeet te gebruiken, mag ik hopen. Toch is dat de straf in geval uw kastje een keer niet mocht functioneren.

– Ze beloven toch dat het systeem niet gebruikt wordt voor snelheidscontrole?

Ja, dat klopt. Maar in een democratisch systeem kan de huidige wetgever niets beloven dat een volgende regering niet ongedaan kan maken. Om de PVV buiten de deur te houden moeten PvdA, CDA, D66 en Groen links samen een regering vormen. Groen links wil wel, maar eist een verlaging van de maximum snelheid naar 80, en controle via de kilometerheffing. Een onrealistisch scenario?

– Och, die tarieven vallen eigenlijk best mee

Op het eerste gezicht wel. Maar voor hoe lang? Vanaf 2013 gaan de tarieven al omhoog. In de woorden van Verkeer & Waterstaat: “Als gevolg van autonome ontwikkelingen (zoals technologische innovatie) worden de nieuw verkochte auto’s en daarmee het wagenpark op termijn steeds zuiniger. Dit leidt tot een steeds grotere groep personenauto?s die onder een laag tarief van de kilometerprijs vallen. Dit leidt enerzijds tot het op termijn wegvallen van de financiële prikkel om een zuiniger auto te kopen en anderzijds tot een daling van de opbrengsten. Dit effect wordt beperkt door vanaf 2013 de tariefformules voor personenauto’s en bestelauto’s aan te passen aan het autonoom zuiniger worden van het wagenpark.”

Kortom: de tarieven gaan omhoog om te voorkomen dat te veel mensen in een zuinige auto gaan rijden. Al een jaar na invoering. En wat als de staatsschuld nog verder stijgt? Hoe groot zal de verleiding zijn om de tarieven met een paar cent op te schroeven?

– Ach, ik ga toch met de trein

De trein zal voor sommigen een alternatief zijn. Maar zit in de spits al overvol. De NS heeft niet de capaciteit om de extra drukte te verwerken. De huidige OV-reizigers zullen vaker moeten staan, als haringen in een ton. Wel heel gezellig, naar het schijnt.

– Maar het is toch eerlijker, betalen naar gebruik?

Eerlijk is relatief. De automobilist heeft de huidige infrastructuur al vele malen moeten betalen. BPM, houderschapsbelasting, BTW, accijnzen, noem ze maar. 14 tot 17 miljard per jaar, waarvan nog geen derde deel naar auto gerelateerde doelen gaat. Die wegen zijn al betaald. Tol heffen op nieuwe wegen, liefst privaat gefinancierd, prima. Maar een tolheffing op een reeds betaalde infrastructuur is dubbelop.

– Nieuwe auto’s worden wel goedkoper, zonder BPM

En dat zouden ze toch wel worden, want ‘Brussel’ heeft de BPM verboden. In plaats daarvan komt overigens een CO2-tax, zodat heel veel auto’s gewoon even duur blijven. Daarnaast is de kale prijs van een auto in Nederland erg laag. Autofabrikanten houden de kale prijs laag,omdat hun auto’s anders door de BPM echt onbetaalbaar worden. Als dat deels vervalt, dan kunnen de fabrikanten gewoon dezelfde prijs gaan rekenen als dat men in andere landen doet. Per saldo gaat u er in ieder geval niet op vooruit.

– Maar, het wordt toch budget-neutraal ingevoerd?

Mag ik even lachen? Een investering doen van 4 (eerder 8 ) miljard Euro, en nog jaarlijks één- tot twee miljard aan afschrijving, onderhoud, controle en administratie. Wie gaat die miljarden ophoesten? U niet? Wie dan wel?

– Maar het kastje krijg ik wel gratis, toch?

Voor niets gaat de zon op. Uw eerste kastje is ‘gratis’. Maar gekoppeld aan uw auto. Bij uw volgende auto zult u het gewoon nieuw moeten kopen.

– Het blijft techniek, dus ik saboteer de boel wel.

Een goed plan. Dat u op gelijke hoogte zet met verkrachters, overvallers en mensenhandelaren. Is er met het kastje geknoeid om het signaal te verstoren of te beïnvloeden, dan is er sprake van een misdrijf en hangt de weggebruiker tot vier jaar gevangenis of een boete van 74.000 euro boven het hoofd.

Is er niet met uw kastje geknoeid, dan valt het best mee. Op het rijden met een gps-kastje dat opeens geen signalen over afgelegde kilometers uitzendt, staat een half jaar cel of een boete tot 18.500 euro.

– Och, als het misgaat maak ik toch bezwaar?

Die route wilden ze voor zijn, en staat dus nauwelijks open. De bewijslast is voor het gemak omgedraaid. Bezwaar- en beroepsprocedures zijn fors ingeperkt. We citeren het ministerie: “Bezwaar, beroep en hoger beroep kunnen slechts worden gebaseerd op de stelling dat de door de registratievoorziening geregistreerde verplaatsingsgegevens en de verzonden geaggregeerde gegevens onjuist zijn, indien een herkeuringsrapport wordt overgelegd dat een defectverklaring van de registratievoorziening inhoudt.”

In het Nederlands: alleen als uw kastje bewezen kapot is maakt u kans om bezwaar in te dienen. En dat terwijl vrijwel iedereen wel een voorbeeld heeft van een elektronisch apparaat dat zo af en toe niet functioneert zoals het hoort, maar waar een reparateur geen storing aan kan vinden.

– Het zal mijn tijd wel duren, ik ben (bijna) met pensioen

Alleenzaam achter de geraniums, voor kinderen en kleinkinderen wordt het te duur om langs te komen. Klinkt pathetisch, maar zal voor velen wel een harde realiteit worden.

– Och, ik kan het wel betalen, het zal allemaal wel

Ja, het zal allemaal wel. Maar het net sluit zich langzaam maar zeker. Nog even en elke beweging van u wordt gevolgd. Als u wandelt wordt u al gefilmd door talloze camera’s. Met gezichtsherkenning uiteraard, die techniek is al volop beschikbaar.

Neemt u de fiets, dan is die straks voorzien van een wettelijk verplichte chip. Zonder chip is uw fiets immers gestolen, logisch toch? Neemt u de auto, dan is het kilometerheffing-kastje de manier om u permanent te kunnen volgen.

Neemt u het OV, dan is uw route via de OV-chipkaart exact in beeld te brengen.

Kortom, hoe u zich ook verplaatst, de overheid weet alles. Het opvallende is dat juist de linkse partijen hier voorstander van lijken te zijn. Diezelfde partijen die zo hard roepen dat ze een tegenstander hebben met fascistische trekjes. Geen fascistisch regime heeft ooit zo’n verregaand en fijnmazig controle-netwerk opgebouwd. Natuurlijk met goede bedoelingen, maar wie is de volgende politiek leider? En zijn die bedoelingen dan nog even goed?

Een voorbeeld van een CJIB-beschikking uit 2021:

Geachte heer XXX,

Volgens onze gegevens heeft u zich de afgelopen maand diverse malen verplaatst.
Uit onze database blijkt dat u ten behoeve van deze verplaatsingen minder dan de wettelijk verplichte 12% met de fiets of het openbaar vervoer heeft afgelegd.

In het kader van de wettelijke regeling tegen Obesitas en de milieucompensatieheffing krijgt u daarom een beschikking.

Geconstateerd aantal kilometers:       12.038.

Daarvan met de auto:                         10.968

Overschrijding op basis van 12%:       1.096

Tarief overschrijding 1000-1500 km:     160

Administratiekosten:                                  6

Te voldoen:                                             166
Om kosten te besparen in het justitieel apparaat is tegen deze beschikking geen bezwaar mogelijk.

Betaal op tijd, voorkom verhoging.

Deze brief is opgemaakt in een geautomatiseerd proces, en is derhalve niet ondertekend.

32 REACTIES

 1. Op een dag moest er een uiterste belangrijk opdracht vervuld worden, er werden 3 mensen aangewezen:
  Iedereen, Niemand en Iemand.

  Iedereen werd gevraagd de opdracht uit te voeren.
  Maar Iedereen dacht dat Iemand het wel zou doen,
  hoewel Iedereen het kon deed Niemand het.

  Hierdoor werd Iemand boos omdat het de taak van Iedereen was en Niemand het had gedaan.

  Iedereen dacht dat Iemand het had kunnen doen,
  maar Niemand had zich gerealiseerd dat Iedereen het niet wilde doen.

  Aan het eind beschuldigde Iedereen Iemand
  omdat Niemand deed wat Iedereen had kunnen doen.

  Wordt het niet eens tijd dat Iedereen in actie komt? U en ik?
  HJ [4] reageerde op deze reactie.

 2. Er zullen controlekamera’s komen boven de autoweg, of mobiel.
  Het kastje geeft je positie door, de kamera leest je kenteken, en kijkt of het kastje je aangemeld heeft.

  Saboteer alle kamera’s.
  Dit systeem zal grotendeels naar Duits voorbeeld zijn.

 3. @SieS [2]:
  Wordt het niet eens tijd dat Iedereen in actie komt? U en ik?

  De zoveelste online poll:
  http://www.kilometerheffing-nee.nl/digitale_steunbetuiging.php

  Wellicht helpt het, heb deze maar ingevuld.

  Daarnaast wordt het natuurlijk eens een keer tijd de slavenmentaliteit af te werpen. Maar dat kan slechts als velen met Hub en andere vrijsprekers keer op keer bereid zijn (kleine) stapjes in de goede richting te zetten. De wereld verandert niet zo 1-2-3. Kleine stapjes zijn: poll tekenen, altijd cash betalen, schrijven op Vrijspreker, je omgeving overtuigen, etcetera.

 4. Ik haal er enkele uit.

  Fijn, straks hebben we minder files

  Ik schreef elders: het zou heel toevallig zijn als het tarief waar de zaak budgetneutraal is ook het tarief is waar de files weg zijn.

  Overigens de eerste berekeningen van de staat suggereren dat het allemaal wel meevalt voor de meesten. Men probeert ons gerust te stellen. Nu geloof ik die berekeningen niet (en gaf elders al wat fouten aan), maar als we hen oprecht geloven, en de kosten bij ongewijzigd gedrag niet erg veranderen, waarom zouden de files dan wijzigen? Immers, die vereissen echt ander gedrag.

  Moraal: als de files weg zijn, is het ook duurder.

  Iedereen schijnt te denken dat de buurman afhaakt bij stijgende prijzen. Maar is jouw beurs zoveel groter dan je file-buurman?

  Ik heb een lease-auto, mijn baas betaalt wel

  Net zoals de lease-auto bekostigd wordt uit je loonruimte, zo is dat ook met de km-heffing. Alle secundaire arbeidsvoorwaarden zijn ook loon. Elke euro dat jouw baas besteed aan een lease-auto, mooi bureau, ARBO regels, pensioen, zorgverzekering, kerstpakket, etc is een euro die jij niet als loon krijgt. Er kan enige tifd in zitten ivm CAO’s etc maar uiteindelijk vereffened alles zich

  Maar het is toch eerlijker, betalen naar gebruik?

  Ware het niet dat er niet naar gebruik betaald wordt. Er wordt wel per km afgerekend, maar wie het dorrekend, of aangezien dat best lastig is, naar de vorobeelden kijtk, ziet dat niet zozeer het aantal km’s maar meer wat voor auto je bezit doorslaggevend is.

  Niet anders dan nu. Ofwel, zoals vandaag de dag de meest makkelijke manier om je autokosten et reduceren is, een kleinere auto te kopen, is dat straks ook niet. Kijk maar naar de tabellen. Wie een leuke ^H^H^H grotere auto heeft, en de autokostene cht te duur vindt worden, kan beter een maatje kleiner nemen en evenveel blijven rijden, dan minder gaan rijden. Dat laatste zet minder zoden aan de dijk.

  Ze beloven toch dat het systeem niet gebruikt wordt voor snelheidscontrole?

  Er staat in het wetsvoorstel dat justitie de gegevens mag gebruiken voor voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten. En daarvoor hoeft geen toestemming aan een erchter gevraagd te worden!

  Maar, het wordt toch budget-neutraal ingevoerd?

  Exclusief 5% operationele kosten en exclusief de provinciebelasting en enkel het eerste jaar! Het tweede jaar gaan aldus het wetsvoorstel de tarieven met de inflatie omhoog. Dat is hetzelfde als de staat nu en de MRB, en de provinciale opcenten, en de roettaks, en de BPM, en de slurptaks en de energielabeltaks tegelijk met inflatie ophoogd. Onze overheid maakt het vaak bond, maar zoiets heet zelfs zij nog nooit gedaan. Toch is dat vanaf de km-heffing jaarlijkse prik!

  Verder is er een verschil. Als ik een auto koop geef ik eenmalig een bedrag uit inclusief slurp, roet, energuielabel en BPM taks. Daarna stijgen die niet meer. Ik heb die zekerheid, want de auto is van mij. ‘Enkel’ de MRB en acijzen kunnen en zullen stijgen. Nu stijgt echter elk jaar die heel zaak. Niet alelen geeft dat meer onzekerheid betreft je totale autokosten over de levensduur van jouw auto, maar ook is de totale stijging over die periode groter.

  Och, ik kan het wel betalen, het zal allemaal wel

  Ik snap die reactie wel, en dat is ookw at de staat hoopt. Men vangt weer zoveel % meer en de burger blijft tegelijk braaf.

 5. Kim,

  – Als straks de files opgelost zijn, wordt het rijden vanzelf goedkoper, dan is het spitstarief niet meer van toepassing.

  Afgezien van de naïviteit van de hartverwarmende gedachte voor rijdende mensen dat de files opgelost gaan worden is er nog een klein probleempje:

  “Een spitstarief kan daarom alleen worden vastgesteld als is aangetoond dat er sprake is van structurele congestie of als structurele congestie wordt verwacht (bijvoorbeeld wanneer op een traject niet meer aan het criterium structurele congestie wordt voldaan als gevolg van een spitstarief aldaar).”

  Dit wil zoveel zeggen dat als ergens een file door de kilometerheffing verdwijnt, dit juist een reden is om het spitstarief te laten bestaan. Er is immers bewezen dat er zonder spitstarief file zou ontstaan, dus is de verwachtte structurele congestie bewezen.

  en

  – Nu gebeurt er eindelijk wat aan het wegennet, want het geïnde geld gaat geïnvesteerd worden in betere bereikbaarheid.

  Het gebrek aan investeringen in infrastructuur was al niet het resultaat van een tekort aan geld. Een gebrekkige infrastructuur is politiek beleid, en als gevolg van Europese wetgeving zoals bijvoorbeeld de habitatrichtlijn en de luchtkwaliteitsnormen wordt het uitvoeren van infrastructurele projecten waarschijnlijk sowieso onmogelijk.

  Mocht de Nederlandse bevolking de financiele klap van de kilometerheffing niet geheel zonder kleerscheuren te boven komen, waardoor de filedruk toch zou afnemen, dan is gelijk het bewijs geleverd dat de huidige infrastructuur toereikend is, en dat uitbreiding geen voorkeur heeft. Had Algemene Zaken niet nog ergens een paar euro nodig?

 6. De economie valt en staat met een goed en goedkoop (wegen)infra.

  Als je als land geen goed en goedkoop infra hebt kun je economisch niet veel.
  De VOC mentaliteit 2009 sloopt de economie door de bestaande infra niet af te breken maar zo duur te maken dat je er bijna geen gebruik van kunt maken.

  Een zeer duur infra voor het bedrijfsleven is funest voor de concurrentiepositie van Nederland.
  Alles moet toch doorberekend worden, zoals al gezegd.
  Men zegt toch altijd de concurrentiepositie te moeten verbeteren als het om de lonen gaat?

  Dit is de domste zet die men maar kan doen.
  Hitler was nog slimmer dan Eurlings.
  Deze zorgde voor een goed wegennet waar je ook nog gebruikt van kon maken en dat iedereen zich kon vervoeren.
  (de rest buiten beschouwing)

  De inkomsten/belasting voor infra moet ook alleen voor infra gebruikt worden en niet als melkkoe voor verspillingen.
  Hiermee bedoel ik belastingen of brandstof, wegenbelasting etc.

  Politiek Den Haag moet op dam of schaakles.
  Nu kijken ze één zetje vooruit.
  Misschien dat ze dan twee zetjes vooruit kunnen kijken of zelfs nog meer.

  Het vreemde is, dat ze met de stasi-praktijken dit wel kunnen.

  Prima neergezet Kim.
  Voorbeelden en eenvoud werken het best.

 7. Zie mijn Column
  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=9803

  Wie wil hier aan mee werken.
  Momenteel ben ik bezig in contact te komen met diverse BNérs en politieke partijen, werkgevers organisaties, transport organisaties,ANWB en nog diverse anderen om een mogelijke grootse demonstratie op poten te zetten tegen deze maatregelen.

  Dit moeten we stoppen!
  De tijd voor aanschouwing en gehoorzaming is voorbij!
  We moeten nu kortemetten maken met deze waanbeelden van de regering voor het uit de hand loopt .

  Of laten wij nederlanders het zoals altijd bij woorden op internet en in de woonkamer,feesten en partijen?

  Mail mij : hocvolearunt@live.nl

 8. “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing” (Edmund Burke, statesman)

  Klagen op internet haalt inderdaad weinig uit. Dit soort mensen en dit soort beleid is ‘evil’. Het Kwade. Dat niet onder de indruk is van een paar online petities, zo lang de meute verder maar thuis tv blijft kijken.

  Er zijn weinig voorbeelden in de geschiedenis van zo’n schaamteloze bespionering 24/7/365 van de eigen bevolking door de zogenaamde eigen ‘vertegenwoordigers’.

  Het is niet alleen het rekeningrijden, maar ook:
  – de OV chip
  – de ‘slimme’ energiemeters
  – verkeersgegevens van GSM
  – camera’s op straat
  – telefoonafluisteren op grote schaal
  – dataretentie van email en webverkeer
  – de Inoffizieller Mitarbeiter van de lokale politie
  – illegale huiszoekingen door schimmige gemeentediensten
  – datamining overal waar maar info over je te vinden is
  – enz, enz.

  Deze spionagedrift, samen met het crimineel maken van mensen die dit soort maatregelen willen ontlopen of de stomme pech hebben dat zij worden vervolgd omdat de techniek heeft gefaald. Of er gewoon niet van gediend zijn.

  Dit beleid is het aluhoedje stadium allang ontstegen en roept vragen op als: is Nederland proefgebied voor EU beleid in de maak? Gewoon lekker kijken hoe ver men kan gaan?

  Alleen het ‘grotere doel’ ontbreekt nog in dit plaatje. Ik houd dat doel het voorlopig op iets als banaals als het veilig stellen van de eigen hebzucht door een kliek mensen en hun lakeien.

  Of heeft die meneer op de video in dat andere artikel gelijk en hebben wij inderdaad te maken met occulte bendes die hun kans ruiken?

 9. hoeveel mensen om mij heen ‘niets te verbergen hebben’, die in hun blanke dubbel-modale jaren 30 wijken (nog!) geen last hebben van de staatsknechten, die zo bang zijn gemaakt voor alles dat ze de heilstaat smeken om bescherming. en hoeveel doorgedraaide idealisten en andere dwazen staan te popelen om toe te mogen treden tot het knechtenleger en mee te bouwen aan de DDR aan de noordzee (fijn he een kleine bevoegdheid en een uniform)… ik kots op die #$@!$#!@ staat die als enig doel heeft persoonlijke vrijheden op te heffen, een controleerbare grijze massa mensen te kweken die braaf de voorgeschreven ideologie aanhangt. de maatschappij, dat ben jij… waar is het zo gruwelijk misgegaan?

 10. Goed en duidelijk overzicht, en wat gaan we nu doen?

  Auto protest houden?…Wegen blokkeren? Schreeuwen en toeteren? Den Haag of andere steden dichtgooien met auto’s?

  Het moet een actie worden verspreid over meerdere dagen in de maand…Maar ik denk dat NL’ers te beschaafd zijn voor dit soort acties, het is asociaal tegenover degene die kilometerheffing wel zien zitten, dat soort onzin gedachten zie ik voor me. NL’ers zijn een keurig volk en doen niet (meer) aan die onzin, onze koningin zal wel weten waarover ze praat, misschien wel over deze heffing en dat Bildertjes er helemaal voor gaan…. Daarom kan Den Haag doen wat ze wil, ze moeten alleen even de koppen houden.
  Het deugt niet en er klopt iets niet, we worden niet alleen verneukt, maar ook nog even richting afgrond gedreven.

  DEN HAAG (ANP) – De voltallige Tweede Kamerfractie van de SP heeft bedankt voor een ontmoeting met koningin Beatrix. Woensdagmiddag gaan de eerste parlementariërs langs op paleis Noordeinde, maar de SP’ers blijven weg.

  ,,We zien er de noodzaak niet van in. Als wij over het Koninklijk Huis willen praten, dan doen we dat met premier Jan Peter Balkenende. Die is verantwoordelijk”, stelt SP-Kamerlid Ronald van Raak woensdag. De eerste vijftig Kamerleden gaan woensdag per bus naar het paleis, de komende tijd volgen nog twee groepen.

  Van Raak stoort zich ook aan de opzet van de bijeenkomsten. ,,De koningin houdt een praatje en vervolgens zit je daar met vijftig man. Dan krijg je toch geen gesprek?”

  De gesprekken met de vorstin zijn vertrouwelijk. Tot tien jaar geleden was het gewoonte dat parlementariërs langsgingen op het paleis. Nadat er uit de gesprekken was gelekt, werden de ontmoetingen gestaakt.

 11. De overheden en andere belanghebbende verspreiden niet anders, dan keer op keer, leugens. Lees of luister het nieuws en ik constateer niet anders dan dat we glashard, van alle kanten, worden voorgelogen.
  Het schijnt de normaalste zaak van de wereld te zijn dat iedereen tegenwoordig maar liegt (of zwijgt en geheimzinnig praat achter gesloten deuren).

  Liegen, liegen, liegen, liegen, liegen, liegen,….Het neemt hand over hand toe. Zou het erg zijn dat men, op z’n minst dit land, uit zijn lijden verlost en er een grote A-bom op dropt?

 12. De koningin zal achter gesloten deuren wel gesproken hebben over Hartz 4 en hoe kruiperig en nederig de burger is in Deutschen Blut…NL, bitte mir folgen!!

  Terug naar het ouwe, vertrouwde en grauwe. Kijk en huiver… http://www.youtube.com/watch?v=01b5IUiKIuQ die nächste Folge heißt; “Bitte, lasst uns nicht sterben”…

 13. Prima stuk Kim, bedankt.

  @fuqua [15]: Zoals Ron Paul en Gerald Celente zeggen, het moet een intellectuele revolutie zijn. Geweld gebruiken tegen de overheid geeft de overheid een vrijkaart om dit met meer geweld te onderdrukken. De frustratie is natuurlijk groot en de verleiding is er, terecht, maar het is niet de beste actie.
  Ruiten ingooien bij McDonalds helpt niets.
  In Telefacts (op VTM, Vlaamse zender) was te zien hoe politie in burger, ’taggers’, graffiti spuiters probeert te pakken. Undercover, verkleed als echte hiphoppers, gaan ze naar de Yo feestjes.
  Wees voorzichtig als je denkt dat je EU gebouwen kan bekladden met échte politieke betekenis.

  Wat ook vast staat, zoals in de geschiedenis is bewezen, is dat op ’n bepaald punt ‘het volk’ inderdaad in opstand komt, maar om verschillende, individuele redenen.
  De boeren omdat ze hun melk niet meer kwijt kunnen.
  General Motors arbeiders omdat ze massaal afgedankt worden.
  Automobilisten omdat ze meer betalen om te kunnen gaan werken dan er te verdienen.
  Zelfstandigen / middenstanders omdat ze meer tijd besteden aan papieren voor de overheid moeten invullen dan hun producten kunnen verkopen.
  Laten we niet vergeten, allochtonen die vinden dat ze overal uitgesloten worden (Parijs..)

  Zonder een intellectueel, filosofisch, beter alternatief voor het systeem dan wat er nu is, komt er nadien gewoon hetzelfde systeem weer in de plaats, dezelfde show maar met andere poppetjes.

  surfer [20] reageerde op deze reactie.

 14. @surfer [18]: ff toevoegen: ik weet ook wel dat reageren op internet alleen, niet voldoende is.
  Mensen vergeten snel.. het kan nu bij iedereen bezinken tot 2012 om het psychologisch ’te aanvaarden dat het nou eenmaal zo is en we er maar mee moeten leven’.
  Maar gezien de overheidsgekte helemaal los gaat, zal de temperatuur onder de bevolking niet snel dalen.

  Een goed initiatief vind ik wat Charlie Veitch doet:
  http://www.youtube.com/user/cveitch
  Check z’n filmpjes als de met acties van de Love Police, Everything is OK, en shopping for CCTV.

 15. hoe willen ze(de regering) de km in de tunnels registreren het sigaal doet in diverse tunnels niets conclusie: je hebt ilegaal gereden een boete dus laat de hufters in den haag daar maar eerst eens over nadenken( kunnen ze niet met al dat zaagsel in de boven kamer?
  JM

 16. Ik heb de achterruit van mijn auto versierd met mijn mening ten aanzien van dit kastje. Dag 1 heb ik overleefd; geen ambtenaar is mij komen lastig vallen. Was toch wel spannend zo door de file van Den Haag Ambtenarenstad heen.

  Op naar dag twee.

 17. Voor degene die nog niet hebben getekend; PETITIE TEGEN OPSLAG VINGERAFDRUKKEN https://www.vrijbit.nl/petitie

  Kan er geen petitie “stop de kilometerheffing” worden gestart?
  Kan Vrijspreker geen petitie starten, krijgt men misschien ook gelijk wat media-aandacht.

 18. @Kim Winkelaar [27]:

  Dank, had deze petitie nog niet gevonden. Reeds vrijwillig ingevuld, met alles erop en eraan….BigBrother of niet, ze mogen wel weten waar mijn huis woont.

 19. @Kim Winkelaar [27]: Grote probleem is dat dit soort petities altijd komen wanneer het kalf al verdronken is.

  De Nederlandse democratie werkt op basis van partijen en ambtrelijk voorwerk. Hier is al 10+ jaar over gepolderd en uitgebreid op alle niveau ambtelijk gewerkt. Elke wijziging gereft meteen gezeik met een van de polder-deelnemers. Het verzet tegen wijzigingen laat staan terugkomen op besluiten is tegroot om dat een reele stap te maken.

  Wikl je in Nederland dit soort projecten tegengaan moet je dus jaren vorodat het in de kamer komt al ingrijpen. Toen echter was er niemand van de clubs die nu tegen zijn tegen, en tegen de rest werd gezegd dat het allemaal voorbarig was.

  Dit is niet meer tegen te houden, tenzij het volgende kabinet het radicaal stopt.

  Maar dat gebeurt niet, want alle regeingswaardieg partijen zijn voorrstander.

  Ja, dat is inclusief de VVD. Die hebben jarenlang braaf en zelfs actief meegewerkt. Al die bezwaren die ze nu uiten waren al lang bekend. Ik heb toen reeds nete brieven gestuurd, ze bij persoonlijke ontmoetingen mijn visie uitgelegd, maar toen was het allemaal geen probleem, prematuur, etc. Tja, toen zaten ze zelf in het kabinet. Bij hun laatste verkiezingskrantje stond nog op pagina 1 dat ze voorstander waren van km-heffing. En nu zijn ze opeens tegen?

  Welnee, hoogstens gaan ze wat details wijzigen, maar de VVD gaat dit niet meer stoppen.

  Omdat de SP en PVV buiten de regering gehouden worden, is het dus een gedane zaak. Dikke middelvinger naar het volk. De meeste petitie invullers zullen immers toch of niet stemmen of toch wel weer op de GL-VVD range blijven. Km-heffing is net als het weer, men moppert wel, maar laat het stemgedrag er niet door beinvloeden.

  IIS [30] reageerde op deze reactie.

 20. @Armin [29]:

  Duidelijke taal, dus zou protesteren of de straat op gaan ook geen zin hebben, alles is reeds beklonken.

  Misschien is de gehele toekomst niet eens te veranderen?
  Ik geloof nergens meer in, alleen krijg ik niet (zal wel een afwijking van me zijn) het idee uit m’n hoofd dat alles reeds vast staat…Alles wat hier op aarde is gebeurd en nog zal gebeuren stond of staat vast en dient een hoger en groter belang, en dit smerige kastje zal wel een piepklein, doch belangrijk onderdeel daarvan zijn.
  Dat betekent overigens niet dat men alles maar moet laten gebeuren zonder enige vorm van protest of verweer. Verzetten is een natuurlijk iets, een dier dat in de muilen van hongerige wolven beland is verloren, maar zal zich verzetten totdat die zijn laatste adem heeft uitgeblazen.

Comments are closed.