LPlogoIOUSA The Movie

“IOUSA” als titel, is een letterspel. ‘IOU’ uitgesproken, klinkt als ‘I owe you’, een gebruikelijke uitdrukking in de VS voor een stuk papier waarop een geldelijke schuldbekentenis staat. Regisseur Creadon heeft dit gecombineerd met ‘USA’.

(Volkskrant Webwinkel:) “One nation. Under stress. In debt. Hoe is de kredietcrisis ontstaan? Hoe zijn zoveel landen en overheden getroffen? En hoe kunnen we tot een gezonde economie komen?” Deze unieke documentaire geeft antwoord op al deze vragen.
” In I.O.U.S.A. wordt de snel groeiende schuld van de federale overheid in de V.S. en de (mogelijke) gevolgen voor de burgers onderzocht. Aan de hand van archiefbeelden, economische gegevens en vele interviews ontstaat een toegankelijk, helder en zeer alarmerend beeld van de economische en financiële situatie in de V.S. In de film worden ook verschillende toekomst scenario’s geschetst en suggesties gedaan om tot gezondere overheidsfinanciën te komen”.

(HUMO:) “De Amerikaanse kredietcrisis heeft de wereld voorgoed veranderd. Ze raakte niet alleen Amerikaanse banken en bedrijven, maar zorgde er ondertussen voor dat we in een wereldwijde crisis beland zijn. ‘I.O.U.S.A.’ geeft een toegankelijk en helder, maar tegelijk heel alarmerend beeld van de economische en financiële situatie in de VS, die al jaren koploper zijn in krediet en schuld, en waar de staatsschuld een steeds grotere last wordt”.

Over de maker
(Wikipedia:) “Sinds 2006 is Creadon een van maar drie filmmakers die meer dan een film hebben uitgebracht die tot de top-100 meest winstgevende documentares in de geschiedenis behoren. De twee andere zijn Michael Moore (Sicko,Capitalism: A Love Story), en Davis Guggenheim (An Inconvenient Truth, It Might Get Loud)”

AGENDA
20.00 u:         Verwelkoming
20.15 u:         Huishoudelijke mededelingen / Voorstelrondje / Kennismaking met medelibertariërs
20.30 u.:       De documentaire: „IOUSA The Movie”
21.05 u:        Pauze
21.20 u:         Discussie
23.10 u:         Afsluiting

Meer gegevens: De LP Bijeenkomst dinsdag 3 november 20.00 uur
_______________________________________________________________________________
Volgende LP Bijeenkomsten

2 REACTIES

  1. @Bon Vivant [1]:
    Op zich is dat “onderonsje” wel heel belangrijk. Het is zelfs bewonderingswaardig dat de LP (Toine) dit al jarenlang organiseert.
    Er wordt de laatste tijd weer echt gedacht om meer te doen.
    Daarvoor zijn echter doeners nodig.
    Gooi het maar eens aan op zo’n bijeenkomst.

Comments are closed.