rechtbank_03Hoewel de democratie als maatschappij verre van ideaal is, moeten we het er hier maar mooi mee doen. Behalve wanneer de democratie niet precies doet wat de overheid wil, dan schijnt de overheid ergens het recht te hebben (?) om hiervan af te wijken. Maar… er gloort een lichtpuntje aan de horizon…

Want wat meldde de Raad voor de Rechtspraak donderdag 5 november 2009?:

 “85% van de Nederlanders vindt, dat misdadigers te licht worden gestraft.”

Deze conclusie komt uit een bevolkingsenquète, uitgevoerd door onderzoeksbureau “Research voor Beleid”, in opdracht van voornoemde Raad.

Geweldig toch, die democratie? Want 85%, dat is niet mis zeg. Dat betekent dat 14 miljoen Nederlanders dat vinden. Wel jammer, dat ik één van die 2 miljoen Nederlanders ben, die ze niets gevraagd hebben. Maar ja, een kniesoor die daar over zeurt, zeg. Het is en blijft 85% en dat is naar mijn mening een democratisch percentage waar de politiek niet omheen kan. Ik zie (als zijnde “eens” met de conclusie van het onderzoeksbureau) dus met graagte uit naar de strengere rechtspraak die ons binnenkort te wachten staat.

Zijn we eindelijk verlost van al die “verloven” met daaraan verbonden ontsnapte misdadigers, eindelijk rechtvaardigere straffen voor moordenaars i.p.v. 9 jaartjes zoals afgelopen woensdag in Zeeland werd uitgesproken en hopelijk gaat die strengere rechtspraak ook nog een preventieve invloed uitoefenen op potentiële initiators van geweld.

Of wordt dit weer een gevalletje “doet de politiek niets mee of verdraaien van de uitkomsten”, zoals ook met het referendum over de EU?

Bron:
http://www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1921682/nederlanders-vinden-rechters-te-soft.html?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email

7 REACTIES

 1. Het hele rechtssysteem draait net als al het andere bij onze democratische vadertje staat, namelijk om geld, pappen en nat houden lijkt het devies, want de schoorsteen moet roken.
  Dat een democratische meerderheid iets vindt doet voor de overheid niet ter zake, tenzij de overheid er baat bij heeft, kijk naar Iers referendum.

  Een enkele tip voor de overheid die graag de kosten, de zogenaamde uitgaven in de hand wil houden. Straf minder, maar harder. Hak bijvoorbeeld een dief de handen er af of op z’n minst verwijder een vinger…Snij een verkrachter de ballen eraf en hak een moordenaar zijn hoofd eraf..Oog om oog zou niet misstaan in dit door god geschapen en uit zee aangespoeld nietszeggend land. Maar goed, dat is middeleeuws en past niet in onze democratische maatschappij, hoest…Dus straffen zouden gewoon wat langer en behoorlijk sober moeten zijn om de gestrafte duidelijk te maken dat wat hij heeft misdaan niet herhaald mag worden. Maar aangezien het beleid in NL, om wat voor reden dan ook soft is, sluit men misdadigers korter op met allerlei en meer privileges dan het volk wenst, met alle gevolgen van dien…Waardoor recidive een vaak gehoord woord is. Democratie was en is een gelikt woord zonder inhoud. De overheid bepaalt wat democratie is en niet u, piepeltjes!

 2. Als ik zo heel diep nadenk over misdaden en hoe die worden bestraft in het algemeen, dus niet de misdaden begaan door de overheid, want die worden niet bestraft.
  Misschien hebben de mensen wel gewoon de buik vol van de overheid die niet anders doet dan de burger berispen, neerzetten als asociaal, propje papier weggooien is zware overtreding, gele prenten indien een paar kilometer te veel op de teller. Ik hoor mijn vorige vriendin nog bulderen dat ze een prent kreeg omdat ze op de fiets niet haar hand uitstak en een bus tot stoppen dwong…Dit soort zaken maakt dat men misschien wel heel ontevreden is over de wijze van straffen in NL. De burger pakt dan voorbeelden en ziet een enorm verschil in straffen en boeten.
  Als een zware crimineel zonder noemenswaardige straf wordt vrijgelaten of soms nog een vergoeding krijgt omdat hij is beledigd….

  In dagblad De Telegraaf is op 7 juli 2006 een artikel verschenen waarin Van der Graaf in verband wordt gebracht met de moord op Van der Werken. Ook staat bij genoemde artikel een link naar het vertrouwelijke politierapport. In reactie op dit artikel heeft het Openbaar Ministerie een persbericht[4] doen uitgaan waarin het OM mededeelt dat het genoemde onderzoek het OM niet tot de conclusie heeft kunnen brengen dat alsnog bewijs zou kunnen worden geleverd voor de betrokkenheid van Van der Graaf bij de dood van Van der Werken. Volkert van der Graaf heeft daarna met succes een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek. De Telegraaf zag zich daarna gedwongen te rectificeren. [5] Ook heeft Van der G. een rechtszaak gewonnen, waarbij de rechtbank van Amsterdam oordeelde dat ook een strafrechtelijk veroordeelde recht heeft op bescherming van de eer en goede naam, en De Telegraaf veroordeelde tot het betalen van een vergoeding van €2.500,- wegens immateriële schade, en de proceskosten. …bron: Wikipedia

  …en de burger dit als onrecht ervaart, dan kan ik me voorstellen dat NL’ers niet heel vrolijk worden van de manier waarop hier met twee maten wordt gemeten en dat ze eisen dat er zwaardere straffen worden uitgedeeld.

 3. Ik weet dat het artikel ironischbedoeld is, maar het is wel een mooi aangrijpingspunt om een belangrijk punt aan te stippen. Democratis is expliciet NIET de wil van de meerderheid.

  Let wel, zo pakt het vaak uit en hele volksstammen menen dat het zo is of zou moeten zijn, maar een democratische rechtstaat heeft naast een stelsel waarin gestemd wordt per meerderheid ook een grondwet die minderheden beschermt. Dat betekent concreet dat soms minderheden hun zin krijgen over de wil van een meerderheid. Zo niet, is een democratie niet meer dan ‘mob rule’.

  In dat oogpunt zijn referenda niet altijd even positief. Immers, er worden gewoon hoofden geteld en de minderheid heeft pech.

  Vanuit libertarisch oogpunt is dit al helemaal abject uiteraard.

  Dwz meestal, want het probleem met democratie is niet zozeer democratie zelf, maar dat het vaak te centraal gedaan wordt. Ine en libertarsiche samenleving zouden vanzelf ook vele democratische stelsels ontstaan, waar leden zich niet aan kunnen onttrekken anders dan fysiek verhuizen 9en dan noodgedwongen een ander stelsel in gaan).
  Het probleem ontstaat wanneer mensen van buiten een gemeenschap mogen meebeslissen, of concreter wanneer een grote meerderheid van buiten een gemeenschap iemand iets kan opleggen. Ofwel, de mensen in A’dam beslissen dat ergens in Drente een asielzoekerscentrum komt, een nieuwe weg komt door een dorpskern, etc. terwijl de lokale bewoners tegen zijn.

  Zodra de binding tussen stemmers te klein wordt en/of belangen niet meer gemeenschapelijk, is het democratisch stelsel bijna gedoemd negatief uit te pakken. Grondwetten, statuten, etc kunnen dan uitkomst bieden, maar enkel indien ze geschreven zijn expliciet vanuit dit oogpunt.

  Verreweg de meeste zijn dit niet. De enige ter wereld is namelijk die van de USA. Die is immers geschreven na hun onafhankelijkheidstrijd vanuit expliciet het oogpunt dat de burger tegen de staat beschermd moest worden. Ook al hadden zij vooral een tiraniek bewind voor ogen, er zijn aanwijzingen dat de Fouding fathers wel degelijk nagedacht hadden over overheersing via stemmen bijmeerderheid.

  De Eurpopese grondwetten zijn geschreven vanuit oogpunt van macht herverdelen. Eerst had de elite alles en noodgedwongen moest men wat afgeven. De EU grondwet is nog erger, want die is expliciet geschreven vanuit het oogpunt dat de staat van alles moet regelen, en dus automatisch ook anderen rechten moet ontzeggen. Samen met de verre centralisatie en bureaucratie is dat een recept voor ellende.

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Armin [4]:
  “Samen met de verre centralisatie en bureaucratie is dat een recept voor ellende.”
  Zeer juiste conclusie. De EU wordt een ellende, op weg naar de communistische (statische) heilstaat.
  Het verraad van Lissabon kunnen we niet meer tegenhouden; Ik zou niet weten wat te doen tegen het potverdelen van mooie baantjes; Maar wat wel?

  Andre [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Hub Jongen [5]:

  Beginnen met beseffen dat je jezelf tekort doet door het geweldsinstituut “overheid”, dat bestaat uit individuen die daar zélf voor hebben gekozen, te legitimeren door bijvoorbeeld te gaan kiezen. Ik moet zeggen dat ik het standpunt van Molineux toch wel erg overtuigend vind; overtuigender dan het argument om te kiezen voor degene die volgens jou het dichtst bij jouw mening komt. Ik heb daarover een artikeltje klaarstaan voor morgen.

  En vanuit dat uitgangspunt deze informatie aan anderen ter beschikking stellen, in de verwachting dat dat de ogen van mensen zal openen voor het feit dat geweldsinitiatie geen oplossing is, en dat in het kader daarvan de huidige maatschappij gedoemd is te mislukken.

 6. hoe kan ik stemmen voor een strengere rechtspraak want wat dat betreft is nl een lachertje

Comments are closed.