Indoctrinatie_centrumAls je zoals ik gedurende vele jaren discussies voert met linkse geesten en daarbij ook nog eens van beroep informatieanalist in de IT bent dan ga je patronen herkennen en zo er blijkt wel een heel duidelijk patroon te zitten in hoe linkse geesten reageren op rechtse standpunten.

In de IT geldt dat handelingen die voorspelbaar zijn in computerprogramma’s kunnen worden opgenomen. Programma’s bestaan overigens uit reeksen elkaar opvolgende instructies (stappen) die de computer uitvoert en het patroon van een rechts/links discussie is zelfs zo sterk dat er een computerprogramma met vast te doorlopen stappen voor kan worden geschreven waarin de rechtse stellingen kunnen variëren terwijl de (voorspelbare) linkse reactie op willekeurig welke niet-politiekcorrecte mening vast geprogrammeerd kan worden zodat je niet eens een menselijke linkse tegenstander nodig hebt.

Linkse geesten worden in hun denken geleid door een willekeurige linkse (socialistische) ideologie die altijd beschrijft hoe anderen zich moeten gedragen en maatsregelen rechtvaardigt om onwilligen indien nodig met geweld daartoe te dwingen terwijl rechtse mensen hoogstens leefregels voor zichzelf hebben.

Links toetst gebeurtenissen en meningen altijd aan de ideologie van linkse vaststaande waarheden terwijl rechts naar de werkelijke wereld kijkt en daarom krijg je nooit een discussie met zinnige argumenten: linkse mensen hebben die namelijk nooit en blijven altijd vaststeken op linkse waarheden.

Zo schrijft de ideologie voor dat het klimaat rampzalig opwarmt door menselijk geproduceerd CO2. In de werkelijke wereld waar rechts naar kijkt is daar geen enkel bewijs voor en koelt het de afgelopen jaren juist af maar dat kun je wel tot St. Juttemis aanvoeren, de linkse geest zal tot de laatste snik aan de ideologie blijven hangen ook al ligt er een laag van 4 km ijs voor de deur.

Ook gelooft de linkse geest dat het vrije markt kapitalisme niet werkt, er zou nergens aangetoond zijn dat dit wel zo is, volgens de ideologie dan. Dat er in China tijdens het socialisme jaarlijks tientallen miljoenen mensen verhongerden en dat na invoering van een ruime mate van kapitalisme dat land binnen een kort tijdsbestek onderweg is om het rijkste land van de wereld te worden zien zij niet, nee de planeconomie dat heeft pas goed gewerkt, ook in de SU en dat is precies wat wij volgens de linkse ideologie hier nodig hebben.

Zo zijn er nog wel enige duizenden linkse waarheden aan te voeren maar de essentie is dat alle linkse waarheden altijd gebaseerd zijn op leugens omdat ze in de schijnwereld van de politekcorrecte ideologie moeten passen en niet in de echte wereld waarin wij leven.

Er is niet 1 linkse waarheid aan te wijzen die in de echte wereld stand kan houden.

Het leidende linkse principe is dat mensen Slecht zijn en elkaar altijd willen benadelen terwijl de staat Goed is, Rechtvaardig, Almachtig en Alwetend, de staat is God en als je aan de staat twijfelt dan kom je aan hun Verlosser.

Als ik in een discussie met een linksmens twijfel aan het nut van de staat en dat met argumenten uitwerk zodat de tegenpartij voldoende punten heeft om op in te gaan dan is de initiële reactie een van schrik en ongeloof, hier wordt heiligschennis gepleegd en krijg ik te horen dat het allemaal onzin is en wordt er doorgaans ook op de man gespeeld met persoonlijke beledigingen. Geen argumentatie of wat dan ook, het is gewoon onzin en daarnaast ben ik een lul en daarom hebben we dus een staat nodig, zie de eerste reactie op http://www.vkblog.nl/bericht/287931/Zenderbepaling en de tweede reactie op http://www.vkblog.nl/bericht/240186/Allemaal_Nazi%5C .

Mijn volgende programmastap is dan te vragen wat er niet klopt in mijn stelling, ik heb immers duidelijk beargumenteerd waarom ik dat vind en of de tegenpartij op die argumenten wil ingaan. Dat gebeurt dus nooit want men heeft geen argumenten. Meestal is de discussie op dit punt over omdat “onzin” roepen het arsenaal aan argumenten heeft uitgeput maar soms kan er wat gesputter komen over het woord fascisme of zo dat ik gebruikt kan hebben en daar wordt op gefocust, dat het schandalig is om dat te gebruiken, of op taalfouten maar zelden of nooit een argument.

Ik dring vervolgens aan en vraag om argumentatie waarom ik het fout zou zien en dan is het standaard antwoord dat ik gek of gestoord ben en hulp moet zoeken. Ik kan mij niet voorstellen dat dit de echte reden is dat we een staat nodig hebben maar hier eindigt de discussie definitief.

Hier is een perfect voorbeeld http://www.jeroenmirck.nl/2009/10/coming-soon/#comments daar wordt door ene Rob en de eigenaar van die site, VARA-medewerker Jeroen Mirck op mij gereageerd. Rob volgt het klassieke patroon van onzin, persoonlijke beledigingen, vallen op een woord (Waffen SS) dat hem niet bevalt en ten slotte verklaart hij mij gek en stopt ermee maar in al zijn reacties geeft hij niet 1 knap argument tegen wat ik stel, hij probeert het niet eens omdat zijn bodem de ideologie van linkse waarheden is en daar is geen plaats voor twijfel aan de goddelijkheid van de collectivistische staat.

De toon van de reacties van Jeroen Mirck is zondermeer netjes maar ook hij geeft nergens een zinnig tegenargument behalve dat belastingontduiken een gotspe is maar gaat niet verder in op mijn vraag waarom de staat het recht heeft tot alle eigendommen van iedereen. Ook voor hem staat het gewoon vast dat dit zo is zodat daar geen discussie over mogelijk is.

36 REACTIES

 1. @Aardvark [28]: hoe je het draait of keert, geweld is wat een democratisch socialistische staat in stand houdt, zonder dat geweld zou zo’n staat het nog geen 5 seconden volhouden. Ik wil ook graag weten hoe linkse mensen dat geweld kunnen verantwoorden maar dat hoor ik nooit, ja, we hebben er voor gestemd, de meerderheid wil het zo maar als de meerderheid belasting zou willen betalen of een vijf keer te dure staatsziektenkostenverzekering wil dan kunnen die dat toch vrijwillig doen, waarom moet dan de kleine minderheid die niet wil gedwongen worden (onder dreiging van geweld) ? Die is toch niet meer nodig als de overgrote meerderheid het zo graag wil.

  Ik geef in mijn discussie dat voorbeeld met Scheringa die een stadion wilde met 45.000 zitplaatsen en van de wethouder maar 16.000 mocht. De reden dat Scheringa inbond was niet omdat de wethouder hem met goede argumenten had overgehaald maar alleen omdat de wethouder politieagenten op Scheringa af kan sturen die met geweld zullen optreden, de wethouder oefent ongegeneerd grove macht uit.

  Overigens stel ik ook dat het volkomen absurd is dat de macht van de wethouder formeel berust op een democratische meerderheid van mensen die geen eigenaar zijn van dat stadion maar wel iemand die dat ook niet is alle zeggenschap mogen geven over dat stadion.

  Ook de zo bejubelde EU-commissaris Kroes haalt haar boetes binnen omdat zij weigerende bedrijven de politie op het dak kan sturen, niet omdat zij bijvoorbeeld MS ervan heeft overtuigd dat ze verkeerd zaten en daarom de boete vrijwillig afstaan.

  Er is geen ontkomen aan het geweld van een socialistische democratie want de hele staat hangt daarvan aan elkaar en zorgt ervoor dat we ons iedere seconde van de dag daarvan bewust zijn. De staat vaardigt aan de lopende band ontelbare regeltje, gebodjes en verbodjes die ieder aspect van ons bestaan beknellen zodat er geen seconde is dat we niet het een of ander wetje overtreden en dus strafbaar zijn.

 2. goh en links demoniseerd???nee rechts is objectief en tolerant nee hobbel maar lekker achter elkaar aan in jullie kruistocht tegen links.alle ellende is aan links te wijten alle oorlogen,mischien zelfs de slavernij oja en hitler was ook al links maar wel met rechtse ideeen en dan nog stalin ja hij heeft inderdaad zijn werk niet kunnen afmaken jammer

 3. Beste lezers, ik heb het artikel gelezen en de reacties. Wat mij opvalt is dat er nog steeds, waar dan ook, behoefte is om een volwassen mens te kunnen plaatsen, in het hokje volgens het politike jargon en patroon. Als men in het kastje links valt, dan is men . . . . , als men in het kastje rechts valt, dan is men . . . . . Als men rijks is dan is men rechts, is men arm dan is men links. Per definitie gaan jullie er van uit dat als men slim is en een eigen bedrijf dat diegene op de VVD stemt. Dat weten jullie helemaal niet. Als je een één op één gesprek hebt, wat uitmondt in een ruzie met alle gevolgen van dien, dan is het wel heel makkelijk om te zeggen: hij is links, dus dan kan je ook niets anders verwachten. Invullen en dus per definitie iemand aan de kant schuiven vind ik heel gevaarlijk. Respectloos. Als jullie toch de behoefte hebben om mensen in te delen, deel ze dan in naar de hobby’s die men heeft. Hij / zij is een postzegelverzamelaar bijvoorbeeld of hij of zij is een muziekant.
  Trui

  Andre [34] reageerde op deze reactie.

 4. “Rechts” en “links” zijn termen die toepasbaar zijn op de politiek.

  De huidige overheid is veel meer links/progressief dan rechts/conservatief, en daarom wordt rechts vaak als tegenovergestelde van deze status gezien.

  Rechts staat voor conservatisme/behoud van (oorspronkelijk religieuze) normen en waarden, maar politiek dat het is, desnoods ondersteund met geweld. Op religie gebaseerde restricties (drugs, prostitutie, enz.) zijn zeker nog terug te vinden. Rechts staat zeker niet voor vrijheid, hoogstens relatieve vrijheid.

  Het is zelfs zo dat rechts oorspronkelijk stond voor behoud van de (religieuze) monarchie, en links voor uitbreiding van vrijheden van de burgerij en bescherming van de burgerij tegen de monarchistische elite.

  Consequente libertariërs/consequente anarchisten/kapitalisten/voluntaryisten zijn niet links óf rechts. Het is zelfs overbodig om ze in de boven-onder schaal te plaatsen, want het is de afwezigheid van iedere gelegitimeerde initiatie van dwang.

  Omdat in de huidige samenleving links/progressief sterk overheerst en omdat progressief gewoon een smerige perversie van het rechtvaardigheidsgevoel is, verdient bestrijding van links de hoogste prioriteit. Rechts is in veel mindere mate geperverteerd, en heerst niet meer zo. Maar ga jezelf als consequente anarchist alsjeblieft niet indelen bij rechts, want dat ben je niet.

 5. @Andre [34]: Beste Andre,
  Je hebt gelijk. deze zin: ‘Kom nou toch, links is gewelddadig. Dat weet toch iedereen’ geschreven door Rollo, viel niet goed en zo zijn er meer opmerkingen, waardoor ik reageerde. Dat neemt niet weg, dat ik nog steeds achter mijn reactie sta. “jullie” mag je best vervangen door “men”.

  Indelen maakt misschien het communiseren iets makkelijker om bepaalde situaties te begrijpen.

  Dat de overheid / regering zou moeten vertrekken is mij duidelijk. De reden daarvoor is dat ik kijk en luister naar wat de regering zegt en of zij het daarna ook daadwerkelijk in de praktijk brengt. Woorden omzetten in daden.
  Trui

Comments are closed.