ontslag 04sollicitatie 01Op diverse plaatsen wordt bekend gemaakt, dat de overheid gaat bezuinigen. Er moeten bijna 13.000 functies verdwijnen. Prima begin, zou ik zeggen: ga vooral en heel erg snel zo door. Die verdwijnende functies leveren ons landje bezuiniging in geld op, maar liefst 630 miljoen euro. Zeggen ze…

Wat blijkt echter uit de “stem van de ambtenaar” op www.inoverheid.nl? Dat deze verdwijnende banen ingevuld gaan worden door externen. Ha, diezelfde externen waar eerdere publicaties op bovenstaande website over meldden, dat externen erg nuttig zijn, maar ook erg duur. In onderstaand citaat (cursief) staat vermeld, dat een ruime meerderheid (64%) van de geïnterviewde ambtenaren denkt, dat de verdwijnende arbeidsplaatsen opgevuld zullen worden door externen. Ik neem aan dat de geïnterviewde ambtenaren de mensen zijn op de “werkvloer”, dus degenen die weten hoe het er in de overheidspraktijk aan toe gaat.

Ambtenaar: externe kracht vangt afslankoperatie op

Volgens kabinetsafspraken moeten er bijna 13.000 functies verdwijnen bij het Rijk. Een meerderheid van de ambtenaren is van mening dat deze personeelskrimp wordt opgevangen door de inhuur van externen. Dit blijkt uit een enquête van InOverheid.nl.

Het kabinet heeft zich een grootschalige afslankoperatie van de rijksdienst ten doel gesteld. Volgens de zogeheten ’taakstelling’ moeten er  tussen 2007 en 2011, de zittingsperiode van het huidige kabinet, 12.800 functies verdwijnen. Dit zou een besparing opleveren van 630 miljoen euro.

Afslanking op papier
Volgens 64% van de ambtenaren worden de lege plekken van de uitgestroomde ambtenaren opgevuld door extern ingehuurde krachten. Bijna tweederde van de ondervraagden denkt dus dat het kabinet het aantal ambtenaren weliswaar terugbrengt, maar feitelijk niets onderneemt om het aantal arbeidsplaatsen te verminderen. Dit leidt tot een afslankoperatie die er op papier goed uitziet, maar per saldo geen kleinere rijksdienst oplevert.

Geen reguliere beleidstaken
Bijna driekwart van de ambtenaren (72 procent) vindt daarnaast dat een extern ingehuurde kracht geen reguliere beleidstaken zou mogen uitvoeren. Voor die taken zijn immers ambtenaren aangenomen. Uit het onderzoek blijkt verder dat ambtenaren externe krachten nuttig, maar te duur vinden.

Dus even zwart-wit gesteld met een indicatief rekensommetje: we schoppen er (terecht) 12.800 ambtenaren uit, die een uitkering moeten. Die uitkering hebben ze nu ook al, alleen ze moeten ervoor met een stropdas naar kantoor 😉 . Laten we voor het gemak even stellen, dat die uitkeringen gemiddeld 70% van het bezuinigde loonaandeel van 630 miljoen euro bedragen, ofwel 440 miljoen euro.

Daarnaast huren ze externen in (“maar feitelijk niets onderneemt om het aantal arbeidsplaatsen te verminderen”) die meer kosten dan de weggestuurde ambtenaren. Laten we heel voorzichtig stellen dat deze externen 50% duurder zijn dan de ambtenaren. Dit is echt heel voorzichtig, want ik zie (als ZZP’er) de salarissen die betaald worden bij de overheid. Als ik mijn inkomen vergelijk met HBO en universitaire functies bij de overheid, zit daar meer dan 100% verschil tussen, dus 50% is echt heel voorzichtig gesteld.

Rekenen we hiermee (indicatief) verder, dan blijkt dat de zogenaamd bezuinigde 630 miljoen euro nu uitgegeven gaat worden als zijnde 150% maal 630 miljoen euro voor externen, ofwel 945 miljoen. Tel daarbij de uitkeringen van de ontslagen ambtenaren bij op (440 miljoen euro), dan kost deze “bezuiniging” de belastingbetaler dus 1,385 MILJARD euro. Dat is meer dan het dubbele van de oorspronkelijke 630 miljoen loonkosten.

Maak ik een rekenfout? Ben ik nu achterlijk geworden of is de overheid dat? Zijn wij nu allemaal gewoon blij met de verkondigde propaganda van bezuiniging of is er nog iemand anders die dit even doorrekent?

In de titel van dit artikel staan tegengestelde pijlen tussen de twee woorden, liefst had ik de twee woorden haaks op elkaar geplaatst, maar die optie kon ik niet vinden. U begrijpt vast wel hoe deze woorden, in betekenis, haaks op elkaar horen te staan. Wij, simpele burgers, worden lekker gemaakt met de propaganda van bezuinigingen, terwijl de ambtenaren zelf verwachten dat de werkelijkheid er heel anders uit zal gaan zien.

19 REACTIES

 1. Maak je maar geen zorgen. Die 13K worden geheel niet ontslagen. Het zou me al ontzettend verbazen als die via natuurlijk verloop gehaald worden. Dat is uberhaupt al lastig omdat natuurlijk verloop niet uniform gaat over kwaliteit, afdelingen, leeftijdsgroepen, functies, etc.

  Ik zie de overheid echt nog geen grote ontslagrondes uitvoeren op ministeries. En zolang dat niet gebeurd, verdwijnen er echt geen 13K mensen.

  Sterker nog, in het bedrijfsleven worden er altijd als eerste vacaturestops ingvoerdvoordat men personeel gaat ontslaan. En zelfs dat is bij mijn weten nog niet gaande.

  Ik voorspel dat op 31-12-2010 het totaal aantal ambtenaren groter zal zijn dan vandaag.

 2. Volgens Trouw daalt naar verwachting het aantal ambtenaren netto met 6000 gedurende deze kabinetsperiode, er komen er immers ook 6000 bij voor nieuw beleid:
  http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2871112.ece/Daling_aantal_ambtenaren_lager_dan_gepland.html
  Dus als er wordt ook nog eens 315 mln uitgegeven aan nieuwe ambtenaren, ervan uitgaande dat dat nieuw geworven ambtenaren zijn. Het plaatje wordt dan: 1385 plus 315 = 1.700 mld. Die 28 k asielzoekers van het generaal pardon zijn daarmee vergeleken opeens een koopje! (bijstandsuitkeringen daarvan zouden meer dan 100 mln per jaar bedragen).

 3. Ik denk dat een gedeelte van de weggestuurde ambtenaren door de achterdeur terugkeren als externe. Uiteraard met de hogere beloning. De indicatieve kostenpost zal dus wel iets lager uitvallen omdat deze mensen geen uitkering behoeven. Desalniettemin toch een knap staaltje verdraaiing. Schuiven met de cijfers kost nu eenmaal de minste moeite en sorteert op het eerste gezicht een groot effect. We weten hier allemaal dat het politici hierom gaat. Werkelijke oplossingen komt het helaas niet van.

  Ik heb Eurling al eens gemaild met de vraag, waarom hij het verbod op vervoer voor derden voor bedrijven met een eigen vrachtwagen niet op zou willen heffen. Kost niets om dat in te voeren en levert gelijk een bijdrage aan de economie en een afname van verkeersbewegingen. Het antwoord: te marginaal.
  Als het niet populistisch genoeg is om uitgenodigd te worden bij Pauw en Wittenman hebben de heren er geen zin!

 4. Ik kan dit verhaal alleen maar beamen. Bij ons instituut (onderdeel VWS)worden ca. 90 mensen uit de facilitaire dienst gewipt en daarvoor komen inderdaad externen. Zo ook de ICT afdeling, waarvoor mensen worden ingehuurd die effectief 3x zo duur zijn.

  Polity [7] reageerde op deze reactie.

 5. Beste Paul, 1,385 MILJARD euro; een bedrag wat ik mij absoluut niet kan voorstellen. Hoeveel schepen, gebouwen, land, goud en diamanten zou men daarvoor kunnen kopen?

  What else is new? toen ik ongeveer vijftiien jaar gelden bij Twijnstra & Gudde (organisatie en advies) werkte als secretaresse was er een aparte afdeling, die bestemd was voor de overheid. Zelfs scholen, die wilden fuseren, klopten bij T&G aan om advies. Je wil niet weten wat in die tijd een adviseur kostte.

  Ik vind het opmerkelijk dat ambetaren advies en informatie buiten de deur zoeken als zij erkennen dat ze niet slim genoeg zijn. Wel zou ik een voorstander zijn als zij de kosten uit hun eigen zak zouden betalen.

  Een onderdeel van het ministerie van financiën is EDP Audit Pool, al waar register accountants werken, die de overheid (ministeries) financieel controleren op wat zij uitgeven en ontvangen. Die verslagen gaan naar de minister van Finan. Wat hij of zij er mee doet is een raadsel. Trui

 6. Die truck hebben de ambtenaren zelf uit gevonden,gaan ze naar het bedrijfsleven en worden vervolgens weer door de overheid ingehuurd, wat een flinke verhoging van het salaris inhoud natuurlijk, toch wel slim bedacht, maar toch niet slim genoeg, al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel. Zo wordt je verneukt door die linke ambtenaren met ons belastinggeld.

 7. @Colossi [4]:

  Ik kan natuurlijk niet bepalen hoe het er bij jullie op de ICT afdeling aan toe gaat/ging. Echter uit mijn ervaringen weet ik dat veel overheids instanties expliciet zoeken naar externen om ICT opdrachten op zich te nemen. Dit omdat de interne ICT afdeling vaak kwalitatief te beroerd is.

  Dat krijg je met die socialisitische principes. Mensen aannemen op basis van nood, niet kwaliteit. Een bedrijf heeft hier veel minder last van omdat (mits die niet kapot wordt gesubsideerd) automatisch wel de klappen uit de markt krijgt.

  trui [8] reageerde op deze reactie.

 8. @Polity [7]: Beste Polity, het spijt mij als ik niet duidelijk schrijf, zoals jij. Ik hoop toch dat je dit wilt lezen.
  Als Nederland moet bezuinigen, dan kan dat met de overheidsgeld, waarmee naar externen worden betaalt?

  Dus als ambtenaren bijgeschoold zouden moeten worden, dan halen zij iemand in huis, die peperduur is?

  Is er zo weinig kennis, zo weinig informatie en zijn er zo weinig goed opgeleide mensen binnen de overheid, die de kar kunnen en willen trekken?
  dank voor de antwoorden, Trui

  Polity [11] reageerde op deze reactie.

 9. Deze externe zorgt heus niet dat alles effectief verloopt, want dan zou die minder uren ingehuurd worden.
  Hij/zij maakt de winkel groter door chaos te behouden of nog groter te maken.
  Chaos schept werk.

  Reorganiseren?

  Je moet eerste organiseren voordat je kunt reorganiseren !

  Dit kan alleen door iemand van buitenaf zonder connecties of persoonlijke belangen bij de overheid of voor zijn bedrijf.

 10. Zijn wij nu allemaal gewoon blij met de verkondigde propaganda van bezuiniging.
  Het is niet alleen bij propaganda gebleven: de hulpbehoevende in verzorgtehuizen en of oude alleenstaanden, die thuis willen blijven wonen, zijn de klos. Alpha hulpen worden ontslagen en ga zo maar door.
  Wat ik niet begrijp van de mensen die dat soort bezuinigingen in werking stellen: zij hebben toch ook ouders, (grootouders en schoonfamilie) die niet meer kunnen werken, die hulpbehoevend zijn. Dus die beslissers komen in bejaardentehuizen of in verpleegtehuizen, dan kunnen zij toch zien wat er met hun ouders /schoonouders gebeurt?
  Ben ik nu zo dom? Trui

 11. @trui [8]:
  Bij de overheid werken absoluut ook productieve mensen, echter zul je zien dat een flink deel is aangenomen in de tijd waarin het standaard was dat wanneer het niet lukte op de commerciële arbeidsmarkt of je was gewoon te lui om de competitieve markt in te stappen, dan ging je maar bij de overheid werken. Mocht je dan de juiste ‘tak’ bij de overheid hebben gekozen, dan werk je bij een instantie waar het actuele werken na mijn idee bijna als taboe wordt gezien. Zo ook verscheidene ICT afdelingen o.a. bij gemeentes. Mocht er dan toch wat nodig zijn, dan heb je al snel dat je productief arme afdeling de taak niet aankan en er alsnog naar een volwassen bedrijf wordt gekeken.

  Overigens zijn dit persoonlijke ervaringen, wat de daadwerkelijke productiviteit van de overheid is durf ik niet aan te geven, wel weet ik dit die een stuk lager valt dan wat je gemiddeld in het bedrijfsleven vind.

  Volgens bovenstaande kan het best logisch zijn dat ze daarom een zooi aan ambtenaren ontslaan die niet productief zijn. Of de ambtenaren nu op kantoor zitten terwijl een externe het werk realiseert, of dat ze thuis zitten. Voor de specifieke overheidafdeling zal het veel uitmaken omdat die opeens veel minder kosten hebben. Voor de portemonnee van de burger zal het echter weinig uitmaken omdat deze alsnog betaald voor de uitkeringen van de ex-ambtenaars.

  trui [12] reageerde op deze reactie.
  Romee [13] reageerde op deze reactie.

 12. @Polity [11]: Beste Polity, dank voor de uitleg. Duidelijk.
  Zou het dan niet logischer zijn om ambtenaren niet te ontslaan, maar in bijvoorbeeld de gezondheidzorg, op scholen aan het werk te zetten? Er is meer dan genoeg te doen. Er is werk genoeg.
  Want zoals Paul beschreef als zij ontslagen worden dan kost dat ons nog meer geld. Trui

  Polity [14] reageerde op deze reactie.

 13. @Polity [11]: “Bij de overheid werken absoluut ook productieve mensen.”

  Je kunt ook heel productief zijn met onzin a4 en e-mail.
  Je maakt van alles, maar er wordt niets meegedaan.

 14. @trui [12]:
  Tjah, Dat zou in vele zaken praktischer zijn (alhoewel ik niet zou willen dat mijn kinderen worden opgeleid door afgedankte ambtenaren 😉

  Het probleem zit hem bijv. ook in het contract en opleiding, e.g. Als jij bent aangenomen als ICT’er, dan wil je niet worden overgeplaatst als verpleger.

  Een oplossing zou zijn om het hele concept ‘contract’ zoals we die nu kennen te schappen, maarja dat zie ik de overheid niet snel doen. (dat is immoreel ;))

  trui [15] reageerde op deze reactie.

 15. @Polity [14]: Beste Polity,

  ‘Als jij bent aangenomen als ICT’er, dan wil je niet worden overgeplaatst als verpleger.’

  Dat zou ik mij kunnen voorstellen, maar een ICT’er kan toch de administratie van een zorginstelling of van een school op orde brengen.
  Waarschijnlijk doen ambtenaren veel voor een stichting of een vereniging waar zij lid van zijn. Kennis in de praktijk brengen kunnen zij in de vrije tijd wel heel goed. Een ambtenaar is in zijn / haar vrije tijd tuinier of penningmeester of secretaris of voetbal trainer. Tussen werk en vrije tijd (liefhebberijen en familie) zit een grote kloof. Mensen, die voor zich zelf zijn begonnen of gaan beginnen overbruggen vaak de kloof door werk en privé te combineren.

  Wat zou er in die contracten moeten staan? Als men niet naar behorend functioneert dan kan men ontslagen worden? Zo iets? Contracten die ook worden opgesteld en nageleefd in het bedrijfsleven?
  Trui

  Polity [18] reageerde op deze reactie.

 16. @Polity [18]: Beste Polity, bedankt voor mises.org. Ik heb gekeken en gelezen.

  Democratie bestaat niet; in Nederland zijn de ambtenaren de baas = het recht van de sterkste.

  My Family and Other Animals, geschreven door Gerald Durrell (tijdgenoot van John Galt)
  Trui

Comments are closed.