baby_vaccinatie_poisonGisteren kwam het nieuws naar buiten, dat 3 baby’s overleden zijn nadat ze onder het Reichsvaccinations-Programm zijn gevaccineerd.

Het artikel vermeldt, dat er blijkbaar 5 tot 10 baby’s per jaar overlijden nadat ze met Prevenar zijn ingeënt onder het Rijksvaccinatieprogramma (met de hoofdletter R van Respect voor de Staat). Geweldig toch, zo’n sociaal gezondheidsprogramma, iedereen heeft er toch recht op ?

Omdat er 3 sterfgevallen waren in oktober, werden er een paar bureaucraten wakker. Blijkbaar zijn de statistische bureaucraten van mening, dat 5 tot 10 sterfgevallen per jaar ‘normaal’ zijn; het zou me niet verbazen als ze dat door 12 delen zodat de limiet voor sterfgevallen op 0.42 tot 0.84 per maand of zo komt te liggen. Makkelijk om een alarmniveau op hun PC in te kunnen stellen, ja toch ?

De broek zakt je vervolgens helemáál af, als je leest dat die verrekte bureaucraten van het RIVM het gore lef hebben om te zeggen dat ze er duizenden baby’s mee hebben geinjecteerd, terwijl “er nog nooit meldingen van ernstige bijwerkingen zijn geweest“.

HUH ?!? 5 tot 10 (of zijn het er meer ?) sterfgevallen per jaar geen ernstige bijwerking ?!?

Hebben die pennenlikkers geen brein ? Vragen is weten. Mensen met een goed functionerend brein wensen zich niet in te laten met de moordenaars, dieven, afpersers en criminelen waaruit de overheid is samengesteld.

Welkom in de wereld van het RIVM – het Rijks Instituut Voor Mentaal zwak begaafden.

11 REACTIES

 1. Dezelfde vragen als hierboven gesteld zijn ook door mij heen gegaan. 5 – 10 doden, geregistreerd dus misschien veel meer, liggen binnen de geaccepteerde marges. Ieder medicijn heeft immers ‘bijwerkingen’ is het excuus.

  Jammergenoeg heb ik goede kijk op en inmiddels flinke ervaring met dezelfde gang van zaken in onze allereigenste psychiatrie waar vaak gedwongen ‘behandeling’ met neuroleptica (abusievelijk antipsychotica genoemd) middels de enorme vergiftiging door dit soort ‘medicatie’ een sneltrein is naar een vroege dood. Psychiaters echter krijgen het aldoor weer voor elkaar om op het overlijdenscertificaat te zetten dat het om een natuurlijke dood gaat.

  Hoe gaan ze daar om met intense vergiftigingsverschijnselen (die ze daar bijwerkingen noemen)?
  Een patiente die na 14 maanden Clozapine geslikt te hebben 40 pond was aangekomen kreeg te horen dat ze verkeerd at en meer moest bewegen.
  Dat het medicijn chemische honger veroorzaakt die door geen enkel voedsel te stillen is schijnt niet belangrijk te zijn.
  Dat het medicijn het hele spijsverteringssysteem ruineert schijnt niet zo belangrijk te zijn.

  Patiente krijgt door medicijn neurologische schade waardoor ze de hoge stap van een trein in en uit niet meer durft/kan maken.
  Oplossing: de psychologe gaat een paar keer met haar mee om te oefenen want het ‘zit tussen haar oren’. Vergiftiging is zeker niet de oorzaak en wordt niet aangepakt.

  Pre-psychotische episodes, een overbekende ‘bijwerking’ van het medicijn worden afgedaan als ziekteverschijnselen en het liefst ‘behandeld’ met verhoging van dezelfde gifstoffen die de conditie hebben veroorzaakt.

  Op vragen over de medicatie wordt net als bij vragen aan Klink over de ingredienten van de vaccins categorisch geen antwoord gegeven.

  Altijd wordt de patiente fout gemaakt, alle bijwerkingen zitten tussen haar oren. Nooit wordt de oorzaak aangepakt.
  Dat het lichaam en het leven van de patiente naar de gallemiese schijnt er niet toe te doen.

  De voordelen zijn in hun ogen groter dan de nadelen.
  Acceptabel risico net als bij de 5 – 10 doden door vaccinatie.

  Ik spreek hier over ‘geestelijke’ gezondheidszorg, mentale gezondheidszorg dus want met de geest heeft het niets te maken.
  Patienten worden hier gezien als de mentaal gestoorden.
  Wie echter zijn de echte gestoorden, ook hier? Wie handelen ook hier zeer zwakbegaafd?

  HJ [2] reageerde op deze reactie.

 2. @marianne [1]:
  marianne,

  Natuurlijk meet de overheid altijd met twee maten.

  Aan de ene kant wordt overwogen de i-phones te verbieden. Vanwege een paar gevallen waarin deze in brand zijn gevlogen, mogelijk door constructiefouten. Aan de andere kant dus het accepteren van 5 tot 10 doden per jaar als de staat een programma uitvoert.

  Aan de ene kant het aloude ambacht van kwikbarometer hersteller verbieden vanwege het gezondheidsrisico inherent aan kwik, aan de andere kant per decreet ieder huis van kwik spaarlampjes voorzien.

  Had er iemand nog vragen over het morele karakter van onze leiders?

 3. Hoewel ik steevast op de uitkijk ben om de overheid te becritiseren, wil ik hier toch wel waarschuwen voor stemmingmakerij.

  De medische wetenschap staat ondanks alles nog maar in de kinderschoenen, althans in die zin dat het lichaam zeer complex is en nog niet alle factoren die een rol kunnen spelen in kaart zijn gebracht. Enkele veel voorkomende wel, dus dat bv. een medicijn dat normaliter goed is, gevaarlijk kan zijn voor bv. een diabeticus, is vaak bekend en dan dient men die zo mogelijk een andere medicijn toe, of ziet men noodgedwongen af van behandeling en moet men maar hopen dat alles vanzelf weer goed gaat.

  Maar naast bv. diabetes, kunnen er duizend en een andere redenen zijn waarom iets niet werkt. Echter als een bepaalde afwijking maar zeer sporadisch voorkomt (i.t.t diabetes wat zeer grote aantallen mensen treft), is niet steeds bekend of voor iemand met chronische “ABC” het medicijn XYZ tegen ziekte DEF nou gevaarlijk is. Zoals gezegd: het menselijk lichaam is nu eenmaal zeer complex en vooralsnog staat de medische wetenschap nog in de kinderschoenen.

  Dus heel wat effectieve medicijnen die bv. voor 99% der patienten doen wat ze moeten, zullen voor een heel kleine groep anderen vervelende bijwerkingen hebben (al dan niet zelfs dodelijke), maar juist wanneer men (nog) niet weet voor wie precies ze een risico zijn (voor iemand met aandoening DEF of GHI of …?) kan men vaak niet voldoende prescrenen om de mensen die tot de 1% risicogroep behoren te onderscheiden en hen het medicijn niet te geven. Als het echter gaat om een medicijn wat in 99% der gevallen wel een zeer positief effect heeft (of een vaccin wat baby’s -d.w.z. 99% van hen- effectief immuun maakt voor een erge ziekte), wat moet men dan doen?
  Radicaal het middel bannen en t.b.v. 1% met bijwerkingen waaronder mogelijk jammerlijke overlijdens de overige 99% niet beschermen?
  Dat is zoiets als zeggen dat als je de straat oversteekt je 1% kans hebt op een aanrijding, dus dat je nooit de straat mag oversteken. Nou, dan leg je jezelf effectief een huisarrest op.
  Bovendien ging ik makkelijkheidshalve (omdat het makkelijker spreekt cq. schrijft) steeds uit van 99% versus 1 %, maar in het artikel was sprake van jaarlijks 5 a 10 doden. Als er grosso modo jaarlijks ruim 200.000 geboortes in Nederland zijn, dan praten we hier dus over nog geen 0,005%.

  Als je weet dat medicijnen altijd bijwerkingen hebben (en soms inderdaad dodelijke) en als nou blijkt dat hier de kans op een overlijden 1 op 20.000 is, moeten de overige 19.999 babies dan maar niet gevaccineerd worden en kans lopen op een erge ziekte die hen later (bv. als ze 5 zijn of 12 of 20) mogelijk alsnog het leven kost?
  Stel dat het gaat om een dodelijke ziekte en dat de kans dat je die voor de leeftijd van 10 jaar krijgt 1% is. Moeten we dan door niet te vaccineren 200 keer zoveel doden (doch gespreid in de tijd nl. tussen de 0 en de 10 jaar) laten sterven omdat we door vaccinatie anders wel eens een slachtoffertje zouden kunnen maken?

  Voortaan dan maar niet meer deelnemen aan het verkeer omdat er een heel erg kleine kans bestaat (maar ze is niet nul!) dat je bij een ongeval betrokken raakt?

  Dit is onzinnig.

  Als libertarier ben ik tegenstander van dwang.
  De oplossing is dus wellicht geen verplichte vaccinatie doch mensen de keuze te laten. Wanneer het niet gaat om volwassenen (de jaarlijkse griepprik bv. of nu die tegen Mexicaanse griep), doch om kinderen, zijn het dan overigens sowieso niet de patientjes zelf die beslissen. Tuurlijk, hun ouders hebben het goed met hen voor, dus laat die maar beslissen.
  Op zich vind ik dat een goed idee. Ze kunnen zich vergissen, maar dat kan een artsmbtenaar ook. En het staat hen vrij om alsnog advies te vragen aan de artsmbtenaar, maar tenminste hebben ze de keus. Prima.

  Maar nu is er 1 aspect waar ik het wel moeilijk mee heb.
  Ik ben sterke voorstander van eigen verantwoordelijkheid en dus als iemand iets niet kan betalen, heeft ie maar pech. Dan had ie maar wat productiever moeten zijn. Hier echter is het kind degene wiens belangen op het spel staan, doch zijn het de ouders door wier (on)verantwoordelijkheid, er wellicht geen geld is voor een -mogelijk levensnoodzakelijk- medicijn of vaccin. Vandaar dat ik van mening ben dat voor kinderen (en voor hen alleen, dus niet voor bejaarden ook al zijn ze nog zo arm) vaccins wel gratis moeten zijn. Dat een ouder besluit zijn kind een cruciaal vaccin niet te geven omwille van bv. 20 euro, is iets wat ik de kleine graag wil besparen.
  Een ouder -i.p.v. een arts- mag wel kiezen om niet te vaccineren, maar laat het in hemelsnaam zijn o.b.v. medische afwegingen en niet omdat de ouder geen geld had (terwijl ie het roken niet kan laten bv.).

  Andre [6] reageerde op deze reactie.
  HJ [7] reageerde op deze reactie.
  Anke [11] reageerde op deze reactie.

 4. @Scrutinizer [5]: \

  Gratis is prima zolang het niet met gestolen geld wordt gefinancierd. Het staat iedereen vrij om een vaccin aan een ander te doneren.

  Verder moet iedereen maar mooi zelf bepalen of hij wat ziet in vaccinatie. Ik heb in het artikel gezegd wat er wat mij betreft te zeggen valt. Elders op deze site in andere artikelen staan diverse verwijzingen naar meer achtergrondinformatie. Met name artikelen die de gevolgen van vaccinaties in het algemeen op een rij zetten, lijken mij zeer de moeite waard om te bestuderen. Ik heb er een aantal dagen eentje gelezen, maar weet helaas niet meer waar ik hem had gevonden. Ik meen hier in een andere draad, misschien in Spy-Nose z’n artikel van laatst.

 5. @Scrutinizer [5]:

  Je hebt gelijk dat je een kosten baten berekening moet kunnen maken bij vaccins. Die is ongetwijfeld gemaakt. Maar met de samenstelling van het Mexicaanse griep vaccin zie je dat de overheid deze informatie voor zich houdt.

  Dit is een zorgelijke ontwikkeling omdat men overweegt om meer dan 10 nieuwe vaccins op te in het rijksvaccinatie programma, ook voor jong volwassenen en ouderen.

  Op de volgende pagina staat overigens het artikel waarover Spits ging en dat dit in gang heeft gezet:
  http://www.rivm.nl/rvp/actueel1/
  Hier wordt inderdaad over 5 tot 10 meldingen gesproken van dodelijke complicaties na vaccinatie. Let wel dat dit geen bewezen doden zijn.

  Op deze pagina staat een onderzoek van het rivm zelf over de bijwerkingen van het programma in 2007:
  http://www.rivm.nl/rvp/bijwerkingen/registratie_onderzoek/

  Er worden 4 doden geregistreerd. Waarbij het verband met het vaccinatie programma “onwaarschijnlijk” is. Wat me wel tegenstaat is dat de organisatie van het rijksvaccinatie programma zichzelf controleert. En dan een “onafhankelijke” commissie vervolgens een steekproef mag doen op de onderzochte gevallen. Juist voor zo iets belangrijks als vaccinaties dient iedere schijn van belangenverstrengeling vermeden te worden. En gezien de toenemende trend naar geheimhouding mbt vaccins wordt het er allemaal niet duidelijker en transparanter op.

  Scrutinizer [8] reageerde op deze reactie.

 6. @HJ [7]: Dank voor de genuanceerde reactie.

  “Maar met de samenstelling van het Mexicaanse griep vaccin zie je dat de overheid deze informatie voor zich houdt. ”
  Ja, dat vind ik dan ook verwerpelijk en alleen al omwille van die geheimdoenerij, vertrouw ik het zaakje niet en zal ik het vaccin niet nemen, ook niet als het gratis mocht zijn en zelfs niet als het verplicht mocht worden.

  Goed overigens dat jij met links over achtergrondinfo komt aanzetten. Ik heb ze nog niet bekeken dus misschien vergis ik me, maar wat ik vrees, is dat als men voor elke ziekte of dreiging ervan, voor elk medicijn of vaccin zich zelf moet gaan informeren (t.b.v. zichzelf of zijn kind), dat dit dan ongelooflijk tijdopslorpend is, zeker voor een leek die het jargon vaak niet begrijpt of die e.e.a. niet in context weet te plaatsen.
  Even terugkomend naar mijn eerdere post: stel je leest -als leek- een artikel met pro’s en contra’s van medicijn XYZ tegen ziekte DEF, dan is om te beginnen de vraag of je het ueberhaupt wel begrijpt, maar bovendien kan het zo zijn dat je concludeert dat het wel goed zit. Als echter niet vermeld werd -bv. omdat de auteurs het zelf ook niet wisten (of zelfs maar konden weten) dat voor mensen met de zeer weinig voorkomende aandoening ABC, het medicijn XYZ echter heel nare bijverschijnselen heeft, dan weet je als chronisch ABC-lijder nog steeds niet wat je nou moet – al helemaal niet overigens als ABC iets is wat “an sich” niet veel symptomen heeft en slechts op de achtergrond speelt en waarvan je desnoods zelf niet eens weet dat je het hebt, tot het te laat is, nl. omdat de cominatie van het “an sich” niet al te kwaadaardige ABC met het medicijn XYZ ineens dodelijk blijkt te zijn (je komt er dan a.h.w. via de XYZ-medicatie achter dat je kennelijk ABC-patient was).

  Wat ik wil zeggen is: informatie is leuk, maar de gemiddelde leek kan er niets mee.
  Vergelijk het met de beurs: er zijn zovele factoren die van invloed zijn op de prestaties van een aandeel dat zelfs de grootste experts zich regelmatig vergissen. Maar een leek -desnoods een intelligente zoals een ingenieur of zo- die naast zijn drukke baan (50-60 u per week ergens in een management functie) op eigen houtje aan de slag gaat, kan zich dus soms schromelijk vergissen. Ik vraag me af hoeveel intelligente Shell ingenieurs/managers wellicht aandelen Fortis (of andere banken) in portefeuille hadden. Op de beurs kan je diversifieren en tenzij je on margin onverantwoord geconcentreerde posities inneemt, leidt je hooguit forse verliezen maar zijn ze niet echt (financieel) dodelijk. Je overleeft de opdoffer en de recovery duurt misschien lang en is hard maar … ooit kom je het wel weer te boven (al duurt het soms 25 jaar na een grote depressie). Met medicijnen echter is het anders. 1 enkele vergissing kan fataal zijn. Je bent dan dood en er is gewoon geen recovery meer. Nooit.
  Dus als leek -zelfs met een hoog IQ- zelf je informeren en beslissen, moet uiteraard wel mogelijk zijn. Ik ben principieel voor die vrijheid en tegen dwang. Maar de vraag is echter of je wel de juiste keuzes maakt. Zelfs als je denkt het plaatje te snappen o.b.v. enekele artikels met een aantal argumenten pro en contra, bijft de vraag of je de ruimere context wel ziet.
  Denk terug aan de beurs: wie gewoon de balansen en V&W’s van banken had bestudeerd en de evolutie door de jaren heen en zelfs de economische toestand in NL of Europa, meende misschien dat een belegging in Fortis met een fors en vrij stabiel dividendrendement een goede zaak was. Maar de leek had niet door dat de US huizenmarkt (a.g.v. CRA en monetair beleid) een accident waiting to happen was en dat dit ook hier in Europa slachtoffers zou maken.
  Zelf zag ik dat overigens wel (maar ik was dan ook geen leek), maar ik zou het aantal intelligente mensen (in hun eigen vakgebied) die met Fortis de mist in gingen, niet willen tellen.
  En zo is het natuurlijk ook met medicatie. Principieel ben ik voor vrijheid en tegen dwang. Dus ja, ik wil zelf kunnen kiezen, maar als ik dat eenmaal kan, wat ga ik dan doen in de praktijk? Juist ja, mijn artsmbtenaar om advies vragen en weliswaar een beetje doorvragen maar uiteindelijk is de kans groot dat ik doe wat hij zegt. Dus de facto neem ik dan “vrijwillig” dezelfde troep tot me die ze anders verplicht hadden toegediend.
  Het enige voordeel is, dat als artsen uitleg moeten geven, i.p.v. je kunnen dwingen, ze een verhaal moeten hebben en alert moeten zijn en ze dus geprikkeld worden om zich verder in de materie te verdiepen en beter te presteren dan wanneer je als patient helemaal niet mondig was. Dus zo bekeken, heeft die vrijheid inderdaad voordelige effecten. Zij -de artsen- worden nu geprikkeld om beter hun best te doen. Maar ik als leek, zal dat -louter wegens tijdgebrek- op medisch gebied altijd wel blijven en dus zelfs met wat info in de hand, van een of andere website, sta ik nog nergens, simpelweg omdat ik de broader picturer niet zie. Net als de ingenieur die aandelen Fortis kocht na zich in de jaarrekening van het bedrijf verdiept te hebben doch zonder te beseffen dat het gevaar uit de US housing market kwam.

  HJ [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Scrutinizer [8]:

  De kern van het verhaal is volgens mij dat de informatie kosten voor de burger bij de medische handelingen te hoog zijn en dat transparantie ontbreekt. Wil je weten wat in een vaccin zit moet je in dit landje zelfs naar de rechter en krijg je uiteindelijk nog geen antwoord. Waar medicijnen vaak uitgebreid gekeurd worden voordat ze toegelaten worden lijkt dit met de griep vaccins gezien de tijdsdruk veel minder het geval te zijn. Je kan daar inderdaad geen jarenlang testtraject in gaan. Maar je kan en moet wel inzicht verschaffen. En dat gebeurt nu niet voldoende.

  Waar beursgenoteerde ondernemingen verplicht zijn tot jaarverslagen gebeurt dit bij zorginstellingen veel minder. De kwaliteit van medisch handelen hoort daar een gecontroleerde en voor de burger inzichtelijke maatstaf te zijn. Dat is echter vloeken in de medische kerk. Gevolg is dat de burger niet kan kiezen voor de betere zorginstelling, omdat hij niet weet wat voor zijn kwaal de beste zorginstelling is, en dat kwaliteit niet beloond wordt. Op hoop van zegen lever je je over aan de medische staf.

  De relatie die je trekt met financiele markten maakt dit des te schrijnender. Ondanks dat je niet in alle gevallen op deze informatie kan bouwen, zoals je zelf aantoont, is er wel een duidelijke informatie plicht naar de burger / marktpartij. En worden er daadwerkelijk pogingen ondernomen de informatie kosten te minimaliseren en de transparantie te bevorderen. En de informatie te controleren. Dat is in de medische wereld niet zo. Men verschaft de informatie vaak niet, en als die wordt verschaft is die niet altijd gecontroleerd door een onpartijdige derde. Transparantie is noodzakelijk voor goed functioneren. Een rijksvaccinatie programma dient door onafhankelijke derden te worden geaudit. Zeker als er jaarlijks naar eigen zeggen 5 tot 10 doden in verband worden gebracht met het programma.

  Als er voldoende onafhankelijke informatie beschikbaar is zullen marktpartijen deze eventueel tegen een prijs beschikbaar maken voor burgers. Net zoals je nu test magazines hebt die bijvoorbeeeld auto’s vergelijken. Of beleggingsadviseurs.

  Scrutinizer [10] reageerde op deze reactie.

 8. @HJ [9]: Ik ben het volledig met je eens. Alleen: net zoals beleggingsbladen soms ook behoorlijke missers maken met hun stock picking, vrees ik dat zelfs met de beste wil van de wereld, medische consumentenmagazines, onmogelijk 100% accuraat zullen zijn. Zelfs als zij perfect weten in hoeveel % der gevallen er een (al dan niet dodelijke) bijwerking optreedt, zullen ze onmogelijk de zaken voldoende kunnen personaliseren door in het artikel onderaan te vermelden dat specifiek voor abonnee 43269054-7827 (a.k.a. Scrutinizer) omwille van zijn persoonlijke toestand met chronische ABC het medicijn XYZ tegen ziekte DEF helaas ineffectief (en zelfs dodelijk) zal zijn. En ofschoon ik de combinatie van meer transparantie + keuzevrijheid voor de patient toejuich, al was het alleen maar omdat het de druk tot presteren voor de artsen doet stijgen (t.o.v. wanneer er sprake is van dwangvaccinaties etc.), vrees ik dat als puntje bij paaltje komt, ik in een medische consumentenblad voor leken slechts kan lezen dat XYZ in 1% der gevallen gevaarlijk is, maar zonder dat ik weet of het in mijn specifieke geval nou zo is of niet. En dus al bij al veranderde er de facto niet zoveel, immers ik zal het met mijn arts bespreken en na wat doorvragen vermoedelijk doen wat hij aanraadt, net zoals klanten die op advies van hun private banker aandelen Fortis kochten voor het mooie dividend van die “stabiele partij”.
  Maar goed, toch beter dat dan dwangsystemen waarbij zelfs de prikkel tot zich verdiepen in de materie totaal ontbreekt bij artsen.
  Ondertussen is de geheimdoenerij over het Mexicaanse griepvaccin voor mij evenwel voldoende om het te wantrouwen en niet te nemen, zelfs niet mocht men het verplicht stellen.

  Ik kan slechts hopen dat ik de juiste keuze maak, maar zeker weten doe ik het niet … als leek in deze materie.

  Wat mij trouwens ineens te binnenschiet dankzij de parallell met beleggen is … openbaarheid. Insider transacties zijn niet verboden (behalve enkele dagen per jaar) mits ze maar openbaar gemaakt worden. Misschien zouden we dezelfde openbaarheid moeten eisen van artsen. Niet van allemaal (wegens nodeloze privacy schending) maar bv. alle prominenten (ook niet artsen zoals beleidsmakers) in ee bepaalde materie. Dus bv. het voltallige kabinet moet maar eens zeggen of ze zich tegen Mexicaanse griep laat inenten en alle hoofden van ziekenhuizen en alle artsen gespecialiseerd in epidemologie etc. En als iemand het niet doet, moet ie uitleggen waarom. Als ie een reden heeft die overeenstemt met de officiele propaganda zoals (wegens mijn chronische ABC is vaccin XYZ in mijn geval gevaarlijk), is het prima, maar als ie geen reden heeft die overeenkomt met de officiele lezing, geeft het wel te denken natuurlijk.

Comments are closed.