Skull & BonesVeel mensen blijken afkerig van het idee, dat het feitelijke politieke machtsspel achter de coulissen wordt gespeeld. Zij denken dat men, door berichten die in die richting gaan te bestempelen als “complottheorie”, de gemelde feiten niet bestaan en zonder meer kunnen worden ontkend. Dit komt veel politici goed uit, waardoor zij veel gemakkelijker ongestoord hun gang kunnen gaan dan wanneer men de moeite zou nemen, de berichten op hun waarheidsgehalte te onderzoeken.

Dat de wereld inderdaad helaas anders in elkaar steekt moge onder andere blijken uit een artikel van Arjen Nijeboer over de macht van de occulte sekte Skull & Bones, dat in 2001 door het Institut für Soziale Dreigliederung werd gepubliceerd.

Nijeboer doet een greep uit het uitgebreide economisch historisch onderzoek van de Amerikaanse historicus Antony C. Sutton, dat een groot aantal saillante feiten bevat, die noch in het Westerse onderwijs noch in de Westerse propaganda passen, omdat het bestaande paradigma noodzakelijk wordt geacht voor de stabiliteit van huidige mondiale machtsstructuur.

Antony Sutton

Nijeboer:

“Van 1968 tot 1973 werkte Sutton als economisch historicus op de Stanford-universiteit. Zijn belangrijkste publicatie daar was het driedelige Western Technology and Soviet Economic Development, 1917-1965 (1969-73). Hierin documenteerde hij met pijnlijke nauwkeurigheid hoe vitale delen van de militaire en economische Sovjet-infrastructuur geleverd waren door Amerikaanse bedrijven, evenals leningen door Amerikaanse banken. Deze leveringen waren direct na de Oktoberrevolutie in 1917 begonnen en, saillant genoeg, vaak uitgevoerd door bedrijven en banken waarvan de eigenaren vooraanstaande publieke figuren waren en door commissariaten en familierelaties nauwe banden hadden met de Amerikaanse overheid.

Maar hoewel Suttons driedelige werk door Sovjet-specialisten als Harvard-professor Richard Pipes zeer geprezen werd, kostte hem de publicatie van een veel dunnere, populaire versie onder de titel “National Suicide: Military Aid to the Soviet Union” in 1973 zijn baan op Stanford. Het werd in 1974 alsnog gepubliceerd bij een kleine alternatieve uitgeverij. Vanaf dat moment begon Sutton met zelfstandig onderzoek.”

Tijdens zijn onderzoek was Sutton echter op moeilijk verklaarbare zaken gestuit: vanuit de VS waren in de loop van 1917 allerlei vormen van politieke en diplomatieke steun en de overdracht van geld, wapens en munitie aan de bolsjewisten op gang gekomen die niet meer als ‘handel’ te classificeren waren, maar slechts als politieke ondersteuning om “hogere” redenen. Nog hetzelfde jaar, in 1974, publiceerde hij de resultaten van dat onderzoek in “Wall Street and the Bolshevik revolution”. En als klap op de vuurpijl volgde in 1976 zijn inmiddels befaamde werk “Wall Street and the rise of Hitler”, waarin Sutton aantoonde dat ongeveer dezelfde kringen die de Oktober Revolutie ondersteund hadden, ook Hitler aan kapitaal en vitale technologie hadden geholpen. (Ital. S-N)

Toch bleef de grote vraag, waarom Amerika de Sovjet-Unie had opgebouwd. In 1983 schreef Sutton in het voorwoord van “An introduction to The Order”:

“Na 16 boeken en 25 jaar onderzoek verbaasde me niets meer. De wereld was een warrige rotzooi die waarschijnlijk niet te begrijpen en zeker niet te redden viel (…). In 1969 werd mijn Western technology and Soviet economic development gepubliceerd door de Stanford Universiteit. In drie dikke delen ging ik na hoe het Westen de Sovjet-Unie had gebouwd. Het werk leverde echter een onoplosbare puzzel op – waarom hebben we dit gedaan? Waarom hebben wij de Sovjet-Unie gebouwd en tegelijkertijd technologie naar Hitler-Duitsland gesluisd? Waarom probeert Washington deze feiten te versluieren? Waarom hebben wij tegelijkertijd onze eigen militaire kracht en die van de Sovjet-Unie opgepompt?

De Wall Street-serie voegde nog meer vragen toe, maar geen antwoorden. Ik was min of meer tot de conclusie gekomen dat een rationele verklaring niet mogelijk was.

Tot ik een jaar geleden een twintig centimeter dikke stapel documenten ontving – niets minder dan de ledenlijsten van een Amerikaans geheim genootschap. Door de papieren bladerend was me meteen duidelijk dat dit geen alledaagse groep was. De namen betekenden Macht, met een hoofdletter M. Terwijl ik alle individuele leden natrok, verscheen een patroon… en de tot dan warrige werld werd kristalhelder.”

De orde die Sutton had ontdekt als het centrum van de tweezijdige steun was de vrijmetselaarsloge Skull & Bones, in 1833 opgericht als ‘senior society’ op de Yale-universiteit (New Haven, NY). Op basis van de documenten die hij van een bron van binnenuit Skull & Bones in handen kreeg, baseerde hij de Orderserie…

Tot zover een enigszins geparafraseerd fragment uit de bespreking van het werk van Antony Sutton door Arjen Nijeboer. Voor velen die Antony Sutton nog niet kennen, zal dit artikel de nieuwsgierigheid prikkelen om zich grondig in het werk en de wereld van Antony Sutton -en, wie weet, die van tegenwoordig- te verdiepen.

11 November: Armistice Day

http://en.wikipedia.org/wiki/Armistice_Day

Bronnen:

A. Nijeboer,”Skull & Bones – machtig netwerk in de Amerikaanse politiek”, Institut für Soziale Dreigliederung, maart 2001, < http://www.driegeleding.org/essays/2001-03-002.html>

Necrologie:

Antony C. Sutton — Feb. 14, 1925 – June 17, 2002, http://www.antonysutton.com/

Bibliography:

http://www.antonysutton.com/suttonbibliography.html

16 REACTIES

 1. @henk [1]:
  Absolutely stunning.
  Hoe deze goden met elkaar omgaan wordt aardig geïllustreerd door het volgende fragment van Nijeboer:

  “Elk jaar op dezelfde dag, ‘Tap day’, krijgen 15 Yale-studenten een invitatie om toe te treden met de mededeling: ,,Skull & Bones. Do you accept?” De student moet dan beslissen zonder verdere informatie of voorwaarden vooraf. Op een bepaald moment bestaat de orde dus uit 500 tot 600 leden. In totaal zijn zo’n 2500 mannen lid geweest; sinds de jaren ’70 heeft Skull & Bones – een typische WASP-instelling – enkele ’token blacks’ toegelaten, maar toelating van vrouwen staat zelfs niet ter discussie. Skull & Bones is een senior society: in het laatste studiejaar treedt men toe en wordt dan ‘knight’. Pas na het afstuderen wordt men ‘patriarch’ (volwaardig lid) en blijft dat tot zijn dood er zijn geen gevallen bekend van leden die na verloop van tijd bedankten.

  Het Skull & Bones clubhuis

  De inwijdingsperiode van een nieuwe ‘knight’ bestaat uit meerdere rituele gebeurtenissen verspreidt over een enkele maanden. De avond van de eerste inwijdingsrite wordt hij in de Skull & Bonestempel belaagd door mannen in skeletpakken, worstelt hij naakt in de modder en neemt hij plaats in een doodskist waar hij symbolisch sterft en opnieuw, op een hoger niveau, geboren wordt.

  In de daaropvolgende tijd volgen lange avondsessies in de tempel waar de wijdeling al zijn trauma’s, angsten, dromen en de meest intieme details van zijn sexleven moet opbiechten.

  De Skull & Bones-rituelen maken naar verluidt op veel leden een diepe indruk. Lid Henry Stimson, minister van oorlog onder Franklin D. Roosevelt, noemde de ervaringen in de Skull & Bones-tempel de meest diepzinnige van zijn hele studententijd.

  “Zowel ingewijden als buitenstaanders zien de essentie van Skull & Bones als dat van een mannenbroederschap, een Victoriaanse, gespierde, christelijk-missionarische kijk op het manzijn en de dienst aan het publieke belang”, schrijft Rosenbaum (1977: 89), die gewag maakt van de Mitrische aspecten van het Skull & Bones-ritueel.

  Na de inwijding krijgt het lid een nieuwe naam, als aandenken een staande klok en $ 15.000 om zichzelf een nieuw leven te verschaffen. Skull & Bones verzekert voor ieder lid zijn inkomen. Skull & Bones-leden staan op Yale bekend om hun absolute zwijgzaamheid over alles wat de orde aangaat; zij zijn verplicht de ruimte te verlaten als het woord ‘Skull & Bones’ alleen al valt. (Sutton 1984: 7-9; 1983: 11-21; Rosenbaum 1977: 85-86)”

  Dat de “man in the street” hier niets van begrijpt spreekt haast vanzelf.

  En dat hij al met al niet bepaald openstaat voor onderzoek naar het leven van goden en de ongelooflijke gebeurtenissen, zoals door Sutton e.a. werden achterhaald, valt ook wel te begrijpen, maar lijkt, vanwege de enorme consequenties voor de wereld waarin de mens moet leven, niet altijd even verstandig.

 2. Wat ik niet begrijp (maar misschien is het ´em dat juist) van al die vreemde mensen die lid zijn van zulke sektes dat ze een bepaalde ideologie hebben die over meerdere generaties zijn doel zou moeten bereiken. M.a.w. ze werken aan iets mee waar ze zelf geen profijt meer van hebben omdat ze dan allang de pijp uit zijn. Wat mij betreft is dat de achilleshiel in zgn ´complottheorieen´ over een ´elite´ die allang van plan zou zijn om de rest van de mensheid te elimineren.

  Spy-Nose [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Roger Braun [3]:

  “… achilleshiel in zgn ´complottheorieen´ over een ´elite´ die allang van plan zou zijn om de rest van de mensheid te elimineren.”

  Hoezo “achilleshiel in zgn ´complottheorieen´”?

  Nooit gehoord van het neomalthusianisme?

  Nooit gehoord van “de maakbare samenleving”?

  Wat men moet constateren is, dat deze mensen aan hun (familiaire) afkomst bovenmenselijke / goddelijke privileges menen te kunnen ontlenen ten koste van hun “mindere” soortgenoten.

  Dat blijkt gezien de economische voordelen in de praktijk juist zeer profitabel.

  Bovendien blijken de (pseudo-)religieuze aspecten de banden aanzienlijk te versterken.

  De geschiedenis van het (neo)malthusianisme bewijst, dat die bewegingen generaties overleven en uitmonden in zeer invloedrijke internationale instellingen met een publiek-privaat karakter, zoals de UN en zijn instellingen, Wereldbank, IMF, Wild Life Fund, Club van Rome, etc.

  Lees wat Henri Makow over e.e.a. zegt.
  http://henrymakow.com/200202.html

 4. Bedankt om dit onder de aandacht te brengen Spy-Nose.

  Misschien interessant om toe te voegen, bij wijze van teaser, dat bijvoorbeeld zowel Bush als Kerry behoren tot de Skull & Bones kliek.

  Hallo lezers, herinneren jullie nog dat zij “tegenstanders” waren in de voorlaatste kiesstrijd tussen democraten en republikeinen?

  Leer over de Bohemian Grove en Skull & Bones
  http://www.youtube.com/watch?v=F2E_HP97Rzc

  What can you tell about it?
  Kerry: “Not much because it’s a secret”

  Het zijn een bende psychopaten.

 5. Toch blijf ik erbij dat dit soort “complot-theoriëen” erg slechte reclame zijn voor Vrijspreker. Vraag het maar aan Hartman, zoals hij niet meer serieus wordt genomen op bijvoorbeeld de site van Stan de Jong.
  Ik verwijs hierdoor ook niemand meer door naar VS als ze geïnterresseerd zijn in het libertarisme.
  Triest….

  surfer [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Mavado [6]:
  Ik daag iedereen uit om het bestaan van Skull & Bones te ontkrachten of de invloed en onschuldigheid van deze club te minimaliseren.

  Het zijn gewoon zaken die moeilijk te vatten zijn en die mensen niet snel serieus nemen, omdat ze zo ver gezocht lijken.

  Als je tegen de doorsnee mens zegt dat Bush in een clubje zit met een doodskop als logo, zullen slechts weinigen het geloven, terwijl dit louter feiten zijn:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones

  Slechte reclame of niet..
  In times of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act. –Orwell

  Mavado [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Mavado [8]: Zwak bod, Mavado. Met rationele argumenten moet elk gesprek voortgang kunnen vinden. En je kunt moeilijk ontkennen dat Vrijspreker rationeel is.

  Toevallig ken ik een paar van die Vrijsprekers persoonlijk (tenminste: een beetje toch) van enkele ontmoetingen en ik kan je verzekeren dat wij hier uitgaan van ratio en bewijs.
  Datgene wat niet bewezen kan worden is ook voor ons een vraagteken en daarover gaan wij graag met de reagenten de discussie/mogelijkheden aan. Onderwerpen als dit topic en onderwerpen als Bilderberg en de Mexicaanse Griep vaccins zijn moeilijker (maar daarom ook zeker interessanter), JUIST omdat er geen openheid gegeven wordt door bepaalde (overheids-) partijen. Als iets open op tafel ligt, kan er rationeel over gesproken worden.

  En je laatste zin, dat je aan gelovigen ook niet uit kunt leggen dat god niet bestaat getuigt van een gebrek aan voorbereiding. Dat neem ik je absoluut niet kwalijk, want niet iedereen heeft al die tijd (of beter”prioriteit) beschikbaar om ALLES uit te pluizen. Maar het bestaan van god (goden) is vrij simpel te weerleggen. Wat verder niet wegneemt dat een ieder vrij is om te geloven in welk geloof of welke fantasie dan ook.

  Een gesprek/discussie afdoen met “verspilde moeite” vind ik alleen dán acceptabel, als de gesprekspartner(s) zitten te trollen door simplistisch de aangereikte vragen/feiten weigeren te accepteren. Waarvan helaas ook voorbeelden op Vrijspreker, maar dat is inherent aan een open blog als dit.

  Om een banaal voorbeeld te noemen: de een vindt rood een mooie kleur, de ander blauw. De ander van zijn/haar gelijk overtuigen; daar is inderdaad niet uit te komen. Maar als één van de gesprekspartners ook nog weigert om het feit te accepteren dat rood en blauw allebei kleuren zijn, dan is het inderdaad verspilde moeite.

  Dus ik hoop van harte, dat je wél de moeite wilt nemen om hier op rationele argumenten mee te doen aan welke discussie dan ook. We kunnen allemaal leren van elkaar, we kunnen elkaar de feiten tentoonspreiden en daar inhoudelijk over van gedachten wisselen. En we hoeven elkaar daarbij niet voor “rotte vis” uit te maken. Toch?

  Ik vind het trouwens wél leuk, dat je niemand meer naar Vrijspreker verwijst, maar hier zelf nog wel komt. 😉

  Mavado [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Paul Martens [9]:

  Dat ik hier kom is puur omdat sommige artikelen best leerzaam en leuk zijn,je bent nooit te oud om te leren.
  Wat ik geleerd heb is dat er alleen maar achteraf complotten bestaan: Het verbergenvan (enorme) blunders en verder nix
  Vergis je niet , ik volg de boel al zo’n 25 jaar op internet.
  Persoonlijk ben ik niet echt een fan van frontaal naakt maar dit artikel verwoord hetgeen ik bedoel beter dan ik het zou kunnen:

  http://www.frontaalnaakt.nl/archives/griepcomplot.html

  En verder kap ik met deze draad, dus zwelg maar in jullie gelijk.

  Paul Martens [11] reageerde op deze reactie.
  surfer [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Mavado [10]: Als je dit niet meer leest, is deze reactie gel*l in de ruimte, maar vooruit:

  Dank voor het compliment aan de Vrijspreker, dat je sommige artikelen toch wel interessant en leerzaam vindt.

  Mocht je het over je hart kunnen verkrijgen, mag ik je dan geheel vrijblijvend adviseren om Daniel Estulin’s boek over Bilderberg eens te lezen? Gewoon lezen en dan je mening vormen, ik wil je niets opdringen.

  Met alle respect, maar er zijn ook mensen die al 25 jaar auto rijden en van het ding nog steeds niets begrijpen. Of al 25 jaar socialistische artikelen op internet lezen of kinderporno bekijken. Wat ik aan wil geven is, dat “ervaring” ook erg subjectief kan zijn en niet per definitie “goed” is. Net zoals complotdenken: het ligt er maar aan WIE het schrijft. En vooral WIE het is die zijn mening vormt op WELKE feiten. als het al feiten zijn, natuurlijk.
  “Wij van WC-eend, enz.”

  Wij “zwelgen” niet, maar presenteren alleen maar. Misschien net zoals Frontaal Naakt en Stan de Jong of de website van de PvdA, PVV of SP. Voor ieder wat wils en waar men zich prettig bij voelt, natuurlijk.

  En nogmaals: jammer dat je niet inhoudelijk met argumenten bijdraagt.

 10. @Mavado [10]: Wie wil hier geloofwaardig zijn.. “25 jaar op internet”. Werkte je bij het CERN of was je mee founder van BBS netwerken?

  De mate waarin ze invloed hebben wil ik wel over discussiëren. Maar als je zegt dat Skull & Bones niet bestaat, heb ik medelijden met je.

 11. Dat artikel van frontaal naakt blijft ook verschrikkelijk aan de oppervlakte, doordat het wat vage subpopulaties “complottertjes” en “makke schaapjes” categoriseert, i.e. onvoldoende afbakent en na wat willekeurige voorbeeldjes een conclusie denkt te kunnen trekken.

  Dat artikel is daarmee irrationeel en draagt niets bij aan een zinvolle discussie.

  Het ware beter, indien men hier op de bespreking van de feiten inging, op Nijeboers artikel, dat Mavado vermoedelijk niet eens gelezen heeft, of nog beter, op de stof die Prof. Antony Sutton na vele jaren serieus onafhankelijk en gedegen onderbouwd onderzoek aandraagt.
  surfer [15] reageerde op deze reactie.

 12. @SpyNose NI [14]: Ja, dat op frontaal naakt is het zoveelste artikel waar nooit wordt ingegaan op de feiten, maar enkel de mensen die het erover hebben belachelijk worden gemaakt. De trend van “kijk die no planers bezig, bende gekken, geloof de regering nou maar”.

  btw: er is recent een boek uitgebracht wat ook gaat over de invloeden van Amerikanen overzee, Duitsland deze keer.
  Door Gerd-Helmut Komossa, voormalig hoofd van de West Duitse inlichtingendienst: The German Card.
  http://russiatoday.com/Top_News/2009-11-07/germany-us-pact-komossa.html
  http://www.komossa.org/

  “At a NATO meeting, I realized that a possible plan was for the alliance to hit the largest dam in West Germany with a nuclear bomb. If strikes had taken place, a great number of civilians would have died,”

  Lijkt me in de aard van wat Sutton beweerde en Arjen Nijeboer schrijft in het artikel.

  SpyNose NI [16] reageerde op deze reactie.

 13. @surfer [15]:
  Dank voor de link, surfer. Die Komossa kan niet zonder meer afgeserveerd worden.

  Het is echt geen kleine jongen:
  “Gerd-Helmut Komossa ist Generalmajor der Bundeswehr a. D. und war Chef des Militärischen Abschirmdienstes sowie Chef des Amtes für Sicher­heit der Bundeswehr (ASBW).”

  Het feit, dat deze hoge ex-militair zich ‘en public’ excuseert voor bepaalde hoofdstukken, terwijl hij -naar ik begrijp- tegenwoordig buiten dienst is, gebeurt niet zomaar.

  In dat soort kringen behoren dreigementen, moord en doodslag tot het normale gereedschap, maar worden vooral ingezet tegen lieden, die als een gevaar voor de gevestigde orde worden gezien. Dat is het geval, zodra ze uit de school klappen.

  Ik zou het boek graag lezen. Het wordt interessant te zien, wat er nu gaat gebeuren.

Comments are closed.