EUstalinEen duidelijke aanwijzing voor de weg daarheen blijkt uit het gedrag van de overheid. Buitenlandse Zaken heeft een “Europafonds”dat jaarlijks 2,5 miljoen belastinggeld uitdeelt om de “discussie over Europa” te stimuleren. Het blijkt daarbij dat ze dat geld alleen uitdelen aan die projecten die positief staan tov van de EU, en niet aan EU-sceptische.
Al vinden wij dat ze helemaal geen belastinggeld mogen uitgeven (niet eens innen!!) toch signaleren we als waarschuwing een publicatie van “Ander Europa”.
 
Ook met Ander Europa zijn we het op een aantal punten niet eens. Wat echter deze ongelijkheid betreft, hebben ze gelijk, en het voorspelt voor ons allen niets goeds.

 Hier volgt een Persbericht 

Timmermans sluit critici uit van Europafonds

Persbericht – Amsterdam, 4 november 2009

Het Europafonds van het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft geen subsidie meer aan organisaties die kritisch staan ten opzichte van de huidige Europese Unie. Dat concludeert de stichting Ander Europa uit de toekenning van subsidies uit het Europafonds die vandaag bekend is gemaakt. Alle aanvragen van Europa-kritische organisaties zijn afgewezen, waaronder een project van Ander Europa.

Tegen het project zelf heeft het ministerie geen bezwaar, zo blijkt uit de afwijzingsbrief. Wel worden er drie andere bezwaren genoemd als reden om het project af te wijzen.

1. Het projectvoorstel is onvoldoende uitgewerkt. Met name wordt hierbij genoemd dat in het project wel duidelijk wordt dat er in de voorbereiding met andere organisaties is gesproken over dit project en dat zij toegezegd hebben ‘in principe’ mee te doen. Maar er blijkt volgens het ministerie “niet op basis van concrete brieven of duidelijke afspraken dat deze organisaties daadwerkelijk aan de uitvoering van het project mee zullen werken.”

Ook bij de twee eerder door Ander Europa uitgevoerde projecten is nauw met een groot aantal organisaties samengewerkt zonder dat daar van tevoren met die organisaties schriftelijke afspraken over zijn gemaakt, laat staan dat die schriftelijke afspraken bij de projectaanvraag waren gevoegd. Ook blijkt nergens uit het aanvraagformulier van het ministerie dat het schriftelijk vastleggen van dergelijke afspraken een voorwaarde is.

2. In de tweede plaats wordt aangevoerd dat in de aanvraag sprake is van ‘onderzoek’ en dat in de regels van het ministerie staat dat ‘onderzoek’ niet voor subsidie in aanmerking komt. Dit is een vreemd argument. Het project behelst “het verstrekken van informatie en voeren van discussies met maatschappelijke organisaties en het op basis daarvan uitgeven van een serie publicaties over de rol van de Europese politiek op verschillende beleidsterreinen.” In de projectaanvraag wordt aangegeven dat in een voorfase van het project nauwkeurig gekeken gaat worden welke organisaties en welke thema’s hiervoor in aanmerking komen. In dat verband wordt het woord ‘onderzoek’ gebruikt.

Maar het is volstrekt duidelijk dat het niet gaat om een onderzoeksproject. Daar komt nog bij dat deze voorfase valt in de periode van voorbereiding van het project, dus vóór dat er van financiering door het ministerie sprake is.

3. Als derde reden voor het afwijzen schrijft het ministerie dat op “geen enkele wijze concreet is aangetoond dat er daadwerkelijk belangstelling bestaat voor de brochures” en dat “daardoor het draagvlak voor uw activiteiten onvoldoende is aangetoond.” Het ministerie gaat daarbij volstrekt voorbij aan de verwijzing in de aanvraag naar de uitvoering van andere projecten door Ander Europa, waaronder de twee eerder vanuit het Europafonds gefinancierde projecten.

In het kader van die projecten is een aantal publicaties uitgebracht die gretig aftrek vonden. De concrete aantallen bestellingen van die publicaties zijn in de betreffende eindverslagen aan het ministerie vermeld en mede op basis daarvan zijn die eerdere projecten door het ministerie als succesvol beoordeeld.

Aangezien door het ministerie geen andere redenen voor het afwijzen van deze aanvraag worden genoemd dan deze formele en feitelijk onjuiste redenen gaan wij ervan uit dat er andere redenen zijn om de aanvraag van onze organisatie af te wijzen. Wij worden in deze opvatting gesterkt door het feit dat op zijn minst twee andere Europa-kritische organisaties (Campagne tegen de wapenhandel en de Stichting Euromarsen) ook een afwijzing hebben ontvangen, terwijl dit jaar het Europafonds een onderbesteding kent van bijna honderdduizend euro. De Stichting Ander Europa zal dan ook in beroep gaan tegen deze beslissing van het ministerie.

Het Europafonds
Het Europafonds kreeg na het referendum over de Europese grondwet in 2005 en het afgelasten van de Brede Maatschappelijke Discussie over Europa de beschikking over 2,5 miljoen euro per jaar om organisaties in staat te stellen het debat over Europa te voeren. Van het begin af aan was er kritiek op het fonds omdat critici van Europa daarbij niet aan bod kwamen.

In eerste instantie werd een aanvraag van acht organisaties die campagne gevoerd hadden tegen de grondwet afgewezen. Na Kamervragen en kritische stukken in de media verzocht het ministerie uiteindelijk de in het Comité Ander Europa samenwerkende organisaties een klein project in te dienen. Tot twee keer toe werden projecten van Ander Europa goedgekeurd en tot volle tevredenheid van het ministerie uitgevoerd.

In een externe evaluatie van het Europafonds indertijd is gesignaleerd dat critici nauwelijks aan bod kwamen. De evaluatoren stelden voor om “het beheer van het fonds uit te besteden aan een onafhankelijke organisatie” en om “een proactief beleid te voeren om nieuwe groepen (Europa-kritische) aanvragers aan te trekken.”

Beide conclusies werden door staatssecretaris Timmermans verworpen. Dat kritische organisaties slechts 1% van de gelden uit het Europafonds ontvingen was volgens hem te wijten aan het feit dat dergelijke organisaties geen aanvragen indienden. Nu er wel een aantal kritische organisaties aanvragen heeft ingediend worden deze aanvragen niet gehonoreerd.

35 REACTIES

 1. Bij de website van Jane Burgemeister theflucase.com las ik dat een televisieuitzending waarin de Poolse minister van gezondheid zich kritisch opstelde tegen de vaccinaties tegen de zogenaamde Mex. griep. De uitzending zou onderbroken zijn geweest.

  In reacties op berichten uit Zweden las ik dat de berichten van mensen die in de media met kritiek op het vaccinatieprogramma reageerden gedeleet worden.

  Ik ga er even van uit dat de berichten op waarheid berusten.
  In dat geval zie je de synchronicity met het hierboven vermelde artikel.

  Om met David Icke te spreken. Je mag alles zeggen en alles kiezen als je maar zegt en kiest wat wij je voorkauwen.

 2. Na het stuk: wees niet verbaasd dat kritiek verboden wordt, gelezen te hebben, dacht ik meteen aan de regering van Nederland. Ook op dit moment is kritiek leveren bijna niet mogelijk. Ik bedoel er mee te zeggen/schrijven dat men wel kritiek mag hebben, maar dat er heel weinig mee wordt gedaan. Opbouwende kritiek zowel in Nederland als in Brussel / Straatburg wordt gelezen, dan wel aangehoord, maar er veranderd niets. Wat is de onderliggende gedachte van politici dat zij het (wat het ook wezen mag) beter weten dan de burgers?
  Ik kan mij voorstellen dat men verwacht in Den Haag of in Brussel dat de critici na een tijd stoppen met het leveren van commentaar, omdat het niets uithaalt.
  Nu ligt voor mij als gewone burger de vraag op tafel wat kunnen wij doen om toch gehoord te worden?

  marianne [3] reageerde op deze reactie.

 3. @trui [2]:
  Die laatste vraag gaat ook steeds door mij heen.
  Zeker gezien het feit dat in het Europees Verdrag bepaald is dat ons vrije meningsuiting verboden kan worden.
  Dan kan immers alle kritiek onder deze noemer verboden worden?

  Ben je op de hoogte van de open brief van de arts Jannes Koetsier aan heer Balkenende en Klink in verband met de ingredienten van de vaccins tegen mex. griep?
  Hij mag rustig schrijven maar krijgt gewoon geen antwoord.

  Zo zijn er vele anderen.

  Wij worden dus gewoon weggeschoffeerd.

  Je vraag naar de achterliggende gedachten houdt mij ook bezig. Wat in hemelsnaam bewéégt deze mensen? Zijn ze zelf bang gemaakt? Is er sprake van sancties?

  Ik blijf er echter van uit gaan dat de werkelijke macht bij ONS ligt. Het is ons bewustzijn dat deze hele situatie mede-geschapen heeft. Een shift in ONS bewustzijn moet dus deze hele situatie ook kunnen veranderen.

  Andre [4] reageerde op deze reactie.
  Frank [6] reageerde op deze reactie.

 4. Beste Marianne en anderen! Wat wij zouden kunnen doen is het volgende: ik kwam er achter dat in onze omgeving huis aan huisbladen / krantjes goed worden gelezen en wel door bijna iedereen. Men wil weten wat er bijvoorbeeld in het dorp Epe gebeurt en welke evenementen plaatsvinden. Het is gratis. Om een lang verhaal kort te maken: er zou een artikel kunnen worden geschreven voor bijvoorbeeld De Schaapskooi en of Veluweland met de inhoud hoe en waar beslissingen die genomen worden door de EU politici in Brussel/Straatsburg terug werkt of invloed heeft op het dagelijks leven op het platteland. Voorbeeld: Het niet meer afpompen van grondwater in de gemeente Epe is dat besloten in Brussel, in Den Haag, in Zwolle of in Epe zelf en door wie? Het stappenplan beschrijven hoe en waar beslissingen worden genomen. Ook zouden alle informatiepunten moeten worden vermeld in zo’n artikel en hoe en waar men kan protesteren. Dat lijkt mij de eerste stap. Trui

 5. @marianne [3]:

  Ik ben het helemaal met je eens.

  Het is een kwestie van stappen blijven zetten:
  1) Je gevoel vertrouwen;
  2) Vragen naar wat je niet snapt;
  3) Beargumenteren van je eigen mening;
  4) Door blijven vragen hoe het zit;
  5) Je inzichten delen met sympathisanten;
  6) Naar wegen zoeken om het samen te realiseren.

  Uitgaande van het goede in de medemens dat alleen ontdekt moet worden.

  trui [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Andre [4]:

  Ik probeer wel eens over dit soort zaken een kritisch woord uit te lokken bij ‘vrienden’ of ‘familie’, (beide duidelijk tussen aanhalingstekens, want wat zijn vrienden en wat is familie??..het tuig).
  Nou, vrienden hebben het druk met lollige zaken, zaken die te maken hebben met gek doen, maf worden (snuiven), geld binnenharken (wat ze wonderbaarlijk ook nog iedere keer weer lukt), en de familie is bezig met zichzelf en roddelen en andere onzin…Maar probeer in vredesnaam niemand iets duidelijk te maken over de wereld om ons heen, want dan gaan de seinen op rood en slaat iedereen dood.
  Laatst een kennis van mij gesproken die aannemer is en die alleen maar met de schouders trekt als je
  het over de overheid hebt. Ach, zolang ze allemaal nog te vreten hebben, voetbal mogen kijken, en het geld binnenstroomt en de pleziertjes in het leven doorgaan….Waar zal men zich dan druk overmaken? Dat we gedwongen pro EU moeten zijn? Dat we onze mond moeten houden over vingerafdrukken, censuur, elektronische opslag persoonlijke gegevens?

  Ik persoonlijk ga bijvoorbeeld niet meer naar Amerika, omdat daar aan de grens een dictatoriaal systeem wordt toegepast die mij niet bevalt, maar boycotten die hap? Nee, een pretpark bezoeken en hoerenjagen in Amerika is veel te leuk, dus nemen we de absurde controles en opslag van vingerafdrukken op de koop toe…”Enhu, (zeggen de schapen) hier MOET je ook vingerafdrukken afgeven, dusss, waarom zou ik dan mijn pleziertjes opgeven????”

  Wat kan het leven toch heerlijk simpel zijn….Als ik kijk naar de grijze haren op mijn hoofd die aan de winnende hand zijn, dan denk ik dat ik ook maar capituleer en doe wat iedereen doet, Fiësta!
  Andre [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Frank [6]: Beste Frank en Marianne en andere lezers.

  5) Je inzichten delen met sympathisanten;
  6) Naar wegen zoeken om het samen te realiseren

  hierboven heb ik geschreven wat een manier zou kunnen zijn om een eerste stap te zetten om iets te kunnen realiseren. 5 en 6. Graag wil ik van jullie vernemen / lezen wat jullie daarvan vinden.

  Ik ben nog nooit de beste van de klas geweest en dat is maar goed ook, want ik doe niet aan competitie. Om een basis houding van ons mensen te kunnen veranderen: bedenk een spel of sport zonder een winnaar of verliezer.

  Frank [11] reageerde op deze reactie.
  Frank [29] reageerde op deze reactie.

 8. @IIS [7]:

  Dat alles (desinteresse etc.) is een uiting van het morele- en en intellectuele failliet van de staat als instituut. Als je de serie over ‘statism’ van Molineux nog niet hebt gezien (gepost door Liberty 5-3000 (KLIK) dan dan ik je dat aanraden, werkt zeer verhelderend.

  Het is de hoogste tijd dat men in gaat zien, dat het van de gekke is om “geweld” (naar keuze) te (laten) bestrijden en/of voorkomen met behulp van geweld, in de vorm van een monopolie nog wel.

  IIS [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Andre [9]:

  ..Maar de crux is dat men ‘het’ niet eens wil inzien, wie is geïnteresseerd in al wat de EU is of wil of doet??
  Zolang het ze niet raakt, zolang ze de joker kunnen uithangen en zich massaal bij tatoo Johnie stickers laten plakken om zo een ‘uniek wezen’ te kunnen zijn, zal men niet eens de moeite willen nemen ook maar een seconde te luisteren of ook maar een enkele keer interesse te tonen in de veranderingen die sluipend en soms met alle grofheid ons door de strot worden gedauwd.
  En zelfs al voelen de mensen de hete adem in de nek van het 27 koppig monster dat reeds zijn werk op alle fronten kan voortzetten, dan nog slaapt, droomt en feest men er lustig op los. Ik heb al eerder gezegd; “pas als voetballen niet meer gaat, pas dan is er er werkelijk iets aan de hand”…’Maar wa kunne wei er da aa verandere???’…Niks, gewoon op je patatgat blijven zitten en brallen met de feestgangers totdat het mes over je strot gaat.

  Uiteindelijk zal deze wereld eindigen in een enorm vuurwerk, dat is mijn heilige overtuiging. Het zal wel zo moeten zijn en zo moeten worden. Het zaadje is reeds ontkiemt en is op weg om tot volle bloei te komen, de mest is het gewillige volk.

  Vraag me trouwens af of er überhaupt binnen de EU nog plaats is voor ons koningshuis, met de komst van een EU president zou het koningshuis en nog meer zaken totaal overbodig worden, tenminste dat lijkt me de logische gang van zaken….Er zullen toch gloeiendegovdomme ook voordelen zijn….(slaat schuimbekkend met vuist op tafel… 😉 )
  Andre [12] reageerde op deze reactie.
  Ewt [30] reageerde op deze reactie.

 10. @trui [8]:

  Ik ben geïnteresseerd in het stukje over het grondwater rondom Epe. De situatie daar ken ik niet. Het lijkt mij een goede manier om mensen attent te maken op zaken die in hun directe omgeving gebeuren. En duidelijk te maken welke invloed een beperkt aantal bestuurders daarop hebben zonder daarbij duidelijk te communiceren met de direct betroffenen wiens belangen ze zouden moeten vertegenwoordigen.

  Betreffende je opmerking “bedenk een spel of sport zonder een winnaar of verliezer” kan ik je nog niet zo goed helpen. Ik vraag me af of dit soort spellen er zijn. Maar ik ben voor spellen waar de groep verliezers zo klein mogelijk is en dan zou het fijn zijn als deze daar tegen zouden kunnen. Kinderen leren we toch ook om tegen hun verlies te kunnen. Met eigen prestaties is dat te beïnvloeden. En daarin is het woord een machtig wapen.

  Maar ik hoor graag suggesties over de spellen die jij voorstaat.

 11. @IIS [10]:

  Voordelen: vast wel. Voordelen voor allen die deel uitmaken van het gewelds-instituut dat de staat nu eenmaal is.

  Voor mensen die het daadwerkelijk zien is het zo klaar als een klontje wat er niet klopt. Maar: krijg ze maar eens zo ver, met hun patatgat (die houden we er in.. 😉 )

  IIS [13] reageerde op deze reactie.

 12. @Andre [12]:

  Maar vertel me nu eens of leg me uit, waarom worden wij soort individuen niet, via via, bijv. langs de links of gereformeerde politieke ladder, een lid, een onderdeel van de EU. Zorg dat je ergens, daar, iets hebt te vertellen, iets te fröbelen voor veel geld. Hoe kan het dat zoveel mensen ogenschijnlijk zinloos verzet plegen tegen de EU, terwijl je ook de gedachten 180 graden kan omdraaien en gewoon mee gaat in de gedachten van de EU. Leuk salaris, leuke tripjes, aanzien, etentjes, Brusselse meisjes. Op z’n minst zou men een pro-EU clubje kunnen beginnen en proberen wat soepsidie binnen te harken.

  Waarom, en is vele malen eenvoudiger mee te doen dan verzetten, doet de doorsnee verzeterd DAT niet??

  Wat is er in die bovenkamer aan de hand?

  Veronderstel je leeft in de jaren 30, kan je sterk vergelijken met nu,..je loopt de hele dagen pamfletten uit te delen en te roeptoeteren hoe erg de economie er voorstaat en dat Dolf in aantocht is met zijn Drittes Reich. Ze lachen je uit, ze laten je uithongeren of sluiten je op want je bent een staatsgevaarlijke gek….Je gezin, je leven, alles naar de kloten.

  Maar je kan ook kiezen om lid te worden van de NSDAP en leven als god in Frankrijk, alle privileges die je als lid toekomen daar mag je met het hele gezin volop van genieten. Waarom niet gewoon doen en kiezen voor de weg met de minste weerstand?

  Waarom niet nu dat doen wat je toen ook had kunnen doen, vooropgezet dat je toen leefde.

  Waarom maken wij het ons zo moeilijk, terwijl het zo makkelijk kan? Zeg ‘ja’ en kies voor de EU en misschien gaan alle deuren voor je open en wordt je het gelukkigste mens op aarde, misschien zelfs zo gelukkig, dat je kan zeggen; ‘…nog nooit ben ik zo gelukkig geweest, in heel mijn leven!!’…..
  Frank [14] reageerde op deze reactie.
  KlaasDenHelder [15] reageerde op deze reactie.

 13. @IIS [13]:

  >>
  Waarom niet nu dat doen wat je toen ook had kunnen doen, vooropgezet dat je toen leefde.
  >>

  Dat gaat natuurlijk goed totdat je kaalgeschoren en met pek en veren door het volk verketterd wordt.

  Het volk dat zich voor de bevrijding angstvallig rustig hield overigens.

  Het blijven keuzes.

  Zo kies ik ervoor geen kinderen op de wereld te zetten omdat ik hen niet aan wil doen wat ik in de wereld zie gebeuren.

  Zo heb ik ook jaren gedacht dat ik de ellende die ik in de wereld voorzag niet zelf mee zou maken. Met de snelheid waarmee zich alles nu voltrekt ga ik dat dus wel.

  Klaas

  IIS [17] reageerde op deze reactie.
  Andre [19] reageerde op deze reactie.

 14. @Frank [14]:

  Precies, en is het niet verdomd ergerlijk dat jij, ik of wij hier allemaal misschien, behept zijn met zo’n voor dit leven waardeloos karakter. Kijk naar het koningshuis, kijk naar de gristenhonden, kijk naar de linkse hielenlikkers, kijk hoe goed ze het hebben en hoe ze op handen worden gedragen. Dat alles moeten wij missen, dat alles gaat onze neus voorbij. Een ander heeft de dikke, vette geurende rookworst op het bord liggen en wij mogen sappelen op een stuk hout.

  En wat als de duivel of god…of een leven na de dood grote onzin is en dat dit het is, dit leven en niet meer en dat wat je voort brengt, je kind, het leven na de dood is.
  En dat je juist wel over lijken moet gaan, omdat volgens de wetten van de natuur zoiets redelijk normaal is.

  Soms denk ik; “…fuck de wereld met zijn verzet. en ik word lid van de club der zieke magistraten…Maar ja, dat verdomd moeilijke karakter van mij, het staat me in de weg om juist DIE weg in te slaan.

  Jacques Wallage neemt op donderdag 25 juni na meer dan tien jaar op feestelijke wijze afscheid als burgemeester van Groningen. Zo reist hij met de paardentram langs vijf themabijeenkomsten in de binnenstad. Daarbij is iedereen welkom om een kijkje te nemen.

  Kijk, zo mag het, vreten uit de ruif, delegeren en dan ook nog een megalomaan feestje (op kosten van de gemeenschap) organiseren…Het stuk tuig wenste ook nog even uitgezwaaid te worden, de judas nam met elan afscheid, volgens zijn etiquette, alsof hij de koning was van NL….de pauper.

  Mijn zus werkte ooit op het provinciehuis en was daar niet anders bezig feesten, afscheidspartijtjes en welkomsfeestjes voor de heren en dames (voor vele tonnen per jaar) te organiseren.

  Jongens, we missen in dit korte leven toch heel veel met ons eeuwige verzet…Karakter is karakter en dat doet soms goed en soms pijn…Maar aan het einde van de rit hangt de beloning!…Ja, toch??..mag ik hopen.

 15. @KlaasDenHelder [15]:

  Maar nach dem Krieg, kregen velen van de collaborateurs een goed en duurbetaalde baan. Meewiegen als slap riet is beter dan wachten als een oude stoere eik die onbuigzaam in een donker en eenzaam bos staat….Maar karakter is karakter…en de beloning hangt misschien aan de einde van de rit.

  Ik kan alleen al kotsen van het idee als ik me zie kruipen voor het tuig…Kan karakter tonen ook een afwijking zijn?
  Andre [18] reageerde op deze reactie.

 16. @IIS [17]:

  “Kan karakter tonen ook een afwijking zijn?”

  Nee. Het omgekeerde wel. Je krijgt er leuke baantjes mee, zoals direkteur van de BOM. De huidige direkteur meende in een artikel dat hij ter gelegenheid van zijn aantreden schreef, dat powerplay en machiavellisme onontbeerlijke deugden zijn. Hoe kan het ook anders bij een quasi-overheidsinstantie. Ik kan me er niet eens kwaad om maken, maar een beetje moedeloos word ik er wel van.

  En wat dat bos betreft: buiten dat bos is het donker, en het bos is wel degelijk een bos waar zich meerdere stoere eiken bevinden.

  IIS [21] reageerde op deze reactie.

 17. @Andre [19]:

  Maar die snelheid is misschien te verklaren uit het feit dat men 4 jaar de tijd heeft om zaken zo te doen als men blieft…Als Balk eerdaags met zachte trom vertrekt, dan komt er een nieuw gezicht en dit nieuwe gezicht begraaft in één keer de smerige leugens van zijn voorganger….en kijk de mens is vergevingsgezind en stemt massaal op het CDA alsof er nooit iets is gebeurd….En weer zijn er 4 nieuwe jaren gewonnen, en nog sneller zullen de wetten en regels en alle veranderingen vanuit Brussel komen….Het spel wordt gespeeld zoals men wil, omdat het volk kort van geheugen is en men, mede door de bijbel, is gehersenspoeld…. ‘Vergeving hoort bij de basis van leven met God.’

  Andre NI [23] reageerde op deze reactie.

 18. @Andre [18]:

  Er zijn veel psychopaten die de leiding nemen, want we gaan er gemakshalve van uit dat mensen op hogere posities gezond zijn van geest…

  De eik is stoer, hard en onbuigzaam, mooie en lovenswaardige eigenschappen…de timmerman wrijft zich al in de handen….Net als de rietdekker die graag soepel en duurzaam riet wil.
  Andre NI [24] reageerde op deze reactie.

 19. Op zich vind ik deze afwijzing goed. Immers, alle overheidssubsidie van deze aard zou moeten verdwijnen. het is van de zotte, dat de staat geld besteed aan discussies omtrent de EU.

  Anderzijds is het belachelijk een discussie te willen opstarten, en dan bepaalde clubs uit te sluiten …

 20. @IIS [20]:

  Klopt.

  Heb ik een hele tijd geleden een artikel over geschreven, n.a.v. H.-H. Hoppe. Roven wat er te roven is, zolang als het nog kan. Voilà.

 21. @IIS [21]:

  Riet brandt sneller.

  Er zijn relatief veel geestelijk beperkten die het ver schoppen in de top van organisaties als de overheid. Denk daarbij aan Asperger. Kan zo maar zijn, dat die randdebiel op binnenlandse zaken, Guusje Meerdorst, daar ook last van heeft. Levensgevaarlijk.

  IIS [25] reageerde op deze reactie.

 22. tot nu toe heb ik in de reacties GEEN oplossingen, of wat wij, ik, men zou kunnen doen om de werkwijze van de regering in Den Haag en in Brussel / Straatsburg te veranderen. Daar heb ik als burger behoefte aan.

  Logica laria
  Heb je je wel afgevraagd waarom de mensen vechten,
  waarom de wereld is verdeeld in goeden en in slechten?
  Als je ’t aan de leraar vraagt, dan zegt ie: stel geen vragen.
  Denk jij nou eerst maar aan jezelf en zorg dat je zult slagen.
  Maar vraag je het de dichter, dan zegt ie: ach, ’t is waar,
  de mensen denken aan zichzelf, maar zelden aan elkaar.

  Rothschild [27] reageerde op deze reactie.

 23. @trui [26]:

  Open een webwinkel met anti EU merchandising…

  Nodig kunstenaars uit om affiches te maken die als vlag verkocht kunnen worden…

  Laat de affiches beoordelen op vrijspreker…ect…

  Dat wordt een grote hit, ik zeg het je…

 24. Beste Rothchild! Goede ideeën. Hoe denkt u / jij dat in de praktijk te brengen? Neemt u het voortouw? Kan/mag ik u / je daarmee helpen? Hoe opent men een webwinkel? Zo creatief ben ik ook weer niet en helaas ken ik persoonlijk geen kunstenaars, die affiiches zouden kunnen maken.
  Ik zelf dacht zelf aan officiële referendums / referenda uit te schrijven. Daarover later meer, want om dat duidelijk op papier te krijgen heb ik hulp gevraagd en gelukkig gekregen.

  Rothschild [33] reageerde op deze reactie.

 25. @trui [8]:

  Beste trui,

  Vanochtend kwam ik tot de ontdekking dat ik het best kan. Een spel verzinnen zonder winnaars en verliezers.

  Eén van twee kinderen bij mij in de auto zei dat is een sport-auto, die voor ons reed. Nee zei de andere dat is een race auto. En het ging verder met welles nietes. En dan steeds harder.
  Ik zei “die sport-auto kan racen” en allebei waren ze tevreden (geen welles nietes meer).

  Toen dacht ik dit is nu een spel waarbij er alleen winnaars zijn. En was dubbel tevreden met het resultaat.

  Hoe dat gaat met grotere groepen weet ik nog niet maar ik houdt mijn mind open. Houd de flow erin.

 26. @IIS [10]: Na de koude oorlog dacht iedereen dat de NAVO afgeschaft zou worden, kijk waar we nu zijn. Het zou mij niet verbazen als het koningshuis opnieuw aan de macht komt als provincie bestuurder voor Nederland, en het zou misschien nog wel beter zijn als onze huidige versie democratie (lees teletubie tirannie).

  Rothschild [34] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.