COP 15_logoDat doen ze in een open brief aan de UN-Secretaris Generaal waarin ze onder andere stellen dat:
-de kennis over het klimaat nog gering en in volle ontwikkeling is. Er is daarom geen enkele gezonde reden om mensen kostbare lasten en beperkingen op te liggen voordat er overtuigende bewijzen zijn dat menselijke handelingen (naast natuurlijke oorzaken) gevaarlijke situaties gaan opleveren.
 
-wij, experts op klimaatgebied, dagen daarom de UN en supporters van de Kopenhagen-klimaat-conventie uit om AANTOONBAAR BEWIJS te leveren van gevaarlijke menselijke handelingen die ernstige klimaatgevolgen zullen hebben. Daaronder vallen niet projecties in de toekomst gemaakt door onbewijsbare computermodellen.

Specifiek vragen we u om te bewijzen:

 1. Variations in global climate in the last hundred years are significantly outside the natural range experienced in previous centuries;
 2. Humanity’s emissions of carbon dioxide and other ‘greenhouse gases’ (GHG) are having a dangerous impact on global climate;
 3. Computer-based models can meaningfully replicate the impact of all of the natural factors that may significantly influence climate;
 4. Sea levels are rising dangerously at a rate that has accelerated with increasing human GHG emissions, thereby threatening small islands and coastal communities;
 5. The incidence of malaria is increasing due to recent climate changes;
 6. Human society and natural ecosystems cannot adapt to foreseeable climate change as they have done in the past;
 7. Worldwide glacier retreat, and sea ice melting in Polar Regions , is unusual and related to increases in human GHG emissions;
 8. Polar bears and other Arctic and Antarctic wildlife are unable to adapt to anticipated local climate change effects, independent of the causes of those changes;
 9. Hurricanes, other tropical cyclones and associated extreme weather events are increasing in severity and frequency;

10.  Data recorded by ground-based stations are a reliable indicator of surface temperature trends.

Het is niet de verantwoordelijkheid van de “klimaatrealist” om aan te tonen dat door menselijke handelingen gevaarlijke klimaattoestanden NIET ontstaan. Het is de verantwoordelijkheid van de promotors van enorme investeringen en lasten voor mensen om overtuigend aan te tonen dat menselijke handelingen een catastrofe gaan veroorzaken.
Tot nu toe hebben ze volledig gefaald om dat bewijs te produceren.

Ondertekend door 141 experts (waaronder Nederlandse) waarvan de namen in het originele stuk staan.

19 REACTIES

 1. Het is de meeste mensen die dit soort forums lezen duidelijk wat er aan de hand is.

  Het probleem wat ik helaas ondervindt in de maatschappij is dat er maar weinig mensen bereid zijn om hun kennis te verbreden. Als ik hierover met mensen praat dan kijken ze me eerst allemaal aan alsof ik dom ben. Maar zodra ik met kant en klare feiten kom en ook de referenties om deze aan te tonen krijg ik vaak het antwoordt “wie kan het wat schelen”. Wat ook gebeurd is dat mensen pretenderen interesse te hebben maar dan niet de referenties gaan bekijken of controleren. Wat ik natuurlijk niet moet vergeten is het argument als dit waar is waarom staat er dan niets over in de media.

  Op al deze vragen heb ik uiteraard genoeg antwoorden. Op de eerste “wie kan het wat schelen?” jij binnen 2 jaar en miljoenen Afrikanen die niks meer te eten hebben. Op het argument waarom wordt het niet in de “Nederlandse” media vermeld heb ik het antwoord, omdat, ze het niet willen vermelden. Dit heb ik zelf ondervonden, doordat, ik 2 maal een uitgebreide mail heb gestuurd waar ik uiteraard geen reactie van geen enkel blad op heb gekregen.

  Mijn moto is: Mens leef en leef in vrijheid, leef en ontdek de wereld en de kennis die deze wereld heeft, maar dwaal niet op de vrijheden van anderen.

  Ik ben erg begaan met de mensheid en het recht op leven en vrijheid zelf. Ik ben niet bang om zelf hiervoor in te zetten en risico te lopen om dit te verdedigen. Maar het is soms moeilijk om mensen te motiveren om überhaupt verder te kijken dan hun neus lang is.

  Daarom vraag ik of jullie misschien nog adviezen hebben om mensen hiertoe te motiveren.

  Een verontruste student,

  Timothy

  R. Hartman (NI) [2] reageerde op deze reactie.
  Bon Vivant [3] reageerde op deze reactie.
  surfer [7] reageerde op deze reactie.

 2. @Timothy [1201]: Helaas zijn jouw ervaringen de algemene regel. Mark Steyn schreef ooit een prachtig stuk First they came for Piglet om dit aan de kaak te stellen. Zolang mensen denken dat het hun niet raakt vinden ze het wel best. Men is te dom om te beseffen dat wat een ander wordt aangedaan morgen ook hen kan treffen.

  Als je daar op doorgaat haken velen af, omdat men er niet over na wil denken, omdat men anders “zo depressief” wordt, hetgeen overigens een indicatie is dat er ergens in hun achterhoofd toch wel een besef daagt dat er ‘iets’ mis is. Dus misschien kun je bij een aantal van die struisvogels beter over ‘onwillig’ spreken dan over ‘dom’.

  Mijn ervaring is dat als het stadium van niet willen is bereikt het weinig zin heeft om door te drukken, en dat de sfeer er onder leidt als je dat toch doet. Of dat erg is hangt van de situatie af.

  Als je die mensen vaker spreekt komt er altijd wel een keer een verontwaardigde uitspraak over iets dan hen wel raakt, en op dat moment heb je je aanleiding om het eerder ‘on hold’ gezette gesprek voort te zetten, waarbij men veel ontvankelijker blijkt voor je argumenten, omdat het nu ineens persoonlijk is.

  Helaas is de ervaring ook dat die mensen er zelden principiëel van leren, en veelal gewoon de opportunisten blijven die zij altijd al waren. Principes vergen (zelf)discipline, en dat is voor velen een brug te ver. Ik wil je niet demotiveren, maar het is gewoon de weerbarstige praktijk.

  Advies: je niet uit het veld laten slaan, maar gewoon doorgaan te leven naar je principes en die ook uit te dragen. Proberen mensen aan het denken te krijgen door misstanden aan de kaak te stellen, waarbij het nuttig is de kwestie terug te brengen tot de basis van dwang versus vrijwilligheid.

  Veel mensen zijn van zichzelf tegen geweld of dwang. Als je dus helder kunt krijgen dat de kwestie voortkomt uit dwang, uit de initiatie van geweld (wat meestal het geval is) heb je de helft van je pleit al beslecht. In de meeste gevallen is die dwang volkomen willekeurig, omdat die is ontstaan uit de toevallige onwelgevalligheid van bepaalde zaken bij bepaalde personen, meestal politici. Als je wijst op die willekeur kun je ook duidelijk maken dat je gesprekspartner daar heel gemakkelijk zelf slachtoffer van kan worden.

  Kanttekening: bij alles wel het eigendomsrecht in de gaten houden. Als eigenaar van een lap grond kan ik volkomen willekeurig iedereen wel of niet tot die grond toelaten. Ik ben eigenaar, dus ik bepaal (onder voorwaarde dat ik andermans gelijke rechten niet schaadt). Mekkeren dat het oneerlijk is dat je niet over mijn grond mag lopen is dus onterecht.

  De staat is nooit eigenaar, simpelweg omdat de staat geen geld heeft. Alle staats’eigendom’ is collectief eigendom van de belastingbetalers. Die hebben dat ‘eigendom’ namelijk (onvrijwillig, daar is die dwang weer) betaald. Dat is één van de redenen dat ik bij een staatsvorm voor vrijwillige belastingbetaling zou zijn met daaraan gekoppeld census-kiesrecht: alleen wie (netto) betaalt mag stemmen. Zo houd je de verzorgingsstaat op afstand.

  Mensen die een uitkering ontvangen (waaronder allen die voor de overheid werken) zijn overigens géén belastingbetalers, omdat zij uit belastinggeld worden betaald; zij zijn netto ontvangers.

  Een goede basis voor alle argumentatie is de animatie rechtsboven op deze site: De Filosofie van de Vrijheid.

  Succes, en laat je niet ontmoedigen.

  Timothy [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Timothy [1201]:
  Ik denk dat de enige mogelijke motivatie massawerkeloosheid en repressie is. Zolang de gemiddelde Nederlander zijn happie en biertje en auto heeft, zal het meeste “aan zijn reet roesten”.

  Daarom kan zo’n totaal arrogante en decadente kliek nietsnutten in Kopenhagen ongestoord zijn gang gaan. Wat de “zwijgende massa” wil is zelden in de geschiedenis relevant geweest. Het gaat er om: wat krijgen de fanatici, activisten en machtzoekers voor elkaar?

 4. @R. Hartman (NI) [1202]:

  Bedankt voor het uitgebreide antwoord, vooral, de ontvankelijkheid kan verschillend zijn in sommige omstandigheden wat mij in sommige situaties kan helpen. En net zoals Bon Vivant en jij beide naar voren dragen is dat het vaak zo moet zijn dat eerst hun iets treft voor dat er een lampje gaat branden.

  Dat vindt ik jammer, ik zie veel liever dat mensen oprecht opzoek gaan naar kennis. Ik wil nooit dat mensen mij gaan geloven ik wil dat ze mijn referenties checken en zelf kennis opdoen en daar hun beslissing op baseren.

  Ik vindt het zeer spijtig dat er haast totaal niet gekeken wordt naar de geschiedenis. Wat ik altijd naar voren breng is; dat als er tijdens de geschiedenis van de mens constant samen gesmeed is door machthebbenden, hoe naïef is het dan om er van uit te gaan dat dit nu niet gebeurd!

  Maar ja opgeven doe ik nooit. Opgeven voor mij betekent dat ik het eens ben met degene die inhumane belastingen en wetgeving aan het opzetten zijn. Want wie zwijgt stemt toe.

 5. @Timothy [1201]: Inderdaad Timothy.. Dat ervaren we allemaal vrees ik.
  De TV indoctrinatie-machine is zo krachtig, dat men iemand anders haast niet kan overtuigen het tegendeel wat daar beweerd wordt. En overtuigen hoeft ook niet, een andere visie aandragen en hopen dat men zelf een en ander uitzoekt, dan heb je al veel bereikt.
  Maar men blijft geloven dat als er een andere, noemenswaardige visie is, dat die dan ook wel op tv zou komen.

  + punt is wel dat meer en meer jongeren zich losmaken van mainstream media en het spelletje doorkrijgen. Er is een grote kloof ontstaan tussen de manier van denken en de informatiebronnen die mensen hanteren, en die lijkt steeds groter te worden.
  Op de duur wordt de groep ‘deniers’ of whatever, zo groot, dat men er wel rekening mee zal -moeten- houden.
  De kloof, kan je uiteindelijk vereenvoudigen tot collectivisme vs vrijheid.

  Overigens, prachtig initiatief van deze experts!

 6. En over TV indoctrinatie machine gesproken, als je ziet dat meer dan 4 miljoen mensen BZV kijkt op de zondagavond, inplaats van iets interessants te doen, dan is het einde van de wereld zoals we dat kennen voorbij denk ik zo.
  Iedereen heeft blijkbaar internet – maar niemand weer hier informatie te vinden en nog zelfstandig en critisch na te denken.

 7. Met Office heeft ook een statement
  http://www.metoffice.gov.uk/climatechange/news/latest/uk-science-statement.html

  Statement from the UK science community

  “.. we uphold the findings of the IPCC Fourth Assessment Report, which concludes that ‘Warming of the climate system is unequivocal’ and that ‘Most of the observed increase in global average temperatures since the mid-20th century is very likely due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations’.”

 8. @Hub Jongen e.a.

  sturen jullie dit soort berichten nu ook aan de politieke partijen?

  In amereka wodrtd e druk op de congresleden opgevoerd omdat ze gewoon een lijst publiceren elke keer met de juiste namen en telefoonnummers en de mensen oproepen deze congresleden netjs tebellen en of te mailen met argumenten. E svhijnt met audit the fed nu te gaan werken…

  Spy-Nose [17] reageerde op deze reactie.

 9. Er zijn ook mensen die oprecht achter de AGW theorie staan. Zij stellen:

  1. De meeste mensen in de wereld kunnen de wetenschappelijke discussie inhoudelijk helemaal niet beoordelen en dat moeten ze dus ook niet proberen (vergelijk andere moeilijke vakgebieden, zoals de kwantummechanica);

  2. 70% van de deskundigen zeggen dat AGW klopt en we er dus iets aan kunnen doen door de CO2 uitstoot te beperken, ofwel 7 op de 10 artsen in de wereld zeggen tegen je: wat er precies aan de hand is weten we niet, maar volgens ons is de kans groot dat je die of die ziekte onder de leden hebt en je kan dus maar beter die en die maatregelen nemen om weer te genezen;

  3. 20% van de deskundigen zeggen dat de aarde wel opwarmt, maar door natuurlijke oorzaken en niet door de mens, ofwel 2 op de 10 artsen in de wereld zeggen tegen je: wat er precies aan de hand is weten we niet, maar volgens ons is de kans groot dat je een ziekte onder de leden hebt die ongeneeslijk is. We moeten dus maatregelen nemen zodat je er nog zo lang mogelijk mee kan leven;

  4. 10% van de deskundigen zeggen dat AGW niet klopt, ofwel 1 op de 10 artsen in de wereld zeggen tegen je: wat er precies aan de hand is weten we niet, maar volgens ons is de kans groot dat je helemaal niets mankeert en het is dus niet nodig dat we maatregelen nemen.

  70%, 20% ,10% en niemand weet het zeker. Welk advies zou jij volgen ?

  Paul Martens [12] reageerde op deze reactie.
  henk [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Peter de Jong [1211]: Leuke vergelijking, maar hij gaat volgens mij niet helemaal op in vergelijking met de AGW.

  Maar om je vraag te beantwoorden: ik zou gaan voor die 10%. Want de hele 100% weet het niet zeker, waarbij die 10% in ieder geval het voordeel heeft geen geld af te dwingen (nutteloos te besteden) om iets, dat niet zeker is te bestrijden. Waarvan de bestrijding dus ook absoluut niet zeker is, en daarmee de efficiëntie van het geld besteden nul-komma-nul is.
  Hoe kun je nu geld uitgeven aan iets waarvan je de zekerheid niet kunt aantonen? Dus duidelijk de optie 10%.

  Peter de Jong [14] reageerde op deze reactie.

 11. @Peter de Jong [1211]:

  Het probleem is dat dat er misschien 50 % zeggen dat het niet klopt, maar uit de discussie gehouden worden omdat

  1) ze geboycotteerd worden
  2) geen funding krijgen voor deze opinie. Vandaar dat veel gepensioneerde professoren nu opstaan.
  3) het in het onderbewistzijn nou eenmaal zo werkt als je je in eerste instantie hebt geassocieerd hebt met iets, heel moeilijk iets anders kunt zeggen. Al weethje rationeel hoe het zit. Dit is bewezen met de zogenaamde Oorlogsgevangen in Korea en later toegepast in verkooptechnieken.
  4) een heleboel studentjes enorm gebrainashed zijn…heeft ook met punt 3 te maken.

  Peter de Jong [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Paul Martens [1212]:

  Bedankt voor je reactie, Paul. Statistiek blijft een lastig vak. 😉

  Wat ik probeerde te zeggen is, je voelt je niet lekker en je vraagt 10 artsen om hun mening:

  a) 7 van de 10 zeggen: je hebt zeer waarschijnlijk (=90% kans) een vorm van kanker die we kunnen genezen (=90% kans op genezing). De behandeling kost je 1 ton.

  b) 2 van de 10 zeggen: je hebt zeer waarschijnlijk (=90% kans) een vorm van kanker die we niet kunnen genezen (=10% kans op spontane genezing). De pijnbestrijding kost je 1 mille.

  c) 1 van de 10 zegt: je hebt zeer waarschijnlijk (=90% kans) niets ernstigs. We hoeven er niets aan te doen (=90% kans op spontane genezing). Dit kost je niets.

  Nu wil je uiteraard geen problemen en als je ergens geld aan uitgeeft moet dat zin hebben.

  Geval a)
  Diagnose klopt / Je geneest => 0,70×0,90×0,90= 0,567 (0,81)
  Diagnose klopt / Je geneest niet => 0,70×0,90×0,10= 0,063 (0,09)
  Diagnose klopt niet => 0,30 (0,66)

  Geval b)
  Diagnose klopt / Je geneest => 0,20×0,90×0,10= 0,018 (0,09)
  Diagnose klopt / Je geneest niet => 0,20×0,90×0,90= 0,162 (0,81)
  Diagnose klopt niet => 0,80 (0,66)

  Geval c)
  Diagnose klopt / Je geneest => 0,10×0,90×0,90= 0,081 (0,81)
  Diagnose klopt / Je geneest niet => 0,10×0,10×0,10= 0,001 (0,01)
  Diagnose klopt niet => 0,90 (0,66)

  Tussen haakjes zie je de kansen als de 3 meningen allemaal evenveel waard zouden zijn (dwz. achter iedere mening staan evenveel deskundigen). In dat geval heb je gelijk en is diagnose c) en nietsdoen de goedkoopste optie met 81% kans.

  Je ziet echter ook, dat bij de gegeven verhoudingen de grootste waarschijnlijkheid ligt bij geval a): bijna 60% kans dat deze diagnose klopt en dat je geneest als je de behandeling volgt. Dat is volgens mij de reden, dat de meeste mensen toch hiervoor kiezen, ondanks de hoge kosten.

  Paul Martens [16] reageerde op deze reactie.

 13. @henk [1213]:

  Dat ben ik helemaal met je eens, Henk. Het is dus zeer de vraag hoeveel waarde we aan de mening van de diverse deskundigen moeten hechten.

  Het probleem is, dat we vooralsnog geen mogelijkheid hebben om de integriteit van de onderzoekers te toetsen. En inhoudelijk kunnen we de onderzoeksresultaten ook al nauwelijks beoordelen.

  Het doorslaggevende argument dat de AGW aanhangers gebruiken is het grote aantal deskundigen dat mening a) is toegedaan. In het normale wetenschappelijke proces waarbij je theorie door allerlei conculega’s onder vuur kan worden genomen is dat natuurlijk wel van belang.

  Toch is het niet altijd doorslaggevend. Denk bijv. aan Galileo die met gevaar voor eigen leven en tegen de hele christelijke wetenschap van zijn tijd in beweerde dat de aarde om de zon draaide en niet andersom. Ook Darwin (evolutietheorie), Wegener (platentektoniek) en Einstein (relativiteitstheorie) zijn in hun tijd roependen in de conformistische ‘woestijn’ van de gevestigde wetenschap geweest. Zij hebben dezelfde abjecte tegenwerking van hun collega’s ervaren als veel klimaatsceptici nu.

  Toch blijft de vraag: wie heeft er gelijk ? En als we dat niet kunnen vaststellen, wat moeten we dan wél doen ? 😉

 14. @Peter de Jong [1214]: Ja, inderdaad een lastig vak. En even los van jouw voorbeeldje, maar terug on-topic richting klimaathysterici:

  In dit geval kan causaliteit nooit gemeten worden aan de moraal van het afdwingen van geld voor drogredenen en de impact van propaganda op de massa. Alweer een reden waarom statistiek faalt, of op zijn minst een verkeerd beeld geeft en natuurlijk uiterst beïnvloedbaar is.

  De klimaatjunkies bedienen zich ook van zogenaamde statistiek, waarbij input al corrupt ingegeven wordt of bepaalde perioden gemeten worden die de klimaatverslaafden mooier uitkomen.

  Statistiek is prima, maar dan wel eerlijk en gebaseerd op feiten.

 15. @henk [1210]:
  Vaak wel, ja. maar je moet er hapklare brokken van maken, anders wordt het niet gevroten.
  De onderhavige tekst is in het Engels en een Kamerlid leest meestal geen Engelse tekst.

 16. Dat het klimaat altijd verandert, dat weet denk ik, iedereen wel. Hoe en waarom, daarover is geen overeenstemming tussen de mensen die geacht worden klimaatdeskundige te zijn.

  Maar gelukkig hoef je geen klimaatdeskundige te zijn om een kant te kiezen in dit klimaatdebat, dat niet over het klimaat gaat, maar over een manier om een wereldwijde bureaucratie met bijbehorende regelgeving (gij zult niet uitademen) en controle,- opsporings- en vervolgingsapparaat in te stellen. En denk eens aan al de mensen die gruwelijk rijk worden aan de emissiehandel (begrijp ik het goed dan heeft alleen de maffia in Europa de afgelopen jaren al 5 miljard in de zak kunnen steken), bijvoorbeeld Al Gore. Deze heeft (kijk op you tube en tik Al Gore in met hearing senate) het systeem van de emissierechten samen met mensen van Enron bedacht en ontwikkeld.

  Al Gore, de grootste alarmist van allemaal, blijft niet voor niets weg uit Kopenhagen, gewoon omdat hij ook wel weet door de mand gevallen te zijn. Hij had andere dingen in zijn agenda staan, en dat voor iemand die ons jaren wijs heeft geprobeerd te maken doende te zijn de wereld te redden. Nou, wat kan r in vredsnaam in zijn agenda staan dat belangrijker is dan het redden van de wereld? Het enige dat ik kan bedenken is dat Gore het zelf ook niet gelooft, dat hij op een missie is om de wereld te redden. Op welke missie dan? Nou, op een missie die hem tot dictator maakt, want wie anders dan Gore zou die wereldwijde bureaucratie moeten gaan leiden?

  Kortom,een graadje meer of minder, eerlijk gezegd doet het er niet veel toe, tenzij je het niet hebt over de temperatuurschaal, maar een schaal waarop de dictatorialiteit van dictaturen wordt gemeten. Welke dictatuur?: degene die men met steeds meer succes wereldwijd aan het vestigen is, en waarin de waanzin van Kopenhagen en wat daar wordt bekokstoofd, de zoveelste stap is.

 17. LEON DE WINTER
  titel : “Aan de hoofdredacteur van de Volkskrant”
  woensdag 9 december 2009 09:32 bron ELSEVIER

  ik kwam kort gelden -tot mijn vreugde – in oirschot Afshin Ellian tegen , die ik bewonderde over zijn heldere artikelen in elsevier..

  ik vroeg ook om zijn vriend leon de winter die op dat moment afwezig was in de elsevier , hij zei dat leon binnenkort weer zou schrijven -en verschijnen oa over de “klimaatwetenschap” ..
  of ze weer als duet-schrijvers verschijnen bleef onbeantwoord.

  Dit artikel leon de winter bevat n OASE aan bronvermeldingen van (oa) niet te vermijden instituten & wetenschappers ..
  (co2)belasting is diefstal
  voor de overheden is het klimaatvraagstuk geen vraagteken,
  maar n zekerheid geworden om de burgers extra te belasten..

Comments are closed.