Een   21-jarige  in Nederland geboren en getogen Nederlander van Turkse afkomst vertelde mij het volgende.images

Hij    had op het  Spinoza-lyceum in Amsterdam een   vier-jarige opleiding voltooid ( bestaat die op   lycea?) in een klas die voor  85 procent uit allochtonen bestond.

De betreffende persoon bleek de tafels van vermenigvuldiging niet te kennen en  bij navraag onbekend met onder meer de volgende  woorden:

-wauwelen 

-dromedaris

-belerend

-gedrenkt

en – het  meest verbazend- met het woord “gering”

Het woord geringschattend had hij wel eens gehoord, maar de betekenis hiervan was hem uiteraard eveneens onbekend.

Ook   was het hem niet bekend dat diminutiva onzijdig zijn.

Evenals een mij bekende dame uit de Nederlandse Antillen, die steevast spreekt  over “ de hondje”, voorzag hij  diminutiva van het lidwoord  “de”.

De jongen vertelde mij , geen kranten te lezen, maar alleen nieuws op het internet , doch voor het vak  Nederlands achten en negens gescoord te hebben.

Het is zelden dat ik  zo direct geconfronteerd word met de  resultaten van het blijkbaar  falende Nederlandse onderwijs.

Hoe anders was dit in het vroegere Nederlandsch Indië!

De oudste generatie  Indonesiërs die   de MULO-school doorlopen heeft, kan mij haarfijn  uitleggen ,wat het verschil is tussen  werkloos en werkeloos: een verschil dat heden ten dage vermoedelijk weinig Nederlanders kennen.

Hoe goed moeten de onderwijzers geweest zijn die Nederland naar  de koloniën stuurde !

En in welk een treurige staat bevindt zich het onderwijs nu! 

Hugo van Reijen

29 REACTIES

 1. Past dit niet in een verhaal dat de overheid (wie anders…) wil dat 25% van de bevolking een diploma hoger onderwijs bezit? Dit om het land als “kenniseconomie” op de kaart te kunnen zetten. Bij gebrek aan voldoende potentiele studenten heeft men maar de niveau’s verlaagd.

  Het wordt helemaal lachen als allerlei ‘studenten’ straks afzwaaien met een ‘Associate’ titel. Die krijg je dan als je een jaartje hebt rondgehangen op het HBO.

  Dat lyceum is vast een eufemisme voor een VMBO school. Is het schoolsysteem niet symbolisch voor de aftakeling van de samenleving als geheel?

 2. Het Spinoza Lyceum in Amsterdam was in de jaren 60/70 een gewoon lyceum met de mogelijkheid voor ofwel een 5 jarige HBS (A of B) opleiding ofwel een 6 jarige gymnasiumopleiding. Als dit lyceum nu voorziet in een vierjarige opleiding dat heeft dit lyceum een inhoudelijke verandering ondergaan.

  Tevens werkte die lyceum met het Dalton principe, hetgeen betekent dat leerlingen iedere dag, in die tijd althans, een aantal uren zelfstandig vooraf opgegeven taken bestuurdeerden en maakten.
  Voor die uren konden zij beslissen in welke localen en bij welke leraren zij die uren doorbrachten.
  Die leerlingen die voor het maken van deze taken geen leraren nodig hadden konden hun werk maken op hiervoor achter elkaar op de gang geplaatste tafeltjes.

  De Nederlandse taallessen waren van uitstekende kwaliteit.
  Het hele opleidingsniveau van de school was hoog evenals het percentage geslaagden.
  Zowel mijn oudste broer als ikzelf waren leerling van dit lyceum, spreek dus uit ervaring.

  Vanzelfsprekend was in die tijd geen sprake van 85% allochtonen in de klas.

  Wat jammer het bovenstaande te moeten lezen.

  J.Cornelisse [7] reageerde op deze reactie.
  hugovanreijen [10] reageerde op deze reactie.

 3. Zullen mensen afkomstig uit derde wereldlanden ooit als ons worden? Daar is onderzoek naar gedaan en het blijkt dat de kans dat al die mensen net als ons gaan leven vrijwel uitgesloten is. En toch gaat de overheid nog steeds uit van die gedachte.

  Volgens sommigen zijn alle mensen gelijk. Maar de verschillen tussen mensen beperken zich niet tot alleen de kleur van de huid.

  Nico de B [12] reageerde op deze reactie.

 4. @marianne [5]:

  Het onzijdig lidwoord “het” staat op de nominatie om te worden afgeschaft.Buitenlanders hebben er sowieso moeite mee,maar het NOS journaal kan er ook wat van.De relatie met het zelfstandig naamwoord wordt blijkbaar niet meer gelegd of aangevoeld:”De volgende journaal om tien uur” etc.. etc..

  hugovanreijen [9] reageerde op deze reactie.

 5. @marianne [5]:

  De wanhoop en droefenis van iemand die vroeger op de toen goede school heeft gezeten, kan ik mij maar al te goed voorstellen.

  Hugo van Reijen

 6. Toen ik van school kwam wist ik uberhaupt wat ik verder moest. Ik kon niet eens m’n fietsband plakken of een belasting formulier invullen.

  Onderwijs is om mensen dom te houden en vooral gewoon doen zoals iedereen: betalen en niet zeuren.

  Andre NI [15] reageerde op deze reactie.

 7. @Nico de Geit [6]:
  Beste naamgenoot, het lijkt mij dat het vooral om het verval van de kennis van de Nederlandse taal gaat, en niet autochtoon vs allochtoon. Nederlanders, dus de autochtone bevolking, beheersen de Nederlandse taal ook niet echt, vraag het maar een gemiddelde Belg of Surinamer. Ik kom dagelijks mensen tegen die vrolijk de hele dag het hebben over ‘hun hebben’, ‘hullie en zullie’, ‘ken je’. Ik zeg echt niet dat het Nederlands verschrikkelijk goed beheers, maar zo triest toch ook weer niet.

 8. @Nico de B [13]:

  Degene over wie het bovenstaande stukje gaat, gebruikt voor de woorden hier en daar “hiero” en “daaro” en was verbaasd, toen ik hem er op attent maakte , dat het door hem gebruikte slang geen correct Nederlands is.

  Hugo van Reijen

 9. @Mike [17]:

  Het gaat erom dat “school” in Nederland staatsindoctrinatiemachines zijn (leuk Scrabblewoord in het kader van de donkere dagen voor Kerstmis). Het curriculum wordt telkens naar beneden aangepast richting grootste gemene deler. Resultaat: constante verschaling. De “verschraalde” leraren komen tig jaar later zelf als “leraar” (moehahaha..) voor de klas te staan. Men heeft onvoldoende achtergrond noch het mandaat om de leerlingen naar een hoger niveau te brengen. De taart zakt in elkaar door de jaren, QED.

  Filosofie komt al helemaal niet aan bod, terwijl het nadenken over het bestaan in het algemeen met al z’n in- en outs aan de basis staat van een morele samenleving. Die hebben we dan ook niet. Rara hoe kan dat..

 10. “in Nederland geboren en getogen Nederlander van Turkse afkomst”

  Dat kan veel minder omslachtig en langdradig, Hugo. Dit zinsdeel is prima samen te vatten in één woord, van slechts vier letters.

 11. Ik zou toch nog een andere test willen doen alvorens te concluderen dat het Nederlandse onderwijs an sich faalt.

  Namelijk, diezelfde test ook nog eens doen:

  1) bij een autochtone leerling op diezelfde school

  en vooral

  2) bij een leerling van een school buiten de randstad

  Waarom ik dat wil weten:

  add 1) ook vroeger leer je veel buiten het onderwijs om. Waarschijnlijk zou een leerling met ondergemiddelde Nederlandse taal bagage (zoals een allochtoon) vroeger beter gespresteerd hebben omdat onderwijs toen meer frontaal was en onderzoek sinds de jaren 60 al aantoont dat met name zwakke leerlingen daar baat bij hebben. Het hudige ‘vrije’ onderwijs is met name voor zwakke leerlingen slecht, maar de beteren redden zich hier ook nog goed. Slecht/geod is soms verschillend voor verschillende groepen.

  add 2) De Elsevier onderwijs gids toont ook al zeer veel jaren dat randstad scholen gemiddeld ver onder het gemiddelde scoren van non-randstad scholen. Over de oorzaken kan ik enkel gissen, maar percentage autochtonen, maatschappelijke achtergrond leraren, etc zullen er ongetwijfeld mee te maken hebben. De door socialisten verguisde Christelijke scholen doen het bovendien doorgaans bovengemiddeld goed …

  add 1 en 2) Aanvullend blijken veel scholen in de randstad de scores te manipuleren. Een 9 halen zet dus niets. Andersom, wil dat ook niet zeggen dat het onderwijs perse slecht is. Bij ouderwets onderwijs had deze allochtoon waarschijnlijk een 6min gehaald ipv een 9, maar of die dan opeens wel de Nederlandse taal beheerste …

  Let wel, ik wil niet meteen zegen dat ons onderwijs in orde is, want zelf kan ik vanuit de wiskunde hoek nogal wat problemen aangeven, maar we moeten ook oppassen teveel ‘alles was vroeguh beter’ te denken 🙂

 12. @hugovanreijen [8]:
  Kan het allemaal nog slechter en nog poverder ?
  Het is niet alleen een VMBO probleem. Van academici mag je verwachten dat ze kunnen spreken en schrijven. Te vaak heb ik moeten constateren dat ze deze elementaire vaardigheden niet beheersen. De verbale capaciteiten zijn bijna altijd ondermaats. Simpele gevallen van schriftelijke communicatie zijn zelfs een uitdaging. Een beslisdocument voor een klant opstellen van ongeveer 4 pagina’s met daarin een tweetal uitgewerkte alternatieven gaat ze in meer dan de helft van de gevallen te ver. Tenminste, dat is mijn ervaring. Ik wil hiermee niet stellen zelf een wonder van spreek- en schrijfvaardigheid te zijn. Maar de verwachting dat academici en HBO-ers gedachten gestructureerd kunnen overdragen is niet realistisch. Dus dat de VMBO-er in dit artikel sommige basisvaardigheden mist is voor mij geen verrassing. MBO-ers die hun beperkingen erkennen en gewoon bereid zijn productie te draaien hebben mijn respect.

  Daarnaast beheerst men ook als men een academische achtergrond heeft te vaak de basisvaardigheid rekenen niet. Laat staan rationeel logisch nadenken. Maar dat is een ander onderwerp.

  Andre NI [22] reageerde op deze reactie.

 13. @HJ [21]:

  “Laat staan rationeel logisch nadenken. Maar dat is een ander onderwerp.”

  Dat waag ik te betwijfelen, aangezien het curriculum voor de staatsindoctrinatiemachines voor een steeds groter gedeelte bestaat uit op meningen gebaseerde stof, in plaats van op (rationeel) denken. Denk daarbij aan de op consensus gebaseerde pseudo-wetenschap die de “uitvinder van Internet”, een zekere Al Gore, gewapend met o.a. een hoogwerker van de lokale verhuurtoko middels een film voor mocht schotelen aan schooljeugd.

  Nog even, en de aarde is weer plat.

  Oscar [24] reageerde op deze reactie.

 14. “De jongen vertelde mij , geen kranten te lezen, maar alleen nieuws op het internet”

  In ieder geval iets positiefs, in die grote overheid propaganda bladen genaamd “kranten” staat weinig nuttigs en je loopt er het gevaar dommer van te worden.
  Natuurlijk is internet nieuws niet veel beter (een waarschuwing op je modem/krant/tv “judgement not included” zou op zijn plaats zijn IMO), maar de kans dat je naar een betere nieuwsbron gelinkt wordt is groter en comments maakt tegengestelde meningen zichtbaar.
  hugo van reijen [25] reageerde op deze reactie.

 15. @Andre NI [22]:

  “Nog even, en de aarde is weer plat.”

  In de 20ste eeuw geloofden veel mensen dat de mensen in de Middeleeuwen geloofd zouden hebben dat er aarde plat was. Doch in de Middeleeuwen hingen de mensen gewoon het aristoteliaanse wereldbeeld aan dat uit gaat van een bolvormige aarde als centrum van de wereld (dat wel) . Het was de anti-religieuze propaganda van een paar Amerikanen die de onzin als zouden ze in de Middeleeuwen geloofd hebben dat de aarde plat was ge-introduceerd hebben.

 16. @Ewt [23]:

  Het is mogelijk dat ik te zeer gehecht ben aan het lezen van informatie op papier.

  Voor mij leest een echte krant anders dan informatie op een scherm en ik kan niet afblijven van echte kranten en tijdschriften.

  Hugo van Reijen

 17. Ach, 1 jongeman zegt natuurlijk nog niet zoveel.
  Erger is wanneer je erachter komt hoe het onderwijs an sich evolueert – degenereert wel te verstaan.
  Om even terug te komen op de thematiek der lidwoorden:

  Uiteraard hebben (of hadden) woorden onmiskenbaar een bepaald geslacht.
  Enkele decennia geleden evenwel begonnen mensen (in Nederland) mannelijke en vrouwelijke woorden in de praktijk allemaal mannelijk te maken. Tot zelfs “hij geeft elke dag 3 liter melk” (over een koe!).

  Tot groter ergernis van de meeste Vlamingen die doorgaans wel nog weten welk geslacht woorden hebben, verschenen er in de jaren ’70 woordenboeken waar woorden als ze niet onzijdig waren, werden bestempeld als hetzij m (mannelijk), hetzij m/v (mannelijk/vrouwelijk), alsof beide mogelijkheden goed waren. Dus bv. “stoel” zou men als mannelijk aanduiden, maar “tafel” als m/v. M.a.w. behoudens enkele uitzonderingen (zoals vrouw of inderdaad koe) werd ineens van alle vrouwelijke woorden aangegeven dat het OK was hen als mannelijk te aanzien en te gebruiken. “Heb je hem al opengemaakt?” (de doos) zou dus volgens het woordenboek plots juist zijn?
  Wie zijn taal nog wel beheerste en besefte dat in het Frans of het Duits woorden niet zomaar ineens van geslacht veranderden en allemaal als mannelijk gebruikt/behandeld mogen worden, ergerde zich hier groen en geel aan.

  Maar… het kan nog erger. Inmiddels is het zelfs in Vlaanderen -jawel- zo erg dat nieuwkomers die een taalcursus volgen (volwassenen uit China bv.) te horen krijgen dat er 2 groepen woorden zijn: zg. “de-woorden” en “het-woorden”. Over de geslachten wordt met geen woord gerept. Als ik een bekende van me erop wijs dat er drie categorien zijn -mannelijk, vrouwelijk en onzijdig- maar dat 2 ervan toevallig hetzelfde bepaald lidwoord kennen, dan blijkt inderdaad dat er in de hele cursus (en ze zit inmiddels al op niveau 3 en spreekt vrij vlot Nederlands) nog nooit -ook niet in een voetnoot o.i.d- over de 3 geslachten gerept werd.
  Omdat het lidwoord van beide categorieen hetzelfde is, meent zij dat dit dus 1 categorie is en ik maar zeur over een niet bestaand verschil. Maar wat als je in een volgende zin aan het woord gaat refereren? Dan blijkt dat er dus toch een verschil is: tenzij je natuurlijk zo afgestompt bent om blindweg alles hij/hem/zijn te noemen, zelfs wanneer je het hebt over de koe (en zijn melk?) en de vrouw (en zijn borsten?).
  Naar verluidt zou ook aan schoolkinderen op dezelfde manier les gegeven worden. Dit weet ik echter niet uit eerste hand.

  Maar zo ziet u dus dat
  a) het niveau alsmaar verder daalt en dit zelfs geinstitutionaliseerd wordt: daar waar men vroeger begon met van vrouwelijke woorden te accepteren dat men ze als mannelijk behandelde, leert men nu niet eens meer het verschil aan tussen mannelijke en vrouwelijke woorden en vallen die termen zelfs niet meer in het grammatica-onderwijs.
  b) zelfs Vlaanderen, al is het met ca. 25-30 jaar vertraging, helaas gewoon Nederland achterna gaat qua taalverloedering (en onderwjsverloedering!).

  Oscar [27] reageerde op deze reactie.

 18. @Oscar [27]: Ik vrees dat heelder bevolkingsgroepen vandaag reeds menen dat dit correct is. ’t Is gewoon een kwestie van wachten op het moment wanneer dit geinstitutionaliseerd wordt. *zucht*

 19. Als gepensioneerd leraar wiskunde geef ik af en toe bijles aan kinderen in de buurt.
  Kijk, dat zo’n leerling 6*7 niet uit het hoofd weet, daar ben ik al jaren aan gewend. Dat is ook geen wiskunde, maar uit het hoofd leren.
  Maar menige leerling (HAVO-3) moet ook de rekenmachine pakken voor de berekening 30 : 3
  In een gemiddelde klas zit 25% van de leerlingen een niveau te hoog.
  Een vreemde interpretatie van het gelijkheidsbeginsel heeft tot
  deze foute selectie geleid.

Comments are closed.