Klimaat_Save the PlanetVandaag, bij de opening van de Klimaatconferentie in Kopenhagen tonen zij zich zo bezorgd over de mensen die de aarde opwarmen dat ze zeer dringend om opoffering van iedereen vragen. We nemen daarom aan dat ze zelf ook de consequenties aanvaarden en stoppen met het uitgeven van kranten en daardoor constant vele hectares bos laten bestaan. Zij kunnen immers toch via Internet publiceren?  Wij danken de kranten al voor deze genereuze opoffering.
Hier volgt het (verkorte) verhaal in de Volkskrant. Let vooral op de door ons benadrukte delen en cursief commentaar.
 
VOLKSKRANT:

Dit is de verkorte versie van een hoofdredactioneel commentaar dat vandaag ter gelegenheid van ‘Kopenhagen’  in 57 kranten wordt afgedrukt.

Vandaag zetten 57 kranten uit 45 landen een uitzonderlijke  stap. Voor een keer spreken zij met één stem.  Wij doen dat omdat de mensheid wordt geconfronteerd met een crisis als gevolg van de  klimaatverandering.

De feiten spreken voor zich: van de afgelopen veertien jaar behoren er elf tot de warmste uit de geschiedenis.[Niet waar: de Middeleeuwen waren warmer! ] In wetenschappelijke tijdschriften gaat de discussie niet langer over de vraag of de schuld bij de mens ligt, maar over hoe lang we nog hebben om de schade te beperken. [Niet waar, zie “Climategate  en meer op Vrijspreker] 
 
In de komende twee weken zal worden beslist of het tij nog kan worden gekeerd. Wij doen een beroep op de vertegenwoordigers van de 192 landen die in Kopenhagen bijeen zijn niet te aarzelen,  niet elkaar de schuld te geven, maar in plaats daarvan de gelegenheid aan te grijpen dit falen van de politiek recht te zetten. De klimaatverandering raakt iedereen en moet gezamenlijk worden aangepakt.

Maar weinigen verwachten dat er in  Kopenhagen een pasklaar  verdrag uit de bus zal rollen. Pas sinds president Obama zijn intrek in het Witte Huis nam, is het überhaupt  mogelijk vooruitgang te boeken. Ook nu nog hangt het lot van de wereld mede af van de Amerikaanse binnenlandse politiek, want zonder groen licht van het Amerikaanse Congres kan Obama geen verplichtingen aangaan.

Maar de politici kunnen en moeten het eens zien te worden over de bouwstenen van een akkoord en, nog belangrijker, over een tijdschema waarbinnen dit moet zijn omgezet in een verdrag. De VN-bijeenkomst die volgend jaar juni in Bonn  wordt gehouden, moet de  deadline zijn.

Kern van de overeenkomst moet de verdeling van de lasten van het klimaatbeleid zijn   – en de verdeling van de hoeveelheid  broeikasgassen die we  nog  mogen uitstoten voor de temperatuur gevaarlijk begint te stijgen.

Rijke landen wijzen erop dat een oplossing alleen denkbaar is als opkomende landen als China bereid zijn veel meer te doen dan nu. Niettemin zijn de rijke landen verantwoordelijk voor driekwart van alle kooldioxide die sinds 1850 de lucht is ingeblazen. Zij moeten nu de leiding nemen en maatregelen treffen die de  uitstoot binnen een decennium terugbrengen tot   beneden het niveau van 1990.

Ontwikkelingslanden kunnen erop wijzen dat  zij niet de eerst verantwoordelijke zijn voor het probleem en dat de armste gebieden op aarde het hardst zullen worden getroffen. Maar zij zullen evengoed steeds meer bijdragen aan de opwarming en daarom  zelf ook bereid moeten zijn maatregelen te nemen.

De rechtvaardigheid vereist  dat de geïndustrialiseerde landen armere landen financieel in staat  stellen zich te wapenen tegen de klimaatverandering. Ook moeten deze landen  de beschikking krijgen over schone technologieën die  economische groei mogelijk maken zonder dat de uitstoot meegroeit. Deze maatregelen zullen veel geld kosten, [dat van de belastingbetaler geplukt zal worden] maar veel minder dan de redding van de banken heeft gekost – en ook  veel minder dan nietsdoen zal kosten.

Velen van ons, vooral zij die in ontwikkelde landen wonen, zullen hun levensstijl moeten veranderen. De tijd dat een vlucht minder kost dan de taxirit naar de luchthaven loopt op zijn eind. De omschakeling naar een duurzame samenleving biedt  ook kansen.  Sommige landen hebben reeds ontdekt dat een dergelijke transformatie economische groei en banen kan genereren, en de kwaliteit van leven  verhoogt. De kapitaalstromen spreken boekdelen: het afgelopen jaar werd voor het eerst meer geld geïnvesteerd in duurzame energie dan in de productie van elektriciteit met fossiele brandstoffen.

De wereld staat voor een inspanning die zijn gelijke in de geschiedenis niet kent. De race naar de maan en de splitsing van het atoom kwamen voort uit conflict en competitie. De race die ons nu wacht moet worden gedreven door de  wil samen te werken in het collectieve belang[Uiteraard opgelegd door politici] Het is in deze geest dat 57 kranten uit de hele wereld deze oproep steunen. Als wij, met alle nationale en politieke verschillen die er tussen ons bestaan, het eens kunnen worden over wat er moet worden gedaan, dan moeten onze leiders dat ook kunnen. [onze leiders??]

25 REACTIES

 1. Ik heb geen krant meer gelezen het laatste jaar, langzaam maar zeker beginnen mijn afgestorven hersencellen weer wat leven te vertonen!

 2. Geen wonder dat ze geen kranten meer verkopen, wie gaat er nu betalen voor leugens en propaganda.

 3. Wie zich echt druk maakt om de aarde zal eerder vinden dat de grootschalige ontbossing van regenwouden gestopt moet worden alsmede de vernietiging van belangrijke componenten van grote eco-systemen zoals koraal en haaien (die hier al enkele miljoenen jaren rondzwemmen) welke uitgeroeid worden door die idiote chinezen t.b.v. hun soep! In Afrika worden nog steeds zeldzame wilde dieren geschoten door asociale psychopaten met teveel geld, voor hun zieke lol! Bossen worden er gekapt en de wegen die daarvoor zijn aangelegd geven meteen makkelijk toegang tot de oerbossen waar vervolgens het laatste wild wordt uitgeroeid voor “bushmeat”. Ook de overbevolking is een groot probleem, speciaal in Afrika omdat ze het door ons gestuurde voedsel bereiden op gekapt hout en bosjes waardoor de woestijnvorming toeneemt.

  Kijk, dat zijn tenminste zaken waarvan 100% zeker is dat ze door mensen worden veroorzaakt. Alleen omdat bewoners van het westen hiervoor niet hoofdelijk kunnen worden aangeslagen is het CO2 “probleem” zo veel aantrekkelijker om uit te melken!

  Bon Vivant [6] reageerde op deze reactie.
  Seneca [11] reageerde op deze reactie.

 4. Emeritus hoogleraar geologie Salomon Kroonenberg van de TU Delft meldt vanmorgen o.a. in de Metro (sorry, een krant) dat de aarde de laatste 10 jaar helemaal niet is opgewarmd en dat we zelfs naar zijn mening aan de vooravond van een Kleine IJstijd staan.
  CO2, broeikas, inderdaad kas , het gaat allemaal alleen maar om de kas, de Staatskas wel te verstaan.

  Paul Martens [19] reageerde op deze reactie.

 5. @Eric [4]:

  Een andere kwestie waar mensen makkelijk iets aan kunnen doen is stoppen met de “plastic soep” in de oceanen. Maar daar hoor je ze ook al niet over. Valt ook geen belasting op te heffen en ligt buiten de territoriale wateren.

  Maar goed; aan dat krantengedoe kun je zelf iets doen: niet kopen (betaalkranten) en niet lezen (Spits, Metro e.d.). Dan houd je nog geld over ook!

 6. Waarom wordt er in Kopenhagen niet gesproken over het echte probleem: De enorme overbevolking op deze aarde.

 7. @Seneca [11]:
  Waar dan??
  Nou, kijk bijvoorbeeld eens om je heen.
  Zeeen die leeggevist worden om te veel mensen van te voeden, regenwoud dat wordt “gecultiveerd” zodat er een enkele keer iets op verbouwd kan worden, de bevolkingsgroei en de uitbreidingsdrang van de mensen tast de habitat van diverse diersoorten aan. In Afrika spelen ze het klaar om kleinvee te gaan houden aan de rand van de al danig geslonken habitat van grote roofdieren zoals leeuwen; vergrijpen deze dieren zich aan het vee dan worden ze simpelweg afgemaakt. Door de bevolkingsgroei in Afrika wordt ook b.v. het leefgebied van olifanten kleiner, dus worden er een stel afgeslacht omdat ze “overlast” veroorzaken. Reservaten worden gedecimeerd.
  In Nederland staan ons draconische maatregelen te wachten omdat we voor teveel “vervuiling” zorgen; als je Amsterdam in wil rijden wordt je geconfronteerd met snelheidslimiet “50” op de snelweg omdat daar een “milieuzone” is ingesteld, enz.enz.

  Ik snap dat je je niet iets aan wilt laten praten maar qua wereldbevolking is het gewoon een feit, dit kan zo niet door gaan. Het gedijen van de mens op aarde heeft alles weg van een soort van hardnekkige allesverslindende parasiet.

  Hub Jongen [15] reageerde op deze reactie.

 8. @Eric [13]:
  “….. qua wereldbevolking is het gewoon een feit,….”

  Kan best dat in de ontwikkeling in de tijd ergens lokale spanningen ontstaan.
  Je zou je moeten afvragen of die door het aantal mensen bepaald worden, of door foutieve overheidsmaatregelen.

  Bovendien:
  –Heb je ook zondag in Buitenhof minister Donner nog horen verklaren dat we over 10 jaar TE WEINIG mensen in Nederland hebben? (Voor Duitsland en andere landen geldt hetzelfde.

  –Ooit gerealiseerd dat de HELE huideige wereldbevolking in een huis kan wonen in de staat Texas? En dan hebben ze allemaal ook nog een tuin!!

  Vlegel [25] reageerde op deze reactie.

 9. ik zou graag een lijst van die kranten zien die hier aan mee doet dan weet je tegelijk welke kranten die lui al in hun zak hebben.

 10. Het is prima,dat zij er mee stoppen,omdat zij toch niets bijdragen aan een onafhankelijke bijdrage aan het nieuws ,en de rest kan ook beter de zaken opdoeken, omdat zij ook geen bijdrage leveren aan onafhankelijk nieuws!

 11. Mijn nieuwste e-mail naar nederlandse dagbladen

  Geachte leden van de Nederlandse pers bladen,

  In Kopenhagen wordt er in de komende twee weken over het lot van de mensheid beslist. Omdat, er in recente gebeurtenissen veel gevonden kan worden, wat zeerzeker een nieuw licht op climate change werpt. Helaas is het in Nederland zo dat er eigenlijk haast geen media aandacht aan dit onderwerp wordt besteed (behalve 2 artikelen in de NRC). Dit vindt ik zeer verontrustend vooral als we de verstrekkende gevolgen van deze beslissing in acht nemen.

  http://www.nrc.nl/dossiers/energie_en_milieu/opinie/article1861411.ece/Partijdig_nieuws_over_klimaatverandering
  http://www.nrc.nl/buitenland/article2420673.ece/Hackers_kraken_server__klimaat-instituut

  Er zijn ook buitenlandse bladen die de waarheid niet vrezen en dag licht op dit fenomeen werpen.

  http://www.guardian.co.uk/environment/2009/nov/27/australia-liberal-party-climate-change
  http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/5067351/Rise-of-sea-levels-is-the-greatest-lie-ever-told.html

  Er is ook televisie die wel degelijk over deze dingen rapporteert.

  http://www.youtube.com/watch?v=JHH9Jz_eydI&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=zV1XlJLVeOs
  http://www.youtube.com/watch?v=CHATItyOsdY&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=4zOXmJ4jd-8
  http://www.youtube.com/watch?v=FfHW7KR33IQ

  Zoals gesteld wordt door Professor Phil Johnes “I accept that some of the published e-mails do not read well. I regret any upset or confusion caused…” dit lijkt mij toch zeer duidelijk een quote die authenticiteit verleend aan deze e-mails en bestanden. Toch nog maar eens naar kijken beste pers?!?!? En ow ja de bestanden van de geleerden waar in de meeste bladen bijster weinig over wordt gemeld zijn via de volgende link te downloaden.

  http://www.megaupload.com/?d=OKXKDUBZ

  Graag als laatste, wil ik jullie erop wijzen wat voor draconische economische gevolgen dit zal hebben op de wereld. In de laatste 2 jaar is de voedselprijs verdubbeld, omdat, veel agrarisch land rond de wereld is omgezet in landbouw voor biofuels. Het is zeer zeker te voorzien dat deze stijging zal doorgaan en drastisch omhoog zou schieten als deze wetten worden ingevoerd. Daarom, wil ik graag een oproep doen op jullie geweten en jullie plicht. Ik heb al veel voor onderzoek voor jullie hier geplaatst het enige wat gedaan hoeft te worden is de betrouwbaarheid te controleren en het om te zetten in een artikel en te publiceren. Want dat is dacht ik waar persvrijheid om draait, of niet? Ik zou u ook willen waarschuwen! Mochten deze wetten toch worden ingevoerd dan kleeft aan uw handen net zoveel bloed als die van politici. Ja inderdaad bloed, het bloed van miljoenen doden die alledaagse voedsel niet meer kunnen betalen.

  U bent gewaarschuwd.

  Hoogachtend,

  Timothy Wilbers

  tip4422@telegraaf.nl, redactie@volkskrant.nl, nrc@nrc.nl, buitenland@ad.nl

  Sigmund [24] reageerde op deze reactie.

 12. @Andre NI [2]:
  ze weten heel goed waar hun toekomst verzekerd is. Gek zou ik ze niet willen noemen. Plassterk staat al met de krantensubsidie klaar. Ze weten dat hun leugens op den duur niet verkopen en dat de geldstroom van de consument naar de krant moet veranderen van een vrijwillige naar een gedwongen relatie.

  Paul Martens [21] reageerde op deze reactie.

 13. @pcrs [20]: Precies, want stel je toch eens voor, dat mensen geen propaganda in de kranten meer zouden lezen, maar de feiten gingen zoeken op internetfora.

 14. Het probleem is niet zo zeer wat wij gewone burgers doen maar wat de multinationals allemaal willen en doen.

  Nog meer middelen om de gewone burger in bedwang te houden door middel van nieuwe belastingen en nog meer regelgeving.

  Dus wij worden wel de dupe van al die afspraken als ze er door komen.

  Zoiezo het vragen van een CO2 tax is belachelijk, planten groeien harder als ze CO2 gevoed krijgen.
  In kassen waar men bloemen en groentes kweekt blaast men ook CO2 langs de planten omdat ze dan productiever zijn.

  Wat betreft de kranten die er mee stoppen, ik denk niet dat dat het gevolg is van wat men in Kopenhagen bespreekt maar meer een logies gevolg.
  Mensen lezen steeds meer kranten en ook veel meer nieuwe media op internet.
  Met als gevolg dat er minder kranten worden verkocht.

  En is een internet krant wel CO2 neutraal dan???
  Een computer gebruikt stroom, een modem/router gebruikt stroom, de wijkcentrale gebruikt stroom, de server ruimtes van ISP’s gebruiken heel veel stroom.
  Zo ook de server ruimte van de krant gebruikt stroom, de werkstations van de redactie en aanverwante afdelingen verbruiken stroom en zo kan ik nog wel even door gaan

  Het is dus allemaal lariekoek.

  Met het stoppen van het drukken van een papieren krant is allen maar winst gemoeid. En wel de winst van de kranten bazen.

 15. @Timothy [20]:

  Het zal hier zijn, net als daar:

  “There is no such thing as an independent press in America at this date of the world’s history. You know it and I know it. There is not one of you who dares to write your honest opinions, and if you did, you know beforehand that it would never appear in print.

  “I am paid weekly for keeping my honest opinion out of the paper I am connected with. Others of you are paid similar salaries for similar things, and any of you who would be so foolish as to write honest opinions would be out on the streets looking for another job. If I allowed my honest opinions to appear in one issue of my paper, before twenty-four hours my occupation would be gone.

  “The business of the journalist is to destroy the truth, to lie outright, to pervert, to vilify, to fawn at the feet of mammon, and to sell his country and his race for his daily bread. You know it and I know it, and what folly is this toasting an independent press?

  “We are the tools and vassals of rich men behind the scenes. We are the jumping jacks; they pull the strings, and we dance. Our talents, our possibilities, and our lives are all the property of other men.

  “We are intellectual prostitutes.”

  The remarks are those of John Swinton who was the editor-in-chief of the New York Times when he made them in a toast at the annual dinner of the New York Press Club in 1953

 16. @Hub Jongen [15]: Geachte heer Jongen, staan dan in dat Texas ook alle fabrieken, winkels, bedrijven, kantoren, opslagruimten, bibliotheken, congreszalen, concertzalen, bioscopen, datacentra, boerderijen, stallen, kerken, scholen, universiteiten, musea, sportvelden, vliegvelden, havens etcetera?
  En vindt u ook niet dat zo’n Texas-vergelijking moet worden gedaan ten opzichte van de oppervlakte die werkelijk bewoonbaar is, dus met aftrek van ruwe onherbergzame praktisch onleefbare gebieden?

Comments are closed.