subsidieGemeenten laten massaal geld liggen dat ze krijgen om mensen aan werk te helpen.

Maar liefst negen op de tien gemeenten maakt de budgetten niet op, blijkt uit onderzoek van de inspectie werk en inkomen (IWI).

Het uitkeringsinstituut UWV maakt het beschikbare geld wel op.

Gemeenten krijgen geld voor de bekostiging van re-integratieactiviteiten om werklozen te helpen bij het vinden van een baan.

Jaarlijks ontvangen alle gemeenten samen daarvoor ongeveer 1.6 miljard euro, maar in december 2007 werd 830 miljoen aan ongebruikte gelden doorgeschoven naar 2008 en december vorig jaar werd nog eens 735 miljoen overgeheveld naar 2009.

Volgens de inspectie hebben de gemeenten zich het afgelopen jaar vooral gericht op mensen die als gevolg van de economische crisis nog maar net hun baan hadden verloren.

Dit ging nogal eens ten koste van mensen in “kwetsbare groepen” die al langer een uitkering krijgen en die moeilijker aan werk zijn te helpen, aldus de IWI.

De vereniging van Nederlandse gemeenten is het niet eens met de conclusie dat de gemeenten te weinig doen voor mensen die langer dan drie jaar in de bijstand zitten.

De aandacht voor kwetsbare groepen is in het geheel niet verdwenen, aldus de VNG. De opgebouwde reserves zijn de komende tijd nog “broodnodig”, aldus de VNG.

Tot zover de media.

Hier blijkt ook maar weer eens uit dat “overheidsbemiddeling of overheidsbemoeienis” niet werkt. Het is natuurlijk ook weer de logica van de overheid om aan de ene kant enkele miljarden kostend instituut als het UWV te initiëren om daarnaast met nagenoeg dezelfde doelstelling en tegen hoge kosten de gemeenten met een niet te verwezenlijken ideaal op te zadelen.

Namelijk het alles willen regelen voor de “burger”, ongeacht de kosten die hier aan verbonden zijn.

Uitzendbureaus en andere organisaties die aan arbeidsbemiddeling doen hebben bewezen dat zij deze taak, zonder overheidssubsidies makkelijk aankunnen.

Maar de overheid wilde zoals gebruikelijk een vinger in de pap houden en stelde als voorwaarde voor het verkrijgen van een WW-uitkering, dat de ontvanger van de uitkering moest bewijzen dat deze druk doende was om een nieuwe baan te vinden.

En daarvoor werd een instantie als het UWV geïnitieerd en werden de gemeenten opgedragen om al iets aan dit probleem te doen.

Helaas kost dit weer vele miljarden euro’s aan belastinggeld, die beter gebruikt kunnen worden om de lasten te verlichten waardoor de economische activiteiten kunnen toenemen en de arbeidskosten kunnen worden verlaagd, zodat ook de concurrentiepositie ten opzichte van andere landen verbeterd.

Maar dat is voor de overheid uiteraard geen optie.

De normale reactie is om meer regels te maken, meer ambtenaren aan te stellen en meer geld te besteden, al moeten daarvoor de belastingen worden verhoogd.

Dat hierdoor de concurrentiepositie afneemt en het aantal werklozen stijgt, lijkt niet ter zake te doen.

4 REACTIES

 1. “Dat hierdoor de concurrentiepositie afneemt en het aantal werklozen stijgt, lijkt niet ter zake te doen.”

  Natuurlijk is dat een gevolg van dat geregel.
  Maar dit verband is voor velen niet direct zichtbaar. En dat vinden politici nu net fijn!

 2. 830 miljoen + 735 miljoen = 1565 miljoen euro “doorschuiven”?
  Dat is een te verwachten teruggave van ongeveer 210 euro per huishouden (bijna 7,5 miljoen huishoudens), want we hebben dit belastinggeld al betaald en er wordt niets mee gedaan.
  Of krijgen alleen de productieven een teruggave? Ik hoop het, want dan loopt het bedrag wel tegen de 1000 euro per huishouden.

  Ik houd mijn bankrekening in de gaten. Toch leuk na die dure feestdagen, toch?

 3. Illustratief en goed artikel.

  De gemeenten hebben veel moeite om het geld uit te geven, met name aan externe re-integratiebureaus.

  Liever doen ze “het zelf” wat er op neerkomt dat een of meer – wegens meningsverschillen – langdurig zieke ambtenaren, met deze taak worden belast.

 4. Dat is stelen van de mensen, die het nodig hebben en de UWV heeft toch al een niet te beste naam namelijk, dat zij met de computer rotzooien en de zaken vervalsen, omdat zij mee werken met grote instellingen om de mensen ten onrechte geen uitkering te geven, zodat zij klem komen te zitten en hun mond houden, omdat die smerige praktijken niet naar boven mogen komen! In een prachtig land leven we hier, maar je moet de realiteit kennen. Kijk verder dan je neus lang is op http://www.sdnl.nl of op http://www.hetzuur.nl of http://www.hetechtenieuws.org.

Comments are closed.