MonsterDemocratie is een systeem dat de bevolking moet beschermen tegen machthebbers. Of zoals Thomas Jefferson zei: “When the government fears the people, there is liberty. When the people fear the government, there is tyranny.”
 
De geschiedenis leert dat macht hetzelfde is als misbruik van macht. Nooit in de geschiedenis is er een machtsvorm geweest die niet tot de meest verschrikkelijke ontberingen van de bevolking heeft geleid. Letterlijk AL het kwaad van alle tijden dat neergedaald is over alle onderdrukten van alle tijden is het gevolg van macht.

Diezelfde geschiedenis leert ook dat de hang naar macht nooit uit zichzelf een grens bereikt. De grens wordt altijd bepaald door een rivaliserende machtzoeker of een opstand onder de bevolking, waarna het hele mechanisme opnieuw start en weer uitmondt in een nieuwe machtsvorm, met de bijbehoren verschrikkingen, zoals oorlog, vervolging, genocide etc.

Het idee van democratie is bedoeld om dat te voorkomen. Het is dus niet zozeer een bestuursvorm, maar een vorm van bescherming van de bevolking met als enige gereedschap het stellen van een grens aan de macht van de machthebber.

Daarmee is dan weliswaar een grens gesteld aan het misbruik van macht, maar niet aan de hang naar macht. Deze tijdloze drijfveer blijft even tijdloos als hij altijd was, en zal zich door elke porie, door elk gaatje van de beperking heen proberen te werken. Ieder obstakel proberen te omzeilen. Een mechanisme zo krachtig dat het alleen met de grootste alertheid in toom gehouden kan worden. Een mechanisme dat zich als een virus voortdurend muteert om immuun te worden voor welke beperking dan ook.

Die hang naar macht laat zich dus niet zomaar stoppen door een paar spelregels. Het kan hooguit wat vertraging oplopen, voordat het zijn wrede gezicht opnieuw in alle hevigheid laat zien. En de kooi voor het monster moet dus voortdurend worden bewaakt, aangepast en daar waar nodig versterkt worden, om te voorkomen dat het monster zich tussen de spijlen doorwerkt.

Het is dan ook (als we niet tot in de eeuwigheid geconfronteerd willen worden met de verschrikkingen, zoals we al duizenden jaren geconfronteerd worden met die verschrikkingen) van het allergrootste belang dat we iedere poging van de machtzoeker om zijn lelijke gezicht te manifesteren de kop indrukken.

Democratie beschermt ons dus niet tegen het kwaad van de macht, maar beperkt de hooguit de mogelijke gevolgen ervan. Het monster gekortwiekt.

Je kunt filosofen over de doelmatigheid ervan, en over eventuele betere systemen maar het is tot nu toe het enige systeem dat een tijdje min of meer gewerkt heeft. Voor het eerst in de geschiedenis was er een systeem dat niet uitsluitend de belangen van de machthebber diende, maar dat ook het belang van de bevolking behartigde. En dat belang was en is: bescherming tegen de macht.

Je zou verwachten dat deze zegen voor de mensheid (in verhouding tot andere systemen) door diezelfde mensheid gekoesterd zou worden als een grote verworvenheid. Dat die verworvenheid zo waardevol zou zijn voor de eeuwenlang geteisterde mensheid, dat iedereen zijn ogen zou houden op het monster van de macht, om zich ervan te overtuigen dat het niet opnieuw zijn verschrikkelijke kop op zou steken in een poging zich langs de opgelegde beperkingen te manoeuvreren en zo opnieuw de mensheid tot zijn slachtoffer te maken.

Helaas is niets minder waar. In de praktijk lijkt vrijwel niemand zich zorgen te maken over de doelmatigheid van democratie. Niemand lijkt erop te letten of het nog steeds werkt zoals het bedoeld is. Of het monster van de macht inmiddels geen wegen gevonden heeft om zich los te rukken van de halsband en voor de zoveelste keer de mensheid in de ellende zal storten. Niemand controleert of democratie nog steeds haar functie heeft. Of het nog inhoud heeft en niet verworden is tot alleen een woord. Een woord zonder inhoud. Een krachteloos woord.

Het lijkt erop dat we in gezapigheid uitrusten van de eeuwenlange strijd om een waardig bestaan terwijl het monster zich stap voor stap aan het voorbereiden is voor een nieuwe aanval. Het heeft de doelmatigheid van zijn kooi langzaam weggevreten. Terwijl wij denken dat het nog steeds veilig opgesloten zit.

Het monster dat ons eerder probeerde te onderwerpen door zijn legers in te zetten en Europa te veranderen in een centraal geleide fascistische dictatuur, bedient zich nu van slinkse methoden. Langzaam breekt het zijn kooi af door de bescherming die de democratie ons biedt te verzwakken en uiteindelijk helemaal weg te nemen. Door stukje bij beetje, (steeds grote stukjes en beetjes) ons zelfbeschikkingsrecht te ontmantelen en zich daarmee terug te manoeuvreren in haar alles overheersende machtspositie.

Het monster heeft zich uit zijn kooi weten te werken door zich voor te doen als zijn eigen bewaker. Door de gedaante aan te nemen van de bewaker. En zonder deze gedaante te controleren, zetten we de kooi open en laten we het monster eruit.

Terwijl we onze jongeren naar verre landen sturen om daar met geweld ‘democratie’ te brengen, accepteren we zonder blikken of blozen een nieuw machtsbolwerk met als naam: de EU.

We staan toe dat er een niet-gekozen Europese president aan het roer komt van een niet-gekozen regering (Europese Commissie) . We staan toe dat onze nationale wetten ondergeschikt worden aan de wetten van de EU (de belangrijkste afspraak in het Verdrag van Lissabon). Dat we alleen nog invloed hebben op een vleugellamme nationale schijndemocratie. We staan daarmee toe dat de macht volledig in handen komt van de EU. Van een EU waarover we niets te zeggen hebben*. En daarmee is de functie van democratie buitenspel gezet. En daarmee worden we weerloos tegen het monster.

We hebben toegelaten dat vertegenwoordigers van het monster zich voorgedaan hebben als vertegenwoordigers van ons. We vragen ons niet af hoe het mogelijk is dat onze nationale vertegenwoordigers (de regering), de macht van de EU propageren terwijl ze daarmee toch hun eigen invloed zouden ondermijnen. Totdat we doorkrijgen dat die vertegenwoordigers onze vertegenwoordigers helemaal niet zijn. Maar dat ze de belangen van het monster vertegenwoordigen. Dan wordt het allemaal duidelijk. Maar dan is het te laat. Dan is het monster uit zijn kooi.

We hebben –zonder het te zien- het monster aangesteld om ons tegen datzelfde monster te beschermen.

En zo hebben we toegestaan dat de weg vrijgemaakt is voor een nieuwe periode van verschrikkingen. Ditmaal aangevoerd door het monster van de macht dat zich gemuteerd heeft in een sterkere, machtigere verschijningvorm dan ooit en dat zich voorlopig niet meer zal laten kooien.

*Het dagelijkse bestuur van de EU wordt gevormd door de Europese Commissie. Deze commissie bestaat uit 27 leden die niet gekozen worden maar benoemd.Daarnaast is er het Europese Parlement dat de Europese Commissie moet controleren. Het bestaat uit 785 leden, waarvan ieder land een beperkt aantal afgevaardigden mag kiezen en leveren, afhankelijk van de grootte van het land. Nederlanders kunnen maar 27 van de 785 parlementariërs kiezen. Door die versnippering is de invloed van ieder land, en dit parlement als geheel, in de praktijk nul. 

Ingezonden door Pieter Stuurman
http://pieterstuurman.blogspot.com/2009_12_01_archive.html 

5 REACTIES

 1. Onze regeringen[EU] zijn vazallen van de VS.Wij Europeanen moeten handel drijven met de Russen, niet met ze vechten. Rusland had vanuit WO2 alle reden om argwanend t.o.v. het westen te zijn.Onze toekomst echter ligt in samenwerking met Rusland, wat alleen al geografisch gezien voor de hand ligt.Liever nu als Europa Rusland de hand reiken, dan voor de krakende handkar van USA te worden gespannen….De Amerikaanse strategen willen ten allen prijze verhinderen dat Europa een wordt, dat de twee /longen/ van Europa , de westerse en de orthodoxe goede maatjes worden met elkaar. Daarom willen de VS ons verzwakken door Turkije binnen de Europese Unie te sleuren en door Rusland van ons weg te duwen.
  De zichtbare wereldleiders zijn niet meer dan marionetten, die vanuit een achtergrond gedirigeerd worden.President Theodore Roosevelt bevestigde dit al lang geleden. Hij beweerde: Achter de zichtbare regering zit een onzichtbare regering op de troon, die aan het volk geen trouw en geen verantwoording schuldig is. De koude oorlog sinds 1945/1946 noem ik de Eerste Koude Oorlog en die van sinds 1989/1990 de Tweede Koude Oorlog.De macht in Europa ligt niet bij het Europarlement, maar voornamelijk bij de multinationale ondernemingen en onze machtselite.Het uiteindelijke doel van de internationaal heersende klasse achter de Nieuwe Wereldorde is de macht en vrijheid van individuele volkeren af te schaffen om zo tot een soort wereldstaat te komen, waarin het individu van de wieg tot het graf bewaakt en dus gecontroleerd kan worden. In deze Nieuwe Wereldorde zal er geen onafhankelijkheid meer bestaan, geen regeringen, koningshuizen, republieken, deelstaten of provincies.Europa is enorm afhankelijk van de NAVO, het prive leger van de Bilderbergers. De geplande Nieuwe Wereldorde is een werelddictatuur.

  IIS [4] reageerde op deze reactie.

 2. Deze Nieuwe Wereldorde is al in werking kijk maar eens goed om je heen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Max. Goed stukje Max heel helder.

 3. De dominante krachten achter de Amerikaanse regering, zijn dezelfde als die achter de EU. Eerst zullen ze de wereld samenvoegen tot een 3 of 4 centraal geleide blokken (waarvan de EU er één is) en die vervolgens samenvoegen tot één centaal geleide dictatoriale wereld.

  Eén wereldregering
  Eén wereldleger
  Eén wereldbank
  Eén wereldreligie (global warming)

  Dat is het doel. De EU is daarin een stap. Een stap die wij hebben toegestaan. En iedere stap in die richting is er één teveel.

 4. @Max [1]:

  Een ideale reactie om uit te printen en om overal op te hangen. Of het helpt en iets brengt is vers twee, maar men kan achteraf niet zeggen dat ze het niet hebben geweten, omdat ze er nooit op zijn gewezen.

 5. We hebben –zonder het te zien- het monster aangesteld om ons tegen datzelfde monster te beschermen.

  Het monster is al eeuwen lang bezig, het monster is namelijk het geloof. Het geloof dat geraffineerd te werk gaat en doet alsof het goed is en preekt en de mens zogenaamd de goede weg wijst.

  Hebben mensen er wel eens over nagedacht dat het geloof, god of allah de duivel is. Ik ben er zo langzamerhand van overtuigd dat de duivel namelijk God is. De duivel is zoals de natuur de mens heeft gemaakt, de mens of beter gezegd zijn natuur volgt een weg zoals heel de natuur zijn weg volgt. Het geloof heeft er voor gezorgd dat de mens een onnatuurlijke weg is gaan volgen en onnatuurlijk is gaan denken en leven.
  Er zou eventueel nog een aardig topic aan besteed kunnen worden. “God is de duivel en de duivel is God.”

  God (de duivel, het natuurlijke proces) laat de mens vrij en bemoeit zich niet met dwingende wetten en regels, god laat de mens dat zijn wat hij feitelijk vanuit de bron is, namelijk goed. Door het geloof en met het geloof konden mensen juist de dingen doen die slecht waren, waardoor de wereld totaal uit balans is geraakt.

  Geloof het of niet, maar m.i. is de duivel, God. Natuurlijk niet de duivel zoals omschreven in boeken, want daarin wordt een totaal verwrongen beeld geschetst en dient louter en alleen om de massa te sturen, te onderdrukken en willoos te maken….de natuurlijke aard van de mens moest en is gedood.

Comments are closed.