Person_Cnossen_SybrenOm dit goed te beseffen, moet je wel eerst hooggeleerd zijn zoals professor doctor Sijbren Cnossen. Bovendien moet je weten dat het geld goed besteed wordt zoals voor een oorlog in Afghanistan, contributie aan de EU, voorkoming van opwarming van de aarde die misschien nooit gebeurt, en nog wat van die dingen.
 
Hier volg een interview met de hooggeleerde Sybren Cnossen zoals dat vanoctend plaats vond op radio 1. Enkele door ons vetgedrukte teksten spreken voor zichzelf, en sommige hebben we voorzien van een opmerking in cursief.*)

Marcel Oosten: “We betalen belasting. Veel te veel, vinden we. En we vragen ons af wat we er voor terugkrijgen en hoe de overheid eigenlijk omgaat met ons geld. Draagt dit bij tot de kwaliteit van ons leven ? Fiscalist Sijbren Cnossen heeft er in opdracht van het Centraal Planbureau studie naar gedaan en er een rapport over geschreven. Meneer Cnossen, goedemorgen! We betalen veel, vinden we. Krijgen we er ook veel voor terug?”

Prof. Dr. Sijbren Cnossen: “Ja, heel veel! In de vorm van het lenigen van armoede van de medeburgers, in de vorm van een hele goede gezondheidszorg, hoogwaardig onderwijs, en nog veel meer dingen.”

Lara Rensen: “De vraag is ook altijd of het goed besteed wordt dan hè, meneer Cnossen?“

 Cnossen: “Dat is zeker het geval!”

 Rensen: “Is het efficiënt?”

 Cnossen: “Ik denk, dat het efficiënt besteed wordt. Er is natuurlijk altijd ruimte om hier en daar een puntje van kritiek te plaatsen, maar in het algemeen wordt het zeer goed besteed.”

 Rensen: “Betalen wij relatief veel belasting, als je kijkt naar landen om ons heen?”

 Cnossen: “Relatief veel, maar niet zo veel als in Scandinavische landen. Wij betalen van elke euro die we verdienen 39  [dat is meerr als je alles meetelt, premies en BTW bij voorbeeld]       cent aan belasting, in Scandinavië is dat 46 cent, maar in Angelsaksische landen zoals bijv. Groot-Brittannië is het maar 34 cent.”

 Oosten: “Zijn die Scandinaviërs dan nóg tevredener dan wij?”

 Cnossen: “Die zijn inderdaad nog tevredener.”

 Oosten: “Dus het heeft met elkaar te maken?”

 Cnossen: “Kennelijk wel. Zij hebben meer vertrouwen in de medemens en véél meer vertrouwen in het parlement, in de overheid, in justitie en politie, in grote ondernemingen, in vakverenigingen, en in de pers.”

 Oosten: “Dus tevredenheid, of beschaving misschien wel, is te koop?”

 Cnossen: “Beschaving is te koop, ja. Beschaving wil zeggen omzien naar de medemens, mensen toerusten voor het leven, voor de economie, in de vorm van gezondheidszorg en onderwijs, en dat vereist collectieve middelen.”

 Rensen: “Okay, dus we moeten ophouden met zeuren? Belastingen moeten we gewoon betalen, dan komt alles goed?“

 Cnossen: “Nou, we mogen er wel kritisch naar kijken, maar je moet in ieder geval blij zijn, dat je mag zeuren in zo’n goed land als Nederland!”

 Rensen: “Haha, maar de vraag is of het zo blijft, meneer Cnossen. De crisis heeft er voor gezorgd, dat de regering veel geld heeft uitgegeven. Nu bezuinigt het kabinet, althans er zijn ambtenaren bezig daar over na te denken, en er wordt nagedacht over bezuinigingen op gezondheidszorg, misschien ook wel op onderwijs. Dus die verhouding wordt wel slechter, we blijven immers evenveel belasting betalen.”

 Cnossen: “Ja, het is zelfs mogelijk dat die belastingen omhoog moeten, omdat we volgend jaar een tekort hebben van 7% van het nationaal inkomen op de begroting. De schuldenlast loopt op, die is nu 77% van het nationaal inkomen, dat is ook heel erg hoog. Daar zullen we iets aan moeten doen. Misschien moeten we dat niet te snel doen, maar op termijn is dat toch wel reden voor zorg.”

 Rensen: “Ja, want dan zou de beschaving dus af kunnen nemen in ons land?“

 Cnossen: “Ja, of we moeten nog effectiever met de middelen omgaan dan we nu doen. Het is heel belangrijk, dat je weet waarop je bezuinigd. [ die foute “d” in bezuinigd zal toch niet van de hooggeleerde Crossen zijn?]Dat zou in ieder geval niet onderwijs moeten zijn. Ook de mensen die niet zo’n goede startpositie hebben zouden we kunnen verbeteren met meer publieke middelen. En we zouden ook niet moeten bezuinigen op de gezondheidszorg, denk ik. Dan moeten we toch aan andere dingen denken.”

 Oosten: “Zou u dat rapport van u dan niet beter aan het kabinet kunnen opsturen? Want die willen zoiets niet uitsluiten!”

 Cnossen: “Ach nou ja, dat zullen ze zelf wel weten te vinden.”

 Rensen: “En er is al gauw weer een nieuw onderzoek nodig, meneer Cnossen.”

 Cnossen: “Een nieuw onderzoek naar …?”

 Rensen: “Naar die verhouding tussen de belasting die wij betalen en (wat we ervoor terugkrijgen)”

 Cnossen: “Nou, ik denk, dat de situatie structureel niet verandert. Wij gaan terug naar

2006 of 2005, het nationaal inkomen neemt af met 4 of 5 procentpunten. Maar ook in 2005, als u zich dat nog herinnert, hadden wij het heel goed in dit land.”
 —————–

Tot zover het radio-interview. Sijbren Cnossen kreeg op 10 december in het Kurhaus in Scheveningen de Jan Giele-prijs 2009 uitgereikt.

De Jan Giele-prijs wordt sinds 2006 jaarlijks toegekend aan een auteur die naar het oordeel van een deskundige jury in woord en geschrift een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan een rechtvaardige belastingheffing in Nederland. De prijs bestaat uit een exclusief bronzen beeldje van de beeldend kunstenaar Jeannette van Faassen-Stratingh en een geldbedrag. Bij de uitreiking van de prijs zal de laureatus een verkorte versie van de eveneens naar hem vernoemde Jan Giele-lezing uitspreken. De lezing wordt in boekvorm uitgegeven. Het is de expliciete bedoeling van de initiatiefnemer, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers te Amersfoort, deze lezing elk jaar te doen plaatsvinden in combinatie met de prijsuitreiking.
Afbeelding bronzen beeldje: http://www.rechtinfiscaal.nl/image.php?id=345&format=_maxi

*) Radio 1, donderdag 10 december 2009, 08:48:00-08:52:10
http://www.radio1.nl/terugluisteren/tijd

 Ingezonden door Pierre

31 REACTIES

 1. Het toppunt: “Rechtvaardige belasting”. Had ik nog niet eerder gehoord. Ongelooflijk, wat een smerige bagger spuit die Cnossen zeg.

  En dat “weerwerk” van BNR stelt ook al niets voor.

  Ik vroeg me meteen af, of die half afgeslachte Afghaanse families, die gratis en voor niets, maar wel van mijn belastinggeld, bommen op hun dak krijgen, er ook zo over zouden denken als die Cnossen.

  Ik hoor Cnossen al tegen een Afghaanse moeder zeggen: “U krijgt van ons nog wat rechtvaardige belasting op uw dak, wilt u daar wel even rekening mee houden?”

  Wat een arrogante domme zelfgenoegzame ellendelingen heb je er toch bij zitten.
  Bah.

  Liberty 5-3000 [2] reageerde op deze reactie.
  jantje [6] reageerde op deze reactie.

 2. @Spy-Nose [1]:
  Ik had niets anders verwacht van een door de overheid betaald publieke intellectueel.
  Je moet heel erg “geleerd” hebben om dit gif over je medemens heen te spuiten.
  Deze “intellectuelen” krijgen een podium en zijn daardoor de oorzaak van al het kwaad in de wereld.
  De “normale” man die niet kan nadenken verwacht door dit soort minkukels op de hoogte te worden gehouden wat moreel goed is.
  Bah!

  ps. De USSSR was inderdaad het toppunt van beschaving met zijn 100% tax
  Spy-Nose [4] reageerde op deze reactie.

 3. Dit soort ouwe gekken daar is maar één oplossing voor en dat is wegspuiten. Klinkt hard en is zeer on-libertarisch, maar wel het meest effectief en beter voor onze veiligheid. Bestrijd de satanisten voor ze ons bestrijden.

  Het Europees monetair en financieel stelsels moet ploffen en Europa moet op de bek zodat er één groot rijk of macht kan ontstaan. Dit soort ouwtjes zijn niet meer dan poppetjes die een soort van bommetjes leggen om ons rijp te maken voor de slacht….Adolf Hitler zou er een puntje aan kunnen zuigen.
  R. Hartman (NI) [5] reageerde op deze reactie.

 4. Ik denk inderdaad dat je meer dan één cursusje nodig hebt om dit soort bagger te spuien zonder bij je tweede woord al te stikken in je eigen kots. Het beste bewijs dat ons belastinggeld niet nuttig wordt besteed is het feit dat deze types er van worden betaald.

  @IIS [3]: “zeer on-libertarisch”
  Dat weet ik nog zo net niet. Valt volgens mij gewoon onder zelfverdediging.

  IIS [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Spy-Nose [1]:
  Lara Rense werkt alweer een tijdje bij radio 1. Ik denk dat je van BNR wat beter weerwerk zou kunnen verwachten.
  Er staat in het artikel ook dat het op radio 1 was.
  Verder heeft het natuurlijk een hoog “Wij van wc eend adviseren wc eend” gehalte.
  Ik bepaal liever zelf waar ik mijn geld aan uitgeef i.p.v. dat andere dat voor me doen.

 6. Die Giele-prijs wordt gesponsord door de ex-Staatsdrukkerij.

  Zo zit het hele land vol met fiscalisten, hoogleraren fiscale economie, belasting- en subsidie-adviseurs, notarissen, advocaten en ander gespuis, dat leeft van de staatsonderdrukking.

  Die dragen allemaal hun steentje bij in het verspreiden van deze propaganda aan hun studenten en aan burgers die hun hulp komen vragen.

  Prof. Dr. Leo Stevens (Officier in de Orde van Oranje Nassau) is er nog zo 1 (hij zit links, uiteraard ;-):

  http://www.youtube.com/watch?v=EByzptsHeGg

  Bon Vivant [10] reageerde op deze reactie.

 7. Dat is ook weer zo’n drol die op de beurs van anderen meelift, en dus de belasting verdedigd.

  “Cnossen: “Ja, het is zelfs mogelijk dat die belastingen omhoog moeten, omdat we volgend jaar een tekort hebben van 7% van het nationaal inkomen op de begroting. De schuldenlast loopt op, die is nu 77% van het nationaal inkomen, dat is ook heel erg hoog. Daar zullen we iets aan moeten doen. Misschien moeten we dat niet te snel doen, maar op termijn is dat toch wel reden voor zorg.”

  De oplossing hiervoor is:

  1.) Minder ambtenaren.
  2.) Salaris van ambtenaren fors verlagen.
  3.) Kijken naar de prestatie van een ambtenaar.
  4.) Btw er af.
  5.) Uitgaven aan de monarchie fors verlagen.

  Dit zijn een aantal punten waar al flink op bezuinigd kan worden.

  Bij ons werkenden is de rek er nu echt uit.
  Doordat het aantal opdrachten van klanten en projecten nu stil komt te liggen voor iedereen, word het innen van belastingen ook moeilijker.

  “Cnossen: “Ach nou ja, dat zullen ze zelf wel weten te vinden.”

  Inderdaad daar zijn we inmiddels wel achter gekomen dat is duidelijk.
  Alles hebben ze kapotgemaakt !!

  “Sijbren Cnossen kreeg op 10 december in het Kurhaus in Scheveningen de Jan Giele-prijs 2009 uitgereikt.”

  En voor wat gezanik en vooral profiteren krijg je dan ook nog een prijs !!

  Mensen die hun werk kwijtraken nadat ze heel hun leven hebben gewerkt en betaald, en hun rekeningen niet meer kunnen betalen, krijgen dan ook nog te maken met incassobureaus.

  Om zodoende het bezit wat ze hebben nog te ontnemen, om ze daarna nog te belasten met een extra schuld.

  Dit moet maar eens afgelopen zijn deze tirannie.

  De rijken onder ons zitten in hetzelfde geldsysteem dat wil zeggen dat wanneer de economie explodeerd, dat bij hen ook is.

  Daarom zullen we ten alle tijden een nieuw geldsysteem massaal moeten weigeren, om machtsmisbruik te voorkomen.

 8. @Peter de Jong [8]:

  Heerlijke discussie tussen Toine Manders en de Rode Professor (letterlijk en figuurlijk). Het filmpje is een echte klassieker.

  Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Ik ben er eigenlijk wel voor om alle ambtenaren boven een bepaalde salarisschaal in de adelstand te verheffen. Dan zijn de overeenkomsten met de middeleeuwen veel beter zichtbaar. De adel van toen waren immers ook een soort ambtenaren.

  Robin Hood bestreed ambtenaren (sherrif van Nottingham) en onrecht van de staat. Daar was niets soosjalisties aan.

 9. Dat dit systeem naar de hel gaat staat als een paal boven water. Het vertrouwen is helemaal weg en corruptie tiert welig, werk nog genoeg het wordt alleen door de ambtenaren en politicie om zeep geholpen, zij kunnen dan mooi bezig blijven en helpen hun vriendjes terstond en de anderen kunnen maar aan het indienen blijven om vergunningen te verkrijgen. Het land is door en door ziek van de corruptie te beginnen boven aan eerste kamer tweede kamer raad van state het openbare ministerie de justitie ik vraag mij af wat deugt nog aan dit land wat bestuurd wordt door laaienlichters van het ergste soort, die geen mede respect toont voor zijn mede burgers, die steeds meer belastingen op zijn nek krijgen,terwijl het volk het geld moet uitgeven en niet de ambtenaren en politicie,waarbij de corruptie alleen maar groter wordt.

 10. Wat ik altijd grappig vindt in toespraken van dit soort lui is de contradictie die ze zelf erin bouwen.

  We zouden het terug krijgen in goede gezondheidszorg en onderwijs. Maar zodra het over bezuinigen gaat is het eerste wat er gebeurd dat er bezuinigd wordt op “de gezondheidszorg en het Hoogwaardige onderwijs”.

  Dit spreekt zichzelf uiteraard tegen. Iets als zeer belangrijk voordragen en dan omdraaien om erin te snijden.

  De bezuinigingen zijn vrij makkelijk te regelen zonder dat de werkende en studerende burger er onder hoeft te lijden. Ik zou zelfs zeggen dat op den duur 90% van de burgers erop vooruit zouden gaan.

  Mijn voorstellen zijn:
  * Geen JSF
  * Immigratie wet aanpassen (alleen hoogopgeleiden die minimaal 5 jaar een baan in Nederland hebben voordat ze een paspoort krijgen + Minimaal 1000 worden van de Nederlandse taal machtig zijn). Grootschalige uitzetting van gelukzoekers.
  * Geen bijdragen meer aan het IMF voor ontwikkelingshulp (mochten we echt die lui in Afrika willen helpen doe dit dan in de vorm van rechtstreekse leningen aan de burgers daar. Geld geven zonder een tegenprestatie te verwachten helpt nooit. Dan kan hetzelfde kapitaal hergebruikt worden om meerdere leningen op termijn te verschaffen)
  * Geen bijdragen meer aan de EU
  * Herstructurering van de bijstand wet en toeslagen. Mensen die willens en wetens niet willen werken en denken dat ze zo slim zijn om 5 keer per maand te solliciteren voor een functie die ze toch niet krijgen direct uitkering innemen.
  * Strengere controle op uitkeringsfraude (als iemand bij de zaak van ome jan of ahmed zwart werkt maar nog steeds een uitkering trekt zou degene het recht op een uitkering voor 3 jaar moeten verliezen)
  * Stoppen van financieren van bouw van religieuze gebouwen en objecten (iedereen mag bouwen wat hij of zij wil maar dan uit eigen zak)
  * Geen dubbele paspoorten meer (laat mensen kiezen of hier of daar. Laat het geld wat hier aan uitkeringen en dergelijke gegeven wordt ook hier besteed worden. Geen uitstroom van kapitaal)
  * Verlaging van de belasting voor het kleinbedrijf (laat bedrijven de kans krijgen om te groeien en banen te ontwikkelen, wat op den duur voor meer werk en meer belasting inkomsten zal zorgen)
  * Verlaging van de belasting voor de werkende onderklasse (laat het verschil tussen wel werken en niet werken groter worden. Op deze manier is het totaal niet aantrekkelijk voor mensen om te werken, omdat, ze er vaak op achteruit gaan)

  Als dit soort bezuinigingen worden doorgevoerd, dan zouden we ook binnen 10 jaar van die staatsschuld af kunnen zijn. Daarbij, zouden we nog eens voor beter onderwijs, zorg en algehele welvaart kunnen zorgen. Waarna we op den duur zelfs BTW en dergelijke zouden kunnen verlagen.

  Hub Jongen [18] reageerde op deze reactie.

 11. Mensen roepen wel vaker dat we allemaal zoveel terugkrijgen, maar dat het efficient is hoor je niet zo vaak. De vraag is hoe meet je efficientie?

  Is ontwikkelingshulp effcient?
  Is jeugdzorg efficient?
  Is politie efficient?
  Is het UVW efficient?

  Ik noem even deze 4, omdat ik daar twijfels over heb, maar het hangt vooral af van je definitie van efficient. Immers, efficient impliceert een doel. Probleem is dat veel mensen verschillende doelen hanteren.

  Maar nu ik in de USA woon, is het wel eens handig om te vergelijken. In Nederland hoor je dan wel dat Nederland een veel betere sociale zekerheid heeft. Nu kun je over ‘beter’ argumenteren, maar het is in ieder geval rianter. (Overigens zijn de meeste spookverhalen over de USA onzin.)

  Hoe dan ook, onze sociale zekerheid wordt grotendeels betaald uit de premies tot 32K inkomen. Met premies betaal je dus al bijna 40% in de eerste schijf en bijna 50% in de tweede schijf. In de USA betaal je zonder statetaks (die afhankelijk van de staat 0% kan zijn) ruwweg 20% over een gelijk inkomen. Je kan hieer dus argumenteren, je betaald veel in NL, maar krijgt sociale zekerheid.

  Goed, maar hoe zit het dan met de belasting boven de 32K? En de BTW, ecotaks, BPM, assuantiebelasting, accijnzen etc. Al die andere belastingen zijn niet voor de sociale zekerheid. Waarom betaal je dan toch zoveel betasling?

  Omdat politie, brandweer, afval, stroom, riool, water, gemeentelijke diensten, etc beter geregeld zouden zijn? Absoluut niet. Ik merk weinig verschil. De ene misschien iets beter in NL (riool), de andere iets beter in de states (politie, gemeentelijke diensten, stroom, water), andere weer gelijk (brandweer en afval). Ook de infrastructuru is hier goed. Kwaliteit van wegen is wat minder maar er liggen meestal wel 3 a 4 keer zo veel stroken, En ook hier is gesubsidieerd bus en trein vervoer. (Zelfs nog fors goedkoper dan in NL).

  Waarom is NL dan toch zo duru met belastingen?

  Het antwoord is even simpel als triest: in Nederland werken honderduizenden ambtenaren, semi-ambtenaren en ingehuurde consultants voor elkaar. Het merendeel van de kosten vane en project in de softe sector gaat doorgaans op aan personeel, communicatie, etc. Dat is ook de reden waarom de gewone burger er meestal niet zo veel van merkt (of gelukkig last van heeft). Er zijn honderduizenden mensen die vooral bezig zijn met het rondpompen van geld en papier. De ene cub ebdenkt wat, de andere controleert dat en een derde voert het uit door iemand in te huren. Of het nu jeugdzorg, postbus 51 onderwerpen zijn of landschapsbeheer, het merendeel gaat op aan elkaar bezig houden.

  De USA zit wat dat betreft op een achterstand. Men is hier ook druk bezig allerlei nieuwe zaken te bedenken, maar men heeft hier wat last van wetgeving die burgers in staat stelt belastingverhogingen ongedaan te maken. En vervelend als burgers zijn, die maken daar gebruk van. Die wetten moeten dan elke keer via trucs buiten werking gesteld worden. e USA heeft dus een grote ‘achterstand’ betreft het elkaar bezig houden. En ik denk dat dat de grootste reden is waarom belastingen hier lager zijn. Niet een vermeend gebrek aan sociale zekerheid.

  De vraag is dus of het in Nederland wel zo efficient gaat. Waarschijnlijk wel als je in die consultency business zit 🙂

  Peter de Jong [15] reageerde op deze reactie.

 12. ef·fi·ci·ënt bn zó dat het de minste middelen, inspanning enz. kost; doelmatig

  doel·ma·tig bn, bw efficiënt

  Zodra het middel (overheid) een doel op zich wordt door de totale afwezigheid van concurrentie, mag je blij zijn dát je überhaupt nog wat terug krijgt van je afgetroggelde belastingcenten.

 13. Het kan altijd nog erger. 😉

  Italië is een ware nachtmerrie voor de belastingbetaler. Daar leven 150.000 gekozen vertegenwoordigers en 280.000 medewerkers en adviseurs van de politiek. Die kosten de gemeenschap 4 miljard euro per jaar (=duurder dan Duitsland, Frankrijk, Spanje, UK bij elkaar).

  De Italiaanse president heeft een 1000 man sterke hofhouding die 235 miljoen euro per jaar kost (=meer dan Buckingham Palace). En het Italiaanse parlement kost maar liefst 1,6 miljard euro/j, want er zitten 630 kamerleden en 320 senatoren. Die strijken ieder maandelijks 13 mille netto op, naast gratis trein- en vliegtuigtickets, geen tol op de autostrada, eigen parlementskappers en driesterren kantinemaaltijden voor de prijs van een McDonalds. Verder nog 4-5 mille per maand extra om een PA te bekostigen. Oud-parlementariërs hebben recht op een levenslange uitkering van 10 mille per maand. Dat kost de staat 200 miljoen euro/j. Gemiddeld besteden Italiaanse parlementariërs maar 21 uur per week aan hun werk, zodat ze er bijna allemaal nog een tweede baan op na houden.

  De Italiaanse politieke partijen ontvangen jaarlijks 200 miljoen euro aan overheidssteun (=meer dan waar ook in de EU). Om trouwe partijmannen en -vrouwen te parkeren worden steeds meer bestuurlijke organen gecreerd, zoals de Comunità Montane (berggemeenschappen waaronder inmiddels zelfs kustplaatsen vallen!) waarvan de begroting vrijwel volledig opgaat aan personeelskosten. Ook de provincies zijn, als 4e bestuurslaag tussen staat/regio’s/gemeenten, praktisch overbodig. Toch groeit het aantal provincies gestaag (nu 104 met 4206 bestuurders en 57.000 ambtenaren).

  Alle bestuurders beschikken ook over het statussymbool van de Italiaanse politicus, de donkerblauwe dienstslee (autoblu).

  Bestuurders die hun zetel verliezen kunnen worden ondergebracht in allerlei commissies en zgn. enti inutili (nutteloze entiteiten, officiële aanduiding!) zoals daar zijn: het Nationaal Populierfonds, de Commissie voor het Engels Raspaard, het Comité voor Prijsuitreiking aan Boekexporteurs.

  Dringende problemen, zoals waterschaarse en het verwijderen van afval (huisvuil), worden steevast ondergebracht bij speciale commissies waarvan de leden een hoog extra inkomen toucheren en na maanden enkele velletjes A4 produceren. De Italiaan weet daardoor dat hij van de overheid niets te verwachten heeft.

  De 20 Italiaanse gewesten hebben ook nog eigen buitenlandse consulaten. Lombardije alleen al heeft er 25. Toen een bedrijfsdelegatie uit Campania onverwachts voor het kantoor in New York stond (gehuurd á raison van 1,1 miljoen euro/j) waren geen van de 4 functionarissen aanwezig en bleek dat de directeur zich maar enkele dagen per maand liet zien.

  Sicilië heeft ook eigen vertegenwoordigingen in het buitenland, een eigen parlement en gewestelijke gedeputeerden die met 15 mille per maand meer verdienen dan een minister.

  Het is niet voor niets dat de Italiaanse politicus er altijd zo piekfijn uitziet (maatpak, rolex, merkzonnebril, lekker bruin en goed gekapt). 😉

  ===
  Heaven is where the chefs are french, the mechanics german, the police british, the lovers italian and its all organized by the swiss.
  Hell is where the chefs are british, the mechanics french, the police german, the lovers swiss, and its all organized by the italians!

  Armin [22] reageerde op deze reactie.

 14. welterusten,en mag die zak morgochtend ook met het vuilnis mee…Djeeeeeeeezzzzz
  Circus NL blijft maar doordraaien,waar komt dit fossiel nou weer vandaan ?

  *Snurkt lachend verder*

 15. @Timothy [12]:
  Een hele lijst van allemaal noodzakelijke dingen.
  Om die stuk voor stuk af te breken, zal heel veel tijd kosten. Je komt dan ook aan de “goodies” waar veel mensen door parasiteren.

  Is het daarom niet beter met volle kracht te werken aan de fundamentele basis: “Uitgangspunt is dat er mensen recht hebben op leven en eigendom van andere mensen.”
  Als we daar de immoraliteit van kunnen duidelijk maken, verdwijnen al die punten en nog veel meer.

 16. @Peter de Jong [15]: Uiteraard zijn er verschillen in efficientie. Doch mijn punt was anders, en wel

  * dat de verschillen in basis dienstverlening verklaren niet de verschillen in belastingdruk, omdat het vaak een kleiner deel van het totale budget is dan men denkt.

  Persoonlijk betwijfel ik of de efficientie echt verschilt. Is een weg aanleggen in Nederland duurder dan in Zwitserland, de USA, Belgie, etc.(compenserend voor type weg, asfalt/beton, terrein). Is afvaldiensten echt anders? Op individuele dingen zal er echt wel verschil zijn. Ik gaf tussen NL en de VS al verschillen aan, maar over het hele spectrum denk ikd at het wel meevalt en binnen een bepaalde bandbreedte gelijk is.

  Ook voor Zwitserland:

  Er bestaan grote verschillen in efficiency tussen regeringen. De collectieve lastendruk in Zwitserland is veel lager dan in NL en zelfs lager dan in de VS. Toch zijn de collectieve voorzieningen in Zwitserland niet slechter dan in NL of de VS, integendeel zelfs!

  Zwitserland is een land dat al 30 jaar lang in verval is. Diens economsiche groei loop al 30 jaar achter op de rest van de west-EU en zoals jij en ikw eten is zelfs dat al niet echt een koploper in de wereld. De belastingdruk in Zwitserland loopt dan ook al 30 jaaar lang op en is inmiddesw hoger dan in de VS, en niet veel laer dan in NL. De wijsheden over Zwitserland zijn in veel gevallen niet waar.

  Doch – zelfs als ik je nu gelijk geef – denk jij echt dat het verschil in belastingdruk de efficientie van de uitvoering is?

  Ik denk eerder dat de meer decentrale politieke structuur overheden verhindert ‘leuke’ projecten op te zetten. Niet zozeer dat zaken als afval, politie, brandweer, wegen, energie, etc zoveel efficienter gedaan worden.

  Peter de Jong [21] reageerde op deze reactie.

 17. Ik heb bewondering voor dhr cnossen dat hij het aandurft om zijn onverstand uit te spreken . Ik wist dat geleerden vaak asociaal gedrag vertonen door alleen datgene te benoemen wat ze uit oude lesboeken hebben geleerd , zonder de menselijke factoren mee te wegen. Diep triest dat deze mensen ook nog in aanzien zijn.

  Peter de Jong [21] reageerde op deze reactie.

 18. @reiny [20]:

  Wat je zegt, Reiny!

  @Armin [19]:

  “Persoonlijk betwijfel ik of de efficiëntie echt verschilt.”

  Armin, ik geef je maar weer enkele voorbeelden uit Italië (post #16), daar weet ik het meeste van. Overigens ‘efficiency’ is een economisch begrip waar ook de term ‘overhead’ bij past. Die is in Italië volop aanwezig. 😉

  In 2005 was er in Calabrië een ernstige waterschaarste. Er werd een ad-hoc commissie ingesteld, met als hoofd de burgemeester van de hoofdstad (Reggio Calabria) die zijn adjunct en enkele naaste medewerkers tot leden benoemde. Ze toucheerden daarmee een tweede inkomen van 5 mille per maand. De waterschaarste verminderde niet noemenswaard.

  In Campania heeft men jarenlang problemen gehad met de afvalverwerking. Het huisvuil werd onvoldoende opgehaald. Nadat er geruime tijd een adviescommissie naar had gekeken, werden er uiteindelijk 2 miljard euro (!!!) uitgegeven aan noodmaatregelen. Het resultaat was nog veel erger dan iemand ooit had kunnen denken: honderden smeulende vuilnisbelten langs de wegen van Napels en omstreken.

  Het gewest Veneto verstookte ook euro’s of het kachelhoutjes waren. Er werd toen een 5 man sterke commissie ingesteld om na te gaan waar de verspilling precies zat. In 3 jaar tijd produceerde deze commissie een flinterdun rapportje á raison van 340.000 euro. De Centrale Rekenkamer liet toen weten deze commissie een toonbeeld van verspilling te vinden. Zelf wisten ze echter ook niet waar al het geld gebleven was.

  “De belastingdruk in Zwitserland loopt dan ook al 30 jaar lang op en is inmiddels hoger dan in de VS, en niet veel lager dan in NL.”

  Volgens mij niet hoor, de belastingdruk in Zwitserland is vrijwel gelijk aan die in de VS en een stuk lager dan in NL, zie:
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_tax_revenue_as_percentage_of_GDP

  En eerlijk gezegd zijn de Zwitserse steden een stuk schoner dan in NL (en ook veel schoner dan die in de VS).

  Maar dit zeg ik uit eigen ervaring. Heb je misschien andere bronnen om je bewering mee te onderbouwen? (Heeft Forbes niet zo’n wereldwijde tax index?)

  Armin [23] reageerde op deze reactie.
  Armin [24] reageerde op deze reactie.

 19. @Peter de Jong [21]: Armin, ik geef je maar weer enkele voorbeelden uit Italië

  Dat klopt, maar of ik ben onduidelijk, of we praten langs elkaar. Dat het hebben van veel bestuurslagen en een dikke hofhouding duur is klopt. Dat is exact het punt dat ik probeer te maken.

  Als je top-level bekijkt en conmcludeert dat in Italie het meer kost en je iet meer krijgt en het dus inefficienter is, heb je gelijk. Dan zijn we het eens.

  Ik ging echter een stapje dieper. Zijn de wegen in Italie slechter dan elders in de EU? Is de watervoorziening slechter? Is de brandweer slechter? Etc. Mischien dat het voor de ene zo is, maar voor de andere weer niet, verschillen zijn er, maar ik heb niet het idee dat er echt wereldschokkende structurele verschillen tussen landen zijn tussen dat wat daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

  Ook kost het aanleggen van een weg niet meer in Italie dan in Nederland. Dwz het fysiek aanleggen.

  Het probleem zit hem daarboven.

  Wat wel zo is, is dat er kennelijk – ik geloof je op je woord en kan me het van Italie ook wel voorstellen – dat er allerlei figuren ‘nodig’ zijn om het te doen. Maar wat doen al die mensen? Dat is precies waar ik heen wil. Die doen niet veel meer dan elkaar bezig houden. Precies wat jij ook aangeeft.

  Terug naar Nederland. Is de VS efficienter dan NL? De belastingdruk is een stuk lager zelfs als je compenseert voor de sociale zekerheid waar men daar een andere morele opvatting hanteerd. Jij concludeert vanuit jouw definitie terrecht dat de VS dus efficienter is. Ik ging een stapje dieper en concludeerde dat dat vooral komt omdat de VS minder bestuurs en ambtenaarlagen heeft die tussen de echte geleverde diensten en de belastingen zitten.

  Ik gaf al enkel voorbeelden zoals het UVW, waar miljarden ingaan, maar waar zelden mensen weer aan het werk komen doro hun arbeidsbemiddeling. Arbeidsbemiddeling die meestal notabene uitbesteed wordt aan een andere partij. Echter er zijn wel UWV mensen die een goed salaris verdienen aan het ertussen zitten.

  Hoe meer lagen, ook hoe meer extra taken die lagen gaan bedenken. Ze gaan elkaar bezig houden.

  Hoe meer lagen ook, hoe grotere kans op corruptie. In Nederland heb ik – naief misschien – het idee dat de meeste mensen oprecht nog wel werken voor het doel. In bepaalde oosteuropese landen was/is dat niet het geval en doet men niets of niets zonder dat er geld gegeven wordt. Aan jouw verhaal te horen is Italie ook al erg in die richting bezig.

  Ik las ooit een onderzoek dat stelde, dat grotere overheden niet per definitie corrupt zijn, maar wel meer gelegenheid tot corruptie gaven. 🙂

 20. @Peter de Jong [21]: Overigens, betreft belastingdruk, is het veel simpeler: kijk naar het GDP en deel door de omvang van de staat.

  Belastingen zijn immes ook maar een definitie. UMTS licenties in Nederand worden niet als belasting gezien, maar zijn dat uiteraard indirect wel. Ook de aardgasbaten zijn in zeker zin belastingen.

  Als je dus Zwitserland, de VS of wat dan ook wil vergelijken moet je simpelweg de omvang van de staat delen door het GDP.

  Zelfs daar echter moet je oppassen, want Nederland in haar prinsjesdag houd de sociale zekerheid buiten de boeken. Vanuit fiscaal oogpunt begrijpelijk, maar praktisch maakt het weinig uit of je premie of belasting betaald.

  Zwitserland lijkt me overigens een fijn land om et leven, maar je moet oppassen dat je alles op effciientie gooit. Weinig gastarbeider immigratie is ook een belangrijk punt. Plus dat hun decentralisatie overheden verhindert of op zijn minst moeilijker maakt ‘leuke’ projecten op te starten anders dan in hun eigen kanton.

  Zwitserland doet het overigens niet slecht in belastingdruk. Alleen hun groei is gemiddeld over de laatste 30 jaar fors trager dan het EU gemiddelde. Een van de belangrijkste oorzaken is dat zij – heel verstandig – geen staatshealtcare systeem hebben. Niet voor niets is Zwitserand een van de duurste medische gebieden. Dat heet, ze zijn iet echt duurder (waarschijnlijk omgekeerd), maar je betaald daar niet via de belastingen.

  Mooi overzicht is dit:

  http://www.heritage.org/Index/country/Switzerland

  Rechtstreekse uitgaven zijn 34%, maar daarin zit dus niet alles in. Het officiele cijfer van de USA zit op 37%. Het is moeilijk die 1-op-1 te vergelijken ivm definitie verschillen. Ook heeft Zwitserland een laag BBP tov hun BNP ivm hun banken, waardoor de effctieve belastingdruk op binnenlandse activiteiten waarschijnlijk hoger is, maar weer lager op toegevoegde waarde op activiteiten rond die bankproducten.

  Vergelijk, Nederland voor de crisis al op 46% volgens de Eu efinitie. De EU heeft namelijk een voordeel, dat alle deelnemers dezelfde definitei hanteren. 🙂

  Effectief mag je dus minstens 10% van je eigen geld meer mag uitgeven – gemiddeld – in de USA dan in Nederland. Msischien nog meer in Zwitserland.

  Voro sommige groepen nog meer, aangezien dikke overheden doorgaans ook herverdeling geven. De overhead daarvan wordt betaald door de ‘gever’/sterke schouder.

 21. @trui [25]:

  Ik las dit; Om aan geld te komen voor het uitvoeren van het beleid heft de overheid belastingen. De belastingen vormen het grootste deel van de inkomsten van de overheid. Verder verdient de staat aan de verkoop van aardgas uit de Nederlandse bodem. Ook krijgt de overheid inkomsten uit de winst van bedrijven waarvan de overheid (voor een deel) eigenaar is, zoals KLM. De inkomsten van de rijksoverheid over het jaar 2009 worden begroot op 239,8 miljard euro.

  Er zal structureel jaarlijks wel meer worden uitgegeven dan er wordt afgeperst.

  trui [27] reageerde op deze reactie.

 22. @IIS [26]: Beste IIS, dank voor jouw informatie.
  De inkomsten van de rijksoverheid over het jaar 2009 worden begroot op 239,8 miljard euro. Dat is zoveel geld, dat kan ik mij dat niet voorstellen. Afijn, het is dus een kwestie van verdeling.

  Mag ik nu een maand lang de baas zijn in Nederland? dan hoeft niemand meer belasting te betalen. Alles, scholen, politie tot en met het wegennet en schiphol in particuliere handen. Het leger schaf ik af. De soldaten kunnen met beveiligers van het openbaar vervoer, op straat meewerken en in de havens. Tegen een bio chemische aanval kan het leger de burgers niet beschermen op dit moment. Particulieren wel, door de juiste bescherming te produceren en te verkopen. Particulieren, die thuis willen blijven wonen als zij hulpbehoevend zijn, krijgen het materiaal die zij nodig hebben en kunnen zelf hulp inschakelen en financieren. Wat zou dat een opluchtig zijn. Voor de ontslagen ambtenaren is er werk genoeg.
  Dus met andere woorden: de overheid moet vertrekking als ik één maand de baas ben. Wel heb ik mensen nodig die ik kan vertrouwen, want ik weet niet alles. Wie?

  Armin [28] reageerde op deze reactie.

 23. @trui [25]: De EU heeft jaarlijks lijsten van de totale opbrengsten, totale uitgaven en totaal GDP van landen in de EU.

  Gebruik bing/google met de volgende zoekwoorden:

  “Provision of deficit and debt data” eurostat 2008

  @trui [27]:

  Het is beter de EU cijfers te nemen, want onze overheid meent dat sociale zekerheid geen belastingenz ijn. Dus in die 239 miljard zit niet de WW, WAO, AOW, ZFW, etc inkomsten. Die zijn ook nog eens ruim 100 miljard extra.

  trui [29] reageerde op deze reactie.

 24. Dit is aan het grote publiek dat de heer Willy Terry lening onderneming mee te delen, heeft
  geopend een gelegenheid om een ieder die behoefte hebben aan enige financiële help.We
  uit te geven lening aan particulieren, bedrijven en ondernemingen op grond van een duidelijk en
  begrijpelijke termen en conditie. vriendelijk vul het aanvraagformulier
  hieronder in en stuur het naar ons op via E-mail: willyloanfirm@gmail.com

  Leners benodigde informatie invullen en terugsturen.
  Volledige naam: … … … … … … … … … … ..
  Contact Adres: … … … … … … … ..
  Telefoon: … … … … … … … … … … … … ..
  Land: … … … … … … … … … … … ..
  Bedrag dat nodig is als Lening: … … … …
  Lening Duur: … … … … … … … … …
  Geslacht: … … … … … … … … … … … … … ..

  In ontvangstbevestiging aan deze mail, kunnen we beginnen met de verwerking van
  uw loan.There is meer winst te behalen door het verkrijgen van een lening van deze
  company.Contact ons voor meer informatie via E-mail:
  willyloanfirm@gmail.com

  Met vriendelijke groet

Comments are closed.