fightingTja, met die kersttoespraak van onze vorstin maakten zij en de haren geen goede beurt. Het was al duidelijk dat de heersende klasse niet zo gesteld is op al die ongecontroleerde moderne media en daarom wordt er van alles geroepen om deze in een kwaad daglicht te plaatsen. Veel burgers hebben al lang in de gaten dat het spel om internet te reguleren, reeds was begonnen.

Maar om daar in de kersttoespraak nog een doorzichtig en beledigend schepje bovenop te doen, was een beetje dom.

Internet is heel groot geworden in meerdere opzichten. Internet heeft een ontzaglijke waarde bewezen voor velen die op zoek zijn naar informatie, verbinding, communicatie, discussie en nog veel meer. Internet mag dan een pain in the ass zijn voor diegenen die geloven in maakbaar nieuws en gecensureerde comunicatie, het is zeker niet slechts een hype welke met moederlijk gezag moet worden bijgestuurd. Kom je aan internet en haar gebruikers, dan kom je aan veel meer dan een paar onbeleefde deelnemers. Dat er op de snelweg bumperklevers rijden, wil niet zeggen dat alle bestuurders asociaal zijn, laat staan dat het nut van het wegennet in twijfel moet worden getrokken.

Het was op z’n zachtst gezegd niet wijs om de enorme massa van internet-gebruikers te portretteren als verwende kinderen die een nieuw WII-speeltje onder de kerstboom hebben gevonden en daar voornamelijk ruzie mee maken. Dit getuigt van een enorme minachting voor de enorme waarde van internet alsook voor haar actieve gebruikers. Je kunt wel je bezwaren uiten tegen vernieuwing en openheid maar je moet je eerst wel bedenken tegen wie je het allemaal hebt en waar het allemaal om gaat.

Wat mij betreft gaat de kersttoespraak van 2010 over iets positievers, iets realistischers, iets vredigs, iets normaals en worden er geen denigrerende en belerende opmerkingen meer gemaakt over grote groepen mensen die op talloze wijzen intensief en vruchtbaar gebruik maken van hun communicatiemiddelen.

Sen Huwa

18 REACTIES

 1. Tijd is het enige dat een mens niet kan vervangen. Derhalve ben ik uiterst kritisch waaraan ik mijn schaarse, eindige tijd besteed. Kranten en televisie zijn aan mij niet (meer) besteed.

  Ik heb blijkbaar weer niks gemist. Er valt voor mij niets te leren anders dan wat ik al wist: de Leugen regeert: niets is minder waar dan het tegendeel..

 2. Iemand die zuiver op de graat is ziet internet als een uitdaging en niet als een bedreiging.
  De computer en in het verlengde daarvan internet is de belangrijkste vooruitgang van de laatste 100 jaar.

  De kritiek van Bilderberg Bea geeft aan dat we te maken hebben met een hopeloos verouderd instituut.
  Niet raar natuurlijk want de monarchie en de vrije ontwikkeling van de bevolking zijn 2 zaken die per definitie niet samen gaan.

  Een gedecentraliseerde nieuwsvoorziening zal op termijn het einde betekenen van dit middeleeuwse instituut en Beatrix spartelt tegen.

 3. Er zijn enkele megarevoluties te onderkennen in de ontwikkeling van de mensheid. Daar horen zeker bij: het vuur, het wiel, de boekdrukkunst, en het internet.

  De zure opmerkingen van Bea over het internet zijn net zo stupide als een middeleeuwse monnik die de boekdrukkunst afwijst, omdat daarmee niet alleen zeldzame handgemaakte bijbels maar ook pulpromans voor de massa kunnen worden gereproduceerd.

  Het is natuurlijk vervelend voor haar, dat het koningschap door dit steeds verder gaande democratiseringsproces verworden is tot een soort veredelde lintjesknipperij. Maar je moet ook tegen je verlies kunnen.

  Wie is mevrouw van Amsberg wel dat zij meent te weten dat direct oogcontact en een warme handdruk waardevoller zijn dan een webcam gesprek, een videomailtje of zelfs maar een kort maar krachtig smsje met een humoristisch en veelzeggend emoticon gifje?

  Niet iedereen heeft de mogelijkheid om op staatskosten de halve wereld af te reizen om op theevisite te gaan. Wat een elitair gewauwel zeg!

  Sen Huwa [6] reageerde op deze reactie.

 4. Wat mij betreft gaat de kersttoespraak van 2010 over iets positievers, iets realistischers, iets vredigs, iets normaals en worden er geen denigrerende en belerende opmerkingen meer gemaakt over grote groepen mensen die op talloze wijzen intensief en vruchtbaar gebruik maken van hun communicatiemiddelen.

  Wat mij betreft blijven wij in 2010 verschoond van welke uitspraken dan ook van mevr. van Ambstberg of 1 van haar nakomelingen.

  Het Koningshuis heeft n.l. andermaal bewezen zichzelf ver boven het gewone volk verheven te voelen. (Kleine relletjes het hele jaar door over te dure huizen in te arme landen), Het niet willen afzien van een riante uitkeringsverhoging. Niet met de volgevreten koppen op een foto willen die in een publiek domein is gemaakt. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

  Daarnaast is Balkenende verantwoordellijk voor die orale diaree van Beatrix dus kan zij zich beter gaan concentreren op haar kleinkinderen en een leuke oma gaan uithangen. Dan kan Balkenende de leugens wel verkondigen. (Gaat hem tot op heden prima af)

 5. misschien een bespiegeling over de electronische spelletjes waar hare majesteit haar soldaten in Afghanistan echte mensen mee doodmaken?

 6. Het zijn de woorden van JP alleen Bilderberg Bea heeft er waarschijnlijk geen enkele moeite mee om ze te uiten, aangezien ze er ook profijt van zou kunnen hebben. Zucht, zucht. Nu nog ff wachten op het plannetje van Hirsch Ballin om internet te beperken (hij is er druk mee bezig). Ik raad hem aan om dat niet te doen.

 7. Geachte Sun Huwa,
  Als u stelt dat de kersttoespraak van 2010 moet gaan over iets vredigs en geen denigrerende opmerkingen meer worden gemaakt over groepen mensen die gretig gebruik maken van hun communicatiemiddelen, zult u dat ongetwijfeld moeten bezien vanuit ALLE groepen en IEDEREEN en zult u het met me eens moeten zijn dat denigreren en oproepen tot dood en verderf van de zijde van de “nieuwe nederlanders” niet onbeantwoordt zal en kan blijven.

  De koningin had moeten weten dat een gezegde van haar naaste familie: “De nederlander bestaat niet” en haar verwijzingen (subtiel welleswaar) naar de partij van Wilders die haar onwelgevallig is en daar een groot deel van haar onderdanen mee wegzet als terzake niet belangrijk, dit haar niet in dank wordt afgenomen.
  De komende rechtzaak tegen een parlementarier die bezorgder om het volk is dan (lijkt het wel zijzelf), zal moeten uitwijzen hoe het Staatshoofd in deze zal beslissen. Er gaat immers geen een wet of veroordeling de deur uit zonder de handtekening van de koningin. Of wil men ons doen geloven dat het opschrift: “In naam der Koningin” er staat voor Jan met de korte achternaam.

  Sen Huwa [12] reageerde op deze reactie.

 8. Wat mij betreft komt er helemaal geen kersttoespraak 2010. Wat mij betreft is er dan helemaal geen koning of koningin meer.

 9. @Annamarie [10]:

  Hallo Annamarie,

  Ik hoop dat elke oproep tot dood en verderf van welke zijde dan ook, wordt beantwoord met gezond en beheerst verstand en het inzicht dat dood en verderf nooit een goede oplossing zijn voor welk probleem dan ook.

 10. @ Sen Huwa,

  Daar ben ik het volledig mee eens, en nu maar hpen dat de regering en het koningshuis ophoud met tweedeling in het land te zaaien, door de enen WEL voor het gerecht te brengen en de ander die WERKELIJK tot de dood van medemensen op heeft geroepen Niet te vervolgen. Een politieke vervolging brengt zaken aan het licht die men in nederland niet zouden moeten willen. Van mij krijgen deze rechters van de Amsterdamse rechtbank de loden leeuw of de gouden eikel, wat men maar wil.

 11. @Sen Huwa [6]:

  De mensen moeten blijkbaar rijp worden gemaakt voor flinke bezuinigingen in de zorg. Er is dan geen geld meer voor professionele zorg en mensen moeten weer overschakelen op liefdadigheid. Die is voor de overheid immers gratis. Bea benadrukte niet voor niets nabuurschap, solidariteit en vrijwilligerswerk.

  Job Cohen begon er ook al mee om burgers te vragen op te treden bij de bescherming van zijn ambulancepersoneel en de brandweer. De politie kan ivm bezuinigingen dat werk niet meer aan.

  Als burgers onbezoldigd al die overheidstaken op zich moeten gaan nemen, wordt het tijd voor een forse belastingverlaging (post #8!), dunkt me. 😉

  Sen Huwa [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Peter de Jong [14]:
  Dat lijkt mij ook. Als de overheid steeds meer taken verzaakt, wordt de reden om ons verplichte abonnement op deze overheidsdiensten niet meer te verlengen, steeds groter.

 13. Dit land is al finaal de nek omgedraaid door de corrupte houding van heel de politiek en zijn kontelikkers!

Comments are closed.