De grote operatie van de overheden en subsidiesponzen, ergo klimaatstichtingen is nu in volle gang om te ontkennen dat er een probleem is met de data, die de afgelopen maand werd ontfutseld aan het klimaatbureau van de Universiteit in East Anglia.

Zoals het gaat met deze rechtgeaarde sovjetpropaganda is het feit dat er twee regels bestaan:

1. de overheid heeft altijd gelijk.
2. wanneer de overheid blijkt ongelijk te hebben, dan treedt regel 1 automatisch in werking.

Zo ook met de discussie omtrent de klimaatoplichting. Dissidenten worden net als in de oude Sovjet-Unie uitgesloten en verketterd. In een normale gezonde samenleving is het van belang om alle feiten op tafel te hebben, te bediscussiëren en af te wegen, voordat men tot drastische maatregelen overgaat. Nu is het zo dat er geen enkel sluitend bewijs wordt geleverd dat de mens de oorzaak is van de opwarming van de aarde, voordat men de afpersingsmachine in de vorm van belastingen en milieuheffingen in werking zet.

Voor oplettende mensen was dit een bewust proces van misleiding. Eerst had men het over broeikaseffect, dus de CO2 moest worden teruggedrongen om de aarde niet te laten ‘opwarmen’. Toen had men het over opwarming van de aarde, die niet werd veroorzaakt door CO2, maar door methaan en andere gassen. Dat komt omdat CO2 maar een heel klein broeikasgasje is en nooit 3-5 graden opwarming kan veroorzaken. Toen deze data ook niet bleek te kloppen en de zogenoemde ‘hockey stick theorie’ niet uitkwam is men uiteindelijk overgegaan op klimaatverandering. Zodoende wanneer er ook maar iets verandert in de temperatuurstand, zowel naar boven als naar beneden, dan is dat gelijk een bewijs dat de mens hiervoor verantwoordelijk is en meteen de honderden miljarden euro’s en dollars moeten worden opgehoest.

Onze nutteloze politici hollen achter deze waanbeelden aan met Jacqueline (onzin uit)Kramer voorop. De staatsgefinancierde en -gesubsidieerde media onder leiding van onwetende en oliedomme journalisten doen hier nog een schepje bovenop. Het is zelfs zo erg in Nederland, dat er met geen woord wordt gerept over de data die zijn vrijgekomen uit East-Anglia, nee, want de mythe moet ten koste van alles in stand worden gehouden, zodat de overheid kan doorgaan met het afpersen van de belastingbetalers. Er stond een goed artikel in de Daily Bell over de problemen met deze propaganda.

Ook artikelen in de Wall Street Journal http://online.wsj.com/article/SB20001424052748704107104574572091993737848.html
en de investeringsite van The Investor http://www.investors.com/NewsAndAnalysis/Article.aspx?id=513542 berichten over de schade die is aangericht met betrekking tot het vertrouwen in de overheid.

Zulks wisten de lezers natuurlijk al heel lang dat de overheid nooit en te nimmer te vertrouwen is. Dat is de essentie van elke overheid namelijk. De belangen van de overheid en het volk staan diametraal tegenover elkaar. De overheid (machtselite) wil zo veel mogelijk geld persen uit de bevolking om aan hun achterbannen en doelgroepen te besteden en daarvoor zo min mogelijk dienstverlening te verlenen. Terwijl de bevolking juist lagere lasten wil en een betere dienstverlening.

In een vrije markt is dit gemakkelijk op te lossen, vanwege de concurrentie moeten bedrijven zo goed mogelijk hun klanten bedienen tegen een zo redelijk mogelijk tarief. De overheid heeft geen concurrentie te dulden, dus kan haar dienstverlening naar beneden bijstellen en gelijktijdig de lasten opschroeven. Vandaar dat deze klimaathysterie geschapen is om de volkeren angst in te boezemen en tegelijkertijd de kas te spekken. Qua dienstverlening is het in de afgelopen decennia alleen maar bergafwaarts gegaan. Kijkend naar de toestand in het onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur, politie en justitie is het een tragedie geworden.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in de nieuwsbrief: Het 5 minuten nieuws.

15 REACTIES

 1. Het is inderdaad een schitterende vondst van de overheid, deze klimaathysterie.
  Ware dezelfde hysterie toegepast op gevaarlijke elementen die realiter de straat onveilig maken en /of inbreken teneinde hun drugs te kunnen kopen, dan zouden er nu miisschien politieagenten beschikbaar zijn om aangiften op te nemen en zouden er wellicht officieren van justtite zijn die deze zaken niet seponeren.
  Hugo van Reijen

 2. Prima artikel Albert.
  Ook op verschillende blogs proberen de klimatisme trollen hun propaganda te blijven spuien, en zien nog kans om tot discussies te komen ook. Veruit de meeste reacties gaan dan wel tegen dit soort lui in, maar het feit dat (weer) de oeverloze discussie sworden gevoerd is toch wel triest, omdat men aangeeft dit soort types nog steeds serieus te nemen.

  De truc is nu om aan te halen dat vele vooraanstaande instituten, los van CRU, tot dezelfde conclusies als het IPCC zijn gekomen. Men schroomt dan niet om GISS bovenaan de lijst te plaatsen, hetgeen al een diskwalificatie op zich is. Maar het belangrijkste punt dat men tracht te negeren (en waar men dus ook niet op ingaat als dat gepresenteerd wordt) is dat het voor de meeste instituten helemaal niet relevant is of zij betrouwbaar (c.q. te goeder trouw) zijn of niet.

  De data wordt aangeleverd door CRU en GISS, en dat is de basis voor vrijwel alle onderzoek door die instituten. Die data is corrupt, en daarmee dus ook alle onderzoeksresultaten die daarop zijn gebaseerd. Al dat onderzoek is niet langer bruikbaar om argumenten op te baseren en kan dus zo de shredder in.

  Maar dat blijkt een wel heel erg ongemakkelijke waarheid.

 3. Om maar te zwijgen van alle schapen die ‘ja en amen’ zeggen op al deze politieke kolder. Als je vertelt dat je er niks van gelooft wordt je aangekeken alsof je een pedofiel bent. De propaganda werkt goed…

  “Church of Climatoloy” (zie illustratie): leuke vondst.
  Ik was zelf al op “science fiction” gekomen als omschrijving van de klimaathoax.
  surfer [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Bon Vivant [4]: Church of Climatoloy.. inderdaad. Ik las overigens dat er in NL zo’n 800 kerken hun klokken luidden gisteren ivm Kopenhagen.

  Volgend schandaal illustreert hoe de politici met het milieu omgaan als ze er écht iets aan kunnen doen:
  http://www.hln.be/hln/nl/2624/Planet-Watch/article/detail/1041506/2009/12/14/Brussels-afvalwater-stroomt-ongezuiverd-in-rivieren-politici-deden-drie-weken-lang-niks.dhtml

  Men deed 3 weken lang niets! Maarja, zo’n dingen kunnen ze de man in de straat niet de schuld van geven natuurlijk.
  Dat de Brusselse minister van leefmilieu, Evelyne Huytebroeck, lid is van Ecolo, is geen verrassing.

  En waar zit zij terwijl in haar eigen bedorven 4de wereldstad door massale vervuiling de vissen uitsterven in de Zenne en de Schelde?

  Tussen de “Personalities boarding the Climate Express train to Copenhagen”!
  http://www.grida.no/news/press/4005.aspx

 5. De Britten hebben het toegegeven…
  Kopenhagen gaat over genocide!

  December 13, 2009 (LPAC)—The official British policy for the Copenhagen conference is now out, in explicit language: Massive population genocide, on a scale that would make Adolf Hitler blush. The London School of Economics, the anchor of the Fabian Gordon Brown government, has produced a study for Copenhagen, released by the British organization Optimum Population Trust (OPT), calling for the reduction of world population by between three to five billion people between now and 2050. This flagrant call for mass extermination is based on the argument that the single greatest cause of global warming is over-population, and that the most “cost-effective” cure for global warming is radical population reduction.

  The UNFPA, the United Nations Population Fund, gave its de facto blessing to this mass murder scheme on Nov. 18, when they featured Optimum Population Trust director Roger Martin, as a presenter of the UN’s own “State of World Population 2009” report, a document geared to the now-ongoing Copenhagen conference on global warming. While the UN report, itself, makes the same link between global warming and population growth, it is the OPT study and its “Pop Offsets” program of targeted population reduction in the world’s poorest countries, that defines the true London agenda at Copenhagen. It is the agenda spelled out, repeatedly, by the Royal Consort Prince Philip, for decades: Reduce the world population by 80 percent, create a global feudal dictatorship, eliminating the nation-state system altogether.

  http://cecaust.com.au/main.asp?sub=articles&id=2009_12_13_British_Genocide.html

  surfer [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Talleyrand [7]:

  Recommendations
  From the cost-benefit analysis, it has been found that family planning (considered
  purely as a method of reducing future CO2 emissions) is more cost-effective than most
  low-carbon technologies. It is recommended that an optimum mix of carbon-reducing
  methods includes family planning as one of the primary methods.

  http://www.optimumpopulation.org/reducingemissions.pdf

  De UN heeft ook ’n hele site gewijd aan
  Facing a changing world: women, population and climate
  http://www.unfpa.org/swp/2009/

  Mja, ze hebben het altijd wel over reduction etc, maar zeggen er nooit bij hoe.. Ze zeggen dan dat het wel vrijwillig moet gebeuren etc. Maar iedereen weet – en zij ook – dat op vrijwilllige basis ‘familiy planning’, men dat nooit haalt.
  Ze zetten er dan natuurlijk niet bij, hoe ze het willen aanpakken als plan A niet werkt.

 7. Om de zoveel tijd steken Malthusiaanse doemscenario’s van bevolkingsexplosies met hongersnoden en tekorten op. Telkens weer worden die door de realiteit achterhaald. Die de-polpulatie-fanaten inclusief de paus hebben nog niet door dat het geboortecijfer daalt naarmate de welvaart toeneemt. In ontwikkelingslanden willen mensen nu eenmaal veel kinderen om voor hun oude dag te zorgen.

  Bij ons DAALT de bevolking zelfs, zodat de wereldbevolking van zelf wel een natuurlijk evenwicht vindt als men mensen de kans laat zich tot welvaart laat ontwikkelen. De beste manier om uitstoot te beperken is welvaartsgroei. Dat brengt technologische vooruitgang en dalende geboortecijfers.

  De krimpscenario’s van de VN zullen daarom alleen averechtse effecten hebben. De criminele krimpideologie van de groenen en dwangmatige depopulatie programmas van de VN zijn niet alleen inhumaan, ze zijn zelfs contraproductief.

  http://lvb.net/item/6744

 8. Er is er maar 1 die bepaalt hoe warm het wel of niet wordt. Dat is de zon. Die wordt in zo’n beetje ieder model maar even vergeten of weggelaten.
  Voor al het overige heeft de mens aan kennis/invloed misschien al 1% verworven. De overige 99% is natte vingerwerk

  Hoe kun je nu als burger geloven dat de (belasting)maatregelen rond het klimaat gunstig zijn?

  Je moet als burger meer energie/klimaat belasting betalen aan de overheid.
  Hiervoor zorgt de overheid dat bedrijven meer investeren in schoner produceren.
  Die schonere producten worden weer duurder, omdat al die investeringen ook weer terug moeten worden verdiend.

  Vervolgens betaal je over die duurdere producten weer meer omzet belasting en btw. etc,etc,
  Die schonere producten moeten schoner, dus duurder worden vervoerd, en in een schonere omgeving worden verkocht.

Comments are closed.