KretenWas Kopenhagen nu een succes of een falen? Het is te snel na het einde om een gedegen oordeel te vormen; zeker in de fase als alle politici nog een uitleg moeten geven over hoe zij persoonlijk de wereld hebben gered.

Maar in ieder geval is het Jacqueline die vandaag voor de uitzending in Buitenhof aangekondigd wordt met:”Een kijkje achter de schermen van de dramatisch geëindigde Klimaatconferentie in Kopenhagen met minister van Milieu Jacqueline Cramer.”, die haar eerste verstandige woordjes uitspreekt. Het IS inderdaad weer dramatisch!
 
Daarin heeft Jacqueline gelijk: Het is weer een “dramatisch” resultaat.
De EU heeft namelijk voor ons besloten dat er meer geld naar “arme” landen moet om tegen ons te kunnen concurreren. De EU gaat om te beginnen 10.6 miljard euro (extra) belastinggeld voor de arme landen (als China) vorderen. Dit bedrag wordt in de nabije toekomst nog verdrievoudigd!
Inderdaad dramatisch voor de belastingbetaler.

 Voor de rest zijn de beoordelingen behoorlijk subjectief.

OBAMA ziet het als het begin van een nieuw tijdperk.
Klopt, want het is een belangrijke stap naar de New World Order (NWO), naar een wereldregering.
Hij voegt er aan toe dat een overeenkomst is die geen vergelijking heeft met voorgaande verdragen.
Een: “unprecedented agreement” 

Ook Brown slaakt kreetjes die zijn socialistische teleurstelling moeten vebloemen: “Het akkoord biedt hoop!”

VN-chef Ban ki-Moon sprak van een stap voorwaarts, omdat de grote landen wel nader tot elkaar zijn gekomen op het gebied van klimaatverbetering. Hij noemt de verklaring “een essentieel begin”.

Ook Angela Merkel en Nicholas Sarkozy zeiden dat ze blij waren met deze vooruitgang maar ze hadden graag de nieuwe lasten voor de belastingbetalers nog een flink stuk hoger gehad.

En terwijl je leest dat miljarden euro’s voor “arme landen” moeten worden opgebracht door de belastingbetalers, verneem je dat die arme landen een totaal-akkoord blokkeren. 

Kennelijk verwachten ze op deze manier NOG MEER te krijgen.

38 REACTIES

 1. @Jean-Pierre [31]:

  Nou, zo’n positief mensbeeld heb ik niet hoor.
  Ik ben dan ook voor vrij wapenbezit voor burgers.
  Nu moet je wel een positief beeld van politici hebben, wil je dit systeem nog kunnen verdedigen.
  Je eigen belang realiseren is niet erg.
  Dat doet eigenlijk iedereen nu ook.
  Als ik jou iets verkoop, zal ik er zoveel mogelijk voor proberen te krijgen.
  En jij wil er natuurlijk zo min mogelijk voor betalen.
  Dat is onderdeel van de Libertarische gedachte.
  Alleen, als ik jou met geweld, of bedreiging iets wil laten doen, of iets afhandig probeer te maken, verandert de zaak.
  Dat past dan ook niet binnen de filosofie van de vrijheid.
  Maar ik vindt dan ook dat je leven en familie, je bezit, kost wat kost mag verdedigen tegen geweld van anderen.

  Nu is het zo dat een paar zelf verkozen eliten uitmaken waar jouw geld heen gaat.
  In de meesten gevallen gaat dat grandioos mis, en is er weer een groot deel van je belastinggeld het afvoerputje ingegaan.

 2. @Jean-Pierre [31]:

  “Mijn beeld van de mens is eerder een “negatieve”. Mensen zullen in mijn visie proberen ten koste van anderen hun eigen belangen te realiseren.”

  Des te meer een reden om de aanmatiging van het ‘recht’ agressie te mogen uitoefenen te bestrijden, dunkt me.

  Ik ben het met u eens. Mensen zijn gemakzuchtig en velen zullen het niet nalaten een ander een poot uit te draaien als zij daar mee weg komen. Maar juist daarom zijn organisaties zoals de overheid en de mafia (een soort overheid zonder dat mensen in al hun gewichtig doenerij [die zij liever reserveren voor oplichters in parlementen die zeggen op te komen voor kwetsbare groepen mensen, het klimaat, de veiligheid en het onderwijs] er een legitieme status aan toe kennen) levensgevaarlijk.

  Neem hier notitie van, voor mij was het een heel belangrijk inzicht, mediteer erover (en laat de Hobbesiaanse gedachten even varen): ambtenaren beschikken niet over betere eigenschappen dan niet-ambtenaren.

  Jean-Pierre [34] reageerde op deze reactie.
  Ben [36] reageerde op deze reactie.

 3. @Jean-Pierre [34]:

  Dat heeft onder meer uzelf in de hand. Dat hangt af van de mate van sociaal gedrag en filantropie die mensen hebben. Dat is in feite nu ook zo, alleen voert nu de neiging om die verantwoording af te geven aan een agressief instituut (de staat) de boventoon. Aangezien ik heel veel mensen hoor zich zorgen te maken over de armen heb ik er alle vertrouwen in dat in een vrije samenleving het wel goed zal komen met de armen. Gelukkig heeft het marxisme het cultuur-christendom niet helemaal kunnen afbreken.

  Onder meer de kerk zou het kunnen doen. Die hebben een traditie van ziekenzorg en het helpen van behoeftige mensen. Daarbij deden zij ook een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de hulpbehoeftige. Maar dat is dan ook christelijk. Jezus genas bijvoorbeeld blinden, als we de symboliek van het NT verstaan, door ook een beroep te doen op de vermogens van de blinde zelf en het weer kunnen zien was symbolisch voor het krijgen van inzicht. In een vrije samenleving zullen de armen dus hoogstwaarschijnlijk niet gepamperd worden, omdat pamperen nu eenmaal destructief is en er geen leger meer aan belastingbetalers zal bestaan waar deze destructieve krachten naar af te vloeien zijn.

  Het is goed dat mensen in hun eigen belang handelen. Mensen die vanuit eigenbelang arme mensen willen helpen op de vrije markt worden ondermijnd door de staat. Laten we de staat afbreken nog voor die op zich sympathieke trek van Westerse mensen om armen te willen helpen helemaal vernietigd is door een agressief instituut (de staat) dat pseudo-hulp biedt.

 4. @Jean-Pierre [37]: Hangt af van situatie. In ieder geval altijd je zelf afvragen: wat ik doen, betekenen, bijdragen. Proberen te snappen wat echt nodig is. Dingen bij jezelf leggen en niet bij een ander. Zie: Lao Tse, Bijbel etc.

  Succes, Ben

Comments are closed.