Ook   de premier van Nederland is uiterst bezorgd over het lot van Laura, ofschoon ik niet weet of hij er ooit  voorstander van   is geweest,  de vader van Laura uit de ouderlijkelaura-dekker-AP090828013236-lg macht te ontzetten.

In het jaar 33 na Christus heeft voorzover mij bekend ,geen enkele instantie gepoogd, God uit de ouderlijke macht over Jezus te ontzetten. Ook niet toen God  besloot om Jezus aan het kruis te doen sterven.

Ik weet niet hoe men dit in Christelijke kringen aan elkaar breidt, maar voor mij  blijft het vreemd.

Men schijnt het volkomen  normaal te vinden, dat de op eigengereide en waanzinnige wijze   straffende  God niet uit de ouderlijke macht ontzet werd en toch zijn  sommige  Christenen er voorstander van, dat dit met de vader van Laura wel gebeurt, ofschoon deze veel betere bedoelingen met zijn dochter had en heeft.

Hugo van Reijen

47 REACTIES

 1. Is het doel van het Christendom (en ook de meeste andere religies) niet om mensen onvoorwaardelijk te leren gehoorzamen aan “het hogere”? Ongeacht wat het hogere zegt of vind?

  Zo moeten wij bijvoorbeeld met z’n allen (ja letterlijk) meebetalen aan de dure levensstijl van een familie nietsnutten die beweren persoonlijk door God te zijn benoemd in de functie van staatshoofd + aanhang.

  Dit soort beweringen moet toch eenvoudig zijn te ontkrachten. Maar liever gelooft men het sprookje, in het bijzonder in kringen van Gristenen.

  Laura (lees je mee?) had beter kunnen zeggen dat haar zeiltocht een missie van De Heere is, aan de hand van Zijn hoogst persoonlijke instructies. Daar kunnen de schaamhaarminister, de stottersmurf en hun staf toch onmogelijk bezwaar tegen hebben?
  Hugo J. van Reijen [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Hugo J. van Reijen [2]:
  Godsdienstwaanzin hebben ze van huis uit.

  Het betreft een ongeneeslijke erfelijke aandoening, vergelijkbaar met het syndroom van Münchhausen-by-proxy, waarbij in plaats van het kind het hele volk de dupe is.

  Zelfs artsen trappen erin. Politici daarentegen maken er handig gebruik van.

 3. Heb ik het goed ,schrijven we het jaar; 2009? Het is niet te geloven ,een meisje Laura wil met een zeilboot de wereld rond ! Prachtig zou je denken ,moedig,zelfbewust , respect! Maar ,nee hoor , zelfs het kabouterkabinet komt in stelling en de hoofdkabouter ,roept schande en kan niet! Op hetzelfde moment worden er duizenden mensen afgemaakt door strijders van een bepaalde Islamitische beweging ,onder het mom van Allah,de verschrikkelijke!
  Het is toch niet te geloven ,dat vredelievende mensen een boottocht willen maken ,wat Jezus ,volgens mij ook graag deed ,gewoon niet kan en in het parlement besproken wordt en elders op de wereld mensen gedood worden op de variant van deze Jezus!!?? Wie het nog snapt mag het zeggen ,maar wel zachtjes graag ,laat Jan Peter het niet horen!
  Ik wens u allen ,alles goeds en laten we beginnen ,geen medemensen meer te vermoorden!Jaap koopman schoonebeek.

 4. Hugo, haal die godsdienst er niet steeds bij.
  Zet je niet zoaf tegen godsdiensten.
  Lees meer Rothbard.
  Ayn Rand is een novellist met beperkingen. Libertiarisme is geen sekte. Het gaat om de vrijheid van individu tegen de dwang van de staat.
  In Oost Europa, Zuid Amerika en de VS de godsdienst kan ook een ook een inspiratie bron zijn gericht tegen de staat. Zie bv. Oost Europa, Zuid Amerika en de VS. Zelfs de islam is een kracht tegen de Amerikaanse overheersing.
  Ook kan de godsdienst een manier zijn waarop mensen zich, buiten de staat om, zich als een gemeenschap organiseren.
  De militaire uitgaven van VS en UK is al 75% van de totale militaire uitgaven in de wereld.
  De VS bezit alleen al bijna 1000 militaire basissen over heel de wereld. De islam, met al zijn bezwaren is ook een kracht tegen deze overheersing.
  De wereld is op weg naar een grote dictatuur. Google maar eens ” New world order”. Dan weet je wat ons te wachten staat en waar je je op moet richten.
  Ook Beatrix en Wellink spelen hier een zeer belangrijke rol in. Ik denk dat Beatrix met al haar geld hier de dienst uitmaakt. Balkenende is maar een poppetje die braaf doet wat er gezegd wordt.

  Vriendelijke groet,
  Peter

  Polity [6] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [7] reageerde op deze reactie.
  jaap koopman schoonebeek [46] reageerde op deze reactie.

 5. @peter [4]:
  Rothbard gebruikt geloof als een voorbeeld om zijn punt te versterken, namelijk dat het wel degelijk mogelijk is een ‘samenleving’ te vormen zonder overheid. Dat betekent niet dat geloof gelijk als iets ‘goeds’ moet worden gezien. Het feit blijft staan dat geloof een aanname gebasseerd op niets is.

  Daarom is het ook zeker terecht om te blijven hameren op dit onderwerp, vooral wetend dat jouw zogenaamde leider een dergelijk geloof volgt…. Alles behalve rationeel

  Oscar [8] reageerde op deze reactie.

 6. Geweldige insteek van het artikel, Hugo. Ons land wordt door 3 partijen geregeerd, waarvan er 2 (+ Beatrix) zich als religieus gehandicapten beroepen op, zoals Bon Vivant schrijft, de gratie god’s. Dat had inderdaad voor Laura de motivatie moeten zijn.

  @peter [4]: Wanneer er een complete scheiding van kerk en staat is, kunnen we inderdaad eindelijk praten over de toekomst zónder religie erbij te halen.
  Zo lang ons religieus gehandicapt kabinet, Bea incluis, ons waarschuwt voor terroristen die uit religie handelen en zo lang er politieke partijen zijn die hun hobby (religie) mengen in hun partijprogramma’s, is er mijns inziens voldoende reden om het geloof er juist wél bij te halen.
  Geloof maakt meer kapot dan je lief is.

  Hugo J. van Reijen [13] reageerde op deze reactie.

 7. @Jean-Pierre [5]:

  Ieder mens is vrij te geloven wat hij wil, als hij maar niet met geweld begint tegen een ander.
  Dat is de hoofdregel. Dat is je uitgangspunt.
  Ieder mens heeft zijn eigen waarden stelsel. Ieder mens heeft de vrijheid zijn eigen doelen te kiezen.

 8. Hugo vergeet een ding: Jezus was 33 jaar oud en Laura 14 jaar oud in zijn voorbeeld. Jezus kon dus doen en laten wat hij wilde (op zekere hoogte), Laura niet. In principe had god geen ouderlijke macht meer over Jezus, wel een goddelijk macht misschien. Als je in sprookjes gelooft tenminste.
  Wel aardig gevonden maar als voorbeeld en vergelijk gaat het mank.
  gr. Frankie

  Hugo J. van Reijen [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Jean-Pierre [5]:
  In de VS zijn zoveel gelovige libertariers. Ze vinden vaak inspiratie in hun geloof. Je kunt god op zoveel manieren interpreteren. In de Bijbel staan heel veel onzin teksten maar er staan ook teksten in die je heel vrijheidslievend kan interpreteren. En dat gebeurt ook.
  Natuurlijk kun je beter rationeel zijn. Het Vaticaan is voor een nieuwe wereld orde. Daar kun je je tegen verzetten.
  Maar hoe meer mensen er bewust zijn dat ze slaaf zijn van de staat, hoe beter. Hoe meer mensen door hebben dat de overheid een mafia is hoe beter. Gelovig of ongelovige dat maakt dan niet uit.
  Beter een gelovige die dit allemaal zo ziet, dan een ongelovige die de overheid verdedigt. (zie ook Oscar)

 10. @Frankie [10]:

  Zeer juist, de vergelijking gaat mank!

  Maar…..
  wat gebeurt er als door zijn actief doen of passief nalaten een pakweg 65-jarige ( vergelijking gaat inderdaad wederom mank), zijn 33-jarige zoon laat vermoorden?
  Zal de rechter het vaderschap als een strafverzwarende factor zien? ( Als het OM niet al de dader op grond van krankzinnigheid buiten vervolging gesteld heeft.)
  hugo van reijen

 11. Geloof heeft niets met vrijheid en persoonlijke keuzes te maken maar alles met indoctrinatie. Het kan de vrijheid van mensen ernstig beperken. We zijn als mens zelf verantwoordelijkheid voor ons handelen.

  Geloof wordt veelal via indoctrinatie gedurende de kindertijd doorgevoerd. In de basis een verwerpelijk gegeven. Een kind is een onbeschreven blad en zou grootgebracht moeten worden opdat het in staat is in vrijheid zelf keuzes te maken. Binnen religies wordt de keus voor het individu gemaakt. Dat is geen vrijheid.

  Geloofsdoctrines kunnen nimmer de basis vormen voor een politiek systeem omdat het menselijk handelen de basis vormt.

  Het feit dat er genoeg mensen zijn die geloven én de vrijheid van anderen respecteren doet in mijn ogen niets af aan de de intrinsieke verdorvenheid van religies. Er zijn meer mensen die niet in staat zijn geweest om zich aan deze illusies te onttrekken dan wel.

  In mijn ogen blijven religie (met name het monotheïsme) en totalitaire ideologieën (of het nu communisme of corporatisme is)een potentieel gevaar. Ik kan talloze voorbeelden opnoemen maar dat ga ik niet doen. Het gaat hier om mijn persoonlijke opvatting en niet om mijn gelijk.

  De verhitte reacties die mijn mening bij anderen oproept, geeft reeds aan hoe gevoelig dit onderwerp ligt.

  Dat gezegd hebbende, begrijp ik heel goed dat er veel mensen zijn die veel aan hun geloof hebben en dat op een volwassen en respectvolle manier naar anderen uitdragen. Uitstekend, zolang dit niet ten koste gaat van de vrijheid van die ander.

 12. @Oscar [17]: Je zit er naast, Oscar. Het geloof beleeft momenteel ook in Nederland weer een opleving. Een op de 5 mensen in Nederland gelooft in het letterlijke scheppingsverhaal. Volgens hen is de aarde in 6 dagen geschapen. In de VS zijn bepaalde boeken op scholen verboden vanwege het geloof. Zodra mensen angstig worden, vallen ze terug in oude gewoonten.

  Je eerdere opmerking over de ontwikkeling van het denken is onjuist. De grootse denkers zijn niet-gelovigen geweest. Plato, Kant, Hume, Nietszche en Schopenhauer om er een paar te noemen.

  Ik begrijp niet hoe je zo ten strijde kunt trekken tegen het Marxisme terwijl het monotheisme altijd een veel groter gevaar is geweest voor de vrijheid. En nog steeds is.

  Ben je gelovig en heb je daarom zo’n hekel aan het marxisme?
  Oscar [21] reageerde op deze reactie.
  Hugo J. van Reijen [24] reageerde op deze reactie.

 13. Jammer dat de kern van mijn betoog niet wordt besproken.

  Kern: Het is niet verstandig om op de Vrijspreker zoveel aandacht aan godsdienst te besteden.
  Ik vind het een prima site. Door de Vrijspreker ben ik met het libertarisme in contact gekomen. Ik heb eerst veel van Ayn Rand gelezen. Later ben ik verder gegaan met o.a. Mises em Rothbard.
  Rothbard was het ook niets eens Mme Ayn Rand wat betreft haar houding t.o.v. de godsdienst . Rothbard gaat veel dieper en logischer en fundamenteler op alles in. Het uitgangd punt dat de mens doelgericht handelt vind ik ook veel duidelijker en logischer dan het objectivisme van Ayn Rand.

  De militaire overheersing van de wereld door de VS wordt door Ayn Rand en haar volgelingen bijna niet aan de orde gesteld.

  Ik vind het jammer als de Vrijspreker net als Ayn
  Rand zo op de godsdienst hamert. Dat is niet verstandig. Zelf geloof ik totaal niet in iets bovennatuurlijks.

  Ook in wereld waar de mens vrij is bestaat er godsdienst.

  Hugo J. van Reijen [22] reageerde op deze reactie.

 14. @Jean-Pierre [18]:

  Letterlijk nemen van mythische verhalen, tsja. Ik acht mezelf intellectueel een maatje te groot om dergelijke kinderachtigheden des volksgeloofs te willen ontkrachten.

  Ja, dat waren grote denkers. Maar ik zie niet in waarom gelovigen als Aristoteles, Aquino, Suarez, Descartes, de Groot, Locke, Newton, Leibniz en Gödel, om er maar een paar te noemen, kleinere denkers zouden zijn geweest.

  Ik heb geen hekel aan het marxisme omdat ik gelovig ben, maar omdat in het marxisme geen natuurrechten erkend worden. Ik ben tegen agressief geweld.

 15. @Hugo J. van Reijen [22]:

  Wist u dat een van de redenen dat het Westen een traditie van vrijheid heeft kunnen ontwikkelen o.a. komt doordat men, in tegenstelling tot andere werelddelen, een geloof had waarin niet alles gedetermineerd was en er een vrije wil werd verondersteld?

  Letterlijkneming van mythische verhalen, terreur, machtspelletjes, antropomorfisme, kindermisbruik, volksgeloof, dogmatisch denken en dergelijke ongein zijn natuurlijk heel andere kwesties.

  Ik heb zelf een atheïstische achtergrond en weet uit ervaring dat de theïstische geloven geen patent op dogmatiek hebben.

  Peter de Jong [26] reageerde op deze reactie.

 16. @Oscar [25]: “Ik heb zelf een atheïstische achtergrond en weet uit ervaring dat de theïstische geloven geen patent op dogmatiek hebben.”

  Dat heeft net zo goed met opvoeding te maken. De wetenschap kent net zulke dogma’s als het geloof (klimaat? geleide economie? nature-nurture debat over homofilie/pedofilie/criminaliteit?).

  Alleen als mensen een typisch wetenschappelijke instelling aangeleerd krijgen beseffen ze dat wetenschappelijke dogma’s helemaal geen dogma’s zijn.

  De essentie van wetenschap is nu juist dat dergelijke schijnbare zekerheden steeds weer kunnen worden vervangen door nieuwe inzichten.

  ===
  “Moral certainty is always a sign of cultural inferiority. The more uncivilized the man, the surer he is that he knows precisely what is right and what is wrong. All human progress, even in morals, has been the work of men who have doubted the current moral values, not of men who have whooped them up and tried to enforce them. The truly civilized man is always skeptical and tolerant.”

  – Henry Louis Mencken

 17. Geloof is een persoonlijke zaak. Religie (georganiseerd geloof) is dat meestal niet. Daarom moeten mensen die niets ophebben met collectivisme altijd op hun hoede zijn voor religies.

  Overigens is geloven (irrationeel) in flagrante strijd met het wezen van de mens. Dat is immers rationeel.

  Sinds onze voorouders uit de bomen zijn gekomen en in het hoge savannegras rechtop zijn gaan lopen om hun vijanden beter te kunnen zien, hadden zij hun handen vrij om technologie te gaan ontwikkelen en onder invloed van de daaraan verbonden wetenschappelijke activiteit ontwikkelden zich ook hun hersenen. Met die technologie kon de mens een door hem zelf bedacht leefmilieu creëren. Hij nam daarmee de natuurlijke evolutie letterlijk in eigen hand en stelde zich buiten de door God geschapen orde.

  Inmiddels zijn we al aardig gevorderd om ons verder los te maken van die door God geschapen natuur. Er zijn nog maar weinig boeren die een regendans uitvoeren, men kiest liever voor het betrouwbaardere systeem van kunstmatige irrigatie.

  De wetenschap laat ons steeds verder doordringen tot de kern van materie en leven. Zo zijn in wezen alle processen die ons leven eindig maken bekend en opent zich dus de mogelijkheid om te gaan werken aan de onsterfelijkheid van het individu. Ook onze kennis van de elementaire deeltjes en hun interactie is inmiddels ver gevorderd.

  Het ligt voor de hand, dat we onze omgeving uiteindelijk ook tot op het kleinste niveau zullen kunnen manipuleren (denkt bijv. aan de voedselreplikatoren uit Star Trek, nu nog science fiction, over enkele eeuwen wellicht werkelijkheid; landbouw en fabrieken voor materiële goederen zullen dan niet meer nodig zijn).

  Het logische einddoel van deze ontwikkeling is, dat de mens letterlijk zijn eigen universum zal kunnen creëren. Het is de lotsbestemming van de mens om het werk van God te vernietigen en er ons eigen werk voor in de plaats te zetten. We gooien God dus van zijn troon en gaan er zelf op zitten.

  Gelovigen hebben imho dan ook een wel erg idyllisch beeld van die confrontatie in het hiernamaals. 😉

  Spy-Nose [28] reageerde op deze reactie.

 18. @Peter de Jong [27]:
  “Zo zijn in wezen alle processen die ons leven eindig maken bekend…”

  Hoe bedoel je?

  “…en opent zich dus de mogelijkheid om te gaan werken aan de onsterfelijkheid van het individu.”

  Dat lijkt me wel een heel erg voorbarige conclusie. Ben je niet een klein beetje aan het fantaseren?
  Begrijp me goed, dat mag. Ik houd je niet tegen, ik wil dit alleen even kwijt.

  “Ook onze kennis van de elementaire deeltjes en hun interactie is inmiddels ver gevorderd.”

  Hoe ver dan?

  “Gelovigen hebben imho dan ook een wel erg idyllisch beeld van die confrontatie in het hiernamaals.”

  Wie heeft hier een “erg idyllisch beeld van die confrontatie in het hiernamaals”? 😉
  Peter de Jong [30] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [31] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [31] reageerde op deze reactie.

 19. @Hugo J. van Reijen [24]:

  Ik zou wel eens het gemiddelde IQ van een atheist gemeten willen zien. De ‘zekerheid’ en fanatisme van de gemiddelde atheist die ik ken wijkt niet noemenswaardig af van de gemiddelde gelovige die ik ken. Daarom zie ik atheisme ook als een geloof, net als politieke doctrines waarbij ik voor het libertarisme geen uitzondering maak.

  In essentie (naar mijn oordeel) draait dit soort geloof om de vraag: wie zijn wij (als soort), wat is het universum / multiversum / de wereld, hoe werkt het en wat kunnen wij verwachten in de komende jaren?

  Al geldt voor religie dat deze wel telkens heel toevallig de belangen en luxe levensstijl van de machthebbers ondersteunt. Voor de meeste politieke doctrines geldt hetzelfde.

  Zo lang er betere informatie voorhanden is, zie ik mijzelf als agnostisch.

  Hugo J. van Reijen [32] reageerde op deze reactie.
  Johnny [41] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.