2009_BijlNet als in onze beschouwingen in voorgaande jaren, kunnen we ook vandaag niet concluderen dat de mensheid verstandiger is geworden, zich vrij gemaakt heeft van machtswellustige politici, en elkaar minder uitzuigt of zelfs vermoordt. In tegendeel!
 
Libertarisch gezien was het een jaar van rustige groei. Meer mensen gingen het libertarisme begrijpen terwijl nog meer mensen tot de conclusie kwamen dat de maatschappij op de verkeerde weg is. De Vrijspreker kreeg meer bezoekers per dag en de reacties en commentaren waren van een hoger, rationeler, niveau.

 Maatschappelijk gezien was 2009 eerder een rampjaar. Het is de politici gelukt om het referendum van het Nederlandse volk naast zich neer te leggen; het volk te bedriegen en verraden middels het Verraad van Lissabon en de eedbreuk van de koningin, en zodoende het Nederlandse volk horig te maken aan de EU.
Het streven van Ierland om zelfstandig te blijven werd “kapot-gepolitiekt” en de laatste Europese presidentiële held, Vaclav Klaus, werd door het Hoge Gerechtshof gedwongen om dat Verraad van Lissabon te tekenen.
En toen werden alle EU-inwoners horigen van “Brussel”.

  Onderhorig aan een instelling die beheerst wordt door mensen die elkaar benoemen. De gevolgen daarvan zullen in 2010 zichtbaar beginnen te worden.

Als één van de eerste punten zullen beslissingen over Buitenlandse Zaken vanuit Brussel aan Nederland en België worden opgelegd.

 De gevolgen van de financiële crisis uit 2008 werden afgezwakt door geld uit hoge hoeden te toveren en de lasten door te schuiven naar onze kinderen en (achter)-kleinkinderen. De betreffende politici zagen daarbij kans om zichzelf als redders van het vaderland te positioneren. En het volk dat slikte dit.

 Bij os verslag over 2008 verwachtten we (na voorspelling van Een Deense Bank) dat Italië wel uit de eurozone zou moeten vallen. Maar politici weten vaak problemen langer levend te houden dan verwacht. Italië is wel zwak, maar redt het nog om lid te blijven.
Op dit ogenblik schijnen Griekenland en Ierland wel financieel erg zwak te zijn.
Maar omdat politici van de EU-landen een dergelijk fiasco niet kunnen hebben, zullen die landen voorlopig nog wel gered worden. Uiteraard ten koste van de belastingbetalers.

Spannend te zien hoe lang de kruik te water gaat en wanneer hij eindelijk barst.

 Het moet nu toch steeds duidelijker worden dat we “op de weg naar slavernij “ zijn. Lees het boek van Hayek er nog maar eens op na! Misschien kan dit het denken stimuleren over de manier waarop we uit die EU kunnen treden.

De LIBERTARIAN INTERNATIONAL CONVENTIE was dit jaar in Parijs en weer zeer succesvol.
Deze conventie werd samengevoegd met
De LIBERTARISCHE WERELDCONVENTIE van ISIL (International Society for Individual Liberty).
ISIL wist door overname de oudste Libertarische boekhandel LAISSEZ FAIRE BOOKS van ondergang te redden. Het ziet er naar uit dat dit zeker tot nu toe een succesvolle operatie is.
De “Liberty English Camps” waren ook in 2009 een groot succes.

Zij waren in Slowakije, Polen (West), Polen (Centraal) en Kyrgyztan.
Voor 2010 staan ook weer een aantal plannen voor “camps” op stapel.

De Libertarian International/ Libertarian Alliance FALL CONVENTION werd weer in Londen gehouden. Deze conventie is ook voor 2010 weer gepland in Londen op het laatste weekend van oktober.

DE INTERNATIONALE DAG VAN HET KAPITALISME, (eerste zondag in juni) lijkt jammer genoeg niet meer aan te slaan. Ook voor 2010 is er nog geen organisator opgestaan!
Wel is er een organisatie VRIJHEIDSPARADE ontstaan die in 2009 twee keer een “Parade” heeft gehouden; in Den Haag en in Utrecht.
Het is afwachten hoe zich deze verder ontwikkelt; te meer omdat de organisatie niet uitgaat van een pure Libertarische filosofie.

De LIBERTARISCHE PARTIJ (LP) organiseerde weer consistent op de eerste dinsdag van de maand haar maandelijkse discussie-avond in Den Haag. Deze al jarenlang lopende cyclus blijkt een nuttige gelegenheid om onderlinge contacten te behouden en uit te breiden. Zelfs al komt de partij niet van de grond met actie voeren, deze maandelijkse avond is op zichzelf al een succes. (Aankondigingen verschijnen op de Vrijspreker)
Dit is voor een groot deel te danken aan Toine Manders die zijn kantoorruimte daar steeds voor ter beschikking stelt.

INTERNATIONALE PUBLICITEIT.
Ron Paul is nog steeds op de voorgrond om te trachten in de Amerikaanse regering de Libertarische principes in te voeren. Nu ook versterkt door zijn zoon Rand Paul.
Stefan Molineux wordt door zijn video-praatjes ook steeds bekender. Hij verschijnt ook regelmatig op de Vrijspreker.

De VRIJSPREKER is op dit moment nog steeds een van meest succesvolle en belangrijkste libertarische acties in Nederland/Vlaanderen.
Het aantal bezoekers is dit jaar zeker 15 % gestegen tot 5000+ bezoekers per dag. Hoewel bevredigend, zouden we veel meer willen. De piekdagen van 8000 bezoekers geven immers aan dat er een grote potentie is van mensen die nadenken en geïnteresseerd zijn in de feiten en in een betere maatschappij.

De Vrijspreker is nog steeds een project waaraan IEDEREEN kan meewerken voor een grotere groei. Door zelf te schrijven, te reageren, en de artikelen zoveel mogelijk door te sturen. En natuurlijk zijn ook financiële bijdragen nuttig en nodig om het vrijheidsideaal nog beter en meer te verspreiden. Doe het NU! *)

Op het resultaat kunnen vooral de VrijSprekerSchrijvers trots zijn. Maar ook de bezoekers, de groeiende hoeveelheid inzenders van artikelen en degenen die levendig commentaar gaven verdienen lof, omdat zij helpen de kwaliteit hoog te houden. Samen kunnen we steeds beter de feiten en de beste oplossingen vinden. Het spreekt vanzelf dat we uw ideeën voor verbetering of groei bijzonder op prijs stellen.
De kwaliteit van de discussies is beslist weer verbeterd.
Bij het doorlinken naar NUjij komen Vrijsprekerartikelen daar dan ook regelmatig op de eerste pagina bij de “Best Gewaardeerde Artikelen”.

Ook op Ekudos komen nu regelmatig Vrijsprekerartikelen. Dit jaar al 762, waarvan 21 de voorpagina haalden en 408 reacties kwamen. Dit resultaat vooral dank zij de actie van één persoon. Een voorbeeld wat één enkeling kan bereiken voor de bevordering van de vrijheid!

Op Twitter is een eerste stapje naar meer publiciteit gestart.

De samenwerking van de Vrijspreker met de andere site van het Libertarisch Centrum: www.libertarian.nl en met www.FREE-EUROPE.org verloopt goed, maar ook dit kan nog steeds intensiever. Kwestie van tijd hebben!
En dit geldt ook voor een intensievere samenwerking met onder andere www.libertarian.to , www.novacivitas.be , www.meervrijheid.nl , www.natuurrecht.nl , www.europeanfreestate.net, in de gedachte dat je door samenwerking nog meer zou kunnen bereiken. En datzelfde geldt ook voor samenwerking met niet-libertarische sites die wèl in de goede richting van minder overheid werken.

Net als genoemd in het vorig jaaroverzicht zijn er ook nu nog steeds veel kansen voor verbeteringen. Graag blijven we u vragen om mee te doen.

Tot slot kunnen we ondanks de nog doorgaande groei van de collectivistische invloed toch tevreden zijn over de libertarische resultaten. Er komen vaker berichten binnen bij de redactie van mensen die dank zij hun kennismaking met de Vrijspreker het vrijheidsideaal hebben leren kennen en begrijpen. Bovendien horen we regelmatig dat door de Vrijspreker mensen beter begrijpen wat er zich in de maatschappij afspeelt en hoe ze door de collectivisten gebruikt worden.
Wij hopen dat deze ontwikkeling doorgaat en dat er op een gegeven ogenblik een kritische massa ontstaat, waardoor die ontwikkeling in een sterke versnelling komt.

Nogmaals dank aan iedereen die aan dit positieve resultaat heeft bijgedragen.
Laten we volhouden. Wij hebben de feiten en de moraliteit aan onze kant.

Mede namens het Libertarisch Centrum en de VrijSprekerSchrijvers wens ik u en de uwen een Gelukkig en een Vrij en Gezond 2010 (en daarna).

——————————————–
*) Donaties:
 
Daarmee kunt u helpen met een storting op:
46.24.31.320 (ABN/Amro) van het LIBERTARISCH CENTRUM
Bank: ABN/AMRO rek,no: 46.24.31.320
IBAN: NL57abna0462431320
BIC:ABNANL2A

15 REACTIES

 1. 2009 was in veel opzichten een slecht jaar, we hadden het verraad van lissabon, en vele beperkende maatregelen zijn genomen.

  Toch had 2009 ook mooiere dingen te brengen, door de krisis beginnen meer mensen te kijken naar Oostenrijkse School economie, en ik heb het gevoel dat het libertarisch gedachtengoed zich sneller verspreid. Ook in mijn directe vriendenkring merk ik dat.

  Verder zie je een grote verkiezingsoverwinning voor de libertarische UK Independent Party voor de EU verkiezingen, en gloort tenminste nog een beetje hoop op doede kritiek op de EU.

  In de VS is de libertarische beweging hard gegroeid, met, naast ron paul veel nieuwe libertarische politici. Onder meer Peter Schiff, Rand Paul, Adam Kokesh gaan zich hard maken voor de vrijheid aan de andere kant van de oceaan.

  Ook is het onbespreekbare ter sprake gekomen -althans in de VS- namelijk de Centrale Bank. Dit is mijn insziens nu al de grootste overwinning voor vrijheid van 2009.
  Mocht deze wet er doorheenkomen, roept dat ook zeker vragen op voor onze ECB, en daar zit Jean Claude Trichet niet op te wachten.

  Ik hoop dat het libertarisch gedachtengoed steeds meer mensen interesseert, en motiveert. Het zou geweldig zijn als we daadwerkelijk op een libertarische kandidaat konden stemmen in 2011, hoop dat dat er ooiot nog van komt.

  Ik wens allen een voorspoedig, vrij, en gelukkig 2010!

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Ragnar Daneskjolld [1]:

  Dank je voor deze positieve aanvulling.

  Iedereen die wil helpen om die positieve trend te versterken, heeft daar allerlei mogelijkheden voor:
  -De eenvoudigste, gemakkelijkste manier is wel om het libertarisch ideaal beter bekend te maken. Dat kan al door de Vrijspreker artikelen door te sturen aan bekenden en onbekenden zoals pers en media en politici.
  -Ook het insturen van artikelen, en het meedoen aan discussies werkt positief.
  -Natuurlijk helpen ook donaties!!
  -En als je zelf andere ideeen hebt, kun je ons die ook voorleggen zodat we ze meer bekend kunnen maken.

  Hoe meer mensen iets gaan DOEN, hoe sneller we onze doelen bereiken.

  Frenkelfrank [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen [2]: Die positieve trend zet zichzelf vanzelf door zolang de negatieve trend dit ook doet. Politici laten steeds meer hun ware aard zien, en dus zal men steeds meer aversie vertonen. Het probleem is alleen dat men te genuanceerd denkt; belastingen zijn niet goed maar dit en dat moet wel betaald worden, dus eigenlijk is het ook weer niet zo slecht. Internet moet vrij zijn, maar toch ook weer niet (van kinderporno(NL) en goksites (BE) naar “verkeerde” meningen (China)). Men snapt niet dat er altijd sprake is van een hellend vlak; als je internet een beetje mag beperken dan is de volgende stap een beetje meer.
  Oftewel; ik hoop dat politici in het komende jaar nog meer falen, zodat men hopelijk een keer inziet dat principes echt ergens voor dienen.

  Veel geluk voor 2010!

  Peter de Jong [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Frenkelfrank [3]: “Politici laten steeds meer hun ware aard zien, en dus zal men steeds meer aversie vertonen. Het probleem is alleen dat men te genuanceerd denkt; belastingen zijn niet goed maar dit en dat moet wel betaald worden, dus eigenlijk is het ook weer niet zo slecht.”

  Klopt, maar er is meer aan de hand.

  Je ziet de trend naar meer individuele vrijheid en minder overheidsinvloed ook terug in de peilingen*.

  De autochtone arbeider en minimumloner is, net als de kleine winkelier en MKB-ondernemer, altijd meer conservatief-liberaal dan socialist geweest. De overlast die zij de afgelopen decennia hebben ondervonden van de door de socialisten bevorderde allochtonen-instroom (denk aan de verloedering van de oude wijken, de druk op de lonen en beschikbare banen, de toegenomen criminaliteit, e.d.) heeft dat nog versterkt. De PVV heeft onder deze groep de grootste aanhang.

  Waar arbeiders echter onvoorwaardelijk achter de overheid blijven staan zijn goedkope nutsvoorzieningen (goede zorgverzekering, betaalbaar onderwijs, goed vertakt en veilig OV, veiligheid op straat). Zij vinden bijna allemaal, dat je een sterke overheid nodig hebt om de nutsvoorzieningen te runnen en ze wijzen de liberalisering daarvan beslist af. Hier is nog veel voorlichting noodzakelijk.

  De middenklasse kan de hoge belastingen nog makkelijk betalen, maar die zijn wel gewend om goede service te krijgen voor hun geld. De overheid zit echter in een kostenfuik en gebruikt de kaasschaafmethode om overal op te beknibbelen. Dit leidt tot daling van het serviceniveau over de hele linie, terwijl de belastingen toch omhoog blijven gaan (van brandstofaccijns en parkeertarieven tot ingezetenbelasting en milieutaxen). Resultaat: steeds meer gemor uit de middenklasse, die ook het overheidspaternalisme zat is. Ook hier zit een groot libertarisch potentieel.

  De maatschappelijke elite en grote bedrijven hebben de overheid in hun zak dus die runnen de show. De vraag is alleen: hoe lang nog? De maatschappelijke veenbrand, waar Fortuyn al op wees, woedt nog altijd voort. Ik voorspel een totale meltdown (financieel-economisch en politiek) van het huidige bestel die net zo onverwacht zal komen als de val van de Muur in 89.

  Misschien is het in 2010 al zover! 😉

  ===
  *)
  Confessionelen: CDA/CU/SGP 49=>32 (- 35%)
  Socialisten: PvdA/SP/GL/PvdD 67=>47 (- 30%)
  Liberalen: PVV/VVD/ToN/D66 35=>71 (+ 103%)

  Oscar [5] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.

 5. @Peter de Jong [4]:
  ” ……goedkope nutsvoorzieningen (goede zorgverzekering, betaalbaar onderwijs, goed vertakt en veilig OV, veiligheid op straat). Zij vinden bijna allemaal, dat je een sterke overheid nodig hebt om de nutsvoorzieningen te runnen en ze wijzen de liberalisering daarvan beslist af. Hier is nog veel voorlichting noodzakelijk. ”

  Inderdaad. Het lijkt nuttig om ook duidelijk te maken dat heel veel libertariers dat ook allemaal willen. En dan nog veel beter dan het nu is.

  Het verschil is dat libertariers dit alles niet willen financieren met misdaad (belasting, roof, geweld).

  Het moet toch mogelijk zijn om ook dat aan die “arbeiders” duidelijk te maken. Zij zijn immers ook producenten van al die goodies?
  De vraag is hoe dat te doen?.

  Peter de Jong [14] reageerde op deze reactie.

 6. De hele regering houdt nederland voor de gek zowel links als rechts, zij spelen allemaal onder een hoedje en dekken elkaar door dik en dun af dat is een stelregel van de politiek, zij zijn allemaal omgekocht door het geld, anders krijgen ze de kogel van de verborgen macht kijk maar naar PIM FORTUYN!!!!! De behandeling van hem tijdens de verkiezingen logen er niet om, hoe zij de politiek en de media hem probeerde uit te schakelen en dat is het publiek niet vergeten het was links en recht en de media die hem het graf in droeg, en dan de vermoorde onschuld spelen als het in opdracht gebeurde!!

  Annamarie [15] reageerde op deze reactie.

 7. @Oscar [9]:

  Oscar, ik vind het verschil tussen 72% en 48% over 4 jaar aanzienlijk. Zoiets maakt beslist verschil. Als je dat en paar regeerperiodes volhoud zit je zo op een nette 20%.

  Punt is dat steeds meer mensen steeds minder van de politiek verwachten. Dat zie je in die politieke verschuiving terug. Een groot aantal PVV stemmen zijn pure proteststemmen (de mijne ook ;-).

  Jongeren denktank Prospect (20ers en 30ers) wil een echte civil society. Zij pleit voor het afschaffen van het maatschappelijk middenveld door het stopzetten van subsidies/donaties en het links laten liggen van die gevestigde organisaties. Deze jongeren willen veel meer directe actie, dus maatschappelijke ontwikkelingen van onderop en niet meer vanuit Den Haag.

  De kwaliteit van de politici en de ambtenarij (incl. politie en justitie) wordt ook met het jaar slechter, dus het ligt voor de hand dat deze neerwaartse trend, waarbij mensen zich van de politiek afkeren, zich blijft voortzetten.

  ===
  Denktank Prospect
  http://www.denktankprospect.nl/index.php?menu_id=48

 8. @Hub Jongen [8]: Das een moeilijk punt, Hub.

  Arbeiders en minimumloners zijn n.l. ook nog fel pro-overheid als het de verzorgingsstaat betreft. Zij zijn zeer tegen liefdadigheid, omdat zij dit als een vorm van bedelen beschouwen. Net als bij de nutsvoorzieningen beschouwen zij het als een vorm van beschaving als de overheid mensen niet aan de goden overlaat maar ze helpt als ze het even moeilijk hebben.

  Het gaat er bij deze groep dus om dat men geïnstitutionaliseerde liefdadigheid wél acceptabel vindt. Die mogelijkheid biedt de vrije markt echter ook (bijv. via verzekeringsmaatschappijen en grote particuliere verenigingen als de ANWB). Dat zouden libertariërs meer moeten benadrukken.

  Libertariërs moeten andersdenkenden imho dus vooral aanspreken op de volgende punten:

  1. liberalisatie nutsvoorzieningen
  2. liberalisatie verzorgingsstaat
  3. efficiency en effectiviteit van overheidsdiensten (wat krijg je, hoe is de klantgerichtheid en service, wat kost het, krijg je waar voor je geld) tov vrije markt
  4. overheidsbetutteling (zoals t rookverbod in kleine kroegen)

  ===
  “Those who expect to reap the blessing of freedom, must, like men, undergo the fatigue of supporting it.”
  – Thomas Paine

 9. @K.Kort [12]:

  @ K Kort,
  Het is nog veel erger dan je denkt.

  Lees de link in mijn reactie op het nieuwe artikel op dit blog: “01-01-10 begint weer meet een lachertje”.
  Er zit maar een ding op verdedig onze vrijheid voor het te laat is.

  http://www.showproces.nl/

Comments are closed.