Dweilen_KraanOpenAndere landen en bedrijven blijven milieu vervuiling produceren en de burger in ons land verzuipt in de aanslagen.  Is dat sociaal nog wel te rechtvaardigen. De vervuiler betaalt is het motto , maar hoe zit het dan met bedrijven en landen die er rechten bij kunnen kopen en daardoor kunnen blijven vervuilen wat de inwoners van ons land dan met elkaar weer moet oplossen met het betalen van milieuheffingen en milieubelastingen aan de overheid.
 
Opzoek naar een groene belastingparadijs heeft onze regering voor zichzelf succes gehad. Eén procent van de opbrengst wordt besteed aan milieu oplossingen zoeken,  en 99 %  gaat naar de Staatskas. Het geld wordt binnen gehaald na oplegging door zowel Gemeente ,Provincie, Staat en Europa en met gulle hand besteed aan salarissen bonussen en bankinstellingen enz.  Globaal even wat genoemd:

1. Het aansporingsmotief –reguleringsheffingen
2. Het financieringsmotief – belastingen
3. Het compensatiemotief – compensatieheffingen
4. Het retributie (contributie) motief – prijzen
5.  Het sanctionerings /handhavingsmotief – boetes

Inhoudende:
Milieubelasting op grondwater.
Milieu belasting op afvalwater.
Milieubelasting op  afval inzameling
Milieubelasting op  broeikasgassen
Milieubelasting op  gas
Milieubelasting op  energie
Milieubelasting op  leidingwater
Milieubelasting op  afvalstoffen
Milieubelasting op  brandstof belasting
Milieubelasting op  stofhinder
Milieubelasting op  geluidshinder
Milieubelasting op  auto
Milieubelasting op  bouwen
Milieubelasting op  verpakkingen
Milieubelasting op  diensten van overheid
Milieubelasting op  waterschappen
Milieubelasting op  provinciediensten
Milieubelasting op  wonen en leven
enz. enz.

Daarbij nog verpakking- , vlieg- en slurptaks maakt dat wij iets minder positief gaan denken aan de aard van de aanslagen en minder positief zijn over de bereikte oplossingen en uitvoering om het milieu te verbeteren. Als de overheid de tering naar de nering voor zichzelf zou toepassen dan werd het land tenminste financieel leefbaar, want landschappelijk is het beeld al totaal geschonden met rare bouwwerken als molens enz.
———
Ingezonden door Reiny

1 REACTIE

Comments are closed.