inquisitionVoor mensen die buitenlands kapitaal buiten doos 3 van de belastingaangifte hebben gelaten, bestaat de mogelijkheid om tot inkeer te komen. Dat woord “inkeer” geeft mij een onbestemd gevoel van ideologische misselijkheid.

Inkeer staat voor berouw en tot bezinning komen. Berouw staat op haar beurt voor het oprechte besef dat men verkeerd gehandeld heeft; dat men spijt heeft.

Welnu beste lezers, me dunkt dat de woorden berouw en spijt niet echt van toepassing zijn indien men onder bedreiging van straf en vrijheidsbeperking toegeeft aan regelrechte afpersing.

De belastingdienst heeft haar opsporings-activiteiten opgevoerd en doet internationaal onderzoek naar alles dat riekt naar verzwegen vermogen. De belastingdienst bepaalt op basis van haar eigen onderzoek zelf de strafmaat en voert deze zelf uit op mensen die niet tot inkeer komen. Deze vorm van bekeren en het afdwingen van “berouw” deed mij om een of andere reden sterk denken aan de beruchte inquisitie. Het is verbazingwekkend wat op Wikipedia staat geschreven over de inquisitie:

De Inquisitie … (rechtbank voor ketters), was een rechtbank van de katholieke Kerk, belast met de opsporing, het onderzoek naar en het opleggen van straffen aan ketters. … Het woord inquisitie komt van de Latijnse term inquisitio, onderzoek. In plaats van beschuldigingen door een partij (accusatoir proces) leidde eigen onderzoek door de rechtbank een proces in.

En toen begreep ik het opeens: mensen die hun schatplichtigheid aan de staat niet vrijwillig als geloof omarmen, zijn moderne ketters. Ketters kunnen zich “vrijwillig” bekeren en berouw tonen voor hun ideologische afvalligheid. Doen zij dat niet, dan dienen zij te worden opgespoord, vervolgd en gestraft. Niet door een onafhankelijke rechter, maar door de onderzoekers zelf. Het denk- en procesmodel is eigenlijk eeuwenoud maar verborgen door modernere termen. Ik zag de verbanden niet.

Totdat men begon over “tot inkeer komen”.

Sen Huwa

13 REACTIES

 1. Perfecte analyse en voorbeeld van manipulatie door de overheid.
  Kerk en staat die elkaar helpen.
  Je moet gaan opbiechten. Dan kom je er met drie weesgegroetjes van af. Zo niet, dan kom je in de hel!

 2. Inderdaad mooie analyse.

  De ketters van het koninklijk huis doen aan belastingontwijking.
  De gewone man doet aan belastingontduiking.
  De wetgever staat het eerste toe, vooral aan multinationals, en bestraft het tweede, vooral op belastingslaven.

  “Quis custodiet ipsos custodes?”

 3. @Annamarie [2]:
  Hallo Annamarie,

  Het koninklijk huis belasting laten betalen, lijkt heel rechtvaardig maar waar moeten deze profiteurs dat van betalen? Van het geld dat zij hebben gestolen? Dit gezelschap zal altijd een kostenpost zijn, of deze nou iets terugbetaald of niet.

  Wim [7] reageerde op deze reactie.

 4. @Sen Huwa [6]:

  Het koninklijk huis heeft genoeg geld om belasting te betalen, ook al vallen ze in de hoogste belastingschijf, ze hoeven er waarschijnlijk geen huisje minder om te kopen of een vliegreisje voor af te zeggen. Natuurlijk gaat er dan nog altijd veel en veel te veel geld naar die parasieten, maar het zou tenminste een begin zijn. Het o zo conservatieve koningshuis in Engeland doet dat toch ook al jaren.

  Hugo J. van Reijen [8] reageerde op deze reactie.

 5. @Hugo J. van Reijen [8]:

  Nee, om nou belasting te gaan heffen bij iemand die al meer dan zeven jaar dood is…

  Ja, maar ze krijgen natuurlijk wel veel geld, wonen in aardige optrekjes, zitten de Raad van State voor, zitten de Bilderberg conferentie voor, besluiten tot het oprichten van ambassades in onbeduidende landen, benoemen informateurs, houden geheime bijeenkomsten met kamerleden en bewindslieden, krijgen overal waar zij komen alles gratis terwijl zij door de burgers als grote helden worden begroet etc. etc. (misschien heeft men zelfs wel de macht om een mannetje in te schakelen om preventief werk te verrichten als er een republiekein aan de macht dreigt te komen, wie zou het zeggen)

  Eén Karst Tates heeft het koninklijke feestje niet kunnen bederven.

 6. @Hugo J. van Reijen [11]:

  Als je onder voordeeltjes binnen het corporatisme ‘goodwill’ wenst te verstaan dan zou je daar zowaar gelijk in kunnen hebben.

  Natuurlijk kost deze familie meer dan het oplevert, maar dan zul je buiten de kaders van de corporatistische economie dienen te kijken.

Comments are closed.