minaretDe Nederlandse MoslimRaad stuurde ons een persbericht over het Zwitserse Minarettenverbod. Dit plaatsen we voor uw informatie hier beneden, gevolgd door een kort antwoord
 
Persbericht:

Vandaag Minaretten, morgen Moskeeën!!
De Nederlandse Moslim Raad (NMR) heeft het nieuws over het Zwitsers verbod op het plaatsen van de minaret met veel verdriet en grote zorgen ontvangen. De NMR is geschrokken door de Zwitserse stemmers van de volkspartij (SVP) die de intolerantie en de vrijheid van religie aan banden willen leggen.

Het verbod op minaretten van de moskeeën is een teken van discriminatie tegen de moslims in de hele wereld en niet alleen tegen de Zwitserse moslims. Dit is een teken van intolerantie tegen de islam en moslims, ook negeren de stemmers het recht van de Zwitserse moslims om hun gebedshuizen te bouwen zoals zij dat willen.

Dit verbod brengt veel zorgen met zich mee voor de moslims in het Westen en de moslims zien dat de vrijheid van religie verloren gaat door de opkomst van extreem rechtse partijen. Dit verbod zal in de hele wereld haat creëren tussen verschillende religies en de islam, en zal wereldwijd een signaal afgeven aan verschillende landen die bezig zijn met het bouwen van tradities en/of de rechten van de mens.

Dit besluit op het verbod van minaretten zal zeker gevierd worden door extremisten zowel in de moslimlanden als in andere delen van de wereld en zal de kloof tussen de moslims en het Westen doen toenemen. Het bemoeilijkt ook het werk van de Europese moslims die bruggenbouwers zijn en er alles aan willen doen om tolerantie, respect en begrip te promoten.

Het is nu tijd om de geluiden van vrijheid en tolerantie in Zwitserland en in de Europese democratie te laten horen en deze discriminerende wet uit te dagen. We doen een beroep op alle mensenrechten organisaties, religieuze groepen en de moslims in Europa om deze wet in de Europees Hof aan te vechten en om er voor te zorgen dat deze wet en andere wetten die tegen de beleving van de eigen religie zijn te bestrijden.

NMR,  A. Khairoun
0621596612
—————————————————————————

ANTWOORD:

Re. Persbericht Minaretten.

Dank voor dit persbericht dat u aan de redactie van www.vrijspreker.nl stuurde.
Laat ik voorop stellen dat de Vrijspreker niet zonder meer een voorstander is van een verbod om minaretten te bouwen. Onze mening is dat zolang iemand een ander niet hindert, moet hij op eigen terrein en op eigen kosten alles in vrijheid mogen bouwen wat hij zelf wil.

 Ik zie overigens niet in wat het wel of niet bouwen van een minaret te maken heeft met mijn vrijheid van godsdienst. Ik kan mijn godsdienst beleven in elk gebouw en zelf in de natuur. Daarvoor zult u andere argumenten moeten gebruiken. BVB de hierboven genoemde vrijheid.

 Een minstens zo belangrijk punt is te onderzoeken waarom het merendeel van een volk als vrijheidsminnende Zwitsers dan tegen die minaretten stemt. Zou dat niet voortkomen uit angst voor de islam? Moslims en islam hebben in de wereld een imago van geweld en machtsdrang. Terecht of onterecht, maar het nu eenmaal zo.

Moslims in het algemeen zijn zelf verantwoordelijk dat dit imago is ontstaan.

 Om de vrijheid voor het bouwen van minaretten terug te krijgen, zou u dus het beste kunnen werken aan verbetering van dat imago. Als dat beter wordt, komt die vrijheid er vanzelf.

Met uw oproep om die wet (verbod)  “aan te vechten”, bent u op de verkeerde weg en loopt u gevaar het tegendeel te bereiken.

Hub Jongen
www.vrijspreker.nl

41 REACTIES

 1. Het Westen stuurt tienduizenden soldaten naar moslimlanden om daar middels een oorlog, vrede af te dwingen.

  In Irak zijn een miljoen mensen een onnatuurlijk dood gestorven sinds de Amerikaanse invasie.
  In Afghanistan zijn ook enorme aantallen burgerslachtoffers ten gevolge van de oorlog.

  Als ik moslim was, zou ik buitengewoon verontwaardigd zijn.

  Timothy [2] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [3] reageerde op deze reactie.
  Armin [27] reageerde op deze reactie.

 2. @Talleyrand [1]:
  Mooi voorbeeld van Argumentum ad hominem, als de argumenten die zijn ontstaan niet te verdedigen zijn dan de persoon of in dit geval “het westen” aan te vallen.

  Graag zou ik dan ook naar voren willen dragen dat de generalisatie niet echt op zijn plaats is en de argumenten niet onderbouwd. Dat de landen die inderdaad troepen sturen naar Afghanistan of Irak schuine ogen krijgen kan ik me nog iets bij voorstellen. Omdat, Zwitserland geen troepen naar beide heeft gestuurd houd dat argument geen stand. Het zou hetzelfde zijn als ik zou zeggen ik kan begrijpen dat mensen met een blanke afkomst “verontwaardigd” zijn om 9/11. Beide argumenten vindt ik weinig gewicht in de schaal leggen.

  Daarom kijk ik liever naar de lokale gebeurtenissen en feiten die vaak veel belangrijker zijn in de meningsvorming, dan gebeurtenissen een halve wereld weg. Het is helaas zo dat mensen met een afkomst uit bepaalde etnische landen en hun eerste en tweede generatie in vele zaken op een slechte manier over vertegenwoordigd zijn (criminaliteit, schooluitval, uitkeringen)bron: http://www.cbs.nl . De kosten hiervan schijnen uit een recent onderzoek nogal schrijnend te zijn en op ongeveer op 30.000 euro per persoon uit deze bevolking’s categorie uit te komen. Laten we ervan uitgaan dat sinds 2004 (vreemd genoeg laatste data hierover) er niet meer bijgekomen zijn en laten we erg conservatief zijn en een lager nummer laten we zeggen 850.000 nemen. Laten we zeggen dat Nederlandse mensen van deze afkomst 2 maal beter zijn dan die van Italie (15.000 ipv 30.000), Dan zijn de kosten nog steeds 12.750 miljoen euro wat het de belasting jaarlijks kost. En dat is ervan uitgegaan dat het aantal mensen dus minder is geworden ipv meer en dat ze 2 x zo braaf zijn (dit acht ik erg onwaarschijnlijk maar ik neem liever niet de extremen).

  Dit is dus recht tegen het argument van de populistische samenleving in (dus zal graag met racistisch bestempeld worden). Nu ben ik iemand die heel vaak tegen de populistische mening in ben gegaan en dat graag ook zou willen doen. Dus als het alleen al van een economisch stand punt wordt bekeken dan is dit al een enorme strop. Die strop zou nog groter worden als ik de argumenten rond de andere cijfers van het cbs ga uitbouwen.

  Maar om een kort standpunt te maken zal ik zeggen. Dat ik ervan ben overtuigd dat vanuit de nederlandse staat zo goed als alles wat binnen hun macht ligt is gedaan (zeer veel positieve discriminatie). Daarom, heb ik meer het idee dat het te maken heeft met de mensen zelf uit deze groepen in de samenleving. Ik verwacht dat dit soort dingen over Europa gezien het zelfde zijn. Aangezien, de symptomen in andere landen zich op identieke manier voordoen (alleen onder deze bevolkingsgroep om zeer politiek correct te zien :P).
  Anke [9] reageerde op deze reactie.

 3. @Talleyrand [1]: Tja, je kunt de zaken natuurlijk ook omdraaien. Los van het feit dat het westen met een (nauwelijks) verborgen agenda (olie en opium) in die landen opereert zijn de meeste slachtoffers toch echt veroorzaakt doordat moslims andere moslims het licht in de ogen niet gunnen, zoals hier vroeger (en in Ierland nog vrij recent) katholieken en protestanten elkaar de hersens insloegen omdat ze weliswaar dezelfde god aanbaden, maar de wijze van aanbidding wederzijds niet tolereerden.

  Bij shiieten, sunnies en wat er verder nog aan islamitische smaken rondloopt is dat exact hetzelfde. De islamitische wereld heeft nog nooit iets voortgebracht dat op vooruitgang lijkt, en gezien de aard van de ideologie is dat niet verwonderlijk.

  Religie an sich is al verwerpelijk genoeg, zodra men meent de uitingen daarvan buiten de privésfeer te moeten manifesteren; een als religie vermomde ideologie, waarop een totalitair staatsmodel is gebaseerd, is dat in exponentiële mate.

  Vrijheid van religie betekent niet alleen de vrijheid van gelovigen om een geloof te kunnen belijden zonder angst voor vervolging. Het betekent evenzeer de vrijheid van ongelovigen om gevrijwaard te blijven van religieuze uitingen van anderen.

  Uitstekende reactie, Hub. Maar dat zullen de ontvangers niet met je eens zijn, en indien wel, niet toegeven. Past niet in de (desastreuze) strategie.

 4. Hoe zou dat nou komen, zo’n minarettenverbod?

  “De minaretten zijn onze bajonetten,
  de koepels onze helmen,
  de moskeeën onze barakken
  en de gelovigen onze soldaten.”

  Recep Tayyip Erdogan (Ja, die.)

 5. Overigens was het minstens zo interessant om de reacties van socialisten in Zwitserland (regering, wil referenda verbieden) en Nederland (idem) te lezen. Vroeger hadden socialisten weinig op met religie. Waarom men vandaag de dag voor Hoer Van De Profeet speelt, is mij ook niet duidelijk. Hoewel, laat maar.

  Religie maakt meer kapot dan je lief is. Socialisme is ook een (pseudo-) religie.

  Oscar [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Bon Vivant [5]:

  Socialisten hadden, en hebben, weinig op met de religie die de burgerlijke, kapitalistische, Westerse samenleving in tact wou laten en zonder etatisme aan caritas deed. Het ging, en gaat, de socialisten er enkel om de westerse beschaving te ontwrichten. Daarom is bijvoorbeeld Groen Links, neo-cultuur-marxistische partij bij uitstek, maar op één punt consistent en dat punt is de haat tegen alles wat westers is. Ik kan geen andere verklaring verzinnen waarom Groen Links zich wel zorgen maakt om de privacy als terroristen aangepakt dreigen te worden, maar toejuicht dat er spionagekastjes in de personenauto’s van de burgers* worden geplaatst. Ze knokken bij Groen Links nu eenmaal voor wat kwetsbaar is.

  * en dat zijn vaak blanke mannen. En je moet op z’n minst Pol Pot geluk hebben gewenst of hebben ingebroken voor een nobel doel wil je het binnen GL als blanke man het maken

  Bon Vivant [10] reageerde op deze reactie.

 7. Respect opbrengen voor het standpunt van iemand anders, blijkt steeds moeilijker te worden…
  Simpel gezegd, de bevolking van Zwitserland heeft via een referendum besloten tot een verbod op het bouwen van minaretten.
  Demokratien, arabische wereld, accepteer dat…

 8. *Dit verbod zal in de hele wereld haat creëren tussen verschillende religies en de islam,*

  Ik ben blij dat de NMR zichzelf blijkbaar niet als een religie ziet.
  Deze zin geeft voor de rest ook de denkwereld van de NMR aan; men denkt in alles in religies.
  Het komt blijkbaar niet in ze op dat er mensen zijn die zich niet in een keurslijf van allerlei opgelegde religieuze dogmas willen laten persen.

  Ook het feit dat men spreekt van teloorgang (hoezo?) van vrijheid van religie door de opkomst van EXTREEM rechtse partijen geeft aan dat ze in hokjes denken. De meerderheid van de Zwitsers zijn blijkbaar EXTREEM rechts…..yeah right.

  Voor de rest is het weer eens een standaard eenrichtingsverhaal waarbij men zelf alle verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie afschuift en de schuld legt bij die intolerante blanke man. Geen enkele zelfkritiek op de “eigen” mensen maar die heb ik nog nooit uit die hoek gehoord. Zal wel iets met de doodzonde die kritiek op geloofsbroeders is te maken hebben.

  Zoals ik al in het hier verschenen artikel omtrent het minnaretverbod heb gezegd; de bal ligt bij de (gematigde) moslims.
  De feiten spreken voor zich en aan U de schone taak om te laten zien dat mijn analyses fout zijn.
  De tijd dat er handreikingen komen van slechts één zijde is voorbij.

  Bon Vivant [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Timothy [2]:
  In het antwoord lees ik: “Moslims en islam hebben in de wereld een imago van geweld en machtsdrang. Terecht of onterecht, maar het nu eenmaal zo.”

  “in de wereld” zou eigenlijk moeten zijn “in de westerse wereld”

  Waarom is dat zo? Waarom is er zo een haat en geweld jegens het Westen?

  Een Arabier ziet blanken alleen in uniformen en tanks, of ziet alleen de steun die het Westen verleent aan hun agressor Israel. Vandaar de haat waarschijnlijk.

  Toen dit werd genoemd in een komentaar, stond meteen daaronder dat deze redenatie een ad hominem was jegens het Westen en dat het neutrale Zwitserland niets met die zaken te maken heeft. En dat er dus wel verschil is tussen Zwitserland en de VS bijvoorbeeld.
  Maar kijkt iemand in Nederland naar het verschil tussen de moslim uit Iran of uit Turkije of uit Albanie? Zoals ik het hier lees, wordt het woord ‘moslim’ voor iedereen gebruik (zie citaat over moslims en hun imago). Dat is toch lekker over een kam scheren of niet? Maar Zwitserland mogen we niet algemeen bij het Westen rekenen en niet in verband brengen met Irak of Afganistan, want dan scheer je alle westerlingen over een kam.

  Hypocriet zijn we toch!

  Oscar [11] reageerde op deze reactie.
  Armin [28] reageerde op deze reactie.
  Timothy [33] reageerde op deze reactie.

 10. @GB [8]:
  *Dit verbod zal in de hele wereld haat creëren tussen verschillende religies en de islam,*

  Daar is geen verbod voor nodig. Hier een citaat uit de koran:
  Wij, moslims, erkennen jullie, ongelovigen, niet. Vijandschap en haat zal altijd tussen ons bestaan. [Mohammed (60:40)]

  @Oscar [6]:

  Eens met je analyse. Men lijdt in die kringen aan een bijzondere psychische aandoening.
  GB [24] reageerde op deze reactie.

 11. @Anke [9]:

  “”in de wereld” zou eigenlijk moeten zijn “in de westerse wereld””

  Ook in Thailand, in Ethiopië, in Eritrea, in Zuid-Soedan, in Nigeria, in Ivoorkust, in Boerkina Faso, in India, op Trinidad, op de Fillipijnen, op de Molukken en op Bali, Anke.

  “Een Arabier ziet blanken alleen in uniformen en tanks…..”

  Een Arabier hoeft enkel in de spiegel te kijken om een blanke te kunnen zien. Wat heeft in vredesnaam ras of etniciteit er mee te maken?

  Wie zijn we?

  Anke [16] reageerde op deze reactie.

 12. Intolerantie en discriminatie t.o.v. iets dat alleen te vinden is in een kleine 2 miljard geïndoctrineerde breinen, plus het geheel afgewerkt met een penetrant ruikend taqqiya-sausje, niet alleen van toepassing op A.Khairoun & Co..!!!
  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=9981

 13. Eens zou het er toch van gekomen zijn. Als de eerste homo’s bengelen, of de eerste vrouw wordt gestenigd, of een niet naar islamitisch zin gekleed gaat, dan is protesteren te laat.

  In Nederland is dat een fluitje van een cent. Onze politieke verraders vinden alles goed, die geven al toe voordat ze eisen gesteld hebben.
  Fijne Volksvertegenwoordigers zijn het!

  De Zwitsers, 58 % toch, hebben geen zin om het zover te laten komen en nemen terecht maatregelen. Of die minaretten zo erg zijn? Het is maar hoe je er tegen aan kijkt. Ik vind het persoonlijk afschuwelijke monsters niet passen in onze bouwstijl, maar de gedachte die er achter zit is zonder meer verwerpelijk en dus ontoelaatbaar.

  Voor mij zijn de Zwitsers helden en mogen wat mij betreft als model voor Europa worden gesteld!

  Goed gedaan Zwitserland! En hou je poot stijf

  R. Hartman (NI) [22] reageerde op deze reactie.

 14. @René [13]:
  “Of geloof je nog in een dialoog?”

  Goede vraag. Ja, ik denk wel dat je een dialoog pas in het uiterste moet uitsluiten. Op het moment dat bvb iemand je fysiek aanvalt, heeft een dialoog inderdaad geen zin meer. Maar zover zijn we niet als je bedenkt dat er ook argeloze, (goede ??) personen zijn die net als veel christenen hun heilige boek nog ooit gelezen hebben of weten wat er in staat.

  Veel Christenen zeggen ook dat ze christen zijn terwijl ze zich niet eens houden aan de bijbel. Daar staat bvb in :”Gij zult niet stelen.”

  En wat doen de Haagse politieke christenen? Die hebben zelfs politieke partijen opgericht om te gaan stelen. (CDA of CHU heet dat bvb). En dan moet je eens bedenken wat al die lieden doen die op politici stemmen?
  Daarmee geven we de dialoog toch ook nog niet op?

 15. @Oscar [11]:
  In uw opsomming van niet-westerse landen noemt u gek genoeg enkele (bijv. Nigeria, Burkina Faso) landen waar de moslims de meerderheid vormen. Dus u doelt op de minderheid (christenen) in dat land en hun gedachten over de meerdeheid (de moslims). Het is inderdaad zo dat de meerderheid (de moslims) in zulke landen de vrijheden van de minderheid (de christenen) inperken. En wij (met wij bedoel ik Nederlanders) noemen dat onderdrukking.
  Maar als ze in Zwitserland ‘democratisch’ een beslissing nemen over iets wat slechts een minderheid aangaat en de vrijheid van de kleinere groep inperken, dan is dat democratie??? Lijkt mij eigenlijk dezelfde vorm van onderdrukking, alleen dan anders verpakt (in democratisch inpakpapier). En toch juigen wij de Zwitserse beslissing toe en vinden wij ons wel geciviliseerd en hun barbaren.

  “Wat heeft in vredesnaam ras of etniciteit er mee te maken?”
  Mijn excuses, met ‘blank’ bedoelde ik eigen ‘de westerling’, wat uiteraard niet hetzelfde is.

  Wel goed trouwens hoe u slechts op kleine woordfouten ingaat en niet op de argumentatie.

  Waarom is deze beslissing in Zwitserland anders dan bepaalde islamitische wetten die aan christelijke minderheden worden opgelegd? En als die niet anders is. Waarom verachten wij die moslims toch? Zijn we dan niet hetzelfde?

  Maik [17] reageerde op deze reactie.
  surfer [21] reageerde op deze reactie.

 16. @Anke [16]: Je laatste twee vragen zijn interessant. Het is voor mij persoonlijk geen kwestie van verachten, het is alleen zo(en voor veel niet-moslims ook)dat niemand zich iets laat opdringen dat overduidelijk tegen al onze gelijkheidsbeginselen indruist en wel op het ostentatieve af.
  Met dat laatste bedoel ik de steeds vaker zichtbare kentekens van de islam in ons openbare leven. Voor het gemak vat ik alles samen onder hoofddoeken. Zo uitgedost maken de dragers van een dergelijke outfit zich bij anderen onmogelijk, dat is niet de schuld van degenen die daar commentaar op geven.

 17. Hierbij moet ik het wel opnemen voor de moslims in Zwitserland. Het is natuurlijk bezopen dat ze op hun eigen grond geen minaret op hun moskee mogen zetten. Dit is echt weer voorbeeld van de dwang van de meerderheid op een minderheid. Overigens, ik heb helemaal niets met godsdienst en zolang ze mij niet lastig vallen moeten ze vooral doen wat ze niet laten kunnen. Ik verbaas mij erover dat er vrijsprekers zijn die het nog met deze beslissing eens zijn ook.

  Hub Jongen [19] reageerde op deze reactie.
  Oscar [20] reageerde op deze reactie.
  surfer [23] reageerde op deze reactie.

 18. @MSG [18]:
  “Ik verbaas mij erover dat er vrijsprekers zijn die het nog met deze beslissing eens zijn ook.”

  Dat ligt er aan wie je bedoelt met de verzamelnaam “vrijsprekers”.
  Je moet er in de discussies wel van uitgaan dat bij de duizenden bezoekers per dag vogels van allelei pluimage zitten.
  Iemand die zich echter “libertarier” noemt, zal het met dergelijke besluiten op zich natuurlijk niet eens zijn.

  “Het is natuurlijk bezopen dat ze op hun eigen grond geen minaret op hun moskee mogen zetten”.

  Ja, net zo bezopen als in Nederland waar ik op mijn eigen grond niet eens een carpoort mag zetten.

  R. Hartman (NI) [25] reageerde op deze reactie.

 19. @MSG [18]:

  “Het is natuurlijk bezopen dat ze op hun eigen grond geen minaret op hun moskee mogen zetten.”

  Eigen grond? Het is usurpatie! Het is juist door democratie, tirannie van demagogen die de meerderheid steeds weer achter zich weten te krijgen, dat Europa verraden is door de eigen bestuurders die mensen uit Derde Wereld landen met honderdduizenden (allemaal potentiele nieuwe kiezers of potentiele opposanten tegen de o zo gehate bourgeois westerse cultuur) hiernaar toe hebben gehaald. En dan valt Zwitserland vergeleken met Frankrijk en Nederland nog mee.

 20. @Anke [16]: Allemaal goed en wel die uitleg, maar ik ben de overdone analyses wel moegehoord ondertussen.
  Let’s face the facts: in Antwerpen is 4 op 10 leerlingen in het basisonderwijs moslim.
  Een minarettenverbod is een symbolische lijn die men trekt om er voor te zorgen dat niet ALLES wordt weggegeven aan kolonisten.

  De maatschappij kan dit gewoonweg niet dragen allemaal, tenzij men vindt dat oorlog en totale instorting van een beschaving normaal is en men maar moet ondergaan.
  Het is al moeilijk genoeg om een en ander overeind te houden door het toedoen van onze eigen politici. Bespaar ons de overheersing van een islamitisch parlement.

 21. @Wannes [14]: Inmiddels is in Zwitserland een poll gehouden, wat men zou stemmen indien nu men de commotie en verontwaardiging ervaart, en de dreigende taal uit de hoek van de fundamentalisten.

  Wat blijkt? Die Zwitsers hebben er wel over nagedacht. Hoewel 27% zegt zich nu zorgen te maken over islamitisch gweld is het percentage voorstemmers (dus voor het verbod) nu gestegen tot 69%. Al die PC blaaskaken hebben nog steeds niet in de gaten dat dat politiek correcte gelul (excusez le mot) dat de kiezer ‘misleid’ is of ‘het niet snapt’ of zelfs ‘domweg te stupide is om hier een mening over te mogen hebben’ alleen maar averechts werkt.

  Net zoals de TerDorsts en de Verhagens en hun companen de PVV aan steeds meer stemmen helpen wordt ook het aantal Zwitsers dat deze collaboratie zat is steeds groter. Met de voorspelbare resulaten.

  Ga zo door, zou ik zeggen…

 22. @MSG [18]: De buren van zo’n minaret, aanhangers van de “ik wil de zon zien opkomen religie”, mogen er dan ook een grote toren rondbouwen volgens jou?

 23. @Bon Vivant [10]:

  *Wij, moslims, erkennen jullie, ongelovigen, niet. Vijandschap en haat zal altijd tussen ons bestaan. [Mohammed (60:40)] *

  Juist en laat de “gematigde” moslim nou juist geen afstand doen van dit soort citaten.
  Dat mag trouwens ook niet want de koran IS de onwrikbare waarheid. Daaraan morrelen is geloofsafval en staat gelijk aan de doodstraf.
  Volgens insiders bestaat de “gematigde” moslim trouwens niet en dat klopt eigenlijk wel.
  Die moslim die deze teksten niet naar de letter neemt is eigenlijk geen moslim.

  Nogmaals; de feiten spreken voor zich en het initiatief is aan – laat ik hem zo toch maar noemen- de “gematigde” moslim.

  henk [36] reageerde op deze reactie.

 24. @Hub Jongen [19]: “Iemand die zich echter “libertarier” noemt, zal het met dergelijke besluiten op zich natuurlijk niet eens zijn. ”

  Nee, maar in een echte libertarische samenleving zou het probleem zich helemaal niet voorgedaan hebben. Dus het enige overblijvende libertarische standpunt in deze moet vanuit de visie van zelfverdediging komen. En dan kun je het er dus wel degelijk mee eens zijn. Het is geweldloos, en het is inderdaad niet anders dan de bouwverboden waar andere eigenaren mee te maken hebben, zoals je carport voorbeeld.

  Ik mag niet eens een fatsoenlijke schuur in mijn achtertuin zetten. Eigen huis, eigen grond. Toch bepaalt de gemeente wat ik mag of niet, ondanks dat niemand schade ondervindt of zelfs maar bezwaar heeft. Maar de staat maakt een regeltje, en tast daarmee mijn eigendomsrecht aan. Afgedwongen middels gewelds- en machtsmonopolie. Tja, geen ‘allodial title’, hè. Puur fascime.

  Maar als moslims afzichtelijke, niet in de buurt, wat zeg ik, niet in het land passende bajonettenminaretten willen bouwen moet dat ineens maar mogen? Zelfs ondanks wat die minaretten symboliseren? Ondanks dat de doelstellingen van de kolonisatie door de islam bekend zijn, want op straat liggen? Ondanks dat 59% van het land bezwaar aantekent?

  Nee dank je. Daar moet ik me tegen mogen verdedigen. En in dat kader ben ik het hartgrondig met de Zwitsers eens. Ik zeg het nog maar eens: goed gedaan!
  Oscar [26] reageerde op deze reactie.

 25. @R. Hartman (NI) [25]:

  “Nee, maar in een echte libertarische samenleving zou het probleem zich helemaal niet voorgedaan hebben.”

  Precies! En dan zou een nihilisme als zelfhaat (‘weg met ons!’) een marginaal verschijnsel zijn, terwijl het nu mainstream is.

 26. @Talleyrand [1]: In Irak zijn een miljoen mensen een onnatuurlijk dood gestorven sinds de Amerikaanse invasie

  Sommige mensen willen lulkoek graag blijven geloven…

  Dat getal bleek door een extrapolatie van cijfers geproduceert te worden:

  – op een onbetrouwbare manier (vragen of ze iemand kende)
  – op basis van een onbetrouwbare steekproef (gebied waar net een strijd plaatsgevonden had)

  maar belangrijker echter:

  Als ik moslim was, zou ik buitengewoon verontwaardigd zijn.

  Waarom zou een Indonesisceh moslim zich aangevallen voelen? Als er ergens op de wereld een strijd is tsusen iemand met moslimgeloof en niet moslimgeloof kiezen alle moslims elders altijd blind de kant van de moslim. Waarom? Ik ga toch ook niet de kant van de IRA kiezen in Ierland enkel omdat ik Katholliek zou zijn?

  Zolang zoveel moslims zo collectivistisch denken is elke redelijke discussie mijn inziens niet mogelijk. Pas als moslims ine en conflict tussen een moslim en niet-moslim soms ook gewoon hun schouders ophalen of de kant van de niet-moslim kunnen kiezen indien ze vinden dat die gelijk heeft, is er kans op vooruitgang.

 27. @Anke [9]: In het antwoord lees ik: “Moslims en islam hebben in de wereld een imago van geweld en machtsdrang. Terecht of onterecht, maar het nu eenmaal zo.”

  “in de wereld” zou eigenlijk moeten zijn “in de westerse wereld”

  nee overal. Ook in de Indonesiche Christelijke, Hindoe, Boedistische en Chinese wereld om er maar 4 te roepen worden moslims als geweldadig gezien. Misschienm onterercht, maar het idee dat het iets typisch is van het westen is niet een beetje onjuist, is is een grove misleiding.

  Sterker nog, vrijwel elke cultuur, ras, religie, natie, etc die in contact komt met moslims krijgt een conflict met hen. De enieg uitzondering lijkt Suriname,w aar Hidnoes, Christenen en Moslims – zover ik weet – vreedzaam naast elkaar wonen. Overal elders onstaat oorlog. Nogmaals, dat heeft mischien niet zozeer te maken met de islam, maar het is niet een typisch iets van het westen zoals progressieven en vooral ook veel moslims willen doen voorkomen.

  Maar kijkt iemand in Nederland naar het verschil tussen de moslim uit Iran of uit Turkije of uit Albanie

  Jazeker, Turkije was al jaren een NAVO bondgenoot tegen het seculiere USSR. In Kosovo werden de moslim inwoners geholpen door westerse legers tegen de niet-moslim serviers. Surinaamse moslims worden anders gezien dan Turkse of Marokaanse, etc.

  Zoals ik elders opmerkte, blijkt echter dat veel moslism zelf hun moslim zijn als bindende dominatee kenmerk aangeven. Juist zij maken het onderscheid niet …

 28. Zelf heb twijfel ik ook of ik wel een èchte libertariër ben, want het principe ‘ieder voor zich en God voor ons allen’ huldig ik niet. Maar ik ben voor vrijheid blijheid. Maar als de vrijheid van de een voor anderen beperkingen inhoudt, laat staan als het onderdrukken wordt ,is bij mij aan de verkeerde deur.

  Waar het toe leidt, kunnen we genoeg zien in landen die volgens islamitisch model “geleid” worden. Als je geluk hebt mag je blijven als je niet wilt toetreden, maar dan wel rechteloos en extra belasting betalen. Nou, dat laatste moet echte libertariërs niets van hebben!

  Daarom ben ik zeer verheugd met de Zwitserse uitslag!

  Hub Jongen [30] reageerde op deze reactie.

 29. @Wannes [29]:

  “Zelf heb twijfel ik ook of ik wel een èchte libertariër ben, want het principe ‘ieder voor zich en God voor ons allen’ huldig ik niet.’

  Wannes, waar haal je vandaan dat dit “principe” ook maar iets te maken heeft met libertarisme?
  Graag citaten met bewijs.

  Het TEGENDEEL is waar. Libertariers hebben veel gestudeerd hoe IEDEREEN het beter kan krijgen en zij kunnen bewijzen dat het kapitalisme echt wel meer welvaart voor iedereen produceert dan het communisme.

  Echt niet zo moeilijk te ontdekken als je even nuchter studeert op de feiten.
  Tenzij je al bezweken bent aan de politieke collectivistische brainwashing. Dan kost het inderdaad een beetje moeite.
  Maar vanuit de Vrijspreker zijn we graag bereid je met concrete twijfels te helpen de feiten te ontdekken.

Comments are closed.