klimaatverdragBedrijven en particulieren moeten vanaf 2012 meer gaan afdragen voor de nieuwe SDE-heffing. Dat heeft minister Maria van der Hoeven laten weten.

Ze heeft de tweede kamer gemeld dat er in 2011 nog bijna 900 miljoen euro beschikbaar is om de lasten te verlichten van de nieuwe heffing waaruit de financiering van investeringen in duurzame energie moeten worden bekostigd.

Vanaf 2012 moet het nieuwe kabinet echter extra investeren om de doelstellingen voor duurzame energie in 2020 te realiseren.

Daardoor kunnen de kosten oplopen, aldus van der Hoeven die aangeeft dat daarvoor nu nog geen geld is gevonden dat ter compensatie kan worden ingezet. De SDE-heffing kan zowel op de elektriciteitsprijs als de gasprijs komen.

De PvdA is blij met deze koers. Volgens kamerlid Diederik Samsom onderstreept het de keuze voor duurzame energie, terwijl het ook voor bedrijven duidelijk is dat zich in deze richting (windmolenparken) kunnen investeren.

De VVD vindt dat mensen onnodig op kosten worden gejaagd. De partij vindt dat vanwege de voorziene energieschaarste moet worden geïnvesteerd in duurzame energie, maar rekent daar in tegenstelling tot dit kabinet ook kernenergie toe.

Zolang je de bewezen beste optie om de uitstoot van het broeikasgas CO2 in te dammen uitsluit, is het inefficiënt om verbruikerssubsidies in te stellen, meent Halbe Zijlstra.

Natuur en Milieu en Milieudefensie vinden de SDE-heffing een goed plan. “Het is eerlijker dat de gebruiker (vervuiler) betaalt dan de belastingbetaler. Betalen via het gebruik geeft bovendien een prikkel voor de broodnodige energiebesparing”, meldden de natuurorganisaties.

Tot zover de media.

De minister van economische zaken heeft geen bedragen genoemd.

Maar volgens de Energieraad zou het in 2020 2.5 miljard euro moeten opleveren.

Dus waarschijnlijk begint het vanaf 2012 met een opbrengst van 1 miljard euro (dat is het budget voor 2011) om daarna elk jaar verhoogd worden zodat het genoemde bedrag in 2020 gehaald kan worden.

Ook de zwaar gesubsidieerde milieuorganisaties zijn het natuurlijk met de overheid eens.

Net als de overheid hebben deze organisaties nog steeds niet door dat de gebruiker (vervuiler) en de belastingbetaler (ingeval dat men belasting betaald) één en dezelfde persoon is.

Of die persoon het nu via de belastingen of zijn energienota betaalt, de klos is hij/zij toch.

Ook wordt er door de overheid en de milieuorganisaties aan voorbijgegaan, dat om de zogenaamde prikkeling teweeg te brengen bij de verbruikers om minder energie af te nemen, al een belasting, de zogenaamde ecotaks van plusminus 25 procent bestaat.

Ook is het asociaal om de eerste levensbehoeften van de mens zo zwaar te belasten voor een op zijn zachtst gezegd discutabele visie met betrekking tot de “klimaatverandering”.

Ook de banken spelen een “vreemde” rol in deze discussie.

Onderstaand artikel kwam ik op de weblog Cramer tegen en zal het in zijn geheel weergeven.

(Artikel is van vrijdag 27 november 2009.)

ABN Amro, ING, Rabobank, SNS Bank, Fortis Bank, Friesland Bank, Triodos Bank, Robeco Bank en Aegon roepen alle deelnemers aan de klimaattop op Kopenhagen tot een succes te maken. Gisteren deden de bankiers een gezamenlijke verklaring uit. Uiteraard voel ik me aangesproken.

Ik vind het een goed initiatief van de banken en doe mijn uiterste best hen niet teleur te stellen. De bedrijven hopen op “doortastende maatregelen om de klimaatverandering in te dammen”. Mijn collega’s en ik worden in de verklaring opgeroepen duurzame energie “krachtig te stimuleren”. Ik ervaar de oproep als een ware steunbetuiging. Bedankt.

Verder gedoe over de SDE-regeling. Wat is er aan de hand? We willen dat bedrijven investeren in groene energie (zonnepanelen, windturbines). We stimuleren ondernemers met deze subsidie duurzame energie.

Wie zonnepanelen of windmolens inzet, krijg 15 jaar lang met niet-winstgevende deel van elk kilowattuur aangevuld door de overheid. In Duitsland wordt dit niet door de overheid bijgelegd, maar betaald uit een heffing op de energierekening. Dat gaan we nu al doen, met als verschil dat het geen openeinderegeling wordt. Het is een eerlijke regeling die uitgaat van het principe dat de vervuiler betaalt.

Als we in Kopenhagen goede afspraken maken over de vermindering van de CO2- uitstoot en de emissieprijs, wordt investeren in panelen en turbines rendabeler.

Maar los van het geld is het goed als Nederland een alternatieve bron van energie heeft. Het zou wel prettig zijn als we niet meer afhankelijk zouden zijn van olie uit het Midden-Oosten en gas uit Rusland.

Tot zover weblog Cramer.

Het is mij bekend dat de genoemde banken alleen in windmolenparken wilden investeren, mits de overheid met subsidies over de brug kwam, voor 2010 is dat 900 miljoen euro.

En natuurlijk moet ook 15 jaar lang het niet-winstgevende deel van elk kilowattuur door de overheid, de consument dus, worden aangevuld.

Het is dus niet verwonderlijk dat de banken zich zorgen maken over de klimaatverandering.

Dit is nu wat de overheid en topeconomen “marktwerking” noemen.

“Marktwerking” is dus de mogelijkheid scheppen om onrendabele projecten en de daarbij behorende verliezen af te wentelen op een ander.

11 REACTIES

 1. Tuurlijk. En ClimateGate bestaat helemaal niet, hoewel Phil Jones nu moet vertrekken. En windmolens zijn hartstikke efficiënt, alleen al aan productie en onderhoud kosten ze meer energie dan ze ooit op zullen leveren. CO2 opslag is ook zo’n fijne: de (grote hoeveelheid) energie benodigd voor compressie en opslag komt van conventionele centrales, en zo is het netto effect (dat sowieso een ongewenst effect is) erg klein.

  Het enige echte effect is dat hier weer een behoorlijk stuk welvaart de strot om wordt gedraaid. Geheel volgens de voorliggende ‘egaliteits’ agenda, die nooit de situatie van de ‘minderbedeelden’ verbetert maar altijd uitsluitend die van de ‘beterbedeelden’ verslechtert, net als die van de ‘minderbedeelden’, overigens.

  En zo is het netto resultaat van nivelleringspolitiek altijd dat de uiteindelijke levensstandaard van de massa onder het voorheen laagste peil uitkomt, en nooit ergens in het midden, zoals men beweert te beogen. En dat maakt de misdaad van inkomensherverdeling van producerenden naar consumerenden misschien nog wel zo schandalig: uiteindelijk wordt iedereen er slechter van, behalve de nivelleerders zelf, natuurlijk.

  En dan ‘heeft de markt gefaald’…

 2. Vanmorgen wist een collega een aardig voorval te vermelden van de bijeenkomst in Barendrecht over de CO2-opslag.

  Een van de mensen in de zaal verweet Cramer belangenverstrengeling omdat ze ooit bij Shell gewerkt had, hetzelfde Shell dan nu de CO2-opslag mag verzorgen.

  Waarop zij als door een wesp gestoken reageerde: “Dat is niet waar! Ik heb nooit bij Shell gewerkt. Ik ben slechts lid geweest van de Raad van Commissarissen”.

  Jaja, cum laude afgestudeerd in biologie en dan toch zo dom…

 3. Ik heb me al dagen suf gepost mbt tot climategate op allerlei websites. Maar telkens lees je dan dat er nog steeds veel overheden van landen zijn die, als een blind op hol geslagen paard, de twijfels die er inmiddels bij ieder weldenkend mens moeten zijn mbt tot CO2 en man made global warming helemaal niet zien en keihard op hun gestelde doelen afrennen.

  Even een dag pauze voordat we weer verder gan met het openen van de ogen van de massaas die nog gebukt gaan onder de propaganda van de afgelpen decennia.

 4. Ik ben het 100% met de VVD eens.
  Kernenergie zou de oplossing zijn en ondertussen de coldfusion perfectioneren. De wetenschappers zijn bijna bij een oplossing.

  Met 2 extra veilige (vergeleken met 60 jaar geleden) kerncentrales kun je 50 jaar verder. Dan krijg je ook wat tijd om nog meer alternatieven te vinden.
  Windenergie vind ik veel te storing gevoelig.
  Doe dan waterkracht voor de kust.

 5. En ondertussen gaan we steeds meer betalen voor een steeds lager verbruik.

  Telkens weer worden we niet beloond maar gestraft als we ons best doen de doelstellingen van de overheid te halen.

  Ook zo’n leuke, voor 2010 wordt een kleine achteruitgang verwacht van de inkomens. De minister verwacht echter dat dit verlies wel gecompenseerd zal worden door loonsverhogingen en indexaties.

  Als dat al waar zou zijn betekent dat evengoed dat de overheid al bij voorbaat mijn loonsverhoginkje in gaat pikken.

  Er is geen woordenboek in de wereld dat daarvoor een ander woord heeft dan diefstal.

  Klaas

 6. Zal even de belasting welke nu al wordt geheven op een rijtje zetten.

  Leveringstarief dagstroom ; 0,10008
  BTW ; 0,03668
  energiebelasting ; 0,10850

  Belastingspercentage = 145%

  Leveringstarief nachtstroom ; 0,06162
  BTW ; 0,03225
  energiebelasting ; 0,10850

  Belastingspercentage = 228%

  gas (uitgaande van regio 3)
  Leveringstarief ; 0.28274
  BTW ; 0.08412
  energiebelasting ; 0,15800

  Belastingpercentage = 85%

  Dat zal je nooit betalen aangezien er een absoluut bedrag vanaf wordt getrokken, vermindering energiebelasting. Dit is een (absoluut) bedrag ex. btw van 318 Euro in 2009.

  Gezien het lage belastingpercentage over gas zet ik in op verhoging van de gasbelasting

  Bron http://prive.eneco.nl/contact/brochures/elektriciteitstarief.pdf
  http://prive.eneco.nl/contact/brochures/gastarief.pdf

  Peter de1e [7] reageerde op deze reactie.

 7. De energie ligt voor het oprapen voor de kust van nederland door het getijden van het water te benutten, het geld ligt op straat, maar mag niet opgeraapt worden door de heren, die hun belangen in nederland vertegenwoordigen en veilig stellen. Blijf je kop maar in het zand steken en zijt maar ziende blindt. Je hersens gebruiken,dat wij hier gevangen worden door de mafia kliek, die alleen voor zich zelf de straat wil schoon houden en weinig sociaal is.

 8. @Peter de1e [10]:

  Graag gedaan. Je kan ook van dat vastrecht afkomen. Neem even de meterstanden op en bel met je leverancier. Geef aan dat je amper / niets verbruikt en dus je bedrag wil afschaffen / zeer laag wil zetten. Eerst gaan ze miepen over kan niet, mag niet etc. maar als je aangeeft dat het je recht is en dat ze het aan de hand van standen mogen narekenen binden ze meestal wel in. Dan zal blijken dat je voorschotnota op 0 wordt gezet. Doen ze nog steeds moeilijk stap je toch gewoon over? Als je dat doet via gaslicht.com of energieprijzen.nl bieden sommige leveranciers je zelfs een vast bedrag als je naar hen overstapt. Ja je kunt geld verdienen aan een niet verbruikende aansluiting op het gas- en lichtnet. Ik was al even opzoek gegaan naar een bundel inactieve aansluitingen om de absurditeit van het systeem aan te tonen maar helaas heb ik die niet gevonden. Succes er verder mee

Comments are closed.