- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

Overheid blijft energiek de energienota verhogen.

klimaatverdragBedrijven en particulieren moeten vanaf 2012 meer gaan afdragen voor de nieuwe SDE-heffing. Dat heeft minister Maria van der Hoeven laten weten.

Ze heeft de tweede kamer gemeld dat er in 2011 nog bijna 900 miljoen euro beschikbaar is om de lasten te verlichten van de nieuwe heffing waaruit de financiering van investeringen in duurzame energie moeten worden bekostigd.

Vanaf 2012 moet het nieuwe kabinet echter extra investeren om de doelstellingen voor duurzame energie in 2020 te realiseren.

Daardoor kunnen de kosten oplopen, aldus van der Hoeven die aangeeft dat daarvoor nu nog geen geld is gevonden dat ter compensatie kan worden ingezet. De SDE-heffing kan zowel op de elektriciteitsprijs als de gasprijs komen.

De PvdA is blij met deze koers. Volgens kamerlid Diederik Samsom onderstreept het de keuze voor duurzame energie, terwijl het ook voor bedrijven duidelijk is dat zich in deze richting (windmolenparken) kunnen investeren.

De VVD vindt dat mensen onnodig op kosten worden gejaagd. De partij vindt dat vanwege de voorziene energieschaarste moet worden geïnvesteerd in duurzame energie, maar rekent daar in tegenstelling tot dit kabinet ook kernenergie toe.

Zolang je de bewezen beste optie om de uitstoot van het broeikasgas CO2 in te dammen uitsluit, is het inefficiënt om verbruikerssubsidies in te stellen, meent Halbe Zijlstra.

Natuur en Milieu en Milieudefensie vinden de SDE-heffing een goed plan. “Het is eerlijker dat de gebruiker (vervuiler) betaalt dan de belastingbetaler. Betalen via het gebruik geeft bovendien een prikkel voor de broodnodige energiebesparing”, meldden de natuurorganisaties.

Tot zover de media.

De minister van economische zaken heeft geen bedragen genoemd.

Maar volgens de Energieraad zou het in 2020 2.5 miljard euro moeten opleveren.

Dus waarschijnlijk begint het vanaf 2012 met een opbrengst van 1 miljard euro (dat is het budget voor 2011) om daarna elk jaar verhoogd worden zodat het genoemde bedrag in 2020 gehaald kan worden.

Ook de zwaar gesubsidieerde milieuorganisaties zijn het natuurlijk met de overheid eens.

Net als de overheid hebben deze organisaties nog steeds niet door dat de gebruiker (vervuiler) en de belastingbetaler (ingeval dat men belasting betaald) één en dezelfde persoon is.

Of die persoon het nu via de belastingen of zijn energienota betaalt, de klos is hij/zij toch.

Ook wordt er door de overheid en de milieuorganisaties aan voorbijgegaan, dat om de zogenaamde prikkeling teweeg te brengen bij de verbruikers om minder energie af te nemen, al een belasting, de zogenaamde ecotaks van plusminus 25 procent bestaat.

Ook is het asociaal om de eerste levensbehoeften van de mens zo zwaar te belasten voor een op zijn zachtst gezegd discutabele visie met betrekking tot de “klimaatverandering”.

Ook de banken spelen een “vreemde” rol in deze discussie.

Onderstaand artikel kwam ik op de weblog Cramer tegen en zal het in zijn geheel weergeven.

(Artikel is van vrijdag 27 november 2009.)

ABN Amro, ING, Rabobank, SNS Bank, Fortis Bank, Friesland Bank, Triodos Bank, Robeco Bank en Aegon roepen alle deelnemers aan de klimaattop op Kopenhagen tot een succes te maken. Gisteren deden de bankiers een gezamenlijke verklaring uit. Uiteraard voel ik me aangesproken.

Ik vind het een goed initiatief van de banken en doe mijn uiterste best hen niet teleur te stellen. De bedrijven hopen op “doortastende maatregelen om de klimaatverandering in te dammen”. Mijn collega’s en ik worden in de verklaring opgeroepen duurzame energie “krachtig te stimuleren”. Ik ervaar de oproep als een ware steunbetuiging. Bedankt.

Verder gedoe over de SDE-regeling. Wat is er aan de hand? We willen dat bedrijven investeren in groene energie (zonnepanelen, windturbines). We stimuleren ondernemers met deze subsidie duurzame energie.

Wie zonnepanelen of windmolens inzet, krijg 15 jaar lang met niet-winstgevende deel van elk kilowattuur aangevuld door de overheid. In Duitsland wordt dit niet door de overheid bijgelegd, maar betaald uit een heffing op de energierekening. Dat gaan we nu al doen, met als verschil dat het geen openeinderegeling wordt. Het is een eerlijke regeling die uitgaat van het principe dat de vervuiler betaalt.

Als we in Kopenhagen goede afspraken maken over de vermindering van de CO2- uitstoot en de emissieprijs, wordt investeren in panelen en turbines rendabeler.

Maar los van het geld is het goed als Nederland een alternatieve bron van energie heeft. Het zou wel prettig zijn als we niet meer afhankelijk zouden zijn van olie uit het Midden-Oosten en gas uit Rusland.

Tot zover weblog Cramer.

Het is mij bekend dat de genoemde banken alleen in windmolenparken wilden investeren, mits de overheid met subsidies over de brug kwam, voor 2010 is dat 900 miljoen euro.

En natuurlijk moet ook 15 jaar lang het niet-winstgevende deel van elk kilowattuur door de overheid, de consument dus, worden aangevuld.

Het is dus niet verwonderlijk dat de banken zich zorgen maken over de klimaatverandering.

Dit is nu wat de overheid en topeconomen “marktwerking” noemen.

“Marktwerking” is dus de mogelijkheid scheppen om onrendabele projecten en de daarbij behorende verliezen af te wentelen op een ander.