[HTML1]

Dit is een presentatie uit 2008, dus van ruim vóór ClimateGate, maar hij is zo duidelijk dat ik u hem niet wilde onthouden.

Ik had eerder deze week in een reatie al gelinkt naar deze video, en werd er door Scrutinizer op geattendeerd dat er nog drie waren (de aanvankelijk gelinkte video staat onder de naam van dit arikel op youtube).

U vindt de delen 2, 3 4 hieronder. Veel kijkgenot.

[HTML2]

[HTML3]

[HTML4]

16 REACTIES

 1. Het volk is niet van de eerste leugen gebarsten van de hoge heren, die denken de wijsheid in pakt te hebben! Dat is de manier om hun doeleinden te verwezenlijken, leugens misleiden en ga zo maar door met alle vieze spelletjes,die je maar kunt bedenken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 2. 1.Er zijn meer wetenschappers akkoord met het idee van de opwarming dan tegenstanders ervan.
  2.In een discussie als deze moet men zeker rekening houden met de mogelijkheid dat de deelnemers kunnen lobbyen voor machten zoals de kolen en olie industrie.
  Zij die wel geloven in de opwarming, kan je moeilijk hiervan verdenken.
  3.Het heeft lang geduurd eer de regeringen reageerden op de waarschuwingen van de wetenschappers, niet andersom, dus beschuldig hen niet van manipulatie.
  4.Wetenschappelijke tijdschriften zijn geen media van paparazzi, die leugens en intimiteiten verspreiden over bekende mensen.

  Andre [5] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [6] reageerde op deze reactie.
  bataviawillem [13] reageerde op deze reactie.

 3. @André de Metz [4]:
  1. Sinds wanneer is wetenschap iets waarover men met een “meerderheid” kan stemmen
  2. Alles is mogelijk, inclusief de mogelijkheid dat er bij de gelovigen andere criteria meespelen, zoals bijvoorbeeld het al dan niet continueren van onderzoeksgelden. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.
  3. zie 2.
  4. Men dient een onderscheid te maken tussen pseudo-wetenschap die als “wetenschap” aan de man wordt gebracht door “wetenschappelijke tijdschriften” en echte wetenschap, waarin men fictie niet op basis van “consensus” tot feiten verheft.

  “PHIL JONES??? HAS ANYONE SEEN PHIL JONES???”
  http://www.foxnews.com/scitech/2009/12/15/polar-bear-phil-jones/

 4. @André de Metz [4]:
  “In een discussie als deze…”

  Diegenen die politieke maatregelen voorstaan om het klimaat aan te pakken, zouden zich op harde wetenschappelijk vastgestelde feiten dienen te baseren en niet op verzinsels van de sycophants van de IPCC, zoals tot nu toe het geval is.

 5. Het welles nietes dialoog reduceert zich duidelijk tot het verschil in interpretatie van dezelfde wetenschappelijke waarnemingen. De enkele voorbeelden van foute metingen die de professor aanhaalde op een manier van een stand-upcomedian, maken op mij geen indruk en lijken mij enkel bedoeld om de zaal mee te krijgen. Hij verlaagt zich hiermee tot op het niveau van Al Gore. Ondertussen zijn veel van de argumenten die de professor gebruikt door het andere kamp weerlegd. Een andere opmerking: de professor zegt dat de snelheid van toename, die de meeste wetenschappers het meest verontrust, enkele miljoenen jaren ook voorkwam. Hoe kan dat met zekerheid vastgesteld worden? Wat is veertig jaar op een schaal van miljoenen jaren? Ook de dikwijls gebruikte uitspraak dat alles geënsceneerd is door “linkse” krachten om het kapitalisme te bestrijden is volgens mij erg ver gezocht. Ik vind dit systeem overigens nog altijd het minst slechte, maar waarom zijn de geleerde economen niet op zoek naar een systeem dat niet ineenstort als er geen groei is? Wil men de wereldbevolking exponentieel laten groeien en daarmee de wereldproductie van goederen tot de …..? Nog een veel gehoord argument is dat diegenen die geloven in de opwarming, gekant zijn tegen de ontwikkeling van de arme landen. Zij zijn juist bezorgd voor het gevolg van de opwarming voor die mensen door het stijgen van de waterspiegel van de oceanen, het frequenter voorkomen van stormen en de toenemende woestijnvorming, zaken die vooral de ontwikkelingslanden treffen. Dat men door het beperken van het gebruik van fossiele brandstof deze ontwikkelingslanden belet om te groeien is ook ver gezocht. Het bieden van echte hulp in plaats van het financieren van oorlogen om de natuurlijke rijkdommen van die landen onder controle te houden of te verkrijgen zou vele keren meer bijdragen aan de omwikkeling.

  Spy-Nose [8] reageerde op deze reactie.
  Jean-Pierre [9] reageerde op deze reactie.

 6. @André de Metz [7]:
  Er zou pas sprake zijn van een welles-nietes dialoog over interpretatieverschillen als men het eens was over de feiten. Maar ook de `feiten´ van de IPCC worden betwist. Daarom zoudt u beter eerst het klimaatdossier zelf goed kunnen bestuderen, voordat u in discussie gaat.

  Maar in plaats daarvan gaat u de discussie uit de weg, stapt over op een bekend ad hominem, omzeilt de feitelijke discussie en stelt in plaats daarvan een aantal algemeenheden aan de orde.

  Een op deze site reeds vaak ontmaskerde methode. Derhalve zie ik geen aanleiding hier op uw argumenten serieus in te gaan.

 7. @André de Metz [7]: Ik ben er zelf nog niet helemaal uit en ik heb een paar prangende vragen m.b.t. de man-made global warming hypothese. Misschien kunt u me daarbij helpen.

  Kijkend naar de hockey-stick heeft deze een exponentieel verloop v.w.b. de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Wat ik niet goed kan plaatsen, is de forse temperatuurdaling in de periode 1940-1970. Als we aan de koude winters van “vroeger” denken, stammen die uit deze periode.

  1) Hoe is dat te rijmen met de verhoudingsgewijze zeer sterke stijging van CO2 in de atmosfeer over dezelfde periode?

  2) Waarom wordt de rol van de zon door de IPCC niet meegenomen in de modellen?

  3) In de middeleeuwen was er sprake van een zeer warme periode terwijl er geen menselijke CO2 uitstoot was anders dan via de ademhaling.

  Ter overweging: stel dat we het eens zijn over een temperatuurstijging die grote gevolgen heeft voor de 3e wereld. Zou het dan niet wijzer zijn om te investeren in maatregelen (dijken, infrastructuur) om deze landen zo veel mogelijk tegen de gevolgen te beschermen? Of denkt u dat de mens in staat is het klimaat te kunnen beïnvloeden en regelen zoals de thermostaat in de woonkamer.

 8. Vooraleer iemand te beschuldigen van onvoldoende dossierkennis kan je misschien eens gaan kijken op de volgend sites in verband met de invloed van de zonneactiviteit daar wordt die invloed gerelativeerd voor de recente periode van sterke stijging.
  Zie:
  http://vroegevogels.vara.nl/nieuws-item.168.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=309089&tx_ttnews%5BbackPid%5D=842&cHash=dc0d8dfaa5
  en ook:
  http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/Klimaat/1.624506
  Aan Jean-Pierre:
  Natuurlijk is het zinnig de door jou aangehaalde maatregelen te treffen, maar wie zal het voor de derde wereld landen doen? Wij zullen nooit de natuur volledig kunnen beheersen, maar wat ik vind is dat we onze invloed, hoe klein hij ook is volgens de sceptici zoveel mogelijk moeten beperken, ook al gaat dit ten koste van onze welvaart.

 9. Check your premises! Uw bronnen bestaan tot dusver uit politieke propaganda (zoals een site van een Varaprogramma), waarde heer de Metz.
  Dat het gros van de mensen eerder geloof hecht aan grote leugencampagnes, i.c. de klimaatpropaganda van de V.N., dan zelf kritisch op zoek gaat naar harde wetenschappelijke feiten en conclusies, was de Nazi’s al bekend en zij maakten er danig gebruik van.

  Ik wil u nogmaals naar het Klimaathysterie dossier op de Vrijspreker verwijzen.
  Misschien is dit een klein opstapje, als u -ten onrechte- mocht denken, dat de Vrijspreker een louter politieke propagandasite is:

  http://www.co2-feiten.nl/doc.php/Media/54/welke_consensus_400_wetenschappers_spreken_zich_uit_tegen_klimaatpaniek_klimatosoof

  “ik vind [is] dat we onze invloed, hoe klein hij ook is volgens de sceptici zoveel mogelijk moeten beperken, ook al gaat dit ten koste van onze welvaart.”

  Enkele vraagjes:
  1) Wie zijn “we”?
  2) Heeft u een kosten/baten-analyse (dosis/effect-relatie) gemaakt? Die zou ik graag zien.
  3) Wie gaan dit betalen? Hoe weet u, of u waar voor het (toekomstige) belastinggeld krijgt, dat niet alleen u, maar ook uw kinderen en kindskinderen gaan betalen? Hoe weet u, dat zij uw goklust op zijn juiste waarde schatten?
  4) Wist u dat bepaalde klimaatmaatregelen nu al geleid hebben tot verdubbeling van de voedselprijzen op de wereldmarkt, waardoor veel mensen in de armste landen (bijv. in Haiti) het niet meer overleven?
  5) Welke garantie heeft u, dat de klimaatmaatregelen die politici zullen gaan nemen het door u beoogde effect zullen sorteren?

 10. @André de Metz [4]:
  “Zij die wel geloven in de opwarming, kan je moeilijk hiervan verdenken.”
  Mag ik er even op wijzen dat de voorzitter van IPCC de eigenaar is van tata steel.
  Ja, dezelfde die onlangs een grote staaloven in Eneland sloot en 600 miljoen in carbon credits opstreek.
  Hoezo zijn de opwarmingsidiooten niet finacieel gebaad bij hun sprookje.
  In dit licht is het ook leuk even te kijken wie de carbontax heeft bedacht.
  Juist ja, Ken Lee CEO van Enron die nu in de bak zit wegens oplichting op het vlak van energie voorziening.
  Zij die denken dat de climaatlobie onbaatzuchtig is zijn uiterst naief en bijzonder slecht ingelezen

 11. Vooreerst wil ik zeggen dat ik wel degelijk veel gelezen heb over de standpunten van de “non believers”, maar dit doet eigenlijk niet ter zake. Dat enkele zakenlieden brood zien in een maatschappelijk controversieel onderwerp als dit lijkt mij in onze samenleving niet abnormaal. Men mag echter niet zo kortzichtig zijn dit enkel aan een kant toe te schrijven. Alle beschuldigingen van manipulatie van onderzoeksresultaten vind ik in de artikels van beide kampen terug. Hebt u ook gelezen over het ontslag van een Nieuw Zeelandse professor omdat hij met de pers gesproken had? Toevallig een “believer” die zich van de lijst van “non believers” liet schrappen omdat hij daar samen met anderen ten onrechte in opgenomen was. Linke praktijken zijn dus geen alleenrecht van een kant.
  Wat de grond van de zaak aangaat kan ik enkel besluiten dan de toekomst uiteindelijk zal uitmaken wie in dit debat gelijk zal krijgen. Wat het de samenleving uiteindelijk zal kosten, de kosten van de uitstootreductie of de gevolgen van de opwarming ten gevolge van die uitstoot, betalen zullen we toch.

  Aan Spynose: op welke grond beschuldigt u mij dat ik enkel politiek geinspireerde bronnen raadpleeg? welke zij de uwe? uiterst rechts liberale? Ik lees alles, anders zou ik niet op dit forum zitten en ik ben geen linkse rakker. De manier waarop u mij beschuldigt is eigenlijk onwaardig om in dit forum te verschijnen. Speel op de bal, niet op de man.
  Antwoord op uw vragen:
  1. De mensheid
  2. Die kan niemand maken, ook niet van de gevolgen van niets te doen.
  3. Gokken is wat u ook doet, ik krijg nooit waar voor mijn belastingsgeld, enkel de organisatie van een samenleving.
  4. Wie stelt er nu algemeenheden aan de orde? Ik wil hier wel het volgende op antwoorden: de voedselschaarste en de prijsevolutie in de ontwikkelingslanden is mee veroorzaakt door de overschakeling van de kweek van lokale gewassen naar voor de export gerichte gewassen en ook de verkeerde hulp die aan de arme landen wordt gegeven en door de corrupte regeringen in die landen. Zo kan je nog even verder gaan. Dat de productie van bijvoorbeeld koolzaad hier een rol speelt valt niet te ontkennen, maar het is bijlange na niet de hoofdreden.
  5. Dezelfde garantie die niemand heeft van regeringsmaatregelen. Maar zeer weinig problemen raken opgelost door niets te doen.

 12. De meest zuivere brandstof wordt door mensen en dieren verbruikt.Kent u een auto of ander voertuig welke op drie rijstkorrels 100 kilometer door de woestijn kan gaan op zoek naar een dokter.Dus met andere woorden moetenwe een verbrandingsmotor ontwikkelen die calorien verbrand in laats van fossiele brandstof op de meest lachwekkende elekrtisch rijden.

  Elektrisch rijden zal de vraag en dus de prijs van stroom snel omhoog brengen en dus zullen oude alternatieven als kolen weer aantrekkelijk worden voor grote afnemers.Maar we kunnen ook veel zuiniger worden door bouwvoorschriften eens beter te omschrijven.Immers hoe kan het zijn dat ik o een flat mijn radiator tegen een enkelsteen buitenmuur bevestigd zie.Voor die muur ogewarmd is en du meer warmte dan koude afgeeft zijn we een paar uur stoken verder.

  Maar zowel links als rechts kan worden beinvloed door geld en macht.En inderdaad de hand waaruit je eet moet je niet bevuilen maar dat onderzoeksresultaten altijd worden bewerkt naar de wens van d eklant is een feit.Als je 100 dezelfde van elkaar totaal onafhankelijke onderzoeken doet zul je 100 totaal verschillende uitkomsten krijgen.Het op elkaar afstemmen van uitkomsten moet natuurlijk worden voorkomen anders krijgen we de tunnelvisie waar de politie met moord zaken zo vaak last van heeft

Comments are closed.