Vrijheidsparade_13 dec 09De eerste Vrijheidsparade in Den Haag op 26 september was een succes gerekend naar de opkomst van ongeveer 400 deelnemers. Wat dat betreft kijken we vol verwachting naar de de komende ontwikkelingen, waarvan de parade in Utrecht op 13 december de volgende uiting is.
Niet alle ontvangen reacties op de Vrijspreker site of op andere wijze ontvangen, waren echter zonder meer 100 % enthousiast. Er kristalliseren zich twee tegengestelde standpunten uit (mijn interpretatie). Graag willen we onderzoeken waar eventuele gedaagdenfouten of onjuistheden optreden en uw inbreng wordt daarbij op prijs gesteld.
 
De twee tegenstellingen kunnen omschreven worden als:

A. Kwantiteit-gericht… en B. Kwaliteit gericht….


A.Kwantiteit gericht:

Deze groep heeft de overtuiging dat om een noodzakelijke verandering in de maatschappij te krijgen, het noodzakelijk is om zoveel mogelijk mensen van die noodzaak te overtuigen en mee te krijgen in acties.

Vandaar een Parade met iedereen die meer vrijheid wil: “Er waren mensen te bespeuren uit allerlei uiteenlopende hoeken van de samenleving, van ouderen tot jonge kinderen, van hippies tot punkers, blank, zwart, Christen, Moslim, Nederlander, Marokkaan en ga zo maar door”. Een vrijheidsdoel waarin “vrijheid” niet scherp gedefinieerd is.
Volgens groep A is dat ook niet noodzakelijk, want dat komt wel. Voor conflicten intern in de groep zijn aanhangers A niet bang. Al liggen die, afhankelijk van de definities van de genoemde soorten deelnemers, wel voor het grijpen.

Positief hierbij is de klachtenopsomming waartegen onder andere de Parade gericht is, (genoemd in een uitnodiging). Tegen afschaffing van deze genoemde ontwikkelingen zullen wel geen bezwaren zijn:

– herintroductie van het persoonsbewijs (met vingerafdrukken, gezichtsscan, centrale opslag en gegevenskoppeling)
– Gebruik van onveilige opslagdatabanken
– Afbraak van vrijheid en omgekeerde bewijslast (U moet in veel gevallen zelf uw onschuld bewijzen).
– Europese politiemacht, grondwet en onder andere een Europees uitleveringsverdrag zonder tussenkomst Nederlandse rechter.
– Exponentieel toegenomen centrale gegevens-registratie (controledrift, cameratoezicht, OV-chipkaart, EPD)
– Beperking van vrije meningsuiting
– Kilometerkastjes die uw auto besturen en het registreren van tijd, plaats, afstand, snelheid, voertuig etc.
– De Codex Alimentarius, waar 50 jaar aan is gewerkt, wordt van kracht per 01-01-2010 (zie Codex)
– President der Europeanen wordt via achterdeurtjes politiek gebracht, hoezo democratie?
– Lissabon verdrag
– Verborgen belastingverhogingen
– Verplicht werken tot AOW 67 leeftijd
– PandBrigades die uw woning komen controleren (zie Pandbrigade )
– Het niet-Democratisch invoeren van een Global Goverment door de rijke Elite

B. Kwaliteit gericht

Ook deze strijders voor vrijheid zijn ervan overtuigd dat er grote aantallen moeten zijn (komen) om resultaten te kunnen boeken.
Het uitgangspunt van deze strijders is dat het daarbij noodzakelijk is om duidelijkheid te hebben over wat iedereen bedoelt met vrijheid en voor welk doel er gestreden wordt. Uit ervaring is immers bekend dat “iedereen met vrijheid iets anders bedoelt”.

Zo bleken bij de eerste parade deelnemers te zijn die voorstanders zijn van positieve rechten (recht op onderwijs/huisvesting/uitkeringen/ enz.). Personen die bvb de “Vier vrijheden” van Roosevelt aanhangen.

Iets waar libertariërs terecht en heel logisch tegen zijn. Zij vrezen, en laten zien dat uit het verleden blijkt, dat parades met erg brede (vage?) doelomschrijvingen een veelvoud aantrekken van personen die streven naar “vrijheid met positieve rechten”, dan personen met de duidelijke Libertarische positie waarin niemand enig recht heeft op leven of eigendom van wie dan ook. Een samenleving waarin alleen het fundamenteel rechtsbeginsel geldt zoals omschreven in de missie van de Vrijspreker.

De vrees is dan, dat bij een parade op dit ogenblik de Libertarische opvatting niet voldoende naar buiten gebracht wordt, of erger nog volledig ondergesneeuwd. En dan ben je bezig met het propageren van een “socialistische vrijheid”. Daarom is het beter om niet mee te doen.

Wie heeft er gelijk? 

Stel dat er inderdaad veel van die “socialistische vrijheids-strever” komen. Dan hoeft de Libertarische opvatting nog niet te verzuipen. Door de juiste borden en/of strooifolders kunnen er best Libertarische successen behaald worden. 

Ook is er een positieve mogelijkheid om contacten te leggen met strevers van de andere groep in een ontspannen sfeer. Daardoor een mooie gelegenheid om ook hen van het Libertarisch gelijk te overtuigen.
Nog los van het genoegen om gelijkgezinden te ontmoeten!

Een gevolg van de opvatting van groep B kan zijn dat er dan maar niets gebeurt. Ook dit hoeft niet, want het libertarisch ideaal kan ook op andere manieren verspreid worden. Bvb schrijven, of gerichte bijeenkomsten met bepaalde thema’s. Een uitdaging om dit meer te doen!

Hier komt weer boven de vraag of en hoe voor een bepaald facet (bvb anti EU) samengewerkt kan worden tussen libertariërs en socialisten.
BTW, je zou dezelfde vraag ook kunnen stellen over samenwerken met “conservatieven” (of rechts georiënteerden).

Mijn idee op dit moment is nog steeds dat de organisatoren van de Vrijheidsparade lof verdienen voor hun initiatief en dat we kunnen hopen dat de resultaten zich de goede kant op ontwikkelen.
Alle eventuele deelnemers, ook uit groep B kunnen daar aan meewerken.

Zolang het tegendeel niet bewezen is, zullen we dan ook de VrijheidsParade blijven aankondigen. 

En we blijven benieuwd naar uw oplossingen.

(Meer gegevens en details op www.vrijheidsparade.nl )

68 REACTIES

 1. Er kan nog een punt bij de klachtenopsomming gevoegd worden: de vorming van een wereldreging in Kopenhagen!

  Lord Christopher Monckton warns that the secretive draft version of the Copenhagen climate change treaty represents a global government power grab on an “unimaginable scale,” and mandates the creation of 700 new bureaucracies as well as a colossal raft of new taxes including 2 percent levies on both GDP and every international financial transaction.

  http://www.prisonplanet.com/monckton-secretive-copenhagen-treaty-creates-larcenous-global-government-tax.html

  Schokkend…

 2. Overtuigen dat “vrijheid beter is” is dan ook heel moeilijk, omdat iedereen een ander beeld heeft van wat beter voor hem of haar is. (Ook wel consequentialistisch libertarisme).

  Daarom kan beter het fundamenteel rechtsbeginsel, zoals ook in het artikel genoemd, gepropageerd worden.

  Zie hierover ook Frank van Dun:
  http://www.libertarian.nl/wp/2001/01/vrijheid-en-consequentialisme/
  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Infinity [2]: Als ik het (lange) artikel van Van Dun goed begrijp zijn socialisten ook consequentialistische libertariërs. Over willekeur gesproken, want iedereen definieert zijn doelen anders, en meestal naar persoonlijk gewin. Voor mij is iemand die de initiatie van geweld niet schuwt, maar zelfs propageert omdat de ‘goede’ effecten van die geweldsinitiatie ‘een hogere waarde’ hebben dan de negatieve effecten, absoluut nooit never een libertariër.

  Dit zijn namelijk precies de argumenten die de staat hanteert:
  Wij moeten jullie vrijheid inperken want wij vinden dat beter voor onze doelen. En jullie nadeel vinden wij kleiner dan ons voordeel.
  Dus eerlijk gezegd vind ik het nogal een kul-verhaal. Gelukkig is het dan ook niet Van Dun, maar ene Bradford die dit begrip hanteert, en Van Dun ziet dat niet zo zitten. Terecht.

  Lijkt me gewoon een poging om, na de term liberalisme, ook de term libertarisme te kapen voor Marxistische doeleinden. Libertarisme is de ethiek van non-agressie, de vrijheid van het morele, rationele egoïsme. Niet-moralistisch libertarisme is in mijn ogen een contradictio in terminis. Moralistisch libertarisme is mutatis mutandis dan een pleonasme.
  Peter de Jong [5] reageerde op deze reactie.
  Infinity [7] reageerde op deze reactie.

 4. @R. Hartman (NI) [4]:

  Het is eerder omgekeerd: libertarisme was oorspronkelijk anarcho-communistisch (Joseph Déjacque, 1857). Pas later in de 19e eeuw werd het o.i.v. de klassiek liberalen anarcho-kapitalistisch. Als marxisten de term nu kapen keert het dus terug naar de roots. 😉

  @Hub Jongen [3]:

  Hub, wat maakt het uit welke vrijheden mensen vóór zijn als deze manifestatie vooral gaat om de onvrijheden waar mensen tégen zijn (zie lijstje) ? Dat de genoemde onvrijheden nooit in de praktijk zouden mogen worden gebracht, daar is toch iedereen die aan deze manifestatie deelneemt, ongeacht politieke voorkeur, het over eens ?

  Wat mensen verdeelt doet hier IMHO niet ter zake (zoveel hoofden zoveel zinnen; er zijn ook veel punten die libertariërs verdelen). Het gaat er om wat mensen samenbrengt en motiveert. Juist dát zou moeten worden benadrukt.

  Als fascisten de mond wordt gesnoerd moeten we daar net zo goed voor opkomen als wanneer het liberalen betreft:

  “The trouble with fighting for human freedom is that one spends most of one’s time defending scoundrels. For it is against scoundrels that oppressive laws are first aimed, and oppression must be stopped at the beginning if it is to be stopped at all.”
  – Henry Louis Mencken

  Infinity [7] reageerde op deze reactie.
  trui [8] reageerde op deze reactie.

 5. Ook ik zal de Vrijheidsparade blijven aankondigen, en zal er ook deze keer zelf bij zijn.

  Mijn eigen initiatief, http://www.Nationaleactiedag.nl (gepland voor 11 december) is helaas niets geworden.Jammer. Ook mijn http://www.DeVrijheid.org is een grote flop geworden, want ik ging ervan uit dat de beoogde 40 duizend handtekeningen er wel zouden komen binnen een paar maanden, maar dit blijkt echter te moeten worden bijgesteld naar 300 jaar. Kennelijk doe ik dus toch iets verkeerd…

 6. @Peter de Jong [5]: Beste Peter,
  Wat mensen verdeelt doet hier IMHO niet ter zake (zoveel hoofden zoveel zinnen; er zijn ook veel punten die libertariërs verdelen). Het gaat er om wat mensen samenbrengt en motiveert. Juist dát zou moeten worden benadrukt.

  Ik ben het helemaal met jou eens. Sommige Vrijsprekers vinden het prettig om te kijken en te luisteren naar alles wat er mis is in deze samenleving en er een flinke schep zout op te leggen. Goed invrijven. Als ik vraag naar oplossingen voor de problemen, binnen de samenleving, dan zijn er bar weinig mensen, die reageren. Ook ik ben er voor om te kijken en te luisteren naar wat er goed is en dat te benadrukken, zoals de vrijheid van meningsuiting. Vanuit die houding, hetgeen krachtig overkomt, kunnen fouten gemaakt door de overheid bijvoorbeeld of het bedrijfsleven worden aangekaart en verandert.
  Trui

 7. @Angelique [9]:

  Wat ééééénig, mensenrechten. Maar neen danku, Angelique. Mensenrechten zijn behalve abject ook nog eens tegenstrijdig.

  Het recht van de een impliceert de plicht(onvrijheid) van de ander.

  Een mensenrecht als “recht op onderwijs” is waanzin, omdat om dit “recht” men in staat kan stellen mensen te dwingen onderwijs te leveren. U kunt de abjectheid hiervan hopelijk wel inzien? Het is ook nog eens in strijd met een ander mensenrecht: “niemand heeft het recht ons tot slaaf te maken”. Uiteindelijk ontstaan er situaties waarin er keuze gemaakt moet worden tussen de 2, en dus is de mensenrechtenverklaring inconsistent, en daarom ongeldig. Of bestaan er volgens u tevens vierkante cirkels?

  Zelfde principe met het “recht” van de werknemer en “recht” op sociale zekerheid.

  Dat het recht op democratie rechtstreeks tegen het vrijheidsideaal in is hoef ik u eigenlijk niet uit te leggen, maar ik zal het voor de zekerheid toch doen: 2 wolven en 1 schaap die overeen gaan komen wat er vanavond op het menu staat. Simpel.

  Over de totale achterlijkheid van noties als dat iedereen gelijkwaardig zou zijn en het “recht” om niet gediscrimineerd te worden ga ik niet eens serieus in.

  De mensenrechten zijn opgesteld door de VN om als excuus voor (danwel politiek correcte/cultureel marxistische) onderdrukking te dienen.

  Met noties als “komt men ook i.p.v leuke commentaren te leveren via het toetsenbord?” hoeft u niet aan te komen, want daar zullen niet meer dan mentaal minderwaardige kleuters intrappen.

  Dat en waarom de vrijheidparade heel wat te veranderen heeft voor dat een consequentialist er in deel zal nemen is in andere discussies al aangegeven.
  Angelique [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Angelique [13]: Beste Angelique, sorry van zaterdag, ik bedoelde natuurlijk zondag. Ik help mee met het bedenken en eventueel organiseren van wat dan ook, maar als het recht op discriminatie wordt ondersteund, met welke bedoelingen dan ook, dan doe ik niet mee. Dan trek is mij terug. Ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben. Ik ben benieuwd naar hoe de demo DaagHaag vandaag is verlopen, Trui

  LvM [15] reageerde op deze reactie.

 9. @Angelique [12]:

  “u bent tevreden en gelukkig met de huidige samenleving?”

  en

  “nee niets doen en maar eindeloos keuvelen dat verandert wel iets nietwaar?”

  Zijn strijdig met elkaar. Ben ik volgens u nou tevreden met de huidige samenleving of ben ik volgens u aan het keuvelen dat er iets moet veranderen?

  “Dat is pas abject in mijn zienswijze.”

  Jammer dat uw geest gesloten is. U heeft mijn argumenten duidelijk niet eens in overweging genomen. Slaap lekker Angelique. Ik hoop dat u ooit nog tot inzicht zult komen.

  @trui [14]:

  “maar als het recht op discriminatie wordt ondersteund, met welke bedoelingen dan ook, dan doe ik niet mee.”

  Hebben R. Hartman en Oscar (en een beetje ik) nou echt zoveel moeite gedaan om iets duidelijk te maken voor níets? U blijft maar koppig vasthouden aan uw “vooruitstrevende” dogma’s. Jammer Trui, écht jammer. Ook u, slaap lekker, en hopelijk komt u ooit nog eens tot inzicht.

  trui [16] reageerde op deze reactie.

 10. @LvM [15]: Beste LvM, wees blij dat ik nog niet de baas van Nederland ben, al is het maar voor één maand. Misschien durf ik woorden om te zetten in daden. Misschien heb ik respect voor mensen, die werkelijk weten wat vrijheid betekent en geen zout op open wonden strooien. Heel misschien verwacht ik van u te veel inlevingsvermogen.
  Trui

  R. Hartman (NI) [17] reageerde op deze reactie.

 11. @trui [16]: Beste Trui, ik wil best geloven dat je dingen anders zou doen als je de baas van Nederland zou zijn, maar het is misschien goed te weten dat jouw gedachtegoed, namelijk dat van de Frankfurter Schule, al regeert. Dat hebben je reacties in de diverse draadjes duidelijk laten zien. Dus nee, dank je wel.

  Het waarneembare verschil is wel dat jij nog over een geweten en enig rechtvaardigheidsgevoel beschikt (hoewel grotendeels misplaatst), in tegenstelling tot de sociopaten die het in praktijk brengen van de doctrines van de FS tot een ware kunst hebben verheven en nu de regering vormen. Je ziet dus kennelijk wel wat er misgaat, maar qua oorzaak heb je een blinde vlek die je er toe noopt de oorzaken als oplossing te propageren.

  Zoals ik je reacties lees, en je volledig afgesloten geest opmerk, bedoel je het wel goed, maar ben je hopeloos misleid. En te vrezen valt dat dat voor minimaal een deel van die sociopaten niet anders is.

  “Misschien heb ik respect voor mensen, die werkelijk weten wat vrijheid betekent”. Nogal een hoogdravende uitspraak voor iemand die vrijheid nog niet herkent als het voor haar uitgespeld wordt. Dus ik ben zeker blij dat jij jouw idee van vrijheid niet aan mij mag opleggen, want jouw idee van vrijheid is niet anders dan dat van de Balkenbende: jouw vrijheid gaat gepaard met dwang. En discriminatie, niet te vergeten, maar dat heb je zelf niet eens in de gaten.

  trui [18] reageerde op deze reactie.
  LvM [19] reageerde op deze reactie.

 12. Beste @R. Hartman (NI) [17]: Beste R. Hartman, “je volledig afgesloten geest”. Ik heb vaak en veel rondreist over de aarde. Datgene wat ik heb geleerd op scholen, nationaal en internationaal, zoals l’Institute Catholique te Parijs, te combineren met verschillende culturen en religies in een land zelf. Als ik jou was dan zou ik een baan aannemen als export manager; dan kom je nog eens ergens, wereldwijd.
  De clou is om theorie te koppelen aan de praktijk = werkelijkheid.
  Ik vind het knap als iemand mij een etikette kan geven, want tot nu toe is dat nog niemand gelukt.
  Dat is nu typisch iets Nederlands; wat de boer niet kent, dat vreet ie niet. Vervolgens om zich toch veilig te voelen, door iets vreemds te begrijpen, gaat men roddelen, liegen en bedriegen. Daarna kaders maken waarin een mens kan worden geplaatst = hokjesgeest.
  Trui

  Oscar [20] reageerde op deze reactie.

 13. @trui [18]:

  Wat een stereotypen weer over Nederlandse mensen! U als onderneemster van intercontinentale luxe-reizen en ‘kenner’ van vreemde culturen zou toch dienen te weten dat roddelen, hokjesgeest hebben, liegen en bedriegen universele, transculturele menselijke eigenschappen zijn en dat het bij uitstek die niet-westerse prachtculturen zijn die het roddelen, hokjesgeest hebben, liegen en bedriegen tot way of life ‘verheven’ hebben. Wat dit betreft kan het interessant zijn kennis te nemen van op welke manier de antropologe Margaret Mead voor het lapje is gehouden door ‘haar’ inboorlingen.

  trui [22] reageerde op deze reactie.

 14. En weer gaat het mijns inziens over begripsverwarring (wat is vrijheid voor de een of voor de ander) en of het klagen over overheden of op het toetsenbord tikken “niets doen” is.

  Mijn “2 centjes” als toetsenbordtikker:
  Zonder duidelijkheid te scheppen wat bepaalde begrippen inhouden, komen we nooit ergens. Zo zijn op deze site honderden commentaren te lezen over het onbegrip van de term kapitalisme. Ellenlange discussies heeft het niet juist definiëren (of willen snappen van de definitie) van deze term opgeleverd. Zo nu ook wellicht met “vrijheid”.

  En dan het non-argument over “veilig achter het toetsenbord zitten”. In mijn omgeving is men zelfs te lui en te laks om zich ook maar enigszins te verdiepen in wat er in de wereld omgaat. op de kant-en-klare voorgeschotelde staatspropaganda na, natuurlijk, zoals Pauw en Witteman, kranten en journaal.
  Ik zie het (onder andere) inderdaad als taak om de feiten vanachter mijn toetsenbord te tikken. Om bekendheid, ratio, feiten te verspreiden. Zodat de ingekakte bevolking tenminste notie kan nemen van welk deel van de opgedrongen informatie propaganda is en wat er eigenlijk werkelijk achter zit.
  Maar ja, dan moet men misschien eens een boek lezen, een podcast beluisteren of iets anders dan porno of “leuke dingen sites” op internet bezoeken. Dan moet men misschien eens een voetbalwedstrijdje op TV missen of een uitzending van GTST. Ooooh, wat erg. Stel dat je begrip zou krijgen waarom vrijheden ingeperkt worden of dat je erachter komt dat je van elke verdiende euro nog geen duppie overhoudt aan het eind van je leven.

  En wat is “geen alternatieven aanbieden”? Kritiek leveren op de zoveelste overheidsmaatregel is toch al een alternatief aangeven? Namelijk die maatregel achterwege laten.
  Daarbij zijn hier al vaker ideeën geponeerd, die met de meest afgrijselijke staatsargumenten bekritiseerd werden, omdat de desbetreffende reagenten als de dood zijn om voor zelfbeschikking te kiezen. Want daar zit ook verantwoordelijkheid aan vast. En daar zijn de meest een beetje bang van geworden, mede aangemoedigd door de “warme moederschoot”: overheid genaamd (lekker dingen “krijgen” die anderen voor mij betaald hebben).

  Als ik tegen belasting ben en ik betaal niet, dan wordt ik uiteindelijk zwaar gestraft door de wet. Precies! Die wetten waar de zogenaamde “doeners” mede verantwoordelijk zijn door op die fijne volks-“vertegenwoordigers” te stemmen. Dank u wel hoor mensen, goed GEDAAN (voltooid deelwoord van DOEN).

  Wat veel mensen ook vergeten is, wat de schrijvers en reagenten op deze en andere fora in hun dagelijks leven wél doen. Hoe zij hun leven leiden, welke keuzes zij maken en welke voordeeltjes zij missen omdat zij daar volgens libertarische principes tegen zijn. Velen van u oordelen te snel, zonder bekend te zijn met de feiten.

  En mocht één van de schrijvers het ooit in zijn hoofd halen welke zaken hij/zij dan wel doet in het dagelijks leven en volgens libertarische gedachte? Dan zal er wel commentaar volgen over hoe egocentrisch of opschepperig dat weer is.

  Maar als basis zie ik de verspreiding en bekendmaking van de werkelijke feiten, in tegenstelling tot staatspropaganda en andere valse ideologieën. Daarvoor is dit forum prima geschikt.

  En zonder bekendmaking van die feiten, zal er nooit iets veranderen. Dat DOEN wij dus al: u in het kort en met praktijkvoorbeelden uit het nieuws zaken voorschotelen, die u anders heeeeeel misschien een beetje zou begrijpen als u eens enkele boeken had gelezen of op andere wijze verdiept had in vrijheid, soevereiniteit, zelfbeschikking, vrijwilligheid, moraal, universele moraal, UPB (zoek die zelf maar op), politieke stromingen, geschiedenis, feiten en mogelijke toekomst alternatieven.
  Hopelijk mag ik namens enkele collegaschrijvers spreken door te zeggen: graag gedaan en tot uw dienst, wat gaat u nu doen?

  trui [23] reageerde op deze reactie.

 15. @Oscar [20]: luxe reizen staan nog niet op de agenda, ook nooit op gestaan. Ooit met een vrachtboot afgezakt naar Zuid Afrika? Ik kan het je aanbevelen. Als je in Hong Kong bent aangekomen is het vlees wat je aldaar eet, misschien hondenvlees, maar als je de taal niet beheerst, mag en kan je geen eisen stellen. Een mens mag toch fouten maken? Het gebeurt mij wekelijks. Nou en? Zelfs dr. Livingstone zal wel een keer verdwaald zijn. Zie de humor daarvan in, zonder uit te lachen.
  Wat ik nog wel zou willen leren is een verdedigingssport, zoals whu-shu.
  Het domste van jij doet, Oscar, is invullen, vervolgens conclusies trekken en veronderstellen dat de wereld in elkaar zit, zoals jij dat wilt. Helaas pindakaas.
  Trui

  Oscar [25] reageerde op deze reactie.

 16. @ All vrijheidsparademensen hier op de site. Ook ik kom graag naar de vrijheidsparade in Utrecht zondag aanstaande. Helaas ben ik alleen en zou het leuk & gezellig vinden om met wat mensen van vrijspreker mee te lopen.

  Ps wat vinden jullie van een bordje met ‘Samenleven is op basis van vrijwillige samenwerking’?

  trui [26] reageerde op deze reactie.

 17. @trui [22]:

  “Een mens mag toch fouten maken? Het gebeurt mij wekelijks.”

  Ik zal beloven, zoals u mij gebiedt, goed mijn best te doen om van deze opmerking de humor in te zien zonder uit te lachen. 8)

  Ik vrees dat het moeilijk zal zijn…

  Ik geloof dat liefde voor andere culturen alleen mogelijk is als men de eigen cultuur lief heeft. En zelfs dan kan men enkel bepaalde aspecten van een andere cultuur liefhebben die men als overeenkomstig met de eigen cultuur herkent. En dat niet alleen: ik geloof ook dat men enkel andere mensen lief kan hebben als men zichzelf lief heeft.

  Vandaar dat ik – behalve dat ik westerse zelfhaat als iets absurds en schadelijks beschouw – de zogenaamde liefde voor andere culturen die multi-culti mensen pretenderen te hebben erg onwaarachtig vind. Het is niets anders dan xenomanie en cultureel nihilisme.

 18. @Hugo uit Utrecht [24]: Beste Hugo, het feit alleen dat jij meeloopt is natuurlijk een opsteker. Ik loop niet me je mee, maar als je jouw bord hoog houdt hebben anderen een herkennings punt.

  Trui

 19. ‘Samenleven is op basis van vrijwillige samenwerking’?

  Zie net op Anarchiel dat ze daar iemand volledig met de grond gelijk maken omdat zij als astmapatient vanmiddag lichamelijk last heeft ondervonden van de weedrook verspreid door meelopers aan de parade, terwijl ze voor haar eigen huis op straat stond.
  Dat mag klaarblijkelijk niet, want ze moet van Anarchiel in haar gefilterde huis blijven.
  http://www.anarchiel.com/display/vrijheidsparade_2.0_de_vrieskou_editie
  Dus de bovenstaande stelling is een utopie!

  LvM [28] reageerde op deze reactie.

 20. @Maarten [27]:

  Ik zie geen verband tussen de mogelijkheid tot samenleven op vrijwillige basis en een vervelend commentaar op een negatieve gebeurtenis. Kunt u mij uitleggen waar dit verband volgens u ligt?

 21. Zowel de rokers als de astmapatient hebben recht op vrijheid, vrijheid om te roken, maar ook vrijheid om lucht in de longen te hebben. Over zo’n simpel onderwerp zouden de 2 partijen daar vrijwillig samenwerkend uit moeten kunnen komen toch?
  Lees alleen net dat de patient maar moet wegblijven als ze geen rook in haar longen wil, ook al staat ze voor haar eigen huis te babysitten. Weinig vrijwillige samenwerking dus in de samenleving.
  Jammer.

  LvM [31] reageerde op deze reactie.

 22. En kijk ze op Anarchiel allemaal denken dat ze stoer zijn omdat ze drugs gebruiken, sommigen zeggen zelfs oprecht drugs nodig te hebben om fatsoenlijk na te kunnen denken. Wat een triest aangezicht. Bij sommige reacties onder het Anarchiel topic kreeg ik plaatsvervangende schaamte.

  De vrijheidsparade heeft meer slecht dan goed gedaan, zoals verwacht, al is het wellicht onmogelijk om met een demonstratie een rationele boodschap over te brengen. Weer lief de politie volgen, maar nu met een heleboel meer kabaal en wietlucht. Nu waren er aan de foto’s te zien heel wat minder stompzinnige leuzen, maar nog steeds aanwezig.

  Ook bij editie 3 zal ik dus niet aanwezig zijn.

Comments are closed.