Vrijheidsparade_13 dec 09De eerste Vrijheidsparade in Den Haag op 26 september was een succes gerekend naar de opkomst van ongeveer 400 deelnemers. Wat dat betreft kijken we vol verwachting naar de de komende ontwikkelingen, waarvan de parade in Utrecht op 13 december de volgende uiting is.
Niet alle ontvangen reacties op de Vrijspreker site of op andere wijze ontvangen, waren echter zonder meer 100 % enthousiast. Er kristalliseren zich twee tegengestelde standpunten uit (mijn interpretatie). Graag willen we onderzoeken waar eventuele gedaagdenfouten of onjuistheden optreden en uw inbreng wordt daarbij op prijs gesteld.
 
De twee tegenstellingen kunnen omschreven worden als:

A. Kwantiteit-gericht… en B. Kwaliteit gericht….


A.Kwantiteit gericht:

Deze groep heeft de overtuiging dat om een noodzakelijke verandering in de maatschappij te krijgen, het noodzakelijk is om zoveel mogelijk mensen van die noodzaak te overtuigen en mee te krijgen in acties.

Vandaar een Parade met iedereen die meer vrijheid wil: “Er waren mensen te bespeuren uit allerlei uiteenlopende hoeken van de samenleving, van ouderen tot jonge kinderen, van hippies tot punkers, blank, zwart, Christen, Moslim, Nederlander, Marokkaan en ga zo maar door”. Een vrijheidsdoel waarin “vrijheid” niet scherp gedefinieerd is.
Volgens groep A is dat ook niet noodzakelijk, want dat komt wel. Voor conflicten intern in de groep zijn aanhangers A niet bang. Al liggen die, afhankelijk van de definities van de genoemde soorten deelnemers, wel voor het grijpen.

Positief hierbij is de klachtenopsomming waartegen onder andere de Parade gericht is, (genoemd in een uitnodiging). Tegen afschaffing van deze genoemde ontwikkelingen zullen wel geen bezwaren zijn:

– herintroductie van het persoonsbewijs (met vingerafdrukken, gezichtsscan, centrale opslag en gegevenskoppeling)
– Gebruik van onveilige opslagdatabanken
– Afbraak van vrijheid en omgekeerde bewijslast (U moet in veel gevallen zelf uw onschuld bewijzen).
– Europese politiemacht, grondwet en onder andere een Europees uitleveringsverdrag zonder tussenkomst Nederlandse rechter.
– Exponentieel toegenomen centrale gegevens-registratie (controledrift, cameratoezicht, OV-chipkaart, EPD)
– Beperking van vrije meningsuiting
– Kilometerkastjes die uw auto besturen en het registreren van tijd, plaats, afstand, snelheid, voertuig etc.
– De Codex Alimentarius, waar 50 jaar aan is gewerkt, wordt van kracht per 01-01-2010 (zie Codex)
– President der Europeanen wordt via achterdeurtjes politiek gebracht, hoezo democratie?
– Lissabon verdrag
– Verborgen belastingverhogingen
– Verplicht werken tot AOW 67 leeftijd
– PandBrigades die uw woning komen controleren (zie Pandbrigade )
– Het niet-Democratisch invoeren van een Global Goverment door de rijke Elite

B. Kwaliteit gericht

Ook deze strijders voor vrijheid zijn ervan overtuigd dat er grote aantallen moeten zijn (komen) om resultaten te kunnen boeken.
Het uitgangspunt van deze strijders is dat het daarbij noodzakelijk is om duidelijkheid te hebben over wat iedereen bedoelt met vrijheid en voor welk doel er gestreden wordt. Uit ervaring is immers bekend dat “iedereen met vrijheid iets anders bedoelt”.

Zo bleken bij de eerste parade deelnemers te zijn die voorstanders zijn van positieve rechten (recht op onderwijs/huisvesting/uitkeringen/ enz.). Personen die bvb de “Vier vrijheden” van Roosevelt aanhangen.

Iets waar libertariërs terecht en heel logisch tegen zijn. Zij vrezen, en laten zien dat uit het verleden blijkt, dat parades met erg brede (vage?) doelomschrijvingen een veelvoud aantrekken van personen die streven naar “vrijheid met positieve rechten”, dan personen met de duidelijke Libertarische positie waarin niemand enig recht heeft op leven of eigendom van wie dan ook. Een samenleving waarin alleen het fundamenteel rechtsbeginsel geldt zoals omschreven in de missie van de Vrijspreker.

De vrees is dan, dat bij een parade op dit ogenblik de Libertarische opvatting niet voldoende naar buiten gebracht wordt, of erger nog volledig ondergesneeuwd. En dan ben je bezig met het propageren van een “socialistische vrijheid”. Daarom is het beter om niet mee te doen.

Wie heeft er gelijk? 

Stel dat er inderdaad veel van die “socialistische vrijheids-strever” komen. Dan hoeft de Libertarische opvatting nog niet te verzuipen. Door de juiste borden en/of strooifolders kunnen er best Libertarische successen behaald worden. 

Ook is er een positieve mogelijkheid om contacten te leggen met strevers van de andere groep in een ontspannen sfeer. Daardoor een mooie gelegenheid om ook hen van het Libertarisch gelijk te overtuigen.
Nog los van het genoegen om gelijkgezinden te ontmoeten!

Een gevolg van de opvatting van groep B kan zijn dat er dan maar niets gebeurt. Ook dit hoeft niet, want het libertarisch ideaal kan ook op andere manieren verspreid worden. Bvb schrijven, of gerichte bijeenkomsten met bepaalde thema’s. Een uitdaging om dit meer te doen!

Hier komt weer boven de vraag of en hoe voor een bepaald facet (bvb anti EU) samengewerkt kan worden tussen libertariërs en socialisten.
BTW, je zou dezelfde vraag ook kunnen stellen over samenwerken met “conservatieven” (of rechts georiënteerden).

Mijn idee op dit moment is nog steeds dat de organisatoren van de Vrijheidsparade lof verdienen voor hun initiatief en dat we kunnen hopen dat de resultaten zich de goede kant op ontwikkelen.
Alle eventuele deelnemers, ook uit groep B kunnen daar aan meewerken.

Zolang het tegendeel niet bewezen is, zullen we dan ook de VrijheidsParade blijven aankondigen. 

En we blijven benieuwd naar uw oplossingen.

(Meer gegevens en details op www.vrijheidsparade.nl )

68 REACTIES

 1. @Maarten [29]:

  Luister niet naar anarchiel-isten. Vaak geleid door emotie en puberaal haantjes-gedrag. Vaak als belangrijkste motivatie eigenzinnige pleziertjes zoals drugs-gebruik. Die hebben (nog) geen idee van integriteit en vrijheid, wat dergelijke reacties zoals jij aangeeft al aantonen.

  Over deze casus in een vrijwillige samenleving: De lucht vervuilen van de grond/het huis van een ander, is immoreel, en daarom strafbaar. Opzettelijk of niet, de dader moet wel zijn verantwoordelijkheid nemen, zoals bepaalde mensen op Anarchiel.com niet doen. Zoals ik al zei: geen idee van integriteit en vrijheid.

  Maar inderdaad, de instelling van bepaalde mensen (eigenlijk van de meeste mensen) moet veranderen om een vrijwillige samenleving te bereiken en behouden.

 2. @Maarten [32]:

  De overheid wordt door velen gezien als de bewaker van de vrede en vrijheid en dergelijken. Maar wie bewaakt de bewakers? De bewakers zijn immers de grootste vijanden van vrede en vrijheid.

  Ausweis bitte is en referentie naar nazi-duitsland. Implicerend dat de overheid daarnaar op weg is.

 3. Ik heb de beelden van de 13 december vrijheidsparade gezien en ik krijg sterk de indruk dat de meelopers voornamelijk cultuur-progressieve hippie-achtigen zijn, afkomstig uit de tegencultuur, die een vage opvatting van vrijheid huldigen en veelal een persoonlijk hedonisme nastreven.

  Maarten [35] reageerde op deze reactie.

 4. @Oscar [34]:

  Ja, dat idee heb ik ook. Alles voor hun eigen plezier.

  Zo beweren ze nu dat het hun persoonlijke vrijheid is om ook met drugs op achter het stuur te mogen zitten.

  http://www.anarchiel.com/display/en_ja_hoor_een_totaalverbod_voor_drugs_in_het_verkeer#commentaar

  Dat ze daarmee een potentieel gevaar op de weg zijn voor anderen interesseert ze geen moer.

  Sterker nog tegen iemand die zijn dochter tijdens een ongeluk heeft verloren word doodleuk verteld dat het aan zijn fietsende kind heeft gelegen en niet aan de chauffeur onder invloed.

  Oscar [36] reageerde op deze reactie.

 5. @Maarten [35]:

  “Zo beweren ze nu dat het hun persoonlijke vrijheid is om ook met drugs op achter het stuur te mogen zitten.”

  Dat ben ik volkomen met ze eens. Ik denk alleen niet dat er in een vrije samenleving er veel verzekeringsmaatschappijen zijn die ook druggebruikende automobilisten zullen verzekeren. En wie graag een joint of een chineesje achter het stuur rookt zal waarschijnlijk een torenhoge premie dienen te betalen.

  En als ze iemand doodrijden dan zullen ze de rest van hun leven moeten betalen. (Ik kan me in ieder geval niet voorstellen dat er in een vrije samenleving verzekeringsmaatschappijen zullen zijn die zoiets dekken)

  Maarten [39] reageerde op deze reactie.

 6. Met vrijheid komt verantwoordelijkheid lees ik net in 1 van de reacties op die site en daar ben ik het mee eens.

  Niemand leeft immers alleen op de wereld, er zijn altijd anderen om je heen met wie je rekening dient te houden.

  Het woord samen-leving zegt het al.

  Al iemand zonodig met drugs op achter het stuur moet zitten, dient hij ook zijn verantwoordelijkheid te nemen en zijn ritje te rijden waar niemand anders er last van ondervind.

  Bovendien er zijn legio andere plekken waar gebruikt kan worden, waarom dan uitgerekend onder invloed willen rijden??

  Komt op mij over als kinderachtig zin door drammen..

  Als je geen rekening houd met anderen is er geen samen-leving of vrij-heid voor de ander, dan is het hedonisme.

  LvM [38] reageerde op deze reactie.

 7. @Maarten [37]:

  Iemand die dronken, stoned en/of anders onder invloed achter het stuur zit veroorzaakt geen overlast. Pas als deze overlast veroorzaakt veroorzaakt deze overlast. Maar dan is het niet fout om onder invloed achter het stuur te zitten, maar om overlast te veroorzaken.

  Dat is er ook nog het markt-argument, zoals duidelijk gemaakt door Oscar. De markt is geniaal. De markt straft onverantwoordelijk gedrag af.

 8. @Oscar [36]:

  Dat is dus de put dempen als het kalf al verdronken is.
  Daar hebben de nabestaanden geen ene moer aan en degene wiens leven(svrijheid) is weggenomen nog minder.

  ‘Tuurlijk mag je onder invloed achter het stuur zitten, zodra je overlast bezorgd ga jij daarvoor gestraft worden’
  Lijkt me dat dan het aantal hit-and-run- ongelukken aanzienlijk toeneemt.
  De rest van je leven betalen of snel ff plankgas geven en overal vanaf zijn, die keus is makkelijk.

  Lijkt me verder irrealistisch om ervan uit te gaan dat iedereen bij het invullen van de verzekeringspapieren eerlijk toegeeft of hij een drugsgebruiker is en dan de hoofdprijs onder de premies moeten betalen. Zeker niet bij een volk van ‘ons zeeuwen bin zuunig’ als de Nederlanders..

  Laat iedere drugsgebruiker nou gewoon eens zelluf zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en nuchter aan het verkeer deelnemen.

  Er zijn zoveel andere plekken waar ze zonder ander te storen kunnen gebruiken!

  Oscar [40] reageerde op deze reactie.

 9. @Maarten [39]:

  “Dat is dus de put dempen als het kalf al verdronken is.
  Daar hebben de nabestaanden geen ene moer aan en degene wiens leven(svrijheid) is weggenomen nog minder.”

  Klopt. En nabestaanden van een moord zullen er ook weinig aan hebben dat de moordenaar van hun geliefde de rest van zijn leven dwangarbeid verricht om te voorzien in de kosten van zijn detentie en compensatie aan de nabestaanden. Maar iets is beter dan niets. Thans krijgen nabestaanden geen enkele, of zelden, compensatie en moeten de nabestaanden via de belastingen mee betalen aan de detentie van de moordenaars van hun geliefden.

  “Lijkt me dat dan het aantal hit-and-run- ongelukken aanzienlijk toeneemt. De rest van je leven betalen of snel ff plankgas geven en overal vanaf zijn, die keus is makkelijk.”

  Wat je dan krijgt is dat veiligheidsagentschappen zich gaan specialiseren in het opsporen van hit-and-run rijders. En dat zal efficienter kunnen dan thans overheden, bij wie het salaris van de ambtenaren niet af hangt van de prestaties, toe in staat zijn.

  “Lijkt me verder irrealistisch om ervan uit te gaan dat iedereen bij het invullen van de verzekeringspapieren eerlijk toegeeft of hij een drugsgebruiker is en dan de hoofdprijs onder de premies moeten betalen.”

  Als een druggebruiker in een vrije samenleving dat niet zou doen dan zal hij aan worden gemerkt als oplichter, aangezien het waarschijnlijk is dat verzekeringsmaatschappijen bepaalde eisen stellen aan verzekeringen met lage premies. Mensen die een verantwoordelijke levensstijl hebben zullen zich dus makkelijker kunnen verzekeren. Mensen die met een joint op de lip auto willen rijden zullen daar een prijs voor dienen te betalen. Als zij een verzekering af sluiten die ongelukken onder invloed van drugs en drank niet dekken en ze veroorzaken een ongeluk dan zal de verzekeringsmaatschappij niet uitkeren en dan moet de veroorzaker van het ongeluk de gedupeerde andere automobilist betalen en, als zij liegen over hun druggebruik achter het stuur, ook nog eens hun eigen verzekeraar.

  “Laat iedere drugsgebruiker nou gewoon eens zelluf zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en nuchter aan het verkeer deelnemen.”

  Dat vind ik een goed advies. Zeer raadzaam.

  En als ze wel achter het stuur kruipen met een joint, of men nou een van de weinige, hoogst uitzonderlijke, blowers is die prima in staat zijn onder invloed van cannabis te rijden of niet dan is agressief geweld (afpersen, ontvoeren en in elkaar slaan) tegen zulk een persoon geoorloofd volgens u?

 10. “En als ze wel achter het stuur kruipen met een joint, of men nou een van de weinige, hoogst uitzonderlijke, blowers is die prima in staat zijn onder invloed van cannabis te rijden of niet dan is agressief geweld (afpersen, ontvoeren en in elkaar slaan) tegen zulk een persoon geoorloofd volgens u?”

  Nee, ik ben van mening dat het beter is om narigheid te voorkomen dan het te moeten ‘genezen’.

  Laat iedereen zijn boerenverstand gebruiken en
  1. alles (medicatie, rookwaar, alcohol) waarvan hij onder invloed raakt NIET te gebruiken als hij een machine gaat besturen/bedienen waar ook anderen bij betrokken zijn
  of
  2. te gaan gebruiken en de machine buiten werking te laten
  of
  3. te gaan gebruiken en de machine te laten bedienen/besturen door iemand anders die wél nuchter is.

  LvM [42] reageerde op deze reactie.

 11. @Maarten [41]:

  Nee, ik ben van mening dat het beter is om narigheid te voorkomen dan het te moeten ‘genezen’.

  Dat is geen antwoord op de vraag. Inderdaad, het is beter om te voorkomen dan genezen, maar is volgens u daar agressief geweld bij toegestaan? Moet een niet-agressief mens vrijheid ontnomen worden omdat deze statistisch gezien een verhoogde kans heeft een ongeluk te veroorzaken? Heiligt het doel de middelen?

  Maarten [43] reageerde op deze reactie.

 12. @LvM [42]:

  Nee.
  Nooit.

  Als een drugsgebruiker bezig is met zijn vrijheid, moet hij zich ook beseffen dat een ander ook recht heeft op vrijheid.
  Er samen uitkomen, samen-leven.

  Nogmaals, de gebruiker kan al op zoveel andere plekken drugs gebruiken, dan is het een kleine moeite om bij het besturen/bedienen van een machine een keus te maken tussen de opties:
  1. alles (medicatie, rookwaar, alcohol) waarvan hij onder invloed raakt NIET te gebruiken als hij een machine gaat besturen/bedienen waar ook anderen bij betrokken zijn
  of
  2. te gaan gebruiken en de machine buiten werking te laten
  of
  3. te gaan gebruiken en de machine te laten bedienen/besturen door iemand anders die wél nuchter is.

  In mijn ogen is dat het respecteren van de vrijheid van de ander door de drugsgebruiker.
  In mijn ogen is dat het nemen van de verantwoordelijkheid voor zijn eigen gedrag door de drugsgebruiker.

  Oscar [44] reageerde op deze reactie.
  trui [45] reageerde op deze reactie.

 13. @Maarten [43]:

  Dus ook als de notoire druggebruiker, die na een chineesje gerookt te hebben met een joint achter het stuur kruipt, een XTC-pilletje met een halve liter absint wegslikt en al paddo-etend een lijntje cocaine uitlegt op het dashboard, en dus al uw opvolgenswaardige adviezen in de wind slaat mag dus wat u betreft in principe verschoond blijven van aanhouding en dreigen met het geven van een boete?

  Maarten [50] reageerde op deze reactie.

 14. @Maarten [43]: Beste Maarten, ik heb gelezen wat jij hebt geschreven en ik ben het met jou eens. Ik ben benieuwd wanneer de invloed van cola wordt onderzocht. Grapje. Koffie is ook verslavend. Wat overigins wel waar is dat nederlanders verslaafd zijn aan pijnstillers. Dan is het ook de eigen verantwoordelijkheid hoe men er mee omgaat. Alle soft en harddrugs zouden vrij op de wereld markt moeten worden verhandeld. De drooglegging (verbod op) van alcohol in de VS heeft ook niet geholpen, gewerkt, dus als wij nu eens zouden leren van de geschiedenis, dan is zou drugs overal verkrijgbaar moeten zijn. En wat is de definitie van drugs? een dropje zou er ook onder kunnen vallen, als men verrslaafd is. Trui

  LvM [46] reageerde op deze reactie.
  Oscar [49] reageerde op deze reactie.

 15. @trui [45]:

  Nederlanders zijn verslaafd aan pijnstillers? Raar. Ik ben niet verslaafd aan pijnstillers, maar toch ben ik binnen de denkbeeldige lijnen der “Nederlanden” geboren, en woon daar nog steeds. Dat is een contradictie. Maar gezien het universum niet geïmplodeerd is, zit een van ons tweeën fout. Ik heb geen enkele reden om te liegen op een internetforum, dus meest waarschijnlijk heeft u ergens een fout gemaakt. Wellicht is het goed om uw stelling te herzien.

  De drooglegging (verbod op) van alcohol in de VS heeft ook niet geholpen, gewerkt[…]”

  Sterker nog, het heeft averechts gewerkt. Er zijn zelfs hele criminele organisatie omheen gevormd. Inderdaad, zonder overheid zou de Maffia zich in die tijd niet eens hebben kunnen vormen. Nu is dat het geval met drugs en wapens.

  Geweldige tactiek trouwens: De overheid creëert de Mafia, de mensen vragen de overheid om hulp, de overheid pakt het probleem aan (inderdaad, de overheid lost het probleem niet op), de mensen zijn blij en denken dat een overheid noodzakelijk is om criminele organisaties aan te pakken.
  trui [47] reageerde op deze reactie.

 16. @LvM [46]: Beste LvM, wat ik bedoel te zeggen / schrijven dat Nederlanders verslaafd zijn aan pijnstillers: loop eens voor de aardigheid een drogisterij in zoals bij voorbeeld het Kruidvat. Wat je daar ziet is zijn ongeveer vier planken gevuld met paracetamol, ibruprofen, asperines, etc. etc. etc., die dus zonder recept te verkrijgen zijn. Het gaat mij er niet om dat jij daadwerkelijk verslaafd bent, maar als jij zou willen dan is paracetamol bij voorbeeld een goede pijnstiller, gezien de bijwerkeringen = ook versuffend in combinatie met koffie. Als de pijnstillers voor handen zijn, met alle gevolgen van dien, dan mag wat mij betreft alle drugs verkocht worden bij het Kruidvat of zo.
  Trui

  LvM [48] reageerde op deze reactie.

 17. @trui [47]:

  Ik had uw persoonlijke definitie van “verslaafd” niet begrepen.

  Wat mij betreft heeft het Kruidvat de vrijheid om nucleaire kernkoppen te verkopen.

 18. @trui [45]:

  Westerse mensen liegen en bedriegen en nu blijken Nederlanders verslaafd aan pijnstillers. Het zal wel liggen aan het feit dat ik in hokjes denk, in tegenstelling tot u, dat ik niet over dergelijke wijsheden beschik.

 19. @Oscar [44]:
  Antwoord op je vraag:
  Dus ook als de notoire druggebruiker, die na een chineesje gerookt te hebben met een joint achter het stuur kruipt, een XTC-pilletje met een halve liter absint wegslikt en al paddo-etend een lijntje cocaine uitlegt op het dashboard, en dus al uw opvolgenswaardige adviezen in de wind slaat mag dus wat u betreft in principe verschoond blijven van aanhouding en dreigen met het geven van een boete?

  Zo’n type heeft dus duidelijk voor het onder invloed zijn gekozen en aangezien drugs het reactievermogen beinvloeden (het heet niet voor jan met de korte achternaam onder invloed zijn!) gaat dat onmogelijk samen met het besturen/bedienen van een machine waarbij een optimaal reactievermogen vereist is zoals bij een auto.
  Zo’n type kiest dus voor hedonisme (genot voor zichzelf ten koste van een ander) en neemt geen verantwoordelijkheid voor zijn eigen gedrag.
  Niks geen dreigingen en boetes, slechts simpel rijbewijs innemen.
  Dan kan hij altijd nog van de trein, bus, tram, metro, taxi, welwillende bekenden met een auto, fiets en benenwagen gebruik maken om te genieten van zijn bewegingsvrijheid.

  Oscar [51] reageerde op deze reactie.

 20. @Oscar [51]:

  En dat nog afgezien van de absurdistische voorbeelden die Maarten werden voorgeschoteld. Dat had Maarten natuurlijk ook kunnen bedenken (zou ik aan willen nemen).

  Maarten heeft het over “vrijheid” maar ondertussen wenst hij dat er ingegrepen wordt op iemand die niets heeft veroorzaakt. Of toch niet ?

  De vraag (wat mij betreft) is, hoe Maarten dat ziet. Ik praat nu even vanuit de anarcho-kapitalistische invalshoek. Kijk, ik kan mij voorstellen dat Maarten liever geen gebruik wil maken van wegen waarvan de beheerders mensen “onder invloed” toelaten. Wat ik mij níet kan voorstellen, is dat Maarten, als vrijheidslievend mens, iedere wegbeheerder wil verbieden om zijn bezit aan te wenden zoals hem dat goeddunkt, waaronder het aanbieden van diensten aan mensen “onder invloed”. De keuze is uiteindelijk tóch aan Maarten en zijn mede-klanten; niet door dwang maar door consumptieve keuzes. Als er te weinig klanten zijn voor het businessmodel van de wegbeheerder, dan zal hij het aan moeten passen (tenzij verlies maken het doel is).

  Overigens is “onder invloed” een subjectief begrip, dat bovendien met de van collectivisten zo bekende misbruik van statistieken toe wordt gepast op totaal verschillende individuen onder het motto “one size fits all”.

 21. Waar ik voor pleit is eigen verantwoordelijkheid van de gebruikers!

  Als je een middel in je lijf hebt dat je reactievermogen beinvloed dan moet je geen machine gaan besturen die een optimaal reactievermogen vereist!

  Als mijn hartdefibrilator weer eens is afgegaan dan mag ik ook weer 3 maanden niet zelf sturen, daar heb ik alle begrip voor, want ik ben dan een potentieel gevaar op de weg. Ook al zou ik geen overlast veroorzaken.

  Als mijn zoon weer een epileptische aanval heeft gehad mag hij 6 maanden niet zelf sturen, daar heeft hij alle begrip voor, want hij is dan een potentieel gevaar op de weg. Ook al zou hij geen overlast veroorzaken.

  Nogmaals ik laat liever 10 keer de auto staan dan dat ik 1 keer onder invloed achter het stuur stap. En ook al veroorzaak ik dan geen overlast, ik wil gewoonweg niet het risico lopen dat ik een ongeluk veroorzaak.
  Niet met zoveel alternatieven om van de ene locatie naar de andere te komen zonder zelf achter het stuur te hoeven plaatsnemen.
  Liever voorkomen dan genezen.

  Als je reactievermogen verminderd is moet je je eigen verantwoordelijkheid nemen en geen machine gaan besturen die een optimaal reactievermogen vereist.
  Of dat nou onder invloed is van een opspelende aandoening, medicatie, alcohol, rookwaar etc.

  Er zijn immers wel meer mensen op de weg dan de gebruiker alleen.

  En daarbij, wel eens meegemaakt hoe hectisch het tegenwoordig op de weg is?

  Dan is het met een nuchter en optimaal reactievermogen al erg opletten geblazen.

  Punt. Dat is gewoon logisch nadenken.
  Dat heeft niets met consumentieve keuzes, businessmodel en andere moeilijke woorden te maken.

 22. Bovendien vanochtend is er staar aan mijn ogen vast gesteld, maar in jullie optiek mag ik dus gewoon de weg op ook al zie ik onder invloed van mijn verslechterende ogen maar 15%???

  En wel ja, neem ik voor die tijd ook nog even 1 neut met een paar dikke plakken spacecake vers gebakken door moeders de vrouw. Wettelijk gezien mag dat allemaal. Vervolgens gaan we fijn onze kleinkinderen ophalen (jawel, ook wij zijn gastouders) en kachelen we het halve land door naar de WinterEfteling. Wat dat is mijn vrijheid volgens jullie.

  Maar goed dat ik uit eigen verantwoordelijkheid als sinds dat ogen raar doen de auto heb laten staan, want mijn maag draait zich al om bij het idee dat ik bovenstaande echt zou uitvoeren.
  Mijn vrouw zegt dat ik soms teveel geef om anderen en me teveel om mijn medemensen bekommer.
  Dan liever dat dan mijn leven inrichten volgens het motto “ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken”

  Oscar [57] reageerde op deze reactie.

 23. De oogarts raadde het me af om zelf te rijden, maar als ik het wil kan ik gewoon zelf achter het stuur stappen en als ik nu word aangehouden krijg ik geeneens een boete.
  Ik mag lekker halfblind over de weg slingeren en als ze me de blaastest afnemen vinden ze toch geen alcohol hoe vaak ze het ook proberen, dus stap ik weer fijn in mijn auto met mijn staar-ogen.
  Ik veroorzaak toch geen overlast, dan doe ik alleen als ik een ongeluk veroorzaak blijkbaar. Als er al iemand halfdood op mijn motorkap ligt. Ach, wat kan mij het bommen, ik wil autorijden.
  Kan mij het schelen dat er ook nog andere mensen op en rond de weg zijn.

 24. De hart-arts raad het me altijd af om zelf te rijden als de defibrilator weer is afgegaan, maar als ik wil kan ik gewoon zelf achter het stuur stappen en als ik dan word aangehouden krijg ik geeneens een boete.
  Dus als ik dan weer flauw en suf word omdat de defibrilator weer in werking gaat en net die bejaarde dame met hond en jonge moeder achter kinderwagen schep tijdens mijn slinger richting eikenboom langs de weg ach wat kan mij dat dan bommen dan heb IK toch lekker auto gereden. Daar gaat het om, om IK.

 25. @Maarten [54]:

  “Bovendien vanochtend is er staar aan mijn ogen vast gesteld, maar in jullie optiek mag ik dus gewoon de weg op ook al zie ik onder invloed van mijn verslechterende ogen maar 15%???”

  Nee, wij stelden dat het uw eigen verantwoordelijkheid is de weg op te gaan of niet, dat u de consequenties van uw onverantwoordelijke gedrag dient te aanvaarden en dat u van geweld verschoond dient te blijven als u zelf geen offensief geweld gebruikt tegen anderen.

  In een vrije samenleving zou u ook lid mogen worden van een paternalistisch veiligheidsagentschap waarmee u heeft afgesproken dat zij u in de boeien slaan zodra u in beschonken toestand, met staar, de weg op gaat.

  Maarten [59] reageerde op deze reactie.
  LvN [60] reageerde op deze reactie.

 26. Met deze ogen had ik “onder invloed zijn” nog niet bekeken, maar inderdaad met ALLES wat het reactievermogen beïnvloed moet je alles goed tegen elkaar afwegen.
  Wat is verantwoord en wat niet?

  Persoonlijk laat ik me zelden door wetten opgelegd door een overheid leiden, maar altijd door mijn gezonde verstand.

  Onder invloed zijn, dat wel zeggen een verminderd reactievermogen hebben, gaat zelden-nooit goed in combinatie met autorijden.
  Dat weet ik uit eigen ervaring.
  Gelukkig tot dusver zonder dodelijke slachtoffers, maar ik heb ook de nodige eikenbomen van dichtbij gezien.

 27. @Oscar [57]:

  Wat is er in uw ogen gewelddadig aan het innemen van het rijbewijs van de notoire druggebruiker, die na een chineesje gerookt te hebben met een joint achter het stuur kruipt, een XTC-pilletje met een halve liter absint wegslikt en al paddo-etend een lijntje cocaine uitlegt op het dashboard?

  Die gebruiker dient dan toch ook de consequenties van zijn onverantwoordelijke gedrag te aanvaarden?

  Of u wilt echt dat hij eerst iemand echt het ziekenhuis inrijd voordat er word ingegrepen??

  Oscar [61] reageerde op deze reactie.

 28. @Oscar [57]:
  “In een vrije samenleving zou u ook lid mogen worden van een paternalistisch veiligheidsagentschap waarmee u heeft afgesproken dat zij u in de boeien slaan zodra u in beschonken toestand, met staar, de weg op gaat.”

  We hebben in onze samenleving toch al afspraken liggen dat iemand die in beschonken toestand de weg opgaat en aangehouden word mee dient te gaan naar het bureau van het veiligheidsagenschap genaamd politiebureau?!

  Hoe zit het dan met de mensen die van geen enkel clubje lid zijn in die zogeheten vrije samenleving van u?

Comments are closed.