Op mijn  lijstje  staan  al de volgende:images

01. Onderwijs,cultuur en wetenschap

02. Sociale zaken ( bedoeld wordt   dwangverzekeringszaken) en werkgelegenheid

03. Verkeer  en waterstaat

04. Volksgezondheid, welzijn en sport

05. Economische zaken

06. Landbouw, natuur en voedselkwaliteit

07. Volkshuisvesting,ruimtelijke ordening en milieubeheer

 

Is er misschien  iemand die het  aan wil vullen?

 

Sommige   van deze ministeries doen  zo vreemd aan, dat men zich afvraagt, welke  geestelijk gestoorde  ooit op het idee gekomen is, ze te lanceren.

Inmenging van de staat  op het stuk van zaken zoals , maar niet beperkt tot  volksgezondheid , sport  en voedselvoorziening roept  sterke associaties op met het regime van Kim Il Sung.

Omdoping van de  landsnaam tot het “Communistische  Koninkrijk der Nederlanden” lijkt dan ook opportuun.

Hugo van Reijen

25 REACTIES

 1. Nederland kent ook nog een hele lading centrale ‘autoriteiten’, toezichthouders en geprivatiseerde overheidsinstituten die het ‘marktfalen’ proberen te verhelpen, dat de overheidsregulering van de vrije markt (zie: http://www.museumvooroverbodigbeleid.nl/ ) heeft opgeleverd.

  Denk bijv. aan de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit), de AFM (Autoriteit Financiële Markten), DNB (De Nederlandse Bank, voor het ‘prudentiële’ toezicht ;-), de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), de OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit), de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit), de Consumentenautoriteit (soort Rijksconsumentenbond), de NEa (Nederlandse Emissieautoriteit), Kiwa, Gasinstituut Gastec, KEMA, TNO, NMi, enz. enz.

  En loop je als consument of ondernemer helemaal vast in al die overheidsregulering, dan kan je met je klacht altijd nog terecht bij het Rijksinstituut De Nationale Ombudsman (dat voorkomt volksopstanden; ja, zo’n briljant communistisch idee heeft zelfs Kim nooit gehad! ;-).

  ===
  “The government is good at one thing. It knows how to break your legs, and then hand you a crutch and say, “See if it weren’t for the government, you wouldn’t be able to walk”.”
  ~ Harry Browne

  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.

 2. Ook een mooie is het Centraal Plan Bureau, ik zie ze daar net zoals hun voorgangers uit de USSR clueless de productie van de economie berekenen en in statistieken weergeven. En iedere keer dat hun prognoses voor volgend kwartaal niets met de werkelijkheid te maken hebben, negeren ze dat volledig zonder ook maar ooit aan hun eigen competentie of bestaansrecht te twijfelen.

  Gelukkig maken ze nog geen 5 jaar plannen en is er nog privaat eigendom!

  Mooi fictie boek om te lezen op dit gebied is “Time will Run Back” van Henry Hazlitt, de iets hoopvollere 1984 op economisch gebied:
  http://mises.org/story/2457
  Peter de Jong [12] reageerde op deze reactie.
  flap [23] reageerde op deze reactie.

 3. Mijn nummer 1 is het Ministerie van Algemene Zaken. Daaronder vallen de “Rijksvoorlichtingsdienst” (Ministerie van de Waarheid) en de steuntrekkers van de familie Van Amsberg.

  Aan het hoofd van dat ministerie staat een stottersmurf die verdacht veel op Harry Potter lijkt. Misschien kunnen wij deze omscholen tot schoenenpoetser op het Centraal Station van Den Haag. Hij heeft al bewezen zeer bekwaam te kunnen buigen en slijmen.

  De uitkeringen van de Van Amsbergjes kunnen gewoon worden gekort tot het officiele bijstandsniveau (indien nog niet afgeschaft). Qua passende huisvesting is er vast wel een appartement in de Schilderswijk te vinden. Oma kan best wel inwonen bij de kinderen.
  Liberty 5-3000 [4] reageerde op deze reactie.
  Johnny [5] reageerde op deze reactie.

 4. Wat mij betreft kunnen alle ministeries, behalve defensie en justitie opgedoekt worden. Die twee ministeries, hoe dubieues ze soms ook bezig zijn, lijken me niet echt geschikt voor privatisering.

  De rest kan mijns inziens worden opgeheven. Zal eerst wel tot een rotzooi leiden, maar met die ministeries is het dat ook al, dus wat is het verschil 🙂 .

 5. hmm laten we beginnen met dat achtelijke ministerie voor jeugd en gezin, dat volgen we op met alle andere ministeries, houden we uiteindelijk alleen een kleine defensie over, en justitie (die overigens wel veel minder te doen krijgt)

 6. @Peter de Jong [1]:
  ” (zie: http://www.museumvooroverbodigbeleid.nl/ ) ”
  Dank voor leuke link.
  Misschien kun je er een kort artikeltje over maken en er naar verwijzen? Het is een goede demonstratie waartie het collectivime leidt.

  Het eerste het beste onderwerp op die site ging over “Bewijs van ongehuwd zijn”
  Wel, dat kun je helemaal niet bewijzen. Net zo min als je kunt bewijzen dat je geen communist bent.
  Je kunt een “negatief” niet bewijzen.
  En toch maakte ik het omgekeerde mee toen ik een bewijs van niet-gehuwd nodig had. (In België)
  Aarzelend vroeg ik aan de ambtenaar of zoiets kon. “Meneer” zei hij, “dat is helemaal geen probleem” en hij pakte uit zijn bureau een kant en klaar “Bewijs van niet gehuwd zijn”, schreef mijn naam er op en zette er een stempel op, en klaar was Kees.
  Waarmee “bewezen” was, dat ik ongehuwd was.

  Peter de Jong [13] reageerde op deze reactie.

 7. 08. Algemene zaken

  09. Buitenlandse zaken

  10. Binnenlandse zaken

  11. Justitie

  12. Financiën

  13. Defensie

 8. @Ewt [2]:

  Ja, communisme ten top! :-p

  Mocht je nog twijfelen aan de maakbaarheid van de samenleving, de Rijksoverheid heeft nog 2 andere ‘planbureau’s’: het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), bestaande uit het vroegere Ruimtelijk Planbureau en het Milieu- en Natuurplanbureau.

  Verder kennen we nog het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlands Vaccin Instituut, SenterNovem (energiesubsidies), EVD (exportbevordering), het Nationaal Archief, de Inspectie van het Onderwijs, de Waterschappen, de Productschappen, de ARBO diensten, de Reïntegratiediensten, de SER, om slechts enkele van de bijna oneindige lijst (semi-)overheidsorganen te noemen. Tja, het kost wat, maar dan heb je ook (n)iets ;-).

  Tenslotte houden bij de ministeries zich nog allerlei directies bezig met problemen die ze zelf hebben veroorzaakt (bijv. de Directie Arbeidsmarktfraude).

  ===
  Overheidsorganisaties:
  http://almanak.overheid.nl/

 9. @Hub Jongen [7]:

  Kafka had het niet kunnen bedenken, Hub!

  ===
  Edina in court: “Why do you have to regulate every single detail of our lives? I know we have railings to prevent stupid people from running into the street and killing themselves. But we are normal people, we don’t do that. Why don’t you have a stupidity tax and only tax the stupid people?” Judge: “That is not relevant to this case. You are to pay 50,000 pounds in parking fines within 14 days. Next!” (Absolutely Fabulous)

 10. Tja, en als dan even doorbladert op de kolossale site van de overheid, kom je nog allerlei “Hoge Colleges Van Staat” tegen.
  1.Rekenkamer: geïmpregneerd door de politiek en de “geleerde rekenaars” komen binnen via de tweede kamer. Dus de slager keurt zijn eigen gehaktbal en vindt na onderzoek dat wij hem maar op moeten vreten?
  2.Raad van State: “opereert onafhankelijk van de regering”. Huh? Voorzitter: van amsberg sr., tevens hoofd van de regering. Kroonprinselijk paar zit er voor spek en bonen bij, maar ze zitten er wel. IJs, weder en vakantieplanning dienende. Waarom? Juridisch fenomenaal onderlegd neem ik aan?? Wat kan een Argentijns huppeldingetje ons nou vertellen? Net zoveel als 18% “micro-kredietjes” denk ik maar zo.
  3.Kanselarij der Nederlandse Orden: het officiële lintjesinstituut of zo? Website: http://www.lintjes.nl/(externe site)
  4.Hoge raad van Adel: wie zou dat betalen? Wat is adel en wie bepaalt dat? Wat doen die lui er toe?
  5.Ombudsman: inderdaad, het op beschaafde wijze onderdrukken van volksoproer.
  6.Kabinet der koningin: flauwekul, nergens goed voor, behalve voor van amsberg sr. en clique.

  Ik pleit ervoor alle colleges maar op te doeken, als er al iets nodig is, dan zou dat een Constitutioneel Hof zijn om een begin te maken met een fatsoenlijke grondwet.

  Het is maar een suggestie.

 11. Nog niemand Provinciale staten genoemd?
  Dat is zo’n beetje de meest nutteloze tussenlaag van opvreters die er bestaat.

  Ik vind wel dat ieder kind minimaal basisonderwijs moet kunnen volgen.
  Of dit in een volledig vrije markt goed gewaarborgd wordt voor iedereen is maar de vraag.
  Wat je daarna met je leven doet is je eigen zaak.

  Armin [18] reageerde op deze reactie.

 12. @GB [16]: Probleem dat staatsonderwijs de manier is, om kinderen vanaf het begin al de ‘juiste’ startopvattingen meet te geven …

  Op zich ben ik het niet met je oneens. Ik zelf ben een klassiek liberaal en denk dat basisonderwijs best een publieke taak kan zijn, maar er zijn twee aspecten. De garantie dat men het kan volgen en de uitvoering. De uitvoering kan best privaat zijn. De staat zou hoogstens moeten/kunnen zorgen dat ook kinderen van armlastige en onverantwoordelijke ouders, onderwijs kunnen volgen. De staat hoeft niet zelf een school op te richten om dat te bewerksteligen.

  (Dat is ook een kernprobleem van socialisten. Dat ze bij elk ‘probleem’ ook direct de uitvoering in handen willen nemen. Andersom, wordt elke taak waar de uitvoering privaat is, meteen ‘privatiseren’ genoemd, terwijl enkel de uitvoering privaat maken, natuurlijk geen privatisering is.)

  GB [19] reageerde op deze reactie.

 13. @Armin [18]:

  Helemaal mee eens. Staatsonderwijs heeft momenteel natuurlijk meer weg van indoctrinatie ipv onderwijs waardoor van juiste startopvattingen geeen sprake is.

  Er moet keuzevrijheid zijn voor ouders naar wat voor een school ze hun kind sturen. Dat kan ook een private school zijn die gefinancierd wordt door een (kleine) overheid.
  Dat die school aan bepaalde kwalificaties moet voldoen is duidelijk maar daar zit natuurlijk ook meteen het gevaar want wie bepaalt de criteria? Makkelijk is het niet.

  De insteek is inderdaad dat ook een kind die uit een minder fortuinlijk milieu komt een startkwalficatie moet kunnen krijgen waardoor er in ieder geval een basis is om zichzelf omhoog te werken in de maatschappij.
  Ik zie niet goed hoe onderwijs vorm moet krijgen in een volledig libertarische samenleving.

 14. @Jean-Pierre [15]:

  Minarchistische libertariers zien nog een rol weggelegd voor de overheid wat betreft veiligheid: rechtsstaat en defensie.

  Anarchistische libertariers zien geen enkele rol weggelegd voor een agressiemonopolist.

 15. Ook weg doen: grote gemeenten, in het bijzonder het soort dat ontstaan is na fusies. Voor zo ver er een overheid nodig is, zal deze kleinschalig en dicht in de buurt moeten zijn. De huidige “efficientie-fusies” lijken vooral bedoeld om de politiek anoniem en afstandelijk te maken. Waarschijnlijk om een kliek uitvreters een Balkenende+ salaris te bezorgen met weinig pottekijkers in de buurt.

 16. En aan de lijst toevoegen: de Rijksgebouwendienst (het zou kunnen dat deze een nieuwe naam heeft). Een kliek architecten die vooral bezig is met het bouwen van overbodige staats-nieuwbouw. Men heeft anders niets te doen.

  Waren alle kunst- en cultuurprijzen al genoemd?

 17. @Ewt [2]: “Gelukkig maken ze nog geen 5 jaar plannen en is er nog privaat eigendom!”

  U is vast in de war.. er is geen privaat eigendom meer, u mag slechts onderhouden wat u meent ooit gekocht te hebben in eigendom.

 18. NL wordt bestuurd vanuit Brussel bijna, fiancieel vanauit Frankfurth , wat blijf je zelf lokaal nog doen, daar gaat het over.
  Binnenlandse zaken, valt politie ook onder, social zaken en onderwijs want dat is een lokaal gedoe, de rest kan weg.
  Dat betekent dat we honderden miljarden gaan besparen,dus de lasten voor de burgers kunnen ook significant omlaag , gevolg iedereen houdt meer over, meer omzet,werk,welvaart.
  De EU schepen we zo laag mogelijk af, dat ze net niet kwaad worden, Belgie wilde de president toch leveren, graag op die mannier.

Comments are closed.