Het lijkt nu haast onmogelijk maar in 1975 waarschuwde de Amerikaanse global-warming-hoaxoverheid voor een komende ijstijd. Newsweek deed een coverstory over global cooling op 28 april 1975 en de New York Times meldde op 14 augustus 1976 ‘vele feiten dat de aarde in een nieuwe ijstijd terecht komt’. In 1974 verklaarde het National Science Board: ‘Gedurende de laatste 20 tot 30 jaar is de wereldtemperatuur gedaald, eerst met wisselende sterkte maar scherper in het laatste decennium. De huidige hoge temperaturen gaan over in een nieuw ijstijdperk’.   Dat bleek anders uit te pakken maar de wetenschap gaat nog steeds uit van het principe: wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Aangezien het merendeel van het wetenschappelijk budget uit de staatskas komt, is een hint al voldoende als men zich niet aan de officiele global warming lezing houdt.

Terwijl wetenschappers marcheren op de muziek van overheidsgeld, liegen bomen in ieder geval niet. Hun groeiringen laten zien wat er gebeurd is onafhankelijk welke klimaattheorie er in de mode is. Zij tonen een kleine IJstijd in Europa aan ten tijde van Stradivarius. In Engeland waar eerst wijnbouw plaatsvond, wisselde men van druiven naar granen en kwam bier en whisky in zwang.

En enkele eeuwen eerder, gedurende een opwarmingsperiode, was Groenland echt groen. Het was bewoond door generaties van Vikings die het land pas weer verlieten toen de temperaturen zakten. Leif Ericsson zeilde zelfs naar Newfoundland in de mildere tijden.

Al deze klimaatwisselingen, lang voor onze duivelse olieconsumptie, suggereren dat er andere factoren in het spel zijn dan onze olie- en kolenstook.  Maar gezond verstand heeft plaatsgemaakt voor kuddegedrag en budgetangst. Er moesten hackers aan te pas komen om de grootscheepse fraude, censuur en angstpolitiek binnen de wetenschappelijke wereld definitief aan het licht te brengen.

14 REACTIES

 1. climaat opwarming het zal wel.

  als er echt een noodzaak tot handelen was had onze overheid wel het goede voorbeeld gegeven en was de gehele overheid klimaat neutraal.
  ik denk dat zelf het ministerie van Cramer niet klimaat neutraal is. waarschijnlijk is het te duur en totaal niet haalbaar.

  ondertussen willen ze wel de burgerbevolking en het bedrijfsleven klimaatneutraalheid opleggen. weten dat het niet haalbaar is met als gevolg dat er betaald moet worden voor co2 uitstoot. en dat is het doel… belasting.

  dus zolang de overheid niet volledig klimaat neutraal is (dus waterschappen, provincies, gemeentehuizen, vervoer voor en door ambtenaren, zeker ook de oranjes, ministeries enz enz) hoef ik het ook niet en weiger ik er aan mee te werken.

 2. Op vrijspreker worden meer dan eens NWO en een climaathoax met elkaar in verband gebracht. Gore zou op de een of andere wijze bewust uit zijn om de New World Order in de kaart te spelen.

  Het is niet eens nodig dat Gore iets in een NWO ziet, misschien is hij er zelfs radicaal tegen. Het zou een NWO absoluut beter uit als Gore zorgen over het klimaat authentiek en geloofwaardig zouden zijn. Ten eerste maakt die authenciteit het misbruiken ervan onopvallender en gemakkelijker. Ten tweede Gore hoeft niet van de NWO iets af te weten. Als je iets stiekeum doet, dan moet je dat niet met te veel mensen doen. Het schaakspel zou ik vooral slim spelen.

  Dat vrijheden bedreigd worden is een, maar overal een complot van een NWO achter zien heeft eerder iets weg van een ongezonde paranoia. Het is wel zo dat we allen moeten waken dat er nooit een globale overheid met een valuta komt, dat wel!
  R. Hartman (NI) [3] reageerde op deze reactie.

 3. Hans Labohm; http://www.youtube.com/watch?v=5B25B9LZ_QM

  Verder las ik,…..Het 16e ITS World Congress 2009 in Stockholm maakte een paar dingen duidelijk. Ten eerste: de noodzaak tot energiebesparing en het terugdringen van CO2-uitstoot leiden wereldwijd tot een extra impuls voor de grootschalige implementatie van coöperatieve systemen…. Kan m.i. niet meer betekenen dan meer betalen voor minder energie en betalen voor samenwerkende ondernemingen die wat erg veel geld moeten gooien in donkere bodemloze putten.

  Er zullen in de nabije toekomst veel nieuwe heffingen worden bedacht en belastingverhogingen worden doorgevoerd voor (duurzame/schone(ere)) energie, voor redding banken, meefinancieren van oorlog Irak en Afghanistan (geld doorsluizen naar Amerika; geld verpakt in dubieuze en ondoorzichtige beleggingsproducten), in stand houden van exorbitante overheidsuitgaven en in stand houden van overtollig veel ambtenaren, financieren en ondersteunen van bedrijven (zie diverse producten die men financiert en promoot en ons met dwang oplegt, bijv. Rekeningrijden), hulp derdewereldlanden, enz.enz……

 4. @R. Hartman (NI): “Je kunt er gerust van uit gaan dat Gore als ex vice-president en bijna-president precies weet wat er op dat vlak te weten valt.”

  Dat is maar zeer de vraag. Als je weet met welk soort verregaande geheimhouding de Fed ooit is opgericht, dan lijkt mij het meer dan aannemelijk dat een NWO en de financiele structuur daarachter een zelfde (zoniet nog meer) geheimhouding plaats vind.

  Als we zouden kunnen stellen dat er kartel vorming is in het banksysteem en het verlaten van de goudstandaard is geregisseerd, dan kunnen we ook stellen dat de regie geduldig en voorzichtig is in haar strategie.

  Er zijn allerlei dubieuze clubjes (trilateral, bilderberg) die wat openlijker filosoferen, maar ik denk dat weinigen echt weten wat de exacte strategie is. Zelfs de (vice-)president niet (bij Bush en Obama is dat maar de vraag ivm. Skull & Bones). Ik denk dat onze Nout Wellink overigens precies weet wat die regie is. Als er een NWO is dan zal Nout daar alles van afmoeten weten, temeer omdat hij als ex-president van Bank of International Settlements dan volgens die strategie gehandeld zou moeten hebben. Nout Wellink heeft tegen zich dat hij lid is van de dubieuze trilateral. Als er spijkerhard bewijs is dat Gore ook in dat soort clubjes actief is, dan is er alle reden tot twijfel over de motieven. Vooralsnog zie ik die niet.

  Aanhangers en tegenstanders van de opwarmingstheorie zullen deels door meer of mindere mate van beroepsdeformatie de statistieken naar hun hand zetten. Vergeet niet dat beide partijen ook bespeeld kunnen worden door organisaties die daar veel belang bij hebben. De actie van de hackers is geen reden tot generalisatie of om de integriteit van alle voorstanders ter discussie te stellen.
  Richard [13] reageerde op deze reactie.

 5. Anders gezegd, mensen kunnen ook naief een overtuiging hebben, of een overtuiging hebben zonder dat die op argumenten is gebaseerd (gezwets) er hoeft niet persee wereldheerschappij motieven of een 100-jaren-plan-strategie achter te zitten. Dingen zijn soms ook gewoon oppervlakkig en opportunistisch. Misschien gelooft Gore werkelijk in de opwarming van de aarde en wil hij de publiciteit aanwenden om alsnog president te worden. Blijft allemaal speculatie, maar de laatste zou ik nog het meest waarschijnlijk vinden. Hij is tenslotte een politicus…

  Talleyrand [7] reageerde op deze reactie.
  Antivenin [8] reageerde op deze reactie.

 6. @piet [6]:

  “er hoeft niet persee wereldheerschappij motieven of een 100-jaren-plan-strategie achter te zitten.”

  Zomaar even twee clips (doorscrollen naar beneden) van zowel Al Gore als de nieuwe president van de EUSSR, van Rompuy, die allebei praten over Global Governance. Dus die gedachte speelt wel degelijk een rol.

  http://antivenin.blogspot.com/2009/12/een-duivels-een-tweetje.html

  Kijk hoe de macht van de nationale staten (en daarmee de democratische invloed van de gewone burger) is ondermijnd door de EUSSR. Wacht maar tot de corruptocraten van de VN aan de economische touwtjes gaan trekken. Allemaal om de planeet te redden natuurlijk. Yeah, right…

 7. Op deze planeet rijden veel spreekwoordelijke treinen
  waar als je op tijd opstapt ogen mond en oren op slot doet je een welvarend leven kan hebben.
  Veel mensen stappen op als de trein het eindpunt al genaderd is wat een eigenschap is van de links denkende mens.
  Die dan tot in het belachelijke niet zien dat trein bestuurders en managers een andere agenda hebben als passagiers.
  Een voorbeeld is een voorstel om een tochtig huis eigenaar verbieden om het in de verkoop te doen om de planeet aarde niet extra te belasten.

 8. @piet (9-12-09, 14:24)

  Sorry hoor maar heb ff op ctrl +f gedrukt en NWO ingevoerd de enige die hier NWO erbij haalt ben jij?

 9. Als we het dan toch hebben over Global Governance dan vraag ik is dit niet een logische ontwikkeling?

  Als je naar de geschiedenis kijkt dan zie je deze ontwikkeling al vanaf de opkomst van de mens het is logische ontwikkeling.

  Het enige waar je denk ik zorgen om zou kunnen maken is hoe en onder welke omstandigheden dit tot stand gaat komen.

  Verder zou een Global Governance ook een hele boel voordelen hebben en daar zijn jullie slim genoeg voor om die te verzinnen.

  En de global warming is een hoax om van die duivelse Olie economie af te komen ook daar zie ik echt voordelen.

 10. @piet [5]:

  Beste Piet, Al Gore is ook lid van de Trilateral Commission sinds zijn tijd als Vice president van Bil Clinton 1992-2000.
  Google maar eens op Al Gore en Trilateral – en u vindt genoeg informatie.

  Wat zegt u dat?

 11. @Robert Irving III [12]:

  Dat schijnt niet zo te zijn, Robert.

  Prof. Bob Carter laat zien, dat in het verleden de gemiddelde temperatuur verscheidene graden hoger is geweest dan nu (en blijkbaar zonder dat dit van nadelige invloed is geweest op flora en fauna, dus geen uitgestorven ijsberen door de gesmolten ijskappen ;-).

  En ook dat die met een grotere snelheid is veranderd dan de 2 tot 6 graden Celsius die klimaatwetenschappers nu claimen voor het einde van deze eeuw (zie deel 2 vanaf 1:33 van Carter’s onderstaande presentatie).

  ===
  “Balance and context in the global warming debate” 2007 presentation in 4 parts by Professor Bob Carter, James Cook University, Australia:
  Part 1: http://www.youtube.com/watch?v=FOLkze-9GcI
  Part 2: http://www.youtube.com/watch?v=vN06JSi-SW8
  Part 3: http://www.youtube.com/watch?v=iCXDISLXTaY
  Part 4: http://www.youtube.com/watch?v=bpQQGFZHSno

Comments are closed.