JUSTICEVoor het eerste deel van dit artikel zie gisteren.
 
De lijst van 2009, samengesteld door het KLPD bevat de volgende tien ergernissen: 
  1   Onnodig links rijden
  2   Bumperkleven
  3   Te lage snelheid
  4   Onjuiste verlichting voeren
  5   Inhalende vrachtauto’s
  6   Richtingaanwijzer niet/onjuist gebruiken
  7   Rechts inhalen
  8   Onjuist in- of uitvoegen
  9   Afwijkend gedrag door alcohol en drugs
10   Te hard rijden bij wegwerkzaamheden

Een andere wel zeer grove en keiharde leugen is het regelmatig verhogen van bekeuringen voor zogenaamd “levensgevaarlijke” overtredingen. Behoorlijk hogere bekeuringen zijn er o.a. voor het niet dragen van de gordel en “telefoon vasthouden” welke “gedragingen” echter geen enkel raakvlak hebben met het ontstaan van ongevallen. De kroon spant echter de bekeuring voor “fout parkeren”, wat volgens Justitie wel heel “levensgevaarlijk” moet zijn want deze heeft men pas verhoogd van het al schandalige €45 naar maar liefst €60 !!

Heb je een redelijke baan en is er onverhoopt iets misgegaan met het parkeren dan betekent dat dus zo’n 3 uur werken; ben je wat minder gezegend met je baan dan kan het zo’n 4 tot 6 uur voor niets werken opleveren!!

De conclusie.
De feiten betreffende de “verkeershandhaving” in Nederland zijn dus als volgt:

1/ het relatief geringe aantal verkeersslachtoffers rechtvaardigt de intensieve controles, het aantal betrokken functionarissen en de overdaad aan materieel in geen enkele mate.

2/ de overtredingen waar hoofdzakelijk op wordt gecontroleerd hebben geen enkel effect op de verkeersveiligheid. Men schermt met aantallen verkeersslachtoffers “elke dode is er een te veel” maar tegelijkertijd hebben de controles dus geen enkel positief effect op deze aantallen.

3/ er wordt uitsluitend gecontroleerd op plaatsen waar de “pakkans” groot is hetgeen uitgerekend plaatsen zijn waar overschrijdingen van de snelheidslimiet voor de hand liggen en geen enkele rol spelen qua verkeersveiligheid. De marges waarop wordt gecontroleerd tenslotte zijn qua verkeersveiligheid verwaarloosbaar, zeker versus concentratie/reactievermogen van de bestuurder.

4/ er wordt geheel onnodig met zero-tolerance bekeurd.

5/ Snelheidslimieten worden stelselmatig, zonder aanleiding, verlaagd tot kritische grenzen waar steeds minder bestuurders zich aan kunnen (willen) houden, in combinatie met intensieve “handhaving” op die plaatsen.

Niet slechts is de conclusie dat het alleen om de opbrengst gaat terecht, men mag dat zelfs bewezen achten!

Zélfs al zou het de overheid gaan om terugdringen van het aantal ongevallen (wat we echter gevoegelijk kunnen vergeten) dan nog heeft zij het recht niet om deze middelen aan te wenden welke intussen ontaard zijn in regelrechte terreur! Zeer hypocriet is uiteraard hoe men hier mee om gaat: valt er nog een slachtoffer dan moeten de controles om die reden “geïntensiveerd” worden, treedt er een stabilisatie of verlaging op dan is dat “dankzij het beleid” en moet het om deze reden “geïntensiveerd” worden voor nog betere resultaten!

Dit alles dus vanwege de centen; als het echter gaat om fysieke maatregelen is men echter ook de weg volledig kwijt. Als een voetganger zonder te kijken vanachter een bus oversteekt en prompt wordt doodgereden dan kun je wel allerlei barrières opwerpen om de “snelheid er uit te halen” maar dit zal nooit een dergelijk ongeval voorkomen; inmiddels zijn er dan wel verkeersdrempels opgeworpen welke 24/7 gewoon obstakel liggen te zijn! Sommige politici zouden de snelheidslimiet op provinciale wegen wel graag verlaagd zien tot 60 km/u; vanwege die enkele fietser die zonder uit te kijken oversteekt, of ’s nachts zonder licht, en verongelukt?? De Nederlandse overheid heeft een aantal zeer twijfelachtige  eigenschappen; men is roomser dan de Paus, men spant het liefst het paard áchter de wagen, het middel is per definitie erger dan de kwaal en men neemt bij voorkeur de meest stringente structurele maatregelen naar aanleiding van een incident!

Bijvangst.
Minister Eurlings heeft vorig jaar besloten dat ook het CBR mee mag profiteren (of is het parasiteren); middels volslagen willekeur en gebrekkige motivatie kun je tegenwoordig al voor het minste of geringste een EMG aan je broek krijgen; een “Educatieve Maatregel Gedrag”, een driedaagse cursus bij het CBR welke € 750 kost plus drie vrije dagen.

Dit staat meestal in geen enkele verhouding tot de ernst van de “gedragingen” welke nog steeds uitsluitend bestaan uit het overtreden van regels. In 2008 is de cursus sinds de introductie op 1 oktober al 113 keer doorlopen,toch een leuke extra omzet van €84.750,-.!

Overige wetten die voor zeer veel bekeuringen hebben gezorgd zonder dat er enig openbaar doel mee is gediend: identificatieplicht vanaf 14 jaar, verplichting rij- en kentekenbewijs tonen “op eerste vordering”, “rondhang” verbod voor jongeren, verbod op “vasthouden” van mobiele telefoon, verbod op ruitenfolie enz.enz. Dit laatste zou als reden hebben “verstoort oogcontact tussen automobilisten en fietsers”! Nu letten fietsers sowieso amper op maar wat als er zonnebrillen gedragen worden??

Ten tweede zijn de geëigende methoden van communicatie tussen verkeer onderling de richtingaanwijzers en voor fietsers uitgestoken armen; laten ze daar eens mee beginnen!

Helaas misbruikt Justitie niet alleen het verkeer om zich van inkomsten te voorzien; de meest recente bespottelijke actie is een boete van € 40.000 voor Ouwehands dierenpark vanwege een foutje in papieren behorende bij olifanten voor het park, hetgeen het park notabene zelf in al haar integriteit had gemeld!  Hoe zeer kan een overheid de weg volkomen kwijt zijn?

Nogmaals, regels en wetten moeten er zijn maar waarom zo streng, waarom een zeer grote organisatie met een gigantisch wagenpark vol technische apparatuur om al die regeltjes te “handhaven”, waarom zero-tolerance, en waarom consideratie voor overheidsfunctionarissen die in de fout gaan en nimmer voor burgers? Een van de vele uitspraken van Spee werpt enig licht op dit vraagstuk “Ons werk levert altijd iets op: óf geld voor de schatkist óf een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers.” Er bestaat inmiddels geen enkele twijfel meer over de hoofdreden voor deze praktijken! 

Wat doet Justitie goed dan??
Weinig: qua misdaadbestrijding loopt men helaas niet zo hard terwijl men de prioriteiten evenmin op orde heeft; als slachtoffers van misdaden worden genegeerd of zelfs eerder aangeklaagd dan de daders dan zit er iets goed mis! Tegelijkertijd laten ze de zwaarste misdadigers vrij rondlopen omdat die zo nodig terug moeten keren in de maatschappij en worden de legio zware verkeersongevallen, veroorzaakt door de politie, onder het tapijt geveegd met amper gevolgen voor de veroorzakers! Bij “illegale” pokertoernooien in buurthuizen of cafés kunnen er wel met groot vertoon van macht invallen worden gedaan, ook niet bepaald iets waar de burgers op zitten te wachten.
Het aantal “verkeerscontroles”, waarbij alle verkeer in een fuik wordt gedirigeerd, op alles en nog wat gecontroleerd en uiteraard bekeurd, wordt constant uitgebreid; heeft dit misschien ook te maken met gegarandeerde inkomsten?? Te oordelen aan de massale inzet van politie- personeel en -materieel wel. In schril contrast hiermee staan de gevallen van echte misdaad waar burgers de politie echt nodig hadden welke ze vervolgens in de kou liet staan; een veel gehoord argument hiervoor is “geen tijd”!
De tweede kamer lijkt zich niet veel aan te trekken van deze wantoestanden. Op vragen gesteld op maandag 16 november naar aanleiding van haar bovengenoemde stellingname reageerde mw. ter Horst laconiek. Ze bleef bij deze uitspraak en “antwoordde dat er 831 miljoen euro aan bonnen moet binnenkomen” gemotiveerd met “er is niets nieuws onder de zon en dit is al jaren zo”; deze opstelling mag terecht schokkend genoemd worden!

Nu aangetoond is en zelfs openlijk toegegeven dat het wel degelijk “om de centen” gaat en de hypocrisie van de afgelopen jaren aan het licht is gekomen, dient zich de vraag aan hoe het nu moet want dit kan zo niet verder gaan. Vast staat immers dat het Nederlandse volk structureel onrecht aangedaan is (en dagelijks wordt!) en de politie schandalig misbruikt; het kaartenhuis wat Justitie heet staat hopelijk op instorten en dat zou hoog tijd zijn ook!

Illustratief voor het kwalijke van dit beleid en het ontsporen ervan is de trots bij het CJIB over de reeds in november 2006 bereikte “mijlpaal” van 100 miljoen verkeersboetes, wat een bedrag van zo’n € 5 miljard vertegenwoordigt!

Dat dit heugelijke feit behaald werd over de ruggen van de burgers onder valse voorwendselen werd maar even vergeten, om de feestvreugde niet te drukken. Men was zelfs van mening dat de burgers nog wel meer mogen bloeden zoals blijkt uit de introductie van “administratiekosten” voor een bekeuring per september 2009. Ook dit is helaas weer niet bepaald fris tot stand gekomen. Het bedrag was namelijk vastgesteld naar de “kostprijs” op € 6 waarna bleek dat de werkelijke kosten slechts € 4,30 waren. Men heeft dat snel even met terugwerkende kracht hersteld, toen was de kostprijs ineens precies € 6. Met zo’n 12 miljoen bekeuringen per jaar toch weer een extra “omzet” van € 72 miljoen!
|Resumerend: de overheid zet van ons belastinggeld diverse organisaties op, brengt die onder in enorme gebouwen vol computers, schaft een groot wagenpark met bemanningen aan, propt deze vol met hi-tech apparatuur, stuurt ze massaal op pad om ons te betrappen op een triviale 4 km/u “te snel” en zegt vervolgens, u bent “de fout” ingegaan, krijgt daarvoor een boete en moet bovendien € 6 kosten betalen voor die boete.  Let wel, dit alles voor een “gedraging” die in de eerste plaats de moeite van het constateren in het geheel niet waard was!!

Misschien kan de heer Balkenende eens uitleggen waar nu precies de begrippen die hij zo hoog in het vaandel zegt te hebben zoals “normen en waarden”, “respect voor elkaar” en “rechtvaardigheid” in dit beleid te vinden zijn? 

Het mag met recht tragisch genoemd worden dat de grappig bedoelde bumpersticker met de tekst “u zult niet stelen, de overheid duldt geen concurrentie” zo treffend van toepassing is op het ooit zo leuke doch inmiddels zwaar verziekte Nederland!!
——————————— 
Copyright Ing.Eric J.Genemans

“Eric Genemans is zeer geïnteresseerd in uw ervaringen die een aanvulling voor dit artikel kunnen zijn, of ideeën over hoe we verlost worden van deze justitie.”

13 REACTIES

 1. Goed artikel.

  Op klokkenluideronline is in een commentaar ook al naar dit artikel gelinkt:

  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/3124/alle-serieuze-partijen-voor-nrc-afgehaakt.html#comment-36613

  kwoot

  @Observator
  “Hoe houden wij de totalitaire, criminele en corrupte vloed tegen?”

  Mooi verwoord, de burger is een grondstof die wordt verhandeld en misbruikt en waar alleen de wetten van de handel op van toepassing zijn. VOC-mentaliteit met de multiculturele bevolking als wingebied.

  Hoewel, tijdens de klassiek koloniale tijd waren er in ieder geval nog enige scrupules ten opzichte van de bevolking in de win-gewesten. Zoals het niet toestaan van verbouw en handel van opium en cocaine, omdat het de inheemse bevolking zou vergiftigen (Emma Reens, proefschrift “Java Coca”, Parijs 1900).
  Dat de regering later toch moet buigen voor het konijnenhuis en verbouw en handel in drugs door de hooggeborenen toestaat betekent in ieder geval dat de regering toentertijd, op enig moment, nog over een rechte rug bleek te beschikken.

  Hoeveel anders is het nou, waar de hele bevolking afhankelijk en vergiftigt moet worden door Big Pharma en de Monsanto’s.
  Waar de regering zo gewend is om te buigen dat hun gezichten op blote billen met stropdassen zijn gaan lijken.

  En waar iedere triviale reden om ze verder uit te melken natuurlijk met beide handen wordt aangegrepen.

  http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/12/wie-verlost-ons-van-justitie-deel-22/

 2. Je hebt een bekeuring gehad volgens de Wet Mulder (Wahv) en daar heb je van het CJIB een beschikking van thuisgestuurd gekregen. Nu heb je dus deze beschikking (herkenbaar aan de letter M rechtsboven) en eventueel zo’n geel papiertje, de zgn. “aankondiging van beschikking”. Dit is alles wat je volgens de Mulderwet krijgt om je tegen te verweren.

  Om een inhoudelijk goed bezwaar te schrijven is dit natuurlijk veel te weinig. Daarom beroepen we ons op een andere wet, die ons de mogelijkheid geeft om veel meer over onze zaak te weten te komen. Dit doen we met de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Deze wet is van toepassing op ieder bestuursorgaan in Nederland, dus ook het OM! We vragen nu via deze wet naar alle belangrijke stukken, die we nodig hebben om een goed bezwaar in te kunnen dienen. En ook om later een mogelijk beroep in te stellen bij de kantonrechter. Zo repareren we de beperktheid van de Mulderwet en krijgen we de stukken in handen die we anders niet zouden krijgen. Ook het zo graag door het OM achtergehouden “ijkrapport”!

  Hele verhaal:
  http://www.flitsservice.nl/juridisch/html/wob/wob_mulder_stappenplan.htm

 3. Beste Paul en Erik, sorry ik heb geen aanvullingen op dit duidelijke en goed geschreven artikel.

  Waar ik als burger behoefte aan heb is dat iemand de wetboeken vertaalt naar gewoon, leesbaar, begrijpelijk Nederlands. Ik neem aan dat men dat doet bij flitsservice.nl. Het is een opluchting dat zij ons bij willen staan.

  Dat neemt niet weg, dat ik vind dat een wetboek leesbaar zou moeten zijn voor (bijna) iedereen. Het is een giga klus, maar men zou kunnen beginnen wat de strafwetboeken. De rechtelijke macht hebben en gebruiken woorden die in het dagelijks leven als onbegrijpelijk worden bestempeld. De Rechtelijke Macht heeft haar eigen taal, dus haar eigen codes.

  Trui

 4. Gratis informatie voor iedereen die in contact komt met figuren die te lui zijn om de ECHTE poblemen in dit land aan te pakken.
  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=9134
  Aansluitend(omdat het hoogstwaarschijnlijk geld gaat kosten*):
  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=9959
  (want waarom wil Jan Kees de Jager geen extra taken voor de fiscus en waarom wordt dat door Vak K verzwegen?)
  *maar het is waarschijnlijker dat het niet gebeurt want veel te ingewikkeld, plus dat niet 100% zeker is dat het zonder storingen blijft werken!

 5. SCHEP VERWARRING EN IEDEREEN LET OP

  Haal boreden, stoplichteb en markereinge weg en de verkeersveilligheid noeemt toe. Dat weten ze al in Singapore, Londen en in het Friese plaatsje Nij Beets. Nu de rest van Nederland nog.

  gekopieerd uit de krant de Stentor.

  Trui

  Johnny [8] reageerde op deze reactie.

 6. justitie zou gedeeltelijk moeten worden geprivatiseerd

  privatiseren mogelijk maken voor :
  privaatrecht
  orde handhaving voor bv. midle & upperclass
  orde handhaving privat gated communities
  verkeersregelshandhaving bijbv. prive(tol)wegen

  ov.

  ook zou de monopolie gedeeltelijk moeten worden opgeheven

  trui [9] reageerde op deze reactie.

 7. @trui [5]:
  Klopt als een bus: toen jaren geleden in Utrecht de verkeerslichten uitgevallen waren, stroomde het spitverkeer in de stad veel soepeler door.

 8. @nachtwaker [6]: Beste Nachtwaker: ook zou de monopolie gedeeltelijk moeten worden opgeheven.
  Dat doet mij denken aan het spel monopolie / monopoliy. Bijvoorbeeld: als ik op de Kalverstraat kom met mijn pionnetje, dan ga ik failliet. Als ik met de dobbelsteen een vier gooi dan ben ik er voorbij. Weer het faillisement uitgesteld. Is het leven één groot spel?

  Ik heb niet de moed, Johnny, om verkeersborden weg te halen en de stoplichten uit te doen in de gemeente Epe (stekker er uit trekken). Ik zal eens informeren links en rechts hoe men dat in Friesland voor elkaar heeft gekregen.

  Trui

 9. Jammer dat de fietsers er zo bekaaid afkomen,
  ” Nu letten fietsers sowieso amper op”

  Dit is een nogal generaliserende uitspraak

  Fietsers zijn ook slachtoffer van de het systeem, en worden makkelijk gepakt omdat het licht verkeerd is bevestigd oid.

  LvM [11] reageerde op deze reactie.

 10. @Jeroen [10]:

  De of het systeem?

  Het is inderdaad belachelijk. Van mij thuis naar het centrum van de stad en overal in de stad is een zee van licht. Op sommige straten is er zelfs bovenop om de 5 meter een standaard straatlicht op de stoep ook nog om de 10 meter een grote halogeenlamp. Dat weerhoudt de pliesie er echter niet van om mij aan te houden wegens fietsen zonder licht.

 11. @Peter de Jong [12]:

  Dat is het idee van de maakbare samenleving. Alles moet geforceerd worden. Als iets niet geweldig gaat, gewoon de dwang een beetje aanpassen, en klaar.

Comments are closed.