JUSTICEWe mogen toch stellen dat we in deel 1 en 2 van dit artikel Justitie overtuigend ontmaskerd hebben als zijnde een malafide organisatie van regenten (=”eigenmachtig optredende, autoritaire bestuurder”), zelfs leugenaars en volksverlakkers, met uiterst perverse prioriteiten welke zich o.a. manifesteren in het terroriseren van burgers met miljoenen bekeuringen voor onbenullige “gedragingen” als vastgelegd in de WAHV, uitsluitend t.b.v. de centen, onder valse voorwendselen, terwijl misdaadbestrijding en de bescherming  van burgers volstrekt inadequaat zijn. 
 
Ondanks dat deze olievlek zich nog aan het verspreiden is, valt de verwachte golf van verontwaardiging over deze praktijken vooralsnog tegen. Wij zien ons daarom genoodzaakt verder te blijven zagen aan de poten van de stoel waarop Justitie zo voldaan achterover leunt ! Stuitende voorbeelden hiervan vindt u trouwens in de jaarberichten van CJIB en uiteraard BVOM !

Belangrijke misstanden zijn in de voorgaande delen nog niet aan bod gekomen ; het pas recentelijk bekend geworden exorbitante declareer-, bonus- en (snoep)reisgedrag van de politietop werpt weer nieuwe vragen op, niet in de laatste plaats over de schaal waarop dit nou eigenlijk plaats vindt. Werd eerder aangetoond dat de politie op grove wijze wordt misbruikt om toch vooral op bekeuringen te jagen met zero-tolerance en alle averechtse consequenties van dien, zou het dan niet denkbaar zijn dat de politietop deze voordeeltjes worden toegestaan als compensatie voor het inleveren van de integriteit ?  Als het gaat om “belonen” voor de t.b.v. de schatkist binnengehaalde miljoenen zijn bonussen zeker gerechtvaardigd want het CJIB draait dankzij de politie op volle toeren, al hebben deze prachtige “bedrijfsresultaten” helemaal niets te maken met de hoofdtaken van de politie; de “orde” handhaven is namelijk iets geheel anders dan met man en macht verkeersregeltjes “handhaven” zonder enige relatie tot veiligheid. De activiteiten en houding van de politie t.o.v. de burgers kunnen ook niet verder afstaan van het traditionele “to serve and to protect”!De politietop kan zich dus blijkbaar op enigerlei wijze verenigen met deze praktijken maar hoe zit dat met de agent op straat ; er komen steeds meer signalen dat men dit beleid aardig zat begint te worden. Een groot probleem is dat integere politiemensen niet langer bereid zijn de burgers te terroriseren en zullen opstappen wat een beangstigend beeld oproept van wat voor soort mensen er uiteindelijk over zullen blijven bij de politie ! De kloof tussen politie en burgers is wijder dan ooit en groeiende; het vertrouwen in de politie dreigt volledig te verdwijnen. Het laatste restje respect wat het publiek nog had voor de politie slaat dagelijks verder om naar minachting. Wie het nieuws leest zal hier niet verbaast over zijn; het ene geval wordt nog idioter aangepakt dan het andere. Enkele voorbeelden zullen dit illustreren:

 

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2009/11/trots_daw_n_mierenneuker_bint.html

http://www.knurps.nl/2008/01/beboet-voor-niet-doodrijden-kat.html

http://www.trouw.nl/nieuws/article1524040.ece

http://www.marcelvanbussel.nl/amsterdamse-politie-totaal-doorgeslagen/378/

 Ook steeds meer burgers ergeren zich groen en geel aan deze terreur :
http://kritischnederland.web-log.nl/kritisch_nederland/2007/04/aversie_tegen_p.html

 Helaas ziet de Tweede Kamer, onze “volksvertegenwoordiging”, geen aanleiding om nou eens massaal de verantwoordelijken tot de orde te roepen, waarbij de minister van binnenlandse zaken Ter Horst een eerste gegadigde zou moeten zijn na haar volkomen belachelijke uitspraken van 16 november welke reeds in deel 1 aan de orde zijn gekomen:
http://www.brabantsdagblad.nl/algemeen/bdbinnenland/5816191/Politieminister-meer-bonnen-meer-gezag.ece

 Dergelijke verregaande misvattingen zijn ontoelaatbaar voor een minister, mw.Ter Horst zou onmiddellijk op moeten stappen voordat zij nog meer onherstelbare schade aanricht.

Niemand in de Tweede Kamer heeft dit geëist maar wat is dit nou, een gebrek aan ruggengraat, de angst om een politieke partij te ergeren omdat je die nog denkt nodig te hebben of een schromelijk tekort aan integriteit??  In plaats van deze materie eens nader te onderzoeken wordt de politie opgedragen om “hard” op te treden bij elke uiting van gebrek aan “respect”. Het aantal van belastinggelden in opdracht van de overheid uitgevoerde onderzoeken is echter al legio dus waarom niet eens kijken waar deze uitingen van onvrede vandaan komen? Een tweede grote misvatting is dat respect afgedwongen kan worden met geweld, alsof burgers die door de politie onredelijk worden behandeld respect voor ze zullen krijgen als ze zo bang zijn gemaakt dat ze geen weerwoord durven te geven, dream on !

De brokkenpiloten die het bij uitstek juist schoppen tot minister in Nederland hadden  wellicht ooit de goede resultaten voor ogen die Rudy Giuliani eind ‘80er jaren in New York heeft bereikt met de introductie van zero-tolerance. De laffe Nederlandse variant hiervan is echter uitsluitend zero-tolerance voor de makkelijke slachtoffers zoals schoolkinderen en hardwerkende burgers; criminele groepen allochtonen of voetbalsupporters wordt door politie en zelfs ME met een boog omheen gelopen om toch vooral te zorgen dat de boel niet “escaleert”, belachelijk want escalatie was er al en is juist de reden dat men daar in de eerste plaats aanwezig is!  Ook pubers met bromfietsen worden genadeloos geterroriseerd vanwege slechts enkele echt rotte appels welke als excuus dienen ; Hell’s Angels en zelfs gewone motorrijders worden heus niet aangesproken op hun kabaal Harleys met open uitlaten.

 Is er wel optreden nodig dan wordt fout op fout gestapeld zoals onlangs is gebeurd tijdens het feest in Hoek van Holland, waar een dodelijk slachtoffer door een politiekogel viel te betreuren.
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2935869.ece/Veel_missers_rond_feest_Hoek_van_Holland.html

Dit bevestigt het reeds geschetste beeld van Justitie ; incompetentie, foute prioriteiten en een dolle stier in een porseleinwinkel behalve als het gaat om miljoenen bekeuringen.

 Evenals in het verkeer weten politie en justitie ook van wanten als het gaat om goedwillende burgers die huis en haard, of elkaar, beschermen tegen criminelen. Alsof je tijdens een overval midden in de nacht in je eigen huis kan (of überhaupt wil!) beoordelen welke hoeveelheid geweld “proportioneel” is terwijl je voor je leven vecht! In de 100% omgekeerde wereld waarin Justitie zich bevindt gaat men eraan voorbij dat overvallers zich volkomen voorbereid op hun nietsvermoedende slachtoffers storten hetgeen ze een sterke voordeelpositie oplevert. De prioriteit moet zijn dat de burgers er goed vanaf komen, hoeveel geweld daar voor nodig was doet niet ter zake; er is ook nog zoiets als “bedrijfsrisico” voor criminelen. Om de waanzin te completeren kun je trouwens om de haverklap de politie zelf betrappen op het gebruik van excessief geweld om niks; ze gaan door roeien en ruiten om een wildplasser in de boeien te slaan!!

Winkeliers in Amsterdam wekelijks geteisterd door vandalen en winkeldieven die een crimineel aanpakken worden zo snel afgevoerd door de politie dat ze soms niet eens de kans krijgen om hun winkel af te sluiten, terwijl lof op z’n plaats was geweest! Voorbeelden zoals deze zijn er in overvloed; waar het volkomen aan schijnt te ontbreken zijn voorbeelden waarin politie en justitie eens een zaak redelijk en rechtvaardig hebben aangepakt. 

 De Rotte Appel van het Jaar !
De balans als symbool voor Justitie in Nederland is eveneens een farce; voor de vele fouten die er door de overheid worden gemaakt is altijd een excuus. Schuld wordt nooit erkend, hoogstens komt men met “het verdiende niet de schoonheidsprijs” en dan is de zaak afgedaan. Mw.Ter Horst is onlangs nog in het ongelijk gesteld na afluisterpraktijken van journalisten van “De Telegraaf”.
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2942551.ece/Ter_Horst_komt_weg_met_afluisteren.html

Met grote weerzin komt er een slap excuus uit, garantie dat herhaling van deze praktijken uit zal blijven is nul-komma-nul want het “berouw” is allesbehalve overtuigend.

In 2006 ging het al mis met de aanhouding van deze veruit arrogantste der arrogante brokkenpiloten, toen burgemeester van Nijmegen, voor het rijden onder invloed. Het verloop van deze affaire is geheel in overeenstemming met de bananenrepubliek welke de politiek van Nederland heeft gemaakt. Met drank op rijden, verwachten dat dit wel onder de pet gehouden wordt en toevallig instellen van bonus voor de betrokken politiefunctionaris; allesbehalve fris !
http://www.nu.nl/politiek/2135907/ter-horst-gaf-zelf-bonus-korpschef.html

Ook in 2003 was er een affaire in Nijmegen waarin de zoon van een hoofdagent van politie onder invloed een aanrijding had veroorzaakt welke werd gepoogd onder het tapijt te vegen ten koste van het slachtoffer van deze aanrijding.
http://www.gelderlander.nl/voorpagina/nijmegen/3399681/Ombudsman-tikt-Ter-Horst-op-de-vingers.ece

Een geval van politie wangedrag in Zeeland werd ook niet bepaald correct behandeld door Ter Horst, notabene iemand met de mond vol over “integriteit”!
http://www.wuz.nl/artikel/11049.Onjuist%20proces-verbaal%20eindelijk%20voor%20klachtencommissie%20.html

Achter de schermen laat madame zich evenmin onbetuigd getuige haar rol in het politieke proces tegen Geert Wilders.
http://binnenland.nieuws.nl/576808

Binnenkort moet ze zich weer verantwoorden voor het in de wereld unieke introduceren van vingerafdrukken in ons paspoort welke en-passant in een groot database opgeslagen zullen worden, ter beschikking aan politie en justitie over de hele wereld.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/5560248/__Ter_Horst_voor_de_rechter__.html

 Zo maar een link :
http://www.wuz.nl/artikel/35955.Schokkende%20uitlatingen%20Ter%20Horst.html

Grote twijfels over de geestelijke gezondheid van mw.Ter Horst zijn gerechtvaardigd terwijl we bovendien mogen constateren dat degene die het hardst schreeuwt over “integriteit” hier juist geheel van verstoken lijkt te zijn!!
Vandaar dat schrijver dezes mw.Ter Horst wil voordragen als de Rotte Appel van het jaar!

Tenslotte wil ondergetekende zijn verbazing uitspreken over het feit dat dit figuur nog steeds ongestoord “minister” zit te zijn !

Schofferen van burgers “Recht”??
Met het constateren dat overheidsfunctionarissen eigenlijk amper wat fout kunnen doen openbaart zich een grote tegenstrijdigheid : als het gaat om burgers die een regeltje overtreden, hoe gering ook zelfs zonder enkel gevolg, dan is er nimmer een excuus. Voor de kantonrechter proberen te verdedigen dat je 54 km/u heb gereden op een verlaten weg met limiet 50, of zelfs 104 op een verlaten snelweg met limiet 100, komt je te staan op een verbijsterend bot en keihard  “50 is geen 54” en “100 is geen 104”!! Hoe oliedom en partijdig deze rechters zijn blijkt uit het feit dat je je alleen nauwkeurig aan snelheidslimieten kan houden als je volkomen gefixeerd bent op je snelheidsmeter wat uiteraard ten koste gaat van de aandacht voor de omgeving; deze omgeving moet echter onverminderd geobserveerd worden want anders kun je ook je snelheid niet naar beneden aanpassen indien daartoe aanleiding is. De nauwkeurigheid van de snelheidsmeter heeft ook zijn grens want deze is niet ontworpen om op de km nauwkeurig de snelheid te bepalen. Verder veroorzaken wegdek, wind en lichte elevaties fluctuaties in de snelheid die niet te voorkomen zijn. Wat “de Rechtspraak” (zeer ironische zelfgekozen naam!) hier voor antwoord op heeft verzonnen is even idioot als verkeerstechnisch onverantwoord “dan zorgt u maar dat u 40 rijdt op de teller, dan kunt u niet te hard rijden”!! Met een beetje pech ben je dus gedwongen om ruwweg 40 km/u te gaan rijden op de teller op een “70” weg waar de snelheidslimiet pas zonder aanleiding is verlaagd tot “50”. Zo te zien schiet de eerder geuite term “de weg kwijt zijn” schromelijk tekort om Justitie te beschrijven.

Wie trekken er aan de touwtjes?
Aangezien de complete waanzin in het reilen en zeilen van Justitie afkomstig is van het “college van procureurs-generaal” is dit het gedeelte van de organisatie dat onder curatele gesteld moet worden, zo niet in zijn geheel vervangen! Natuurlijk kun je Spee, de politie enzovoorts verwijten maken maar deze club van regenten met tunnelvisie trekt aan de touwtjes en is 100% verantwoordelijk voor alle genoemde misstanden.

Nadere informatie over het hoofd van dit college doet reeds het ergste vermoeden http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/612/super-pl-harm-brouwer-is-spoor-geheel-bijster.html

http://www.nrcombudsman.nl/artikel/202/nu-geen-interview-met-harm-brouwer-van-het-om.html

http://www.argusoog.org/?p=4665

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/2944/harm-brouwer-om-zeg-het-dan-lafbek.html

http://groups.google.com/group/nl.hulpdiensten.politie/browse_thread/thread/b3d0cc5981d7ad5d

http://www.tessonome.com/?p=2934

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/85572/Topman-OM-neemt-woorden-PC-Tonino-terug.htm?long=true

Dit is dus het volk wat achter het stelselmatig terroriseren van burgers zit! Graag herhaal ik nog even mijn vraag aan Balkenende : waar zijn de begrippen als “rechtvaardigheid, normen en waarden en respect”, welke u zo bewonderenswaardig hoog in het vaandel zegt te hebben, te vinden in dit beleid??

Zou iemand in de Tweede Kamer namens ondergetekende deze vraag eens aan de heer Balkenende kunnen stellen?

———————————————
Ingestuurd door Eric Genemans

De voorgaande twee artikelen zijn:
https://www.vrijspreker.nl/wp/2009/12/wie-verlost-ons-van-justitie-deel12/ 
 https://www.vrijspreker.nl/wp/2009/12/wie-verlost-ons-van-justitie-deel-22/

10 REACTIES

 1. In plaats van deze materie eens nader te onderzoeken wordt de politie opgedragen om “hard” op te treden bij elke uiting van gebrek aan “respect”.

  Meneer agent ik heb een totaal gebrek aan respect voor de mafia bende genaamd de “Nederlandse Overheid”. Nou kleed me maar uit, het is niet alsof die 300 € nog wat uitmaakt na de 1000 € aan belastingen deze maand…

 2. Goed stuk: Nederland = Politiestaat: De Grote Nederlanders en onze bevrijders zouden zich in hun graf omdraaien als ze zagen wat hier tegenwoordig gebeurt.

 3. Rechters: Zoals in vele landen zweven deze bureaucraten op een andere planeet. Als uitverkorene door hun vrienden beslissen zij gewetensloos over het leven en niet leven van burgers. Zelden terecht, vaak onrechtvaardig. Ze passen de wet toe als het hen goed uitkomt.

  Politie: Wereldverbeteraars met topprioriteit verkeersveiligheid (lees, struikroven). Ze zijn alleen aanwezig als je ze niet nodig hebt.

  Natuurlijk allemaal gestuurd en gecontroleerd door de politiek!

 4. In de VS is er een groter wordende groep activisten die op basis van de grondwet menen, dat zij het ONBEPERKTE (=ongereguleerde) recht hebben om van de openbare weg gebruik te maken. De staat mag dan géén kentekenregistratie, autoverzekering en rijbewijs eisen, en geen motorrijtuigenbelasting heffen of snelheidsbeperkingen opleggen.

  -‘Right to Travel’ activism
  http://www.youtube.com/watch?v=-F9OjC8qIaw
  http://www.youtube.com/watch?v=EqgtL7lMvaA

  Dit is hun juridische argumentatie:
  – The Constitutional Right to Drive is Not a Privilege
  http://thecountyguard.org/right-2-drive-handout.html

  Soms geeft de rechter hen daarin gelijk, meestal niet. Voor alle zekerheid heeft de staat er voor gezorgd dat het verkrijgen van het volledige eigendomsrecht over je auto vrijwel onmogelijk is. De staat behoudt dan een gedeelde zeggenschap over wat je met je auto mag doen en wat niet.

  – Do you know who owns your car ?
  The state has the “birth certificate of the automobile”, in law called the alloidial or absolute title. If you finance all you get is the beneficial title. To use the states property you have to abide by their rules. Drivers License, plates, insurance, etc.
  http://www.afn.org/~govern/Car.html

  In NL/EU liggen de eigendomsrechten nog schimmiger. Wat je eventueel zou kunnen doen is samen met andere weggebruikers een vereniging oprichten á la de ANWB, of beter Natuurmonumenten, en grond aankopen om je eigen wegennet op aan te leggen en zo het gereguleerde staatswegennet te omzeilen. Geen eenvoudige zaak uiteraard.

  ===
  – Police officer: “But you’re depriving the state of its money!?”
  – Activist: “The government has no right to ask money for these public roads as they stole the money to built them with from the public in the first place!”

  Eric [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Peter de Jong [4]:

  Ik teken al voor de middenweg : rijden op door ons al vele malen betaalde wegen, nog extra betalen middels accijns, BTW, wegenbelasting, “opcenten” enz., ok : maar dan WEL ongestoord rijden en niet ook nog eens extra uitgemolken door een stel schaamteloze struikrovers!
  Recent is trouwens gebleken dat men blijkbaar vindt dat de bovenbemiddeld geachte inwoners van Gooi- en Vechtstreek wel wat extra geterroriseerd mogen worden !

  http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2009/12_december/26/binnenland/agent_schrijft_gemiddeld_300_bonnen_uit.xml

  Ondergetekende en zijn gezin hebben dit inderdaad mede aan den lijve ondervonden; “bedankt” heren volksverraders die deze terreur uitvoeren.

 6. Helemaal eens met het stuk. Eigenlijk zou de kop moeten zijn: “Wie verlost ons van de Overheid”. Haar belangen zijn van een andere aard dan die van burgers. Ook al doet ze ons geloven van niet.

  Met een Overheid is het altijd slechts een kwestie van tijd voordat deze in een politiestaat overgaat. Dat zien we in de huidige tijden in de VS. Ook hier in Nederland zijn we hard op weg.

 7. LS…

  Guus vertoont het gedrag van een alcoholiste die nooit helemaal nuchter is. Ook al zou ze drie dagen niet gedronken hebben dan piest ze nog Oude Klare…

Comments are closed.