boeteDe eerste verkrachting van een definitie en daarmee de zoveelste volksverlakkerij begint vandaag, op de eerste dag van het nieuwe jaar. Wat is namelijk het geval? De overheid gaat weer eens iets “privatiseren”; dit keer de parkeerhandhaving in Amsterdam.

Op www.inoverheid.nl vond ik onderstaande (hier cursief gedrukt) artikeltje:

Amsterdam privatiseert parkeerhandhaving

De gemeente Amsterdam heeft de dienst die controleert of automobilisten hebben betaald voor hun parkeerplaats verzelfstandigd. Het bedrijf Cition voert deze controles vanaf 1 januari in het grootste gedeelte van de stad uit. Alle aandelen blijven in handen van de gemeente.

Dat heeft een woordvoerder van Cition woensdag laten weten. Het bedrijf beheert 3600 parkeerautomaten en heeft 350 mensen in dienst. Daarmee is de onderneming naar eigen zeggen de grootste van Nederland op het gebied van parkeerhandhaving.

Cition mag automobilisten die hebben geparkeerd zonder te betalen een boete geven. Het bedrijf mag echter niet optreden tegen auto’s die bijvoorbeeld op de stoep staan geparkeerd. Het vaststellen van de parkeertarieven gebeurt door de gemeente.

Het nieuwe bedrijf is vrijwel in de gehele stad actief. Slechts in enkele wijken gebeurt het controleren van geparkeerde auto’s al door een andere, private partij.

De controles werden tot nu toe gedaan door de gemeentelijke dienst stadstoezicht. Die blijft bestaan. Alleen de afdeling die controles uitvoerde, gaat zelfstandig verder.

Amsterdam verzelfstandigde al eerder gemeentelijke diensten. Daaronder was bijvoorbeeld het openbaarvervoerbedrijf GVB.

Tot zover het citaat.

Op het eerste zicht leek de titel me wel wat: een overheidsdienst die geprivatiseerd wordt. Maar hiermee zijn wij Nederlanders al vaker mee bedonderd (NS, energieleveranciers, enz.), dus er resten mij nog een paar vragen:

Hoe “privaat” is dit bedrijf Cition als de gemeente alle aandelen bezit? Als 1 afdeling van stadstoezicht “zelfstandig” verder gaat, gedragen die mensen zich dan niet meer als ambtenaren en moeten ze financieel hun “eigen broek ophouden” en daarmee prestatiegedwongen werken?
Heeft iemand al eens uitgezocht of werknemers van Cition juridisch wel mogen bekeuren in vergelijking met de handhavers van de overheid (politie)? Mag een ander privaat bedrijf dan ook om het even welke boetes uitdelen?
Hoe wordt dit bedrijf betaald door de gemeente? Van de boetes? Of worden deze duurder, omdat de gemeente Amsterdam nu én Cition moet betalen én vast geen inkomstenderving wil hebben inzake de inkomsten uit boetes?
“Niet optreden tegen auto’s die op de stoep geparkeerd staan”. Eeeeeh, hoezo? Gaan de mensen van Cition dan ook nog de gemeenteparkeerwachters of de politie informeren en zijn ze daarmee een verrader(lijk) verlengstuk van de overheid?
Wie is die “andere private partij” in die andere wijken?
Het parkeerbeleid in (vooral) Amsterdam lijkt me verre van verliesgevend, dus waarom zou de gemeente dit uit handen gaan geven?

Kortom: veel vragen, nog geen antwoorden.

 

Dat weerhoudt me echter niet om u en uw naasten een gezond, gelukkig, succesvol en vooral vrij 2010 te wensen en hetzelfde voor alle daarop volgende jaren.

32 REACTIES

 1. Dat ‘niet mogen optreden tegen auto’s op de stoep’ heeft er mee te maken, dat de gemeente alleen parkeertarieven kan heffen als belastingmaatregel (men maakt van een bepaalde wijk een heffingsgebied). Als je niet betaalt kan de gemeente een naheffing opleggen (boete) of beslag leggen (klemmen). Dat kan zowel worden gedaan door de politie als door gemeenteambtenaren (m.n. bijzondere opsporingsambtenaren ofwel BOA’s).

  De politie heeft het echter druk met andere dingen dus die bemoeit zich in de praktijk niet met het parkeren, dat laten ze over aan de BOA’s. Alleen als je als automobilist de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) overtreedt, zoals op de stoep parkeren, dan is de politie de eerstaangewezene om je te bekeuren. BOA’s hadden die bevoegdheid helemaal niet, want die gingen alleen over belastingzaken. In de meeste plaatsen hebben nu echter ook BOA’s die bevoegdheid gekregen omdat de politie daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

  In principe zou een private partij als Cition ook een dergelijke politiebevoegheid kunnen krijgen, maar dat zal de politie (en de politiek) niet gauw gaan toestaan. Hetzelfde speelt bij particuliere beveiligingsdiensten en recherchebureaus. Die hebben wel een wapenvergunning, maar alleen ter zelfverdediging. Het is niet de bedoeling dat zij criminelen zelf gaan opsporen en inrekenen (zoals in de VS met de bounty hunters wel mag).

  De financiering van Cition is bij 100% gemeentelijke aandelen een vestzak broekzak verhaal. In de oude situatie moest de gemeente haar ambtenaren betalen uit de opbrengst parkeergelden en hield zij de winst zelf voor ‘de leuke dingen’ (Noord/Zuid metrolijn). In de nieuwe situatie wordt Cition betaald uit de opbrengst parkeergelden en gaat de winst ook naar de gemeente.

  De gemeente zou er uiteraard meer baat bij hebben als zij gewoon een EU tender uitschreef voor de algemene aanbesteding van deze dienst. Het goedkoopste/beste bedrijf krijgt dan de opdracht de parkeergelden te innen en de gemeente hoeft dan minder uitvoeringskosten te betalen dan nu. Men heeft ook meer tevreden ‘klanten’ die naar de stad komen. De opbrengst wordt dan groter en de winst ook.

  Dit kan uiteraard ook bij andere gemeentelijke diensten (stadsreiniging en vuilnisophalen, verkeerslichten en straatverlichting, plantsoenendienst, sociale dienst, etc).

  Peter de Jong [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Peter de Jong [2]:

  Bij het parkeren zou je zelfs kunnen overwegen niet alleen het innen van de gelden, maar ook het parkeerbeleid te privatiseren. Het beste parkeerbeleid (dwz goede bereikbaarheid tegen lage kosten) levert dan de meeste winst op.

  Als zowel de gemeente als het commerciële parkeerbedrijf dan een percentage van de winst krijgen, of als de gemeente het bedrijf de winst laat houden en voldoende voor de vergunning betaald krijgt (denk aan gem. OV en taxi’s), bestaat er voor beiden een prikkel om deze constructie te laten werken.

 3. Pasgeleden zag ik een reportage op TV (vergeten welke zender) waaruit bleek dat dit in Engeland (Londen, dacht ik) al zo werkt. Daar is het zelfs zo dat je dit baantje als ZZP’er kan gaan doen. Je ziet dan het bekende fenomeen dat zo iemand op de randen van de wettelijke mogelijkheden er een sport van maakt zo veel en zo vaak mogelijk te bekeuren. Het is immers zijn broodwinning. Het wordt een soort kaste van tollenaars, zoals we die ook uit bijbelverhalen kennen. Irritante uitzuigers. Het zal me niet verbazen als er slachtoffers gaan vallen.

  R. Hartman (NI) [13] reageerde op deze reactie.

 4. Gezien het stemgedrag van de Amsterdammers is dit soort beleid blijkbaar wat ze willen. Ik zou zeggen, veel succes er mee. Anderen adviseer ik dit gedrocht van een “stad” te mijden. Brussel, Antwerpen, New York, Chicago, Parijs enz, om er een paar te noemen die ik toevallig goed ken, dat zijn pas steden!!

  Zelf ben ik geboren in Amsterdam maar de incompetente zakkenvullers en beroepspolitici hebben deze stad volledig verpest!
  Ze moeten vooral zo doorgaan, een Oost-West verbinding zou wellicht ook nog een goed idee zijn !

 5. Werkloze nieuwe Nederlanders worden de controleurs zonder dat ze een ambtenaren status krijgen.
  En kunnen ze legaal het leven van de oude zuur maken.
  Want de nieuwe word boos en daar zijn ze apathisch bang voor en word er een oogje dichtgeknepen als lontje no zoveel begint met krijsen.
  Dat laatste is aan het werk in de meeste staats departementen zoals de belasting/SVB/O.M waar de oude hard en nieuwe soft aangepakt word in beoordelingen die negatief of positief voor de klant kunnen zijn.

 6. Ik wil graag kwijt dat de parkeerhandhaving een zaak is die bij de overheid thuishoort en niet in de private sector. Als de overheid dergelijke taken uitbesteed aan een particulier bedrijf kost dat de belastingbetaler altijd meer geld. Immers, het particuliere bedrijf wil winst maken (terecht!) en de overheid doet het tegen de kostprijs. Het is dus wat mij betreft dus volkomen acceptabel dat de gemeente alle aandelen bezit. De eventuele winst vloeit dan terug in de gemeenschapskas en scheelt ons belasting.

  Peter de Jong [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Albert Hugo [7]:

  “Als de overheid dergelijke taken uitbesteed aan een particulier bedrijf kost dat de belastingbetaler altijd meer geld. Immers, het particuliere bedrijf wil winst maken (terecht!) en de overheid doet het tegen de kostprijs.”

  Albert, waarom denk je dat de kostprijs bij de overheid en bij het bedrijf hetzelfde is ?

  Waarom vind je het overigens terecht, dat een bedrijf winst wil maken ?

  Geldt dit dan ook niet voor de overheid ? Waarom zou de overheid alleen winst willen maken bij zo’n aandelenconstructie ?

  Albert Hugo [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Peter de Jong [8]: Wat een vreemde conclusies!

  1. De kostprijs bij de overheid is juist lager
  2. Het hele economische mechanisme kan alleen maar werken als bedrijven winsten maximaliseren. Aandeelhouders zullen het niet fijn vinden als een bedrijf dat niet nastreeft.
  3. Een overheid is geen bedrijf en kan geen winst maken. Een overheid wordt gefinancierd door de belastingopbrengsten. Dus van de winsten van bedrijven en inkomens van particulieren. “Winst” bij de overheid betekent alleen maar dat de belastingen omlaag kunnen.

  Peter de Jong [11] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Albert Hugo [9]:

  Wat een vreemde conclusies!

  Ja, dat zal best, Albert. Ik begreep je stelling niet helemaal. 😉

  De kostprijs bij de overheid is juist lager

  Waarom denk je dat ? Is het niet zo, dat de overheid als monopolist met een gedwongen afname minder op de kosten hoeft te letten dan een bedrijf dat in concurrentie met anderen voor iedere klant moet vechten ?

  Het hele economische mechanisme kan alleen maar werken als bedrijven winsten maximaliseren. Aandeelhouders zullen het niet fijn vinden als een bedrijf dat niet nastreeft.

  Daar heb je een punt. Investeringskapitaal vloeit altijd daarheen waar het t best rendeert.

  Maar waarom zou de overheid niet net zo goed een hoog rendement nastreven ? Zo kan men immers meer doen met minder belastinggeld ? Dat zeg je eigenlijk ook zelf: ‘winst’ bij de overheid betekent dat de belastingen omlaag kunnen (maar heb je zoiets ooit meegemaakt ?).

  Zou het niet zo kunnen zijn dat zoiets door de aard van de overheid (monopoliepositie, gedwongen financiering door burgers, geen directe invloed op de resultaten, en bestuurders die geen prijs betalen als ze fouten maken) onmogelijk is ?

  Het is dan feitelijk niet mogelijk, dat een overheidsdienst goedkoper en beter is dan diezelfde dienst uitgevoerd door een commercieel bedrijf dat immers onder druk van de markt moet opereren.

  Als je echter gelijk hebt en als dit wél zo zou zijn, waarom laten burgers dan niet ALLE diensten door de overheid verzorgen ? Ze zijn dan immers veel goedkoper en beter uit.

  Albert Hugo [15] reageerde op deze reactie.

 10. @John2 [10]:
  Dat kan alleen als contractueel het management een gods vermogen [40 x modaal ] op hun bankrekening overgemaakt krijgen met de optie om het opnieuw te proberen.
  Vroeger noemde men dat van regen in een druppel leven.
  En had de bestorming van een Bastille tot gevolg.

 11. @Albert Hugo [9]: Kun je 1) even toelichten? Die klopt namelijk niet, volgens mij, maar ik zou graag jouw uitleg krijgen.

  Je punt 3) is discutabel. Natuurlijk kan de overheid winst maken. En dat doet ze dan ook volop. Zodra de inkomsten de uitgaven overstijgen is er sprake van winst. Zie ook het artikel van Louis van gisteren.

  In de parktijk verzint men echter nieuwe uitgaven, waaraan de winst (meer dan) op gaat, waarop de afpersers de persen weer wat aandraaien, en zo voort. “Winst” bij de overheid leidt nooit tot lagere belastingen, slechts tot nog meer bemoeizucht.

  @John2 [10]: Daar kon je wel eens ernstig gelijk in hebben. Bovendien kan men een dergelijk bedrijf ‘prestatiecontracten’ opleggen, compleet met boetes (zie NS). Ik ga dan ook met de verwachtingen van Winston [4] mee.

  John2 [20] reageerde op deze reactie.

 12. @Peter de Jong [11]: We zijn het niet met elkaar eens of begrijpen elkaar niet helemaal. Geeft niets. Nog een laatste reactie.

  1. De werkelijkheid kan natuurlijk afwijken van wat er in theorie mogelijk is, maar een overheid kan als grote afnemer juist lage prijzen afdwingen

  2. Door strak te budgetteren kun je ook een overheid dwingen de taak te klaren voor het beschikbare geld. Een overheid zal alleen niet “op de kleintjes letten” als men er zeker van is dat het geld er toch gaat komen. En uiteraard moet ook binnen de overheid iedereen afgerekend worden op zijn prestaties.

  3. Je laatste opmerking is bizar. De overheid moet zo klein mogelijk worden gehouden. Er is helaas een beperkt aantal taken die in mijn ogen toch alleen maar door de overheid kunnen/mogen worden uitgevoerd. En die taken kunnen (zonder strakke regie misschien alleen in theorie) zij goedkoper zelf uitvoeren.

  Peter de Jong [17] reageerde op deze reactie.

 13. @Albert Hugo [15]:

  Bedankt, Albert! Ik doe nog een poging:

  De werkelijkheid kan natuurlijk afwijken van wat er in theorie mogelijk is, maar een overheid kan als grote afnemer juist lage prijzen afdwingen

  Dat klopt, maar dat is geen bijzondere eigenschap van de overheid. Zoiets kan een grote marktpartij ook.

  Door strak te budgetteren kun je ook een overheid dwingen de taak te klaren voor het beschikbare geld. Een overheid zal alleen niet “op de kleintjes letten” als men er zeker van is dat het geld er toch gaat komen. En uiteraard moet ook binnen de overheid iedereen afgerekend worden op zijn prestaties.

  Dat laatste gebeurt dus niet of nauwelijks. Ik ken weinig of geen rechtszaken tegen falende bestuurders.

  En dat ‘op de kleintjes letten’ gebeurt alleen als er concurrentie is, bijv. tussen gemeenten onderling over budget uit Den Haag. Bij de gemeentelijke belastingen, zoals de OZB, geldt dit helemaal niet.

  Je laatste opmerking is bizar.

  Vind je ? Sorry daarvoor, dat moet de nieuwjaarskater zijn. 😉

  De overheid moet zo klein mogelijk worden gehouden. Er is helaas een beperkt aantal taken die in mijn ogen toch alleen maar door de overheid kunnen/mogen worden uitgevoerd. En die taken kunnen (zonder strakke regie misschien alleen in theorie) zij goedkoper zelf uitvoeren.

  Okee, hier raak je mij kwijt.

  Als je gelooft in het bestaan van ‘publieke goederen’, had ik je nog kunnen volgen. Je hebt het dan immers over zaken die alleen een overheid kan leveren. De vrije markt kan dergelijke diensten per definitie niet verschaffen, omdat er geen rendabel business model voor te bedenken is. Dus als je als burgers die diensten wilt (denk aan militaire landsverdediging, polders met dijken, e.d.) dan krijg je er de overheid bij.

  Maar je hebt het nu over taken die ‘goedkoper’ door de overheid kunnen worden uitgevoerd. Als dit werkelijk zo is, gaat mijn ‘bizarre’ opmerking nog altijd op: als de overheid diensten goedkoper (en event. beter) kan leveren dan de vrije markt, dan ben je als burger beslist gek als je ze niet ALLE diensten laat leveren.

 14. Het woord overheid word zo makkelijk gebruikt en betekend niets anders als een erkenning van het woord dat hij of zij gewoon een goede slaaf is wat totaal niets met liberaal te doen heeft maar wel het tegenover gestelde.
  Vandaar dat veel prominenten van die wereld met de smell of money in de neus gewoon doen wat dictators willen.

 15. @John2 [20]: Het zal je verbazen, maar het antwoord op je vraag luidt ontkennend. Maar als men dat zou toegeven zouden de belastingen omlaag moeten. Daarbij zitten de meeste gemeenten op eeen berg zwart geld, als gevolg van creatief boekhouden. De stukken van Leo Verhoef zijn daar duidelijk over.-

 16. @John2 [20]: Volgens mij is dit niet zozeer bedoeld om snelle ontslagen of kortingen op salarissen..

  Dit lijkt mij veeleer de ns truuk toe. Je ‘privatiseerd’ iets terwijl dat al een leugen is,(want als de aandelen niet in private handen komt is er van privatisering al geen sprake maar vooruit.) En vervolgens kun je als gemeente met droge ogen melden als de tarieven stijgen dat jij daar geen invloed ophebt omdat het nou eenmaal een apart bedrijf is wat contractueel die vrijheden nou eenmaal heeft. En hetzelfde excuus zullen ze wel gebruiken voor de stormvloed aan bonnen die er nou binnenkomen.

  Kortom dit is voor iedere gemeente een win-win situatie.

  John2 [24] reageerde op deze reactie.

 17. @flap [23]:

  Tuurlijk kunnen ze wel invloed hebben op de tarieven.
  Gemeente is klant. Klant is koning. Wie betaalt beslist.
  De onderneming bepaalt wel de tarieven, maar de klant bepaalt uiteraard of hij hiermee verder gaat, of een andere onderneming in dienst neemt die goedkoper is.

  flap [25] reageerde op deze reactie.

 18. @flap [25]: “inkomsten… (-) daar heeft de gemeente nou eenmaal nooit genoeg van”

  Dat is voor een bedrijf net zo. Dat is toch prima ?

  En ook dan geldt: hoe hoger je prijzen, des te minder omzet.

  Ben ik nou de enige die wel eens een economieboek heeft gelezen, of hoe zit het ? 😉

  ===
  “An economist is a man who states the obvious in terms of the incomprehensible”
  ~ Alfred A. Knopf

  flap [28] reageerde op deze reactie.

 19. @R. Hartman (NI) [21]:

  Als de uitvoeringsorganisatie kan kiezen voor de makkelijkste oplossing en het resultaat is niet waar je om hebt gevraagd, dan heb je geen goed prestatiecontract opgesteld. Als je bij je aannemer om een 2-persoons badkamer komt en hij geeft je een 2-persoons douche ipv een 2-persoons whirlpool dan neem je daar toch ook geen genoegen mee?

  Ik begrijp al die zure reacties niet. Deze ontwikkeling is juist heel goed. De overheid doet aan uitbesteden om dezelfde reden dat bedrijven dat ook doen, n.l. om de kosten te drukken. Blijkbaar komt ze niet meer uit met simpele belastingverhogingen. Organisaties outsourcen echter alleen de taken waarvan zij zelf menen dat die NIET tot hun core business behoren, dwz dat anderen het goedkoper en beter kunnen.

  Als de overheid dus nutsbedrijven privatiseert, geeft zij daarmee toe dat de vrije markt zoiets beter kan. In eerste instantie zal de overheid nog zoveel mogelijk invloed willen behouden, vandaar die meerderheidsaandelenconstructies. Maar als er op een gegeven moment een grote marktpartij komt die een smak geld biedt dan is iedere overheid bereid het tafelzilver te verkopen. Dat zie je nu al bij de energiebedrijven, in de telecom en in de vervoerssector.

  Uiteindelijk blijft er zo een overheid over die zich nog uitsluitend met haar core business bezighoudt. Dat is precies wat libertariërs (de minarchisten althans) altijd gewild hebben. En je hoeft er niets voor te doen, want de vrije markt zorgt er vanzelf voor. Hou dus svp op met klagen. 😉

  Peter de Jong [30] reageerde op deze reactie.

 20. @Peter de Jong [26]: “Ben ik nou de enige die wel eens een economieboek heeft gelezen, of hoe zit het ? ;-)”

  Ik ben bang dat u teveel staatspropaganda tot u heeft gekregen in de periode dat u daar extreem gevoelig voor bent geweest.

  Een normaal bedrijf heeft concurentie. Dus ja dan is er aan de ene kant de wens tot winstmaximalisatie, en aan de andere kant het besef dat als je te duur wordt je klanten fluitend je concurent gaan spekken.

  De overheid heeft GEEN concurentie, kan tarieven dus naar believen vaststellen en innen (geweldsmonopolie)
  Verder zal Amsterdam als er veel bekeurd wordt uitgaan van een succesvol beleid. Wordt er weinig bekeurd dan gaat Amsterdam ook uit van een succesvol beleid. (vervolgens een willekeurige andere heffing verhogend)

  Tot slot nog een tip.. Economieboeken waar stalin nog aantekeningen in heeft gemaakt zijn een beetje outdatet.

  Peter de Jong [29] reageerde op deze reactie.

 21. @flap [28]: “De overheid heeft GEEN concurrentie, kan tarieven dus naar believen vaststellen en innen (geweldsmonopolie)”

  Welnee. Dat gold landelijk al niet meer (daarom hebben ze de EU opgericht) en plaatselijk geld het al helemaal niet.

  Als de parkeertarieven in A’dam centrum te hoog worden gaan de shoppers gewoon elders winkelen. Ik ken heel veel mensen die A’dam de laatste jaren gewoon links hebben laten liggen.

  En als dat gedoe met die NZ-lijn aanhoudt, de OZB ook weer omhoog gaat en de stad nog verder verloedert zullen heel veel A’dammers het ook voor gezien houden.

  Het is niet voor niets, dat actrice Nelly Frijda, advocate Nelleke van ’t Hoogerhuijs en ir Maarten Lubbers recent een nieuwe politieke partij hebben opgericht: Red Amsterdam!

  http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article2937128.ece/Partij__Red_Amsterdam__wil_einde_NZ-lijn.html

Comments are closed.