Christmas terrrorist Abdul Farouk MutallabDe politieke reactie op de mislukte aanslag op het vliegtuig bij Detroit toont opnieuw aan, wat we al wisten, namelijk dat Westerse regeringen niets begrepen hebben van de feitelijke dreiging die van de Politieke Islam uitgaat. Daarom is het interview met Bill Warner, directeur van het Center for the Study of Political Islam (CSPI) dat Frontpage bijna 3 jaar geleden publiceerde nog steeds actueel, omdat daarin wordt aangegeven, wat de Politieke Islam is, welke bedreigingen de Islam inhoudt en hoe niet-islamieten zich daartegen zouden moeten verweren. Dit is het eerste deel (van een serie van drie) van het interview, dat ik destijds vertaalde en op de Vrijspreker publiceerde.

Het doel van CSPI is het onderricht in de doctrine van de politieke Islam door de publicatie van boeken. Bill Warner handelt als vertegenwoordiger van een groep onderzoekers die auteur zijn van een serie . Hieronder volgt het eerste deel van een samenvattende vertaling van het interview:

FP: Bill Warner, Welkom op Frontpage Interview

Warner: Dank je voor deze gelegenheid, Jamie

FP: Vertel eens wat over het Centrum voor de studie van de Politieke Islam

Warner: Dat is een groep onderzoekers die wetenschappelijk onderzoek doen naar de grondteksten van de Islam-Koran, Sira (leven van Mohammed) en de Hadith (tradities van Mohammed). Er zijn twee studiegebieden in de Islam, de doctrine en de geschiedenis, ofwel -zoals het CSPI het ziet- de theorie en de resultaten. Wij bestuderen de geschiedenis om de practische of experimentele resultaten van de doctrine te zien.

Doorbraak

Ons eerste uitgangspunt is, dat de Koran, Sira en Hadith als een geheel moeten worden gezien. Wij noemen dat de Islamitische Trilogie om de eenheid van de teksten te benadrukken. De belangrijkste doorbraak is te begrijpen, dat dualisme de grondslag vormt en de sleutel is om de Islam te begrijpen. Alles over de Islam komt in tweeën, te beginnen met zijn oprichtingsverklaring: (1) Er is geen andere god dan Allah en (2) Mohammed is Zijn profeet.

Daarom bestaat de Islam uit Koran (Allah ) en de Sunna (woorden en daden van Mohammed gevonden in de Sira en de Hadith).

Er is eindeloos veel inkt verspild om de vraag “Wat is Islam ?” te beantwoorden. Is Islam een vreedzame religie ? Of is de werkelijke Islam een radicale ideologie ? Is een gematigde Moslim de echte Moslim ?

Islam is dualistisch

Dit herinnert een ons aan de oude twist over licht. Is licht een deeltje of een golf ? De argumenten vlogen over en weer over de tafel. De quantummechanica gaf ons het antwoord: licht is dualistisch, het is beide een deeltje en een golf. Het hangt van de omstandigheden af hoe het zich manifesteert. De Islam werkt op dezelfde manier.

Het eerste aanknopingspunt van dualisme is in de Koran, die feitelijk twee boeken bestaat, de Koran van Mekka (vroeg) en de Koran van Medina (later). Het inzicht in de logica van de Koran komt voort uit het grote aantal tegenspraken daarin. Oppervlakkig gezien lost de Islam deze tegenspraken op door zijn toevlucht te nemen tot opheffing (”abrogatie”). Dit betekent, dat het latere vers het vroegere verdringt. Maar omdat de Koran door Moslims beschouwd wordt als zijnde het perfecte woord van Allah, zijn beide verzen in feite heilig en waar. Het laatste vers is beter, maar het eerdere vers kan niet verkeerd zijn want Allah is perfect. Dit is de basis van het dualisme. Beide verzen zijn correct. In dualistische “logica” zijn beide kanten van de tegenspraak waar. De omstandigheden bepalen welk vers wordt gebruikt.

Voorbeeld

(Koran van Mekka) 73:10: Hoor de ongelovige met geduld aan en verlaat hem met waardigheid.

Van tolerantie bewegen we ons naar de uiterste intolerantie, zelfs de Heer van het Universum kan de ongelovigen niet bijstaan:

(Koran van Medina) 8:12: Toen sprak Uw heer tot Zijn engelen en zei: “Ik zal met U zijn. Geef kracht aan de gelovigen. Ik zal terreur in de harten van de ongelovigen zenden, hun hoofden afsnijden en zelfs de toppen van hun vingers !”

Alle Westerse logica is gebaseerd op de wet van de tegenspraak: indien twee dingen met elkaar in tegenspraak zijn, dan is tenminste één ding fout. Maar Islamitische logica is dualistisch; twee dingen kunnen elkaar tegenspreken en beide zijn waar.

Oplossing van het dualisme

Geen enkel dualistisch systeem kan worden gemeten naar één antwoord. Dat is de reden, dat de discussies over wat de “werkelijke” Islam inhoudt alsmaar doorgaan en nooit opgelost worden. Een enkel correct antwoord bestaat niet. Dualistische systemen kunnen alleen worden gemeten door statistiek. Het is nutteloos te beweren, dat een kant van het dualisme waar is. Analoog hieraan is het feit, dat de quantummechanica altijd een statistisch antwoord geeft op alle vragen.

Voorbeeld van Islamitisch dualisme

Voor een voorbeeld van het gebruik van statistiek kijkt U maar naar de vraag: “Wat is de werkelijke jihad, de jihad van de innerlijke sprituele strijd of de jihad van de oorlog ?”

Laten we bij Bukhari (Hadith) kijken naar het antwoord, wanneer hij herhaaldelijk over jihad spreekt. In Bukhari zijn 97% van de verwijzingen naar jihad verwijzingen over oorlog en 3% over de innerlijke strijd. Dus het statistische antwoord is dat jihad is 97% oorlog en 3% innerlijke strijd. Is jihad oorlog ? Ja – 97%. Is Jihad innerlijke strijd ? Ja – 3%. Dus als U een artikel schrijft, kunt U pleiten voor een van beide, welke U wilt. Maar in werkelijkheid, bijna elke bewering over de Islam kan worden beantwoord met: al het bovenstaande. Beide kanten van de dualiteit zijn goed.

Wordt vervolgd.

Bronnen:

www.jihadwatch.org/archives…

www.cspipublishing.com/

© 2003 – 2008 Vrijspreker.nl

9 REACTIES

 1. Zeer interessant verhaal en het is duidelijk dat de islam zowel een politieke als religieuze ideologie vormt en ook als zodanig moet worden gezien. Het soefisme was in feite het willen terugkeren naar de religieuze beleving, na een paar eeuwen van politiek geweld oftewel de jihad. Sinds Mohammed naar Mekka ging heeft het geweld de overhand gekregen, vooral met zijn opvolgers de vier kaliefen. Het kalifaat (khilafa) betekent ook de samensmelting van de staat en de ideologie. Wat dat betreft verschilt het laatste niet van andere totalitaire stelsels.

  De scheiding van kerk en staat in het westen was het gevolg van zowel de reformatie als de verlichting. Deze twee zaken zijn nooit geschied tot dusverre in de islamitische wereld en verklaart ook de huidige strijd tussen fundamentalisten en hervormers.

 2. Precies, Albert. Zoals hier al vaker gezegd en wellicht ook niet genoeg kan worden herhaald, is de Islam een totalitaire ideologie.

  Door de oliecrisis in 1973 zagen de neo-marxisten (cultuur-marxisten of sociaal- (christen)democraten) na WO-II opnieuw hun kans schoon om de Islamitische barbarij in Europa te importeren met het doel de christelijk-liberale Europese beschaving, gebaseerd op de vrije sociaaleconomische ontplooiing van het individu, te splijten en te vernietigen.

  Het wordt interessant om te zien, wanneer men zich dit feit uiteindelijk bewust wordt. In dit verband kan het strafproces tegen Wilders ook een rol spelen.
  Ik zie met belangstelling zijn verdediging tegemoet.

 3. Inderdaad Spy-Nose, de bewijzen van de geschiedenis moeten altijd worden meegewogen in elke beslissing. Bovendien is de beschuldiging van ‘haatzaaien’ iets absurds, want wie beslist dat? Een officier van justitie, aanklager, of rechter? Dit had nooit in het strafrecht moeten komen, want het valt onder de vrijheid van meningsuiting. Zolang er niet wordt opgeroepen tot geweld is de vrije meningsuiting een permanent onderdeel van de Nederlandse grondwet. Het is derhalve een politiek proces geworden en we zullen zien of de rechterlijke macht zich uitspreekt voor het totalitarisme (verbod op vrije meningsuiting) of voor het herstel van de individuele vrijheden. Mochten ze tot het eerste besluiten dan wacht ons allen in Nederland een donkere tijd.

 4. Dames en heren mag ik u allen ero wijzen dat het zogenaamde vrije westen zelf ook al eeuwen ware terreur uitoefend.Maar even over het christelijk geloof.Hoeveel kinderen zijn er binnen die geloofsstroming misbruikt of mishandeld.

  Maar wat nog ereger is dat anderen die niet die ziekelijke neiging hebben wel hebben nagelaten de zaken te stopen en de schuldigen te straffen.Maar soms krijg ik de indruk dat vrijsreken staat voor rechts-spreken.

  Even ter verduidelijking als die skinheads de basis moeten vormen voor een nieuwe kleurloze maatschappij dan wens ik jullie veel sterkte.Metselen met enkel zand zal immers ook geen stevige muur opleveren.

  Maar kijk allen eerst even wat Sibel Edmonds heeft te melden en vergelijk dan de ozettelijke fouten in deze aanslag.Maar met wat gesaboteerde exlosieven,een filmende medepassagier en een ontbrekend pasoort door de gate via een net geklede man is het vehaal best geloofwaardig.

  Jasper zou in veiligheid zijn gebracht maar de foto´s van de ouders vullen de media.Wat zeg je Jasper had een media bedrijf,de film was voor,met en door hem,missie geslaagd want de waardeloze body-scans zijn inmiddels verkocht aan Schiplol.

  Weet je waarom zoveel militairen een uitzending naar afghanistan zien zitten.Met het extra salaris kunnen ze hun schulden aflossen of een leuke auto koen.Dat gezwam over de bevolking helpen staat leuk op tv maar als je hen de extra toelage afneemt staat er geen enkele meer te popelen om te gaan.

  Met andere woorden we zijn allemaal huurlingen in het leger van de prins

 5. Sinds wanneer is kritiek op religieuze dictaturen ‘rechtsspreken’? De Vrijspreker houdt in dat we over alles moeten kunnen spreken en hier tevens over moeten discussiëren. Ik ben het met je eens dat het christendom ook een aantal kwalijke aspecten met zich heeft meegebracht. Maar in ieder geval wordt Jezus Christus niet in verband gebracht met dood en verderf door zijn aanhangers. Dat is wel het geval met Mohammed en zijn cultus, sterker nog, door vrome islamieten wordt deze odieuze man tot het hoogst bereikbare doel verheven.

  Paul, in plaats van weer diezelfde betichtingen eindelijk eens een volwassen debat. Hier ben ik het wel met Geert Wilders, Hans Janssen, Max Pam en Afshin Ellian eens en dat is dat we ongeëmotioneerd over bepaalde problemen kunnen hebben. Wat dat betreft is het noodzakelijk dat Nederland eindelijk eens volwassen wordt. Aan onze reguliere politiek is te zien dat we daar nog een heel eind van weg zijn helaas. Dat geldt niet alleen voor de islam, maar ook voor het klimatisme en socialisme.

 6. Zonder emotie over het christendom praten lukt gezien je reactie ook niet.Ben je misschien vergeten wat er in al die eeuwen heeft plaatsgevonden onder de noemer van het geloof.De brandstaels,de bekering door missionarissen etc.

  Als je echt wil discuseren moet je je ogen ook niet willen sluiten voor die zaken.Het is heel eenvoudig om bij die grote meute aan te sluiten die alsmaar blijft roepen hoe slecht de moslims zouden zijn maar wat me opvalt is dat juist deze mensne de mond vol hebben over intergreren maar hun turkse,marokaanse,surinaamse buurman nog nooit op de koffie hebben gevraagd.

  Kijk om ruzie te maken heb je weinig kennis en wijsheid nodig.Dat gezuer over socialisme hebben we laatst bij die hele ice-save zaak gezien.Bij uitstek VVD aanhang die er na de crash vanuit gaan dat vadertje staat hen gaat compenseren.Hoe roder wil je het hebben.

  En dat rechts graag afgeeft op linkse milieu groepen is ook een lachertje want zonder die groeen was er nu heel wat meer beton geweest en zouden we lang niet zoveel oude gebouwen hebben gered als nu het geval is.

  Dan was er weinig reden geweest om ergens Trots op te zijn.Dan waren de enige grachten in Madurodam te vinden omdat we het praktischer vonden om er een parkeer plaats aan te leggen.Stel nu eens dat er geen enkele inspanning was geweest om de natuur en stads-dors aanzichten te redden hoe zou uw eigen omgeving er dan hebben uitgezien.

  Misschien moeten we eerst eens naar de positieve zaken in de samenleving gaan kijken.

  Maar wat betreft al die roblemen met de jeugd moeten we nog veel zaken van elkaar gaan onderscheiden.Op het moment dat een kind of zelfs een heel gezin vastloopt in problemen moeten zij direct geholpen kunnen worden en niet wanneer de wachtlijsten dat toelaten.Dit zal op korte termijn veel capaciteit vragen maar zal uiteindelijk veel geld en narigheid uitsparen.

  Te lang heeft men het onderwijs als proefkonijn gebruikt met telkens maar weer nieuwe lesmethodes die dan achteraf toch niet zo juist bleken te zijn.Alles moest anders en het maakte niet uit hoe als het maar anders was.Zelfstandig werken moesten ze die leerlingen maar zelfs veel volwassenen lukt dat niet eens.

  Maar over al die jonge criminelen ze zien de hele dag niet anders.Zijn het niet Holleeder en zijn vriendjes dan zijn het wel de toplui van ABN,FORTIS en natuurlijk DSB die hen het goede ik bedoel slechte voorbeeld geven.Dat zijn de lieden die tonen dat misdaad beter loont dan een baan waarbij je tot je 67 ste mag doorwerken om de porche van een ander mee te betalen.

  Nee ik robeer het niet goed te praten maar als we dan eerst even alle slechte rolmodelen van de tv,pc en media halen en laten zien dat ook deze lieden zwaar gestraft worden ipv beloond dan zijn we al een heel eind.En voor mij is een marokaanse dief hetzelfde als een oer-hollandse dief hoor.Beide kunnen wat mij betreft bollen gaan pellen

 7. Beste Paul Moezel
  Wat raak je gefrusteerd wanneer iemand kritiek heeft op de islam.
  Wat hebben jouw argumenten te maken met het debat? Dat is voor een ander forum.
  Jouw kritiek op het christendom is waar, maar heb je daar nu werkelijk zo’n last van anno 2010?
  Het verschil in de uitgangspunten van beide religies is enorm:
  christus, de basis van het christendom, is soft, predikt liefde en zal geen mug kwaad doen.
  mohammed daarentegen was een krijgsman, geliefd in eigen familie,
  maar daarbuiten een bruut eerste klas, hij moordde er lustig op los en lostte dit op door een ingeving te krijgen van god.

  Voel je het verschil? Liefde versus krijgslust.
  Dit verschil is nog steeds het probleem van het NU.
  Misschien over 500 jaar opgelost?
  Ik hoop dat er dan geen religies meer zijn, maar ja de mens is tot alle slecht instaat.

 8. Beste j.zwitser,
  Het verschil in de uitgangspunten van beide religies is aanzienlijk minder groot, de verschillen die jij noemt zijn volledig de menselijke interpretatie vanuit het Christendom. Beiden prediken ze liefde voor de mede-mens, maar ook geweld tegenover de andersgelovigen (zie bijvoorbeeld de film ‘Ten Commandments’ van Robert Dornhelm voor een levendige weergave van een Christelijk bijbel-verhaal zoals jouw visie op de Islam is).

  Het is zoals je zelf zegt: “de mens is tot alle slecht in staat” en dat hangt niet af van één bepaalde religie.

Comments are closed.