Zoals door diverse schrijvers op deze site is voorspeld, zal het gedoe rondom de CO2 uitstoot voor de overheid en haar ambtenaren een “morele” rechtvaardiging zijn om de belastingen te verhogen of nog bestaande aftrekposten voor de belasting te verminderen.

Het volgende artikel bewijst deze stelling.

” Minder aftrek verspillende woning.”

Wie een slecht geïsoleerde woning heeft, moet voortaan minder hypotheekrenteaftrek krijgen. Ook moeten vlees en vis onder het hoge btw-tarief vallen omdat bij de productie ervan veel CO2 wordt uitgestoten.

Dat schrijft een ambtenaar van het ministerie van VROM in een vertrouwelijk stuk dat in handen is van de Volkskrant. De extra groene belastingen moeten de schatkist volgens de krant 8 miljard euro opleveren.

Tot zover de media.

Nu is de hypotheekrenteaftrek in de politiek nog steeds een heikel onderwerp en wordt de CO2 uitstoot als afleidingsmanoeuvre gebruikt om via een omweg deze hypotheekrenteaftrek aan te pakken. Want wie bepaalt wat een slecht geïsoleerde woning is? Juist de ambtenaar!

Het is best mogelijk dat alle woningen die “zeg” voor het jaar 2000 gebouwd zijn slecht geïsoleerd zijn.

Vlees en vis zouden nu in aanmerking komen voor het hoge btw-tarief omdat bij de productie ervan veel CO2 wordt uitgestoten. Hoe wordt dit berekend en met welke andere producten wordt dit dan vergeleken?

Of is dit ook een opzetje om alle producten die nu nog onder het lage btw-tarief vallen in de toekomst naar het hoge btw tarief over te hevelen in verband met het feit dat bij de productie ook CO2 wordt uitgestoten?

En dat de loonbelasting omlaag gaat geloof ik niets van.

Want bij de overheid en haar ambtenaren betekent bezuinigen niet de eigen kosten verminderen, maar de lasten voor de “burger” verzwaren.

Een besparing van miljarden euro’s (waarschijnlijk meer dan de 35 miljard waar de overheid naar op zoek is) is een drastische vermindering van het ambtenarenapparaat, bemoeienis van de overheid met de burger en het afschaffen van duizenden regels en wetten die belemmerend werken voor de economie.

Maar dat zal een ijdele hoop van mijn kant zijn.

8 REACTIES

 1. En dat allemaal om de CO2-hoax levend te houden en wordt misbruikt om de miljardensteun aan de banken op die manier bij de burgers te halen. Inmiddels zijn we aan de cooling down van de aarde begonnen. Iedere welingelicht mens weet dat alleen ons kabinet als een pitbullterriër aan die hoax vast wil blijven houden vanwege het nog te graaien geld. Wanneer komt er eens een zinnig kabinet/regering die eens gaat kijken of er minder belasting nodig is. Maar alles wordt aangegerepen om de burgers zo uit te knijpen dat ze blij mogen zijn dat ze nog kunnen eten en meer niet.

 2. Mischien moet de boel in elkaar storten voordat deze regering het eindelijk door heeft.

 3. Hoe meer ambtenaren hoe meer men in schaal kan stijgen. Het soort weet zich goed in stand te houden en te verrijken, ten koste van alles en iedereen zuigen ze de economie leeg als parasieten. Een ambtenaar is dan ook niet meer dan dat…..

  Naast het basissalaris zijn allerlei toeslagen mogelijk, zoals:

  * persoonlijke toelage
  * arbeidsmarkttoeslag
  * gratificatie
  * mobiliteitspremie
  * bijzondere eenmalige beloning

  Het is een wereld op zich en volledig onaantastbaar, maar totaal overbodig.
  Veel asielzoekers betekent meer werk, meer problemen betekent meer werk, meer regels en wetten betekent meer werk…bewust problemen creëren doet de ambtenaar en het rijk leven..tenminste, het vult zijn portemonnee, want leven doen ze, als ik ze naar de koppen kijk, ook niet echt…Asgrauwe gezichten die een alles verstikkende asgrauwe laag leggen op het land.

 4. Is die hele CO2 business niet gecreëerd om de EU zo snel mogelijk niet meer van olie en gas afhankelijk te laten zijn(met name voor enegrie voorzieningen) ? De EU beschikt zelf over betrekkelijk weinig olie en gas voorraden(Noorwegen steekt liever de poen in eigen zak en zit daarom niet bij de EU) en de EU is zoals we allemaal weten voor een groot deel afhankelijk van Rusland voor haar gas en olie.
  In de hele EU zijn daar aanwijzingen voor waarvan de CO2 hoax de meest prominent zichtbare, deze belastingen zijn gewoon weer de zoveelste ordinaire geld wervingen voor dit soort projecten volgens mij, maar Frankrijk bijvoorbeeld heeft inmiddels een hele berg kerncentrales opgebouwd. Duitsland draait al een tijd voor meer dan 20% op groene energie en in bijna alle EU landen zijn grote groene energie projecten te vinden of worden kerncentrales gebouwd.

  Ik vind het isolatie idee nog niet eens zo gek eerlijk gezegd, minder energie verspillen op die manier is goed net als het initiatief om oude autos in te ruilen voor zuinigere modellen. Maar de kans zit er natuurlijk dik in dat ze gewoon op deze manier de aftrek willen uitkleden, dat verlangen bestaat al zo lang dat dat wel erg voor de hand liggend is.
  Maar om vis en vlees belasten is denk ik geen goede zet aangezien beide al vrij duur zijn en er 0,0 draagvlak voor zal zijn. Maar dit zijn toch ook maar ideën van een ambtenaartje ergens en nog geen officiele voorstellen ?

 5. De extra groene belastingen moeten de schatkist volgens de krant 8 miljard euro opleveren.

  Daardoor zou de loonbelasting omlaag kunnen.

  Het grote probleem is dat het eerste wel gebeurd, maar het tweede niet.

  Anders zou ik het een goed idee vinden. Immers belasting op inkomen is net zo arbitrair als of je huis geisoleerd is. Echter belastingen op inkomen blijken vergeleken met andere belastingen exra slecht uit te pakken, omdat ze in feite meer werken, promotie maken, beter werk verrichten, etc bestraffen/afremmen.

  Op zich is dit al lang bekend, maar socialisten hebben nog steeds last van afgunst. En het belasten van hogere inkomens is helaas ook grotendeels ingegeven door afgunst.

  Dat maakt ook het belasten van vlees en ongeisoleerde huizen lastig,. het treft namelijk lagere inkomens (die ongezonder eten met meer % vlees en in oudere huizen wonen) extra hard. Omdat groene partijen ook altid rode partijen zijn, weet jer dus al dat er weer zoveel mitsen en maren komen op de belastingverlaging en CO2-verhogingen, dat effectief er enkele en klein beetje verhoging overblijft.

  IIS [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Armin [5]:

  Er is een socialistische oplossing voor de lagere inkomens, namelijk subsidie.

  Socialisten zijn volgens mij niet alleen afgunstig, maar simpelweg ook gewoon knettergek. Dat ze in de schoolbanken ooit goed hebben gepresteerd en ogenschijnlijk beschaafde mensen lijken betekent nog niet dat ze geestelijk sociaal gezond functioneren. Alleen het verschrikkelijke en tegelijk ook het lastige bij deze mensen is dat ze heilig geloven in hun volmaaktheid en samenklonteren en daarmee redelijk machtig zijn en met deze macht ook hun gelijk kunnen halen. Het gelijk afdwingen en daardoor gelijk krijgen maakt dat ze altijd kunnen roepen dat ze gelijk hebben.

 7. Kan er niet iets meer tijd worden gegeven om fouten te verbeteren in een reactie?

 8. De belasting druk voor hoge inkomens binnen Nederland ligt op ruim 60% lagere inkomens 50% en uitkering trekkers (luie donders) betalen geen belasting omdat hun inkomen word gefinancierd uit belasting denk maar aan: WW, bijstand, huursubsidie etc. .Nou willen ambtenaren zelf een loonsverhoging. Hoe durven die schoften dat te claimen, terwijl iedereen zijn/haar broekriem strakker aan moet trekken?!?!

Comments are closed.