De bescherming van consumenten wordt gezien als een belangrijke taak van de overheid. Er zijn voorbeelden van giftige verf in speelgoed, brandgevaarlijke pyjama’s en nog vele andere horrorverhalen. Maar wat zou er gebeuren zonder overheidsingrijpen?

Een voorstel tot extra bescherming komt over het algemeen tot stand na een mediaschandaal. Stel dat er bijvoorbeeld fout plastic is gebruikt in speelgoed. Hierdoor zijn kinderen blootgesteld aan giftige stoffen. De media smullen hiervan en het wordt breed uitgemeten op tv en in de krant.

Dit mag natuurlijk nooit meer gebeuren. De politiek komt met een verklaring dat het toezicht wordt aangescherpt en wetgeving wordt aangepast. De wet krijgt een extra artikel waarin wordt aangegeven dat het gebruik van deze stoffen strafbaar is. De controleurs krijgen de taak om bij de grens hierop te controleren. En na die tijd behoort het gebruik van deze stoffen tot het verleden.

Maar wat had er gebeurt als de overheid niet had ingegrepen? De consumenten zijn woedend en eisen natuurlijk dat dit nooit meer gebeurt. Bart Smit zal uitleggen hoe dit in de toekomst nooit meer zal gebeuren. Intertoys kan natuurlijk niet achterblijven en komt ook met een verklaring.

Zijn dit loze woorden van winstbeluste kapitalisten? Nee, het zijn juist geen loze woorden omdat het winstbeluste kapitalisten zijn. Ten eerste zullen ze betrouwbaarheid uit moeten stralen anders wordt er niets meer gekocht. Ze zullen beloftes dus na moeten komen.
Ten tweede is het een enorm risico als ze het niet goed regelen. Mocht een leverancier van Intertoys weer de fout in gaan dan stapt iedereen over naar Bart Smit. Dus ook op een vrije markt zal het niet meer voorkomen. Betrouwbaarheid en reputatie zijn de belangrijke zaken voor bedrijven op een vrije markt. Zonder hebben ze geen bestaansrecht.

De markt laat een steekje vallen en de overheid grijpt in. Dat houdt in meer regels en toezicht. De overheidsuitgaven nemen toe en dus ook de belasting. De opbrengst van deze regels is slechts schijn. Dat de markt het probleem ook had opgelost zonder de overheid wordt aan de ogen van het publiek ontrokken. Het beeld dat de markt slecht is en de overheid goed wordt hierdoor bevestigd. Voorstanders van de vrije markt zeggen ook niet dat de markt perfect werkt.
Er zijn veel gevallen van marktfalen. Maar de markt is ook de beste oplossing voor marktfalen.

De markt heeft te kampen met een slecht imago. En dit terwijl juist op de markt mensen uit vrije wil overeenkomsten aangaan. De overheid doet zaken op basis van dwang. Het is in mijn ogen onbegrijpelijk dat hetgeen gebaseerd
op de vrije wil is een slechte naam krijgt. En dat dwang wordt gezien als iets goeds.

Laatst las ik een stuk van Bryan Caplan met daarin een mooie quote. “Het grootste probleem met democratie is niet dat kleine belangengroepen hun zin krijgen ten koste van meerderheid. Het grootste probleem is dat de meerderheid wel zijn zin krijgt en ongelijk heeft.”

Dat wat je ziet wordt als waarheid aangenomen. Maar de waarheid gaat vaak tegen de intuïtie in. De aarde lijkt plat, maar is het niet. Wat ik mij afvraag is hoe we deze tekortkoming van de democratie kunnen oplossen?

13 REACTIES

 1. Door de democratisch gekozen regering af te schaffen, omdat die door het geld de macht wordt omgekocht!

 2. “Betrouwbaarheid en reputatie zijn de belangrijke zaken voor bedrijven op een vrije markt.”

  Branche- en consumentenorganisaties zullen keurmerken uitdelen en controleren.

  Een goed rechtstelsel is minstens zo belangrijk. Als een groot aantal jonge kinderen gezondheidsschade oploopt door giftige stoffen kan dit tot een miljardenclaim leiden. Zo’n financiële aderlating kan het einde van het desbetreffende bedrijf betekenen.

  Daarnaast is voorkomen beter dan genezen. Als er geen VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) meer is om levensmiddelen te controleren, zullen consumentenorganisaties die taak overnemen.

  ===
  Center for Consumer Freedom
  http://www.consumerfreedom.com/
  Free Market Medicine
  http://www.marketmed.org/fmm.asp?fmmfont=fontsml
  Can the free market secure airlines?
  http://www.mises.org/story/2011

  Romd [6] reageerde op deze reactie.

 3. Een bepaalde stof verbieden, en het verbod van die specifieke stof in de wet vastleggen is net als het verbieden van mensen dood te schieten met een pistool.
  In de wet wordt dan merk, en type pistool vastgelegd.
  Je mag nog wel een revolver, een mes of een honkbalknuppel gebruiken, want daar staat (nog) geen verbod over in de wet.

  Zo zou je in de wet vast kunnen leggen dat je anderen op geen enkele manier schade of letsel toe mag brengen.
  Dat maakt de wet eenvoudiger en voor iedereen begrijpbaar.
  Nu is de wet nooit af.
  Er moeten altijd weer nieuwe regels bij.

  Je moet toch op een of andere manier verhaal kunnen halen als je schade geleden hebt.
  En daar heb je een wet voor nodig.
  Er zijn maar enkele regels nodig in de wet.
  Zo zou je de complete wet op 1 A4-tje kunnen staan.

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

 4. @John [3]:
  “Zo zou je in de wet vast kunnen leggen dat je anderen op geen enkele manier schade of letsel toe mag brengen.”

  Inderdaad, dit is het libertarisch uitgangspunt.
  Zie Missie van de Vrijspreker.

 5. Schakel ook de rol en mogelijkheden van verzekeringsmaatschappijen niet uit.
  Ook die kunnen garanties verzorgen en controleren.

 6. @Peter de Jong [2]:

  “Branche- en consumentenorganisaties zullen keurmerken uitdelen en controleren.’

  De branche organisatie is niet onafhankelijk en objectief, daar heb je niets aan.
  Hier komt bij, dat wanneer de concurrentie schadelijke troep verkoopt en jij niet, maar de mensen dat wel kopen, je zelf dat ook gaat verkopen omdat je anders wel kan sluiten.
  Het kan jaren duren voordat het ontdekt wordt en de winst is voor de tegenpartij.
  De wettelijke aansprakelijkheid is toch niet altijd te herleiden en het geld is weg.
  Bovendien zullen er onderlinge afspraken komen tussen bedrijven om het stil te houden en beide van de winst te genieten. Nieuwkomers worden niet toegelaten en op alle manieren tegengewerkt.

  Zelf als particulier kun je chemische stoffen niet controleren.

  Blijft over, een consumentenorganisatie met weinig financiele middelen om te controleren en te procederen. Als je de massa niet kan overtuigen, zal dit een kleine organisatie zijn en blijven met weinig geld.

  Eerlijkheid verkoopt niet. Absoluut.

  Er zijn nu ook keurmerken en regelmatig zie je dat dit niet altijd werkt.
  Hierbij was geen overheid bemoeienis.

  Peter de Jong [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Romd [6]:

  “De branche organisatie is niet onafhankelijk en objectief”

  De brancheorganisatie zal alleen die bedrijven bevoordelen die de klanten het beste bedienen. Doet ze dit niet en geeft ze bijv. ook keurmerken aan oplichters dan verliest het keurmerk zijn waarde. Alternatieve keurmerken nemen het dan over.

  “wanneer de concurrentie schadelijke troep verkoopt en jij niet, maar de mensen dat wel kopen, je zelf dat ook gaat verkopen omdat je anders wel kan sluiten”

  Blijkbaar is er dan een markt voor die ‘schadelijke troep’. Als iedere sigaret je leven met 20 minuten verkort, maar je ook 20 minuten genot verschaft, waarom zouden mensen die keuze dan niet mogen maken? En als wijn met 2x zoveel landbouwgif de helft kost, waarom mogen mensen dan alleen die dure wijn met minder vergif kopen? Zo ontzeg je arme mensen het genot van een glaasje wijn bij hun eten.

  Door concurrentie zal overigens de kwaliteit van producten stijgen en de prijs dalen. Dus wat vroeger als topkwaliteit werd gezien die alleen door rijke mensen kon worden gekocht, kan nu ook door de armsten worden aangeschaft.

  “… als particulier kun je chemische stoffen niet controleren”

  Waarom niet? Er zijn nu ook allerlei semi-professionele kits in de handel om water- en bodemkwaliteit te testen. En er zal een grote markt ontstaan voor dienstverleners op dit gebied.

  Verder zijn grote internationale gebruikers-, consumenten- en patiëntenorganisaties met miljoenen leden zeer kapitaalkrachtig. Die zullen in samenwerking met de aanbieders alle gangbare producten en diensten kunnen testen voor ze op de markt verschijnen.

  “Bovendien zullen er onderlinge afspraken komen tussen bedrijven om het stil te houden en beide van de winst te genieten. Nieuwkomers worden niet toegelaten en op alle manieren tegengewerkt”

  Dit is een hardnekkig misverstand mbt de vrije markt. Kartels zijn typisch voor de huidige situatie, waarin de overheid concurrenten van de markt weert mbt tariefmuren, subsidies en regionale marktvoorschriften.

  In een vrije markt is geen kartelvorming mogelijk. Zodra er een onafhankelijke aanbieder komt die een betere prijs/kwaliteits-verhouding biedt dan trekt deze de gehele markt naar zich toe. Het kartel valt dan vanzelf uiteen als de individuele leden nog willen overleven.

 8. De overheid is bezig genocide te plegen op het nederlandse volk, kijk op www. sdnl.nl wolmanzouten De heer Donner houdt Shell zijn handjes boven het hoofd,dat de vergiftiging van het met wolmanzouten groene geimpregneerde hout kan door gaan. Ook is hij met het hele kabinet schuldig aan de genocide van het irakese volk met verarmd uranium, omdat hij meeheult met de kliek van balkenende vooral de CDA en PvdA alsook de rest van de regering, die het onder de pet willen houden!

 9. Consumentenbescherming…?? yeah right!
  Waarom staat diezelfde overheid dan nog toe dat er FLUOR(ide) houdende tandpasta’s worden verkocht? terweijl wereldwijd door diverse bronnen is bewezen dat fluor(ide)
  – een gevaar voor de volksgezondheid blijkt te zijn
  – dit spul zelfs tandbedref veroorzaakt
  – andere ziektes zoals botonkalking (osteoporose)
  http://www.rudolfdewit.com/md_fluoride.html
  http://home.iae.nl/users/lightnet/health/fluoridefile.htm
  http://www.greaterthings.com/Lexicon/F/Fluoride.htm
  http://www.fluoridation.com/brain.htm

  Waarschijnlijk om dat door de opname van fluoride in het menselijk lichaam (en vooral in delen van uw eigen hersenen), de mensen zo lekker hersendood en willoos worden
  gemaakt en gehouden. Zie het maar als een soort legale langzame onzichtbare sluipmoordenaar.

  Wist u dat dit spul reeds gebruikt werd in de WOII , om via het drinkwater van de krijgsgevangenen, de zaak rustig te houden?

  En dat diezelfde overheid toestaat dat er ASPARTAME verkocht (als kunstmatige, niet dikmakende zoetstof) word in allerhande dagelijkse produkten.
  http://www.rense.com/general59/vvac.htm

  en nog vele andere – door de EU – goedgekeurde voedingsmiddelen, toevoegels, kleur en smaakstoffen, de zgn E-Nummers??

  De overheid doet globaal mee aan dit plan van de Verenigde Naties dat heet Populatie Reductie (de strijd tegen de overbevolking op deze planeet)
  http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_depopu.htm
  http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industryweapons.htm
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

  Moraal van dit verhaal:
  Als je – als consument – niet op jezelf let word je eigen gezondheid langzaam maar zeker structureel verder uitgehold met toestemming van dezelfde “overheid”

  Burgers leer jezelf redden…

  Paul Martens [13] reageerde op deze reactie.

 10. Waartoe regelgeving om kinderen te beschermen kan leiden, stond op de website van het Leidsch Dagblad

  Speeltuinen zien vrijwilligers vertrekken

  De zestien Leidse speeltuinen zijn de afgelopen zes jaar allemaal opgeknapt, maar uit de problemen zijn ze niet. De beherende verenigingen zien steeds meer vrijwilligers vertrekken. ,,Omdat ze door alle bureaucratie het plezier in het werk kwijtraken”, zegt secretaris John van Haasteren van de Leidse Bond van Speeltuinverenigingen (LBS). De bond pleit voor een Steunpunt Speeltuinen Leiden, dat de ‘hardwerkende vrijwilligers kan ondersteunen’.

  De LBS heeft grote ambities. Acht van de zestien Leidse speeltuinen moeten overdag open zijn. In de weekeinden moeten kinderen in minstens vijf speeltuinen terechtkunnen, netjes verdeeld over de stad.

  Maar die ambities kunnen de verenigingen alleen waarmaken als er voldoende vrijwilligers zijn. En speeltuinwerk is voor veel vrijwilligers niet aantrekkelijk. Van Haasteren: ,,Mensen die zich aanmelden, willen gewoon lekker in een speeltuin bezig zijn. Maar ze moeten ook de financiële administratie doen, zorgen dat ze voldoen aan arbo- en milieuwetgeving en de warenwet, Europese veiligheidsregels; ze zijn bij wijze van spreken persoonlijk aansprakelijk voor de veiligheid. Daardoor verliezen mensen plezier in het werk.”

 11. @Seagull [9]: Je weet toch hoe het hier werkt? Als je gezond bent of dood, lever je te weinig op. Maar als je klachten hebt of ziek bent en je hebt medicijnen/behandeling nodig, dán ben je pas een goede burger. Want dan heeft Big Pharma weer klantjes en voor elk onderzoekje, pilletje en verbandje gaan er weer factuurtjes naar de verzekeringsmaatschappijen. Dat rondpompen van geld, daar krijgt Klink een kick van, vooral als het zijn Pharmavriendjes ten goede komt. En er moeten dingen opgezet worden, waarmee weer ambtenarenbaantjes gecreëerd worden.

  Dus zorgt de overheid er heel graag voor, dat je niet gezond bent en ook net niet dood gaat. Het beste is om gewoon fulltime te kunnen werken (maximale belastingroof en BTW/accijns bij besteding van het loon), met toch een ziekte die behandeling vereist (subsidies overheid, pharma, enz). Dat is pas echt kassa.

Comments are closed.