Gisteren berichtten de media dat het OM op eigen initiatief de dagvaarding van Wilders aangevuld, d.w.z. verzwaard, zou hebben. Ze kopieerden allen de oorspronkelijke bron, te weten De Volkskrant, maar die bron was wel of niet opzettelijk fout. De zgn. aanvullingen stonden reeds in de oorspronkelijke dagvaarding, maar wel als kort regeltje op het laatste blad. Aan het opstellen van die dagvaarding is overigens weinig aandacht besteed: ze is vrij slordig, chaotisch en daarmee schier onleesbaar.
 
(Zie ook het artikel “Volkskrant blundert over rechtszaak Wilders” van de hand van Joost Niemöller in Het Vrije Volk

Helaas trapte iedereen in de val, inclusief Wilders zelf, die bij het verlaten van de rechtbank zijn grieven uitte over de gang van zaken bij de behandeling van zijn bezwaarschrift, en tot slot klaagde dat nu zelfs de dagvaarding was aangevuld. Omdat hij zijn advocaat naast zich had is het mogelijk dat ook die van een aanvulling uitging.

 Ook schrijver dezes trapte in de val, en wel om reden dat een aanvulling door het OM zeer aannemelijk, zelfs wel noodzakelijk, is omdat in de dagvaarding nu eenmaal een gat zit waardoor aan vrijspraak redelijkerwijze niet te ontkomen is.

 Dat gat laat zich niet zo maar dichten, want het heeft een naam, en die is vrijheid van uiting. Deze vrijheid is een van het primaire natuurlijke recht op Vrijheid afgeleid secundair recht, hetgeen betekent dat het in de mens ingebakken zit. Dit belangrijke recht, dat de centrale steunpilaar van de democratie vormt, ontkennen of niet erkennen betekent dus automatisch de mens ontkennen of niet erkennen.

 Onder de punten van de tenlastelegging in de dagvaarding van Wilders bevinden zich slechts een paar die als persoonlijke mening van Wilders geclassificeerd kunnen worden, maar het zijn wel meningen die door het grootste deel van de bevolking gedeeld worden, en die bovendien vrij gemakkelijk als feiten bewezen kunnen worden. De overige punten die de dagvaarding opsomt zijn zuiver bewezen feiten: ze hebben plaatsgevonden en veel mensen hebben ze daadwerkelijk zien gebeuren; en soortgelijke feiten vinden nog steeds dagelijks plaats. Die feiten ontkennen of het noemen ervan als strafbaar feit aanmerken is hetzelfde als ontkennen en strafbaar stellen dat 1 + 1 = 2.

 Dat het OM de dagvaarding op eigen initiatief verzwaard zou hebben ware overigens niet onmogelijk geweest. Velen denken dat het OM, de staande magistratuur, net zo onafhankelijk en onpartijdig is als de rechters (de zittende magistratuur). In werkelijk zijn geen van beide onafhankelijk en onpartijdig, maar het OM in het bijzonder is een overheidsorgaan en ontvangt zijn directieven direct van het kabinet, i.c. de minister van justitie (en de huidige is een geestelijk gestoorde godsdienstfanaat die nauwelijks verstand van objectief recht heeft).

 Bert Post Uiterweer

3 REACTIES

 1. Dit land glijdt steeds verder af. Zo heeft de rechter bij vonnis tegen Holleeder bepaald dat Jan-Dirk Paarlberg Holleeder geholpen heeft met witwassen van 17 miljoen. In vervolg daarop heeft justitie invallen gedaan bij panden van Paarlberg en bezittingen geconfisqueerd.

  Paarlberg heeft echter steeds ontkend en er is nog geen proces geweest, laat staan een veroordeling. De Holleeder-rechter heeft hem echter al schuldig verklaard, min of meer net als de rechters die tot de vervolging van Wilders hebben besloten met de argumentatie dat zijn uitlatingen wel degelijk strafbaar zijn.

  Ik heb niets met Paarlberg en heb ook geen idee of-ie wel of niet crimineel bezig is (geweest), maar het lijkt me duidelijk wie in deze kwestie de grote crimineel is: justitie. Van het rechtsprincipe “onschuldig totdat schuld bewezen is” is in ieder geval niets meer over.

  Om deze reden deel ik het optimisme van de auteur, dat aan vrijspraak redelijkerwijze niet te ontkomen is niet. Het kan alle kanten op, juist omdat de ‘recht’spraak niets meer met ‘recht’ of waarheidsvinding van doen heeft. En aangezien de rechter eigenlijk al bepaald heeft dat Wilders’ uitlatingen strafbaar zijn gaat dit schertsproces feitelijk alleen nog maar over de toe te meten straf.

  De hele gang van zaken doet me sterk denken aan Kafka’s Der Prozess.

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.
  GB [3] reageerde op deze reactie.

 2. @R. Hartman [1]:
  Ik vrees ook dat er een schuldig en een straf uitgedraaid zal worden.

  Belediging en haatzaaien en dergelijk worden immers bepaald door het subjectieve gevoel van de ontvanger!
  Nou dan: anything goes!

 3. @R. Hartman [1]:

  Goed dat je het nog eens aanhaalt van Paarlberg, R Hartman.
  Ik was bijna op het verkeerde been gezet.
  Je krijgt het beeld voorgeschoteld van een criminele patjepeër en dat zal hoogstwaarschijnlijk ook wel kloppen. Maar de hele rechtsgang klopt natuurlijk voor geen meter.
  Bezittingen geconfisqeren zonder dat de schuld is bewezen zou iedereen aan het denken moeten zetten.

Comments are closed.