Henplaatje01

Er was eens een varken, een kat, een eend en een kleine rode hen, die samen in een huisje woonden. Het varken, de kat en de eend waren alle drie erg lui en wilden nooit met het werk in en om het huis helpen. Dus moest de kleine rode hen alles zelf doen. 

Op een dag, toen de kleine rode hen de tuin aan het bijharken was, vond zij zaadjes. “Wie helpt mij om deze graankorrels te planten?” vroeg zij.

 

Ik niet,” zei het varken.

Ik niet,” zei de kat.

Ik niet,” zei de eend.

 

Dan zal ik het zelf wel doen,” zei de kleine rode hen. En dat deed zij dan ook.

Al gauw groeide het graan en kreeg een prachtige gouden kleur. “Wie wil mij helpen om het graan te maaien?” vroeg de kleine rode hen.

 

Ik niet,” zei het varken.

Ik niet,” zei de kat.

Ik niet,” zei de eend.

 

Dan zal ik het zelf wel doen,” zei de kleine rode hen. En dat deed zij dan ook.

 

Toen het graan gemaaid was en klaar was om tot meel gemalen te worden, vroeg de kleine rode hen: “Wie wil mij helpen om het graan naar de molen te brengen?”

 

Ik niet,” zei het varken.

Ik niet,” zei de kat.

Ik niet,” zei de eend.

 

Dan zal ik het zelf wel doen,” zei de kleine rode hen. En dat deed zij dan ook.

 

Toen het meel van de molen terug kwam, vroeg de kleine rode hen: “Wie wil mij helpen om brood van dit meel te bakken?”

 

Ik niet,” zei het varken.

Ik niet,” zei de kat.

Ik niet,” zei de eend.

 

Dan zal ik het zelf wel doen,” zei de kleine rode hen. En dat deed zij dan ook. Zij maakte deeg van het meel. Zij rolde het deeg van het meel. Zij rolde het deeg tot een brood en deed het in de oven om te bakken.

 

Toen het brood gebakken was, nam zij het uit de oven. Mmmmm! Wat rook dat lekker!

 

Wie wil mij helpen om dit brood op te eten?” vroeg de kleine rode hen.

 

Ik,” zei het varken.

Ik,” zei de kat.

Ik,” zei de eend.

 

O nee, hoor, daar komt niets van in!” zei de kleine rode hen.

Ik heb de zaadjes gevonden. Ik heb ze geplant. Ik heb ze geoogst. Ik heb het graan naar de molen gebracht. Ik heb brood van het meel gemaakt en jullie hebben mij geen van drieën geholpen. Ik heb alles alleen gedaan en nu eet ik het brood ook helemaal alleen op.”

 

En dat deed zij ook.

 henplaatje02

 

Uit: Mijn leuk voorleesboek, Richard Scarry, 1975.

Om het belang van mythe en symboliek in de cultuur, en de moraal die hier van uit gaat,  te onderstrepen presenteer ik aan het begin van het nieuwe decennium een eeuwenoud sprookje. Een sprookje waaraan ik geloof. Aan wie meent dat ik zou moeten bewijzen, middels het overleggen van historische documenten en stoffelijke resten waaruit zou moeten blijken dat er vroeger pluimvee bestond dat beschikte over een mensachtig neuraal netwerk en stembanden,  dat er eeuwen geleden een pratende kip met andere pratende dieren in een huisje woonde kan ik enkel zeggen dat wij van geheel andere paradigmata uit gaan en dat ik geen bewijslast dien aan te dragen om een these te ondersteunen die helemaal niet conform is met hetgene dat ik geloof. 

Moge de moraal der kleine rode hen ons allen tot de deugd aansporen.

Oscar

 

Januari 2010

41 REACTIES

 1. @Oscar [31]:

  Christenen geloven dat iedere mens ‘zondig’ is, dwz. niet leeft en denkt zoals God dat wil. God heeft de mensen indertijd uit het paradijs gedonderd, omdat ze hun eigen zin deden.

  Nu zit God al jaren met een leeg paradijs, want een meer gehoorzame mens creëren kan Hij blijkbaar niet. Ondertussen maakt Hij zich zorgen over wat die mensen uitspoken (zullen ze samen met Zijn Aartsvijand Lucifer tegen Hem optrekken?) en of zij zich niet in het verderf storten als ze Zijn Goddelijke Leiding moeten missen.

  God voelt zich blijkbaar graag onmisbaar (het lijkt de overheid wel 😉 en Hij voelt zich ook te groot om te zeggen ‘Sorry folks, let bygones be bygones, Ik heb Mij vergist, jullie kunnen het zelf prima rooien, al gaat dit vanzelfsprekend met vallen en opstaan’.

  Integendeel, Hij gaat vermomd als Zijn Zoon Jezus naar hen toe om Zijn Standpunten nog eens duidelijk uit te leggen. Die prediking schijnt nog net zo slecht aan te slaan als vroeger, dus als klap op de vuurpijl laat Hij Zijn Eigen Zoon sterven en weer uit de dood opstaan (ja, Hans Klok is er niets bij). Big deal overigens als je het zelf bent.

  Christenen beweren nu, dat als je gelooft in de prediking van Jezus (“Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf.”) en in diens wederopstanding dat je dan weer in een goed blaadje bij God staat en na je dood je plekje in het paradijs weer mag innemen (“Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij”).

  Zo niet, dan heb je pech gehad en wordt je door de wormen opgevreten. Die sterfelijkheid en die wormen zijn eveneens door God bedacht.

  Ik vind deze ‘je geld of je leven’ keuze dus niet bepaald een vrije keuze, jij wel ?

  ===
  “I hold it to be the inalienable right of anybody to go to hell in his own way.”
  – Robert Frost (1874-1963)

  Peter de Jong [33] reageerde op deze reactie.

 2. @Peter de Jong [32]:

  Ik kom nog even terug op die prediking. Het anti-libertarische karakter blijkt er uit, dat christenen een hogere macht boven zichzelf moeten plaatsen en hun medemensen als gelijken moeten beschouwen (“Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf.”).

  Een looking-out-for-number-one libertariër, die weet dat egoïsme de samenleving drijft, plaatst helemaal niets boven zichzelf en behandelt zijn medemensen zeker niet als gelijken.

  Het is een sure fire recept voor je eigen ondergang als je dit wel doet. Jezus was duidelijk geen econoom.

  ===
  “It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our necessities but of their advantages.”

  – Adam Smith (1723-1790) in The Wealth of Nations, Book I, Chapter II

  Oscar [34] reageerde op deze reactie.

 3. @Peter de Jong [33]:

  Het non-agressie principe is de gulden regel tot de voor de wet werkbare essentie terug gebracht. Klassiek liberalisme is niet voor niets in het Westen ontstaan. Ontwikkeld door de geestelijken van de School van Salamanca op basis van de leer van Thomas van Aquino.

  De kern van libertarisme is het non-agressie principe. En die is wel degelijk compatibel met het christendom. Sterker nog: ik ken geen ideologie die christelijker is dan het libertarisme.

  Peter de Jong [35] reageerde op deze reactie.

 4. @Oscar [34]:

  “De kern van libertarisme is het non-agressie principe. En die is wel degelijk compatibel met het christendom.”

  Oscar, ik heb in post #32 met argumenten onderbouwd waarom dit niet zo is. Als je daar anders over denkt zal je moeten aangeven waarom en die argumenten moeten weerleggen.

  De situatie waarin de mens tov God verkeert is exact vergelijkbaar met die van een slachtoffer van een gewapende straatrover die ‘je geld of je leven’ eist. God heeft de mens in zijn precaire positie geplaatst. Nu geeft Hij ons de keuze te gehoorzamen, en het eeuwige leven te krijgen, of niet, en te sterven. Als dit niet regelrecht in strijd is met het non-agressieprincipe weet ik het echt niet meer.

  De mens heeft het volste recht zich tegen de dwang van God te verzetten. Ik heb in een andere draad al eens aangegeven, dat het de lotsbestemming van de mens is de strijd met God aan te gaan door diens universum te vernietigen en er ons eigen universum voor in de plaats te zetten (zie http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/12/laura-en-jezus/ ). Pas als God van Zijn Troon is gestoten en wij er zelf op zijn gaan zitten zullen wij onze ketenen hebben verbroken en alleen nog aan onszelf verantwoording schuldig zijn.

  Christenen zijn niets anders dan hielenlikkende collaborateurs. Hun geloofsleer is het ultieme verraad aan de mensheid, nog erger dan fascisme of communisme. Hoe minder christelijke invloed, hoe beter. Daarom zal je mij altijd tegenover je vinden als je het geloof als een alternatieve en moreel superieure werkelijkheid naar voren brengt. Geloof is een persoonlijke zaak. Laten we dat alsjeblieft zo houden.

  ===
  “I expect nothing. I fear no one. I am free.”
  – Nikos Kazantzakis (1883-1957)

  Peter de Jong [36] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [36] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [36] reageerde op deze reactie.
  Oscar [37] reageerde op deze reactie.

 5. @Peter de Jong [35]:

  “Geloof is een persoonlijke zaak.”

  Daar ben ik het volledig mee eens. Al het andere, ook uw reactie no. 32, getuigt van een zodanig wezenlijk verschillend uitgangspunt dat een discussie daarover geen zin heeft of zodanig weinig zin dat ik mijn kostbare tijd liever besteed aan een artikel. Ik geloof niet aan een dwingende God, maar een God die Waarheid is. Voor mij is de lotsbestemming van de mens niet het vernietigen van het universum van God, maar het kennen van God. Uw godsbeeld is – gelukkig – de mijne niet. Als ik uw godsbeeld zou hebben dan zou ik ook atheist zijn.

  @Peter de Jong [36]:

  In deze draad geef ik libertarische argumenten ter zake abortus:
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/10/dialoog-met-een-politicus-%e2%80%93-deel-10slot/

  In een draad ten tijde van het slot van dialoog met een politicus schreef ik, aan LvM, het volgende:

  Ik denk dat het weinig zin heeft om als mensen met verschillende ervaringen op dit gebied een discussie aan te gaan. De paradigma’s verschillen zodanig dat een gesprek over dit onderwerp net zoveel zin heeft als een gesprek over ’sjeng’ tussen een Guaraní-talige medicijnenman en een kwantumfysicus die uitsluitend Kantonees spreekt.

  Solipsisme is om de volgende reden niet irrelevant: om tot een moraal te komen dient men uit te gaan van het bestaan van minimaal twee personen. Als alleen het eigen ik bestaat dan heeft het formuleren van moraal namelijk geen zin. Men kan een axioma in het leven roepen dat het bestaan van meerdere mensen impliceert. Met het non-agressiebeginsel doet men dat ook. Uit het non-agressiebeginsel zijn het bestaan van meerdere mensen, eigendomsrechten en het afwijzen van de staat te deduceren. Je zou ook kunnen zeggen dat het non-agressiebeginsel berust op een niet-solipsistisch axioma, ja, zelf een niet-solipsistisch axioma is. Natuurlijk is het non-agressiebeginsel logisch coherent, maar wel gefundeerd op iets dat met de logica alleen niet te bewijzen is, namelijk een ontologisch axioma waarin uit wordt gegaan van het werkelijk bestaan(als autonome entiteit) van mensen; ik en jij. Wie uit gaat van het werkelijke bestaan van bestaan buiten zichzelf is geen zuivere logicus en neemt een positie in die vergelijkbaar is met de positie van een metafysicus. Dat is de reden waarom het bestaan van Jij (asolipsisme) wél relevant is en het bestaan van eenhoorns en kabouters niet.

  Ik verwar geloof niet met empirisme, ik stel dat, behalve de logica, het empirisme van belang is en dat met zuivere logica men op ontologisch gebied niet voorbij solipsisme kan komen. Geloof als daar aanname mee wordt bedoelt die niet gebaseerd is op empirie en logica kan als placebo erg nuttig zijn, maar mij dunkt dient het geen basis te zijn voor een moraal.

  Mijn ervaringen hebben niets met drugs te maken. Wel was ik vroeger een hyperrationalist – ik herken aspecten van mezelf in jou terug – en ontdekte op een gegeven moment dat de belangrijkste axiomata waar de filosofie van na Descartes op gebaseert was, hoewel innerlijk consistent met de leren die er uit voortgevloeid zijn, vanuit de ontologie bezien niet langs louter logische weg falsifieerbaar of bewijsbaar waren. Wat kan ik weten, vroeg ik mij af. Ik kan weten dat bestaan bestaat en dat ik besta en al het andere is onzeker. Hoewel ik anno nu nog steeds uit ga van graden van zekerheid, ben ik wel tot de overtuiging gekomen dat buiten het ik er iets bestaat. Ik heb in dat proces geen stimulerende middelen gebruikt en ben immer uitgegaan van ervaring.

  Gesprekken tussen ons over andere zaken dan rationele zaken hebben volgens mij geen zin. Hopelijk kunnen we de reacties over andere onderwerpen op goede voet voortzetten. Nog inspiratie kunnen vinden voor een artikel?

  Het was allerminst mijn intentie om jouw goesting in een boterham met pindakaas te bederven, maar ik vond die foto ter zake doende. Ten eerste omdat volgens mij het aborteren van een foetus iets anders is dan het verkopen(of vernietigen) van je eigen nier en dat om die reden ‘baas in eigen buik’, een slagzin die mensen die een broertje dood hebben aan eigendomsrechten in de jaren ‘70 van de vorige eeuw op borden en spandoeken schreven, misleidend is. Op die foto staat ook een munt, een fiatgeld munt, met de beeldenaar van de zeer keynesiaanse Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt en het woord ‘Liberty’. Die combinatie van factoren heeft mij doen besluiten deze afbeelding voor mijn artikel te gebruiken. Natuurlijk speel ik ook op emotie, maar dat is erg nodig. Zonder een ‘needle under the nail’ zijn veel mensen niet alert.

 6. @Peter de Jong [29]:

  Het NAP is trouwens nog zo’n blinde vlek van libertariërs. Je mag geen geweld initiëren, doe je dat toch dan is het slachtoffer gerechtigd hier met geweld op te reageren.

  Bij het veroorzaken van schade geldt echter het proportionaliteitsbeginsel. Je buurjongen trapt je ruit in met een voetbal en jij hebt recht op de prijs van een nieuwe ruit. Niet meer, niet minder. Is het van belang of de buurjongen het per ongeluk of met opzet deed? Nee, niet voor de principiële afhandeling. Libertariërs willen geen gedachtepolitie.

  En als die buurjongen nu niet je ruit intrapt, maar je gezicht. Mag je hem dan doodschieten? Nee, natuurlijk niet. Schade is schade dus ook hier geldt het proportionaliteitsbeginsel. Een jong leven is kostbaarder dan de plastische chirurgie aan je gezicht. Idem in geval van moord. Het leven van een goede hartchirurg is kostbaarder dan het leven van een dakloze junk.

  Het NAP in combinatie met het proportionaliteitsbeginsel leidt er dus toe dat in Libertaria rijke mensen voor de lol je auto in puin kunnen (laten) rammen en je lachend een dikke bundel bankbiljetten kunnen toewerpen om de schade te dekken. Het leidt er ook toe dat in Libertaria rijke mensen op daklozen safari’s kunnen gaan. Het leven van een dakloze is immers weinig waard en zo’n verlopen kop met vilthoedje staat wel aardig boven de open haard. 😉

  Verder is het eeuwige ‘belasting is diefstal’ credo in strijd met de libertarische beginselen. Iedere eigenaar heeft het recht voorwaarden te stellen aan het verblijf van anderen op zijn grondgebied (van belasting betalen tot blauwe veters dragen). Iedereen kan grond verwerven door homesteading, aankoop, heling of diefstal. Je bent officieel eigenaar van die grond, ongeacht de wijze van verwerving, als er geen andere eigendomsclaims meer op rusten. De NL staat is officieel eigenaar van haar grondgebied, want er rusten geen andere eigendomsclaims meer op. Het ‘belasting is diefstal’ credo van libertariërs is dus net zo onzinnig als krakers die bezwaar maken tegen het betalen van huur.

  Tenslotte maken de libertarische beginselen het ook mogelijk om iemand die geen erfgenamen maar wel bezittingen heeft te vermoorden en diens bezit legaal in eigendom te verwerven. Immers, als iemand zonder erfgenamen komt te overlijden (op welke manier dan ook) dan valt zijn bezit automatisch vrij en geldt het homesteading principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Als de overledene bijv. een stuk grond achterlaat dan kan dit dus gewoon gehomestead worden, ook door de moordenaar.

 7. “Ik geloof niet aan een dwingende God, maar een God die Waarheid is.”

  Oscar, voor iemand die aan een universele waarheid gelooft maak je je er erg makkelijk van af. 😉

  Ik heb namelijk ook argumenten gegeven die vanuit libertarische beginselen gelden. Daar is mijn argumentatie tegen God op gebaseerd. Die beginselen begrijpen wij allebei, dus het lijkt me een kleine moeite als je die argumentatie weerlegt.

  In post #38 heb ik in aanvuling van post #29 nog enkele manco’s van het libertarisme genoemd. Je kunt hiervoor je ogen sluiten (en dogmatisch verder leven 😉 maar je kunt ook jezelf proberen te vernieuwen door er over na te denken en ze met goede argumenten te weerleggen dan wel ze als feiten te accepteren.

  Ik wens je een verrassend en succesvol en vooral gezond 2010, Oscar. En bedankt dat je dieper op deze onderwerpen hebt willen ingaan.

  Oscar [40] reageerde op deze reactie.

 8. @Peter de Jong [39]:

  Dit wens ik jou ook, Peter de Jong. O, gesel. 😉 Ik heb deze pagina op geslagen als tekstbestand en ik zal jouw reacties onder de loep nemen. Misschien dat een reactie op jouw reacties een artikel tot gevolg heeft. Mocht dat zo zijn, dan laat ik het je weten.

 9. Een beetje laat, maar ik wilde toch even nog wat toevoegen aan deze thread.

  Op scholen wordt het verhaal van “de kleine rode hen” (bekend onder het vaandel “het rode kippetje”) nog steeds gebruikt. Mij staat bij dat ik het verhaal jaren geleden óf zelf heb gelezen, óf op tv heb gezien, óf op school heb gehad in de les “brood bakken”. Ja, daar wordt dit verhaal dus voor gebruikt. Zie onderstaande links:

  Samenvatting / boekreview:
  http://www.archief.pluizuit.be/030328/Het%20rode%20kippetje.htm

  Een toneelstuk aanpassing voor een basisschool groep twee:
  http://www.leespret.com/PDF/Toneelstuk%20Het%20rode%20kippetje.pdf

  Digitaal prentenboek (Omschrijving: 1. Het rode kippetje Digitaal prentenboek over het bakken van brood: van meel tot brood):
  http://www.slideshare.net/eennieuwbegin/het-rode-kippetje-digitaal-prentenboek-gr12

  De schoolopdracht:
  http://www.jufsanne.com/bakker.htm

  Jammer dat de moraal niet nadrukkelijk wordt aangekaart, maar ik ben in ieder geval blij dat het verhaal gebruikt wordt. De moraal is er namelijk niet uitgesloopt.

Comments are closed.