European-Mediterranean-PartnershipWie heeft hier kennis van genomen ??

Na de ‘resolutie van Straatsburg’ in 1975, ook wel de olie-voor-immigratieregeling genoemd, staat Europa wederom op het punt een deel van zijn verworven vrijheden weg te geven. Zonder medeweten van zijn burgers treedt per 1-1-2010 het European-Mediterranean-Partnership in werking.
 
Het European-Mediterranean-Partnership houdt in het kort het volgende in: 

Europa creëert een grotere Europese unie met de landen gelegen aan de Middellandse Zee, waaronder een groot aantal islamitische landen gelegen in Noord-Afrika.

De landen gelegen aan de Middellandse Zee zullen een ‘vrije handelszone’ vormen met vrij verkeer van goederen en arbeiders. De financiële samenwerking zal in praktijk inhouden dat er een ongekende miljardenstroom van de Europese belastingbetaler richting deze landen zal gaan. Met het culturele aspect van dit nieuwe samenwerkingsverband wordt getracht een uitwisseling van elkaars cultuur te laten plaatsvinden.

Dit zal niets meer of minder gaan inhouden dan dat er nog meer islam Europa binnen wordt gehaald. In Brussel heeft men al haarfijn uitgerekend dat men tussen nu en 2050 nog ruim 50 miljoen immigranten ‘nodig’ heeft in de strijd tegen de vergrijzing en de dalende geboortecijfers. De open grenzen zullen een ongekende instroom van moslims uit Noord-Afrika tot gevolg hebben en terroristen zal geen strobreed in de weg worden gelegd zich via Afrika naar Europa te verplaatsen.
Europa staat voor een catastrofe en de burger wordt dit niet eens meegedeeld.

Ingezonden door Reiny

26 REACTIES

 1. Ja Eurabië zal en moet er komen. Daar zijn allang afspraken over gemaakt. Tja, dan wordt het toch nog eens een keer verhuizen naar Thailand of zo.

 2. *In Brussel heeft men al haarfijn uitgerekend dat men tussen nu en 2050 nog ruim 50 miljoen immigranten ‘nodig’ heeft in de strijd tegen de vergrijzing en de dalende geboortecijfers.*

  Het getuigd van een ongelofelijke domheid dat men nog steeds denkt dat men de groei en welvaart van de europese landen kan vasthouden door import vanuit dit soort landen.
  Wat is er op tegen als je qua groei de nullijn vasthoud bij een krimpende bevolking?
  Is het nog niet duidelijk dat deze bevolkingsgroepen nu niet en nooit niet zullen bijdragen aan een welvarender Europa?

  Zie die vergrijzing eens als een uitdaging. Het maakt op termijn dat het westen inventiever moet omspringen met haar menselijk kapitaal en dat stedelijke gebieden leefbaarder worden.

  Van de ene kant wel lopen janken over climate change maar van de andere kant blijven hangen in dat allesvernietigende groeidenken.
  Hypocrieten.

  Bon Vivant [3] reageerde op deze reactie.

 3. @GB [2]:

  De sociale diensten zullen overuren draaien als al die kansloze cultuurverrijkers hier een uitkering komen aanvragen. Dit soort verdragen is precies waaruit blijkt waarom de EU de Europese burger niets te bieden heeft, behalve problemen nu en oorlog straks.

  O ja, wie het waagt om niet de ‘zegeningen’ te zien van dit soort verdragen is uiteraard een ‘racist’.

  Wat het argument van ‘vergrijzing’ betreft: waarom dan geen deal gemaakt met China en India om hoog-opgeleiden hier een visum te geven? Daar hebben ze veel overbevolking van een soort volk dat veel sympatieker is dat dat uit Noord Afrika.
  Bon Vivant [4] reageerde op deze reactie.
  Nico de B [10] reageerde op deze reactie.

 4. Bon vivant;

  *Wat het argument van ‘vergrijzing’ betreft: waarom dan geen deal gemaakt met China en India om hoog-opgeleiden hier een visum te geven?*

  Inderdaad de cultuur en mensen zijn daar veel beschaafder. Maar ik vind het toch nog steeds een second best opinion. Ook lijkt het me toe dat in China door de één kindpolitiek er op termijn ook een vergrijzingsgolf moet komen.

  Het is een zegen voor de wereld als er een algehele vergrijzingsgolf zou komen. We moeten af van het feit dat we kunnen blijven groeien in bevolkingsaantalen. Bevolkingsgroepen en culturen die hier niet aan willen en maar door blijven fokken moeten het zelf maar oplossen. Svp niet die problemen hierheen importeren om korte termijn “oplossingen” te bewerkstelligen.
  Men moet uit dat hokje van groeidenken durven stappen.

 5. thailand heeft ook problemen met moslim fundamentalisten. denk niet dat dat een goede optie is.

 6. De Noorse blogger Fjordman vat de doelstellingen van de EU kort zo samen:

  “Laten we onze bevindingen eens op een rijtje zetten: de EU heeft aanvaard dat de Unie geleidelijk zal worden uitgebreid met het islamitische Midden-Oosten en Noord-Afrika. De EU heeft aanvaard dat moet worden toegestaan dat tientallen miljoenen immigranten uit voornamelijk islamitische landen in Noord-Afrika zich in de komende jaren in Europa vestigen. Dit is zogenaamd “goed voor de economie”. Ze is van plan de wetten van de sharia toe te passen op de miljoenen moslims die ze uitnodigt om zich te komen vestigen in Europa. Ze heeft de wetgeving tegen racisme versterkt, terwijl ze intussen duidelijk maakt dat “islamofobie” een soort racisme is en ze is in samenwerking met islamitische landen bezig de schoolboeken te herschrijven om een “positief” beeld van de islam te scheppen voor Europese kinderen. Ten slotte ontwikkelt de EU een Europees aanhoudings- of arrestatiebevel waarin is vastgelegd dat iemand die een ernstig misdrijf, bijvoorbeeld racisme, ten laste wordt gelegd, gearresteerd kan worden zonder ongepaste tussenkomst van de nationale staat waarin hij of zij toevallig woont. In wezen is de Europese Unie bezig een heel continent formeel uit te leveren aan de islam, terwijl ze intussen gevestigde nationale culturen vernietigt, en is ze bereid degenen die het met dit beleid niet eens zijn het leven zuur te maken. Dit is het grootste georganiseerde verraad in de Westerse geschiedenis, misschien wel in de geschiedenis van de mens, en toch wordt het geprezen als een overwinning voor “tolerantie”.”

  en:

  “De Europese Unie – of het Eurabische Rijk – is een machtsgreep van de elites met de bedoeling de landen te ontmantelen die ze verondersteld worden te dienen. In plaats van slechts dienaren van het volk te zijn in relatief kleine landen, streven ze ernaar lid te worden van een onaantastbare elite die heerst over een uitgestrekt Rijk. Daarom gaan ze door met het promoten van massa-immigratie alsof er niets aan de hand is, terwijl autochtone Europeanen in hun eigen steden worden opgeblazen, verkracht, beroofd en vermoord. Ze zijn generaals op oorlogspad. Gewone burgers zijn niet meer dan kanonnenvoer, pionnen die worden opgeofferd in een enorm politiek schaakspel in hun zoektocht naar meer persoonlijke macht, een recreatie van het Romeinse Rijk, bedacht om te compenseren voor de tanende politieke invloed van de Europese nationale staten. Een andere mogelijkheid is dat sommigen van hen echt geloven in hun eigen leugens omtrent het scheppen van een nieuwe, verlichte en vredige wereldorde, of dat ze worden afgeperst en/of omgekocht door Arabische moslims. De waarheid is hoogst waarschijnlijk een combinatie van verscheidene verklaringen, maar hun motivatie is hoe dan ook van secundair belang. De cruciale kwestie is te beseffen dat de leiders van de Westelijke helft van Europa, en in toenemende mate ook die in de Oostelijke helft, zich tot het uiterste inspannen om hun eigen naties te vernietigen.”

  http://antivenin.blogspot.com/2009/03/de-eurabie-code-2008-updates.html

 7. Hoe willen ze dit ooit weer terugdraaien als dit niet zo’n goed idee blijkt?
  Waarom hoor ik Wilders hier niet over?

 8. Inderdaad hebben onze ‘leiders’ ons continent uitverkocht. Deze hoogverraders verdienen om berecht te worden en veroordeeld voor hun deel hierin. Het is een sprookje om te beweren dat we meer immigranten nodig hebben om onze economie in stand te houden. Deze immigranten komen uit laagontwikkelde regio’s, waaraan hoogwaardig technologische samenlevingen geen behoefte hebben. Het enige wat deze massaimmigratie tot doel heeft is om de concurrentie in de laagbetaalde sector te verhevigen en zodoende de lonen en salarissen omlaag te brengen. Ten tweede is deze immigratie goed voor de extreem-collectivisten, want dit houdt hun in goedbetaalde overheidsbanen via hun nieuwe geimporteerde stemvee. Het is een zegen voor de corporatisten en de extreem-collectivisten, helaas niet voor de overgrote meerderheid van de Nederlanders. Die moeten het gelag betalen in een systeem met torenhoge belastingen en verloedering, alsmede criminalisering van de maatschappij. De cohesie is verdwenen dankzij het multi-culturalisme en vervangen door wederzijdse vijandigheid aangemoedigd door de machtselite. Discriminatie en uitsluting treft alleen hen die productief zijn en verandering willen. Dit is het doel van hun wetten en regelgeving, niets anders.

 9. @Bon Vivant [3]:
  die hebben deze mensen zelf nodig, India is bezig bijvoorbeeld om in hoog tempo hun mensen terug te halen, met name die hoog zijn opgeleid. Vergeet niet dat beide landen weliswaar veel inwoners heeft, maar dat het gros nog niet hoog is opgeleid. alhoewel men dat in hoog tempo aan het inhalen is overigens.
  Als men toch mensen wil halen, waarom niet uit Zuid Amerika? of Christenen uit Egypte of andere Arabische landen, sluit veel beter aan bij onze eigen tradities. Maar goed die hebben geen olie

 10. @freddy [11]:

  “Ik dacht dat libertariers zowiezo voor open grenzen waren.” is onvoorstelbaar kort door de bocht.

  “Buiten dat klopt er veel niet aan dit artikel” ik denk dat je daar wel eens gelijk in zou kunnen hebben. Misschien is het wel handig als Reiny de bronnen vermeld waarop dit verhaal is gebaseerd. Waar komt bijvoorbeeld de datum 1-1-2010 vandaan? En staat ergens dat er per die datum vrij verkeer van goederen en personen een feit is?

  Nico de B [20] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [22] reageerde op deze reactie.

 11. Wat een afschuwelijk bericht. We zitten midden in een economische crisis, en de effecten van de huidige Europese eenwording zijn nog niet eens zichtbaar. Op wat langere termijn kan Europa een instabiele rotzooi worden. Een super-Libanon ligt in het verschiet, want de islamisten zullen dit verwelkomen en alles in het werk stellen hun islamofascistische wereldrijk te vestigen.

  En waarom weten wij dit niet? Waarom zwijgen onze volksvertegenwoordigers, nieuwsdiensten en commentatoren? Ze staan wat mij betreft gelijk aan aan landverraders.

 12. @Corine [16]:

  Waarom doe je dat zelf niet? Of moet ik je trol niet al te serieus nemen?

  Ik hoef geen AOW systeem en evenmin de ongevraagde bemoeienis van agressieve aanhangers van een idiote religie uit de middeleeuwen. Ongeacht of die religie nu Islam of Christendom heet; beide zijn een pot nat wat mij betreft. Google eens op kosten/baten van de “multiculturele samenleving”.

  Terug naar het kaartje/verhaal. Israel en arabische landen staan samen op 1 kaart van een gebied waar vrij verkeer van personen zou gelden. Lijkt mij niet geloofwaardig.

 13. @Corine [16]:

  *waar import moslims hard voor moeten gaan werken.*

  Hahahaha! Hij is kostelijk!
  Het aantal moslima’s dat bv in de zorg werkt is op de vingers van één hand te tellen. Aanspraak maken op de zorg is dan weer iets anders; daar weten ze de instanties dan weer wel te vinden!

  Verder werk ik liever in een vrije samenleving tot ik er dood bij neerval dan dat ik in de toekomst moet buigen voor een dictatoriale imperialistische ideologie.

  Maar goed; je zult er nog wel achter komen dat je AOW op luchtgeld gebaseerd is en dan kun je in de toekomst rustig wachten tot een moslima jou komt wassen en verschonen.

  Succes!

 14. http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/2009/12/euromed-no-its-not-a-drug-but-it-might-kill-you.html

  De ‘CoR’, Comité van Regio’s , is hier ook alweer een overbodig, corrupt en onverkozen EU instituut wat de dingetjes zit te regelen

  “A Step Forward for the Union for the Mediterranean: CoR to inaugurate the Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly (ARLEM) on 21 January 2010”
  http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=detail&id=4d896c9c-a107-4fae-a66b-36a642d347e5

 15. @freddy [11]:
  @huub [12]:
  Het is een ernstig betreurenswaardig misverstand te menen, dat libertariers onder alle omstandigheden voor open grenzen zouden zijn. Libertariers zijn gelukkig niet allemaal op hun achterhoofd gevallen.
  We leven nu eenmaal helaas in een gewelddadige wereld en ook een libertarische samenleving dient zichzelf te beschermen tegen misdadige elementen. Dat kan realiter alleen binnen beschermde grenzen.

 16. @Bon Vivant [4]: in uw ge val zou ik voor zwitserland gaan. Servie heeft recent ook lidmaatschap van de eu aangevraagd. (iets wat ik onze zwitserse vrinden niet zo snel zie doen.)

  En als de bevolking van ijsland besluit om die suffe europeanen niet te vergoeden voor hun bankendrama dan is ijsland misschien ook wel een goede vestigingsplaats.

  Zowel Zwitserland als IJsland hebben een grondwet met echt burgerrechten e.d. zoals bindende referenda.

 17. Bedankt voor alle reacties , ik las dit toevallig en kon niet geloven dat het waar was , nu weet ik dat het dus wel zo is. De datum had ik overgenomen van een onbekende die mededeelde dat dit de ingansdatum zou zijn , dat betwijfel ik nu dus nog wel.
  Groet Reiny

 18. @Nico de B [20]:

  Uit dit document:

  Maritime and Land Highways: The Mediterranean is a sea that joins, not separates, its people.
  It is also a highway for commerce. Easy and safe access and flow of goods and people, on land
  and sea, is essential for maintaining relations and enhancing regional trade. The development of
  motorways of the sea, including the connection of ports, throughout the entire Mediterranean
  basin as well as the creation of coastal motorways and the modernisation of the trans-Maghreb
  train, will increase the flow and freedom of the movement of people and goods. Particular
  attention should be devoted to cooperation in the field of maritime security and safety, in a
  perspective of global integration in the Mediterranean region.

 19. @freddy [11]:

  Ik dacht dat libertariers zowiezo voor open grenzen waren.

  Libertariers zijn inderdaad voor open grenzen. Als minimaal één van de landen aan zo’n “open grens” libertarisch is.
  We zijn libertariers. Geen internationaal socialisten.

  Staatsgrenzen zijn namelijk ingesteld door overheden.

  Dit geldt voor bijna alles dat immigranten nu motiveert te verhuizen van het ene land naar het andere. Zowel in het land van oorsprong als het land van aankomst. Bij aanwezigheid van een overheid in beide landen (oorsprong en aankomst) kan er van open grenzen dus geen sprake zijn.

  Dat is als de deur van niet alleen je eigen huis maar dat van iedereen openzetten voor iedereen die maar naar binnen wil, nadat iemand de huizen al heeft overgenomen, zichzelf beslissingsrecht over de bezittingen van iedereen heeft toegeëigend, en tegelijkertijd heeft verklaard dat de overige rechten van iedereen – in hun eigen huis – ook onderhevig zijn aan de wil van de meerderheid.

  Kortom: open grenzen in de huidige situatie is niet ten faveure van individueel eigendomsrecht, maar ten faveure van publieke bezit van eigendommen.

  Zolang Nederland een overheid heeft, kan een libertarier dus niet voor open grenzen zijn.

Comments are closed.