Op 23 januari 2010 verscheen op de blog van LewRockwell.com een artikel van Charles Burris getiteld Cold War Q & A. Een wakkere 19 jarige lezer had daar vragen over gesteld. Hieronder een vrije vertaling van de essentiële zaken.

Charles Burris is een geschiedenisexpert en LRC columnist. Het verdient aanbeveling het originele artikel te raadplegen voor de originele tekst en context.

1) Was het noodzakelijk voor president Truman om de atoombom te gebruiken ? Er zijn mensen die beweren dat dat niet het geval was.

Het eenvoudige antwoord is: NEE. Zie  “Hiroshima and Nagasaki,” van historicus Ralph Raico voor een kort maar krachtig overzicht over deze controverse. Ontsleutelaars van de Amerikaanse inlichtingendienst hadden in mei 1945 Japanese diplomatieke berichten ontcijferd gericht aan ambtenaren in de Sovjet-unie met het verzoek om assistentie voor de beëindiging van de oorlog. Amerikanen op het hoogste militaire niveau en de (civiele) overheid wisten derhalve, dat de oorlogsregering van de Japanse staat over hun overgave wilden onderhandelen met als doel het conflict te beëindigen (onder de voorwaarde dat keizer Hirohito als vorst aan zou blijven. Volgens de Shinto staatsgodsdienst wordt de keizer gezien als een god.)

Veel van president Truman’s top adviseurs (en belangrijke personen die over deze zaken om advies werd gevraagd) adviseerden dat dergelijke voorwaarden als uitgangspunt voor de onderhandelingen genomen moesten worden. Maar de onlangs aangestelde secretary of state James F. Byrnes was een hardliner die Truman er toe aanzette om vast te houden aan “onvoorwaardelijke overgave”. Dit werd bevestigd tijdens de Conferentie van Potsdam tussen de “Grote Drie” leiders van de geallieerden.

Er is een groeiende consensus tussen historici en analisten over deze controverse die inhoudt, dat de echte redenen dat de atoombommen uitendelijk tegen Japan werd gebruikt, gecalculeerde politieke besluiten waren die niet in overeenstemming zijn met de naar het publiek gemaakte na-oorlogse verantwoording dat het Amerikaanse levens gered zou hebben tijdens een geanticipeerde invasie van de Japanse thuiseilanden door strijdkrachten: 1) de bom was succesvol getest in New Mexico ten tijde van de Conferentie van Potsdam, en het niet te gebruiken na de hoge uitgaven van belasting-gelden voor onderzoek en ontwikkeling zou onacceptabel zijn als dat bekend zou worden bij de Amerikaanse bevolking, hetgeen zou leiden tot de waarschijnlijke ontzetting uit zijn ambt van Truman, 2) het gebruik van de atoombom zou aan Joseph Stalin en de leiders van de Sovjet-Unie tonen dat de Verenigde Staten niet bang waren om “het grote spul” te gebruiken als instrument van intimidatie en derhalve de Sovjets waarschuwen tegen enige agressieve plannen die zij zouden kunnen hebben voor de na-oorlogse geo-politieke situatie, met name in Europa.

Nadat de twee atoombommen op Japan waren gedropt begin augustus, werden de finale overgave-voorwaarden onderhandeld. Ze hielden o.a. in dat de keizer aanbleef als vorst (dezelfde voorwaarden die de Japanners wensten in mei na de stopzetting van de oorlog in Europa) en niet de in de verklaring van Potsdam genoemde “onvoorwaardelijke overgave”. Het gebruik van de bommen was onnodig.

2) Is het waar dat de V.S. de Koude Oorlog instigeerde ? Hoe zou de V.S. daar me om moeten hebben gaan ?

Beantwoording van de eerste vraag is complex omdat zich dit baseert op de niet geheel zonder gevolgen zijnde historische vraag over wanneer precies de start was van de “Koude Oorlog”. De meeste mensen geloven dat dit ideologische conflict begon in de jaren volgende op de Tweede Wereldoorlog. In feite begon de Koude Oorlog gedurende de Eerste Wereldoorlog met de interventie van de Duitse, Britse, Japanse en Amerikaanse strijdkrachten tegen Lenin en de Bolsjewiekse succesvolle Oktober 1917 staatsgreep (of machtsgreep) in Rusland, en vond doorgang tijdens de Burgeroorlog tussen de communistische Roden en de anti-communistische Witten (en Groenen).

De meeste mensen in het Westen zijn deze buitenlandse militaire interventies ter voorkoming van de oprichting van een Communistische Sovjet-Staat allang vergeten. De Sovjets zijn deze inopportune feiten nooit vergeten en waren in de overtuiging dat Westerse anti-communistische regeringen elk noodzakelijk middel zouden aangrijpen om hun succesvolle revolutionaire basis in gevaar te brengen en te vernietigen. Generaties van hun leidende kader bleven dit geloven. Dit werkte maatregelen in de hand om het “Sovjet moederland te verdedigen” door interne terreur en onderdrukking en wereldwijd de revolutionaire Communistische boodschap te verspreiden door zowel open- als heimelijke propaganda en het spionage apparaat. Er is een grote hoeveelheid aan uitgegeven literatuur betreffende Amerika en haar rol in de Koude Oorlog. Ik stel voor te beginnen met Garet Garett. Dit is ook een goede plek om te beginnen wat meer van de antwoorden te vinden.

3)  Zijn we met leugens in de Vietnam- en Irak oorlogen bettrokken?

Ja. Alle regeringen liegen over hun oorlogen.

Wil iemand even Wikipedia aan gaan passen ??

9 REACTIES

 1. by Eustace C. Mullins

  http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_uranium12.htm

  Dit is waarom de atoombom werd gedropt en waarom de koude oorlog werd gestart.
  Oorlog is de meest winstgevende onderneming voor de bankiers.
  bankiers creeeren oorlog.
  Geen politiek,of religie,of leefwijze.

  Onze geschiedenis wat we geleerd hebben is compleet uit de duim gezogen.
  Die daders lopen nog vrij rond en worden ingedekt door het systeem zelf.
  Alles wat onder het systeem valt,is in handen van die daders die oorlogen creeeren.

  Ons vrije westen.
  Het is maar wat je wilt horen.

 2. Er bestaat nog steeds een vorm van koude oorlog die door de media wordt gevoed in ingerkleurde krantenberichten , door gemanipuleerde filmbeelden en de gedachte die men constant over wil brengen.

  Er wordt nog steeds anders verslag gedaan van alles wat aan de rode zijde van d gevallen muur gebeurd en wat hier gebeurd.

  Je kan bij de zoveelste uitzetting van krakers de geluidsfragmenten van een neergeslagen opstand in china plaatsen en daarmee de publieke opinie in china negatief beinvloeden als het over die vrije heilstaat Nederland gaat.

  China is of liever gezegd was het alnd wat het in de pers,op tv en al het andere werd voorgesteld als het grote kwaad en het rode gevaar maar toen de Krediet crisis eenmaal uitbrak gingen de centen voor de theoretische waarde en normen.

  Maar waarom is er zo weinig bekend over de valse vlag operaties die in het westen het beeld van de russen zo negatief heeft beinvloed.

  Als we allemaal zouden weten dat de top van onze eigen CPN in feite op een hele andere lonlijst stonden dan geeft het dus ook aan dat het in feite om staatterreur ging.Idem in het geval RARA hoe groot is de kans normaal dat voor de inlichtingen dienst bekende leden ervan alter op de hoogste politieke posities terechtkomen en dan plots geheel vanuit het niets worden gewipt met belastende informatie.

  Wie zitten er achter dit soort bowling acties.Infortmatie jaren lang achter de hand houden en misbruiken op het moment dat het je uitkomt.Mijn lezing is dat actie groepen als RARA niet zomaar van de ene dag op de andere ophouden te bestaan tenzij de leden via een akkoord van strafvervolging worden vijgesteld of wat nog aannemelijker is dat de dienst waaronder zij vielen werd opgegeven

 3. En wat is de moraal van dit verhaal?

  Overigens denk ik wel dat talloze levens aan Gealieerde, Russische en ironisch zelfs aan Japanse kant zijn gered door het afwerpen van die bommen.

  Zoals zo vaak in oorlogen is er niet één argument waarom iets gedaan werd. Dat de bommen ook omwille van en een politiek signaal dienden is inderdaad onomsreden. Maar de suggestie dat hier iets nieuws gesteld wordt is verre van juist. Ik heb soortgelijke dingen zelfs al op Discovery Channel gezien 🙂

  Maar nog belangrijker – en dat geldt ookw eer voor de Irak oorlog – dat er meer argumenten zijn dan de gegeven maakt nog niet dat andere argumenten dus automatisch geheel niet waar zouden zijn.

  Overigens suggereerd dit artikel dat de voorwaarden die Japan steklde voor de bommen dezelfde waren als die na de bommen. Dat is absoluut niet zo. Japans telde ook als voorwaarde, geen ontwapening en geen buitenlandse bezettingstroepen. Uiteraard een voorwaarde die de geallieerde niet wilden, maar ook niet konden accepteren. De keizer zou in eerste instantie ook veel meer bevoegdheden houden ipv de seremoniele functie die die nu kreeg.

  De bommen hebben er ook voor gezorgd dat Japan effectief een bondgenoot werd van het westen en tot de dag van vandaag is gebleven. De communistische invloed en meer algemeen de geschiedenis was heel anders verlopen. Hoe dat kan uiteraard niemand voorspellen, maar dat de bommen dus geen effect hebben gehad op hetverloop van de geschiedenis is onjuist.

  Overheden liegen over de gescheidenis, maar niet alleen overheden doen dat 🙂

  WO2 was een oorlog tussen staten en op zich niet anders dan de talloze oorlogen die daarvoor golden. Enkel de schaal was ongekend.

  En de referentie naar de koude oorlog snap ik niet. Is de suggestie dat de koude oorlog onnodig was als de VS maar meer leidzaam was geweeest? Ik hoop echt dat dit soort anti-Amerikaanse en vooral naieve gedachten niet oprecht de bedoeling zijn. Uiteraard geeft elke reactie weer een andere reactie en ik zal de laatste zijn zaken als de Vietnam oorlog te rechtvaardigfen, maar de andere kant geldt ook: Schurkenstaten – waaronder de USSR – stoppen enkel indien ze met grof geweld tegengehouden worden. Bepaalde zaken die nu iet gebeurd zijn, waren andesr mogelijk/waarschijnlijk wel gebeurd. Een correcte analyse moet ook dat meenemen.

  Als men in Europa enkel had moeten vetrouwen op de eigen militaire macht, spraken we nu waarschijnlijk allemaal Russisch, want zulke lievertjes waren dat echt niet, en het is historisch ook onomstreden dat Stalin niet van plan was bij oost-europa te stoppen als er niet een even geduchte tegenstander aan de andere kant van de linie gestaan had. En ook daar hebben de bommen op Japan wel degelijk invloed op gehad.

 4. Laat me niet lachen Nr 3 jij gelooft nog in sprookjes, zij zijn van het zelfde smerige kaliber kijk maar naar de genocide van de amerikanen op de vietnamezen koeweit en irak en afghanistan en wat er nog eventueel op hun lijstje staat( Pakistan en iran )! Toen de russen croszny met de grond gelijk maakten hoorden je de amerikanen toch ook niet, omdat zij zulke vuile handen hadden! Zij leggen de leiders van de EU op hetzelfde spelletje te spelen en in nederland worden wij door de heren leiders mooi gebruikt, fokker weg enz het is nog lang niet afgelopen en zij gaan bij hun grootste vijanden de werkgelegenheid brengen! Lekker goedkope arbeidskrachten en schijt aan het volk!

 5. nr 3 snapt het moraal helemaal niet.

  Het is het westen zelf die ALTIJD een oorlog is gestart.
  Ik zeg dan wel het westen,maat het zijn de wall street en bankiers die 2 partijen geld geven,om elkaar 5te bestrijden.
  De eigenaars van het geld is een zionistische kliek wat de wereld zo wil creeeren dat hyet 1 world goverment word.
  Klinkt dit als een complot.
  Het is een complot.
  Net zo goed de politiek hedendaags in het complot zit en de koningshuizen evenzo.
  Nazi’s is enkel een benaming.
  Daarvoor waren het de de rovers die arme landen kaalplukten.
  Afrika,azie,zuid amerika.
  De kerk is eveneens schuldig.
  White supremisie.
  En nu heb je Wilders.
  Net zo een blanke racist.
  De enigste dreiging die er is,dat is het zionisme.
  Die zet 2 partijen op tegen mekaar.
  Moslims tegen de cristenen.
  En zometeen bingo.
  Dat de tegenstanders uit de weg worden geruimd.
  En hun voorstanders verzwakt worden.
  Hoe worden ze verzwakt.
  Door schuld.
  Oorlog kost geld.
  Hoe zou europa over genomen zijn.
  Door schuld.
  vandaag de dag word je geboren als slaaf zijnde.
  Je word vanaf de dag dat je geboren word geregistreerd en in de gaten gehouden.
  Je belastingen betalen en shut uppe your face.
  Willen we een revolutie,dat je weigert te stemmen.
  Dat is de enigste manier.
  Elkaar vertellen dat alles feitelijk fictie is.
  Een schijndemocratie.
  Mensen als wilders zijn expres in beeld gekomen om het land in 2en te delen.
  Links vs rechts.
  terwijl rechts net zo gebruikt word als links destijds.
  Adolfje was links.
  Niet rechts.
  Doel van dit alles.
  Dat niet iedereen die kant op kijkt wie de werkelijke aanstischters zijn.
  En wetten hanteert dat je beticht van anti semitisme als je het zionisme aankaart.
  Een zionist is geen semiet.
  Alleen een politiek idee.
  En alle huichelaars worden uitrgekozen.
  Mr bakellende heeft in 1985 een opleiding gevolgd bij de rockefellers.
  En werd dus ruim van te voren opgeleid om later alle nederlanders die weg op te sturen wat de zionisten/bankiers willen.
  Ze walsen gewoon over het volk heen.
  Neem de eu grondwet.
  70% stemde tegen.
  Bak ellende met zijn aanhang stemde vrolijk ja.
  En nu woerden alle wetten bepaald door de eu.
  Waar ook marionetten zitten.

  Het moraal.

  Er is geen moraal.
  Alleen overheersing en wereld dominantie.
  En wij sukkels kijken veels te veel tv.
  Wat ons allen hersenspoeld en misleid.
  Wat is de remedie ertegen.
  Zet de tv uit,pleur je abbonoment van de krant in de plee en zeg op die kranten.
  Kijk zelf naar de geschiedenis eerst.
  Who know the past,knows the future.
  Alles herhaalt zich weer.
  Het enigste voordeel wat wij burgers nu hebben is het vrije internet.
  waar je de echte geschiedenis ken onderzoeken,zonder gehersenspoeld te worden door de media,school,politiek.
  Was het internet er niet,wij allen nog steeds zo oerdom waren,als destijds.

  paul moezel [8] reageerde op deze reactie.

 6. j.klein.

  Dat heb je goed.
  Een ander voorbeeld is mugabe.
  Mugabe was vroeger een hulpje van de engelsen.
  Een dictator die dankzij engeland in het zadel bleef.
  En waar 1% van de blanken alles bezat aan grond en grondstoffen.
  Totdat Mugabe zich keerde tegen de blanken.
  Nu is het een dictator.
  Was het anders geen dictator onder de engelsen.
  Of Idi amin.
  Ook een hulpje van de blanken.
  Die kon gewoon doen wat ie wou,zolang ie maar de blanken diende.
  Zo ken je doorgaan met alle dictators in de wereld.
  Allemaal zitten ze er door het westen/blanken/zionisten.
  Nu Iran.
  Was de sjah van Iran in 1953 tot 1979 geen tiran.
  Ja dat was hij.
  Waarom werd hij geen dictator genoemd.
  Omdat hij via een cia coup op de troon werd gezet.
  Of pinochet wat duizenden burgers koelbloedig afmaakte.
  Wat op de troon kwam door de cia maffia.
  Zo gaat dat in onze democratie.
  Vertel dat een ander zo slecht is,maar vertel er niet bij dat je eigenlijk zelf verantwoordlijk was voor die dictator.
  Zoals adolfje die werd gefinancieeerd door walstreet en de joodse bankiers warburg,shifft,rotshilds,rockefellers,etc,etc.
  Ik durf te wedden dat 90 % van bv nederland niet eens snapt waar de macht werkelijk ligt.
  Allen worden een waas voorgehouden door de media,wat alles verdraait.

 7. @tamso [5]:
  Wat ik mis in je opsomming is de warme band tussen Wilders en Israel.

  Het is in het voordeel van Israel als er hier spanningen komen tussen moslims en niet moslims.

  Maar inderdaad er is maar 1 uitweg en dat is opstand.Maar ja wie nemen daarna het stokje dan over.Ik moet er niet aan denken dat zo´n muts als rita de boel gaat besturen.

  Er zullen altijd groepen zijn die hun eigen agenda zullen nastreven en ook hun pion vanuit het Wilders niets boven aan de
  kieslijst plaatsen.

  Maar iedereen kent de geschiedenis dat er soms heel onverwacht een verschuiving plaatsvindt omdat een grote groep mensne geheel spontaan wer zelf gaan denken en beseffen dat ze net als mij de tv het huis uit doen en de info van internet filteren,nog een keer filteren,het een met het ander combineren,de helft aan info weggooien en dan een stuk meer waarheid overhouden dan in de main stream media.

  Maar ook sites als deze zullen worden beinvloed door dit soort lobbygroepen.Met des-informatie die iedere vorm van kritiek belachelijk en onbetrouwbaar moet maken.

  Ook op deze site zie je mensen die alleen maar tegen alles wat sociaal genoemd mag worden stemmen zonder aan te geven wat hun eigen positie is in de maatschappij.Hebben zij drie auto´s voor de deur en gaan ze 6 keer per jaar op vakantie of is het anti socialisme het gevolg van heel veel tv kijken en de verkeerde televaag krant lezen

  tamso [9] reageerde op deze reactie.

 8. @paul moezel [8]:

  Wat ken ik zeggen over Wilders.
  Ik wil hem ook niet groter maken dan wat ie is.
  Elke keer dat je het over die colloborator heb,je weer aandacht geeft aan die zionist.
  Hij hoort die aandacht helemaal niet te krijgen.
  Maar wat hij zegt onderbouwen met de feiten wat er werkelijk gaande is.
  Zonder ook maar de naam Wilders te noemen.
  Het is een bliksemafleider.

  het ware probleem is de economie met het geldstelsel en industrieeen.
  Zoals de chemie,energie,media,voedelketen,bankwezen,valutahandel,etc.
  Daarvan is iedereen afhankelijk gemaakt.
  En graait dat zooitje alles weg.
  Geen oorlog word gestart zonder hulp van de banken.
  geen opstand onstaat zonder de media.
  een revolutie onstaat alleen door hen die de wapens uitdelen.
  En elke revolutie met wapens leid tot bloedvergieten,waardoor er weer chaos onstaat.
  En zij weer een nieuwe orde brengen.
  dat is ook het plan in de VS.
  Chaos brengen.
  mensen als Alex Jones maken mensen wanhopig.
  Films maken ons depri.
  Altijd een loney guy wat effe de boel rechtzet.
  En mensen die wanhopig zijn,maken rare sprongen.
  Als persoon zijnde ken je het systeem niet veranderen.
  Wel weigeren eraan me te doen.
  meedoen met de haatzaaierij wat de media verspreid.
  Je maakt alleen jezelf gek.

  Probeer mensen alleen de geschiedenis te vertellen zoals ie echt is geweest.
  En waarneer je uiteindelijk zal beseffen waar de werkelijke macht ligt,je ook tot het besef komt dat je word meegesleurd in het systeem wat ons wil verdelen.
  een revolutie is niet de oplossing.
  Wij verliezen altijd.
  begin met niet en nooit meer te stemmen.
  Dat is al het begin van het kwaad.
  het zijn alleen belangengroepen wat hunkerd naar macht om dat iedereen op te leggen.
  En waarneer ze aan de macht zijn,ze alleen beslissen over binnenlandse wetjes.
  Buitenlands beleid en de economie hebben ze geen ruk over te vertellen.
  En door partijen te steunen creeer je een wij/zij.
  terwijl de pot wat ze de burgers afpakken van de burgers vandaan komt.
  Een stropdas wat alleen een vergadering bijzit en niet eens vieze handen krijgt vangt 1000 keer zoveel als iemand die 48 uur zich de tering werkt.
  een politicus wat namens de economie handelt en dat geld herverdeelt wat alleen ten gunste is voor de econiomie en elite bende.
  Rijk word rijker en arm armer.
  Omdat er nooit wat zal veranderen.
  Pim Fortuin was een eerlijke vent.
  Dacht vroeger dat het een racist was,maar hij begreep maar al te goed het systeem.
  Zijn woorden waren ook als hij aan de macht kwam hij de macht ging terug geven aan het volk.
  dat is ook de reden dat ie uit de weg is geruimd.
  Nu ligt de macht bij een eletaire elite bende wat voor ons gaat bepalen wat goed is.
  In hun voordeel natuurlijk.

  wat je zegt over de geschiedenis.
  Elk regiem wat uit is op werelddominatie zal verliezen.
  Bij de ene duurt het wat langer als de ander.
  Zolang iedwereen maar klakkeloos de media volgt en de zogenaamde uitgekozen leiders door de elite het nog niet zal veranderen.
  Maar als ik het plan zie wat zij willen,ook zij straks gaan vallen.
  Bewustwoording hoe alles reilt en zeilt komt allemaal wel.
  We hebben het allemaal nog te goed om iets te veranderen.
  Als ook europa en de VS met steeds minder en minder moet doen,men zometeen er genoeg van heeft.
  En reken maar dat europa en de VS zometeen het slechter gaan krijgen.
  Azie wat booming is.
  De VS wat op de rand van de afgrond staat.
  Europa wat als een leiband volgt zal ook instorten.
  dan beseft men wel dat de zogenaamde leiders muppets zijn van het kapitaal.

  De perfecte maatschappij.
  dat is zorgen dat alles geautomatiseerd zal worden,en de winst gedeeld word door het volk.
  Er geen lagen onstaan waarin iedereen is onderverdeelt.
  Dat alle beslissingen genomen gaan worden vanuit het volk.
  En niet door een elitaire groepering wat namens de elite handeld.
  En waar alle rijkdommen eerlijk word verdeeld wereldwijd.
  Niet dat de arbeiders 40 uur voor de katse kut staan te werken.
  En dat die stropdassen hetzelfde krijgen dan de arbeiders.
  Klinkt socialistisch.
  Alleen is er een verschil tussen dat socialisme van nu en toen dan.
  Omdat er ook geen elitaire groep bestaat wat voor de meerderheid bepaalt wat goed is.
  Nee wij allen beslissen wat goed is.

Comments are closed.