NeDDRland, Stasi controleert!!!

Schokkend vond ik het nieuws dat ik vanmorgen op de radio hoorde. Nog schokkender vond ik, dat het propaganda-medium voor “eigen gelederen” (de website InOverheid.nl) de zaak heel vriendelijk uitlegt voor de ambtenaartjes.

Het citaat van de bron http://www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1947141/ambtenaar-mag-toegang-tot-woning-eisen.html?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email liegt er niet om:

Ambtenaar mag toegang tot woning eisen

Miljoenen Nederlanders moeten binnenkort controleambtenaren binnenlaten, zonder verdenking, maar op straffe van verlies van kinderbijslag, AOW of bijstand. Dit meldt het Nederlands Dagbald.

Ook voor weduwen en weduwnaren, wezen en oudere arbeidsongeschikten geldt: wie de controleur niet binnenlaat, wordt daarvoor gekort. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet dat in behandeling is bij de Tweede Kamer.

Volgens het wetsvoorstel wordt kinderbijslag in het geheel inghouden wanneer de controleambtenaar niet binnenmag. Andere uitkeringen worden gehalveerd.

Op grond van de nieuwe wet mogen gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV zelf bepalen wanneer zij toegang tot iemands woning willen. Dit om na te gaan of iemand echt alleen woont, of zijn eigen kinderen verzorgt.

Preventieve werking
Het kabinet acht de wet noodzakelijk om ‘het draagvlak van sociale voorzieningen’ in de samenleving te behouden. Van het wetsvoorstel moet ‘een preventieve werking’ uitgaan. Maar het kabinet verwacht dankzij de ruimere controlebevoegdheden níet meer fraude op te sporen dan nu het geval is. Dit omdat het allang is toegestaan huisbezoeken te doen bij burgers, als zij worden verdacht van fraude.

Grondrechten
Het doorzoeken van een woning van iemand die niet verdacht is, mag sinds 2007 alleen nog wanneer de burger vrijwillig meewerkt. Veel gemeenten willen echter al bij de eerste aanvraag van een uitkering een kijkje kunnen nemen in de woning van de aanvrager; het wetsvoorstel moet dat mogelijk maken.

Rechtsgeleerden achten het wetsvoorstel in strijd met het thuisrecht van burgers, dat is vastgelegd in de grondwet, en met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

 <einde citaat>

De Berlijnse Muur is weer opgebouwd. Hij staat rond Nederland en wij zitten verdomme nog aan de verkeerde kant van dat ding. Totalitair communisme, geleid door een combinatie van socialisten en religieus gehandicapten. Wat een kl@tenland is dit geworden, zeg.

78 REACTIES

 1. Hoeveel mensen zouden controleerbaar zijn? Alle mensen die AOW hebben, dus bijna iedereen boven de 65 jaar, alle bijstandstrekkers (daar zullen op termijn dan ook andere subsidietrekkers bijkomen, zoals werkelozen en gesubsidieerde kunstenaars) én alle mensen met kinderen vanwege de kinderbijslag. Die laatste categorie dus inclusief alle hardwerkende en productieve ouders.

  Een gokje: 80-85% van de huishoudens???

 2. @John2 [11]:

  Helemaal gelijk. Ik hoop dat de PVV wint, zodat vrijheids-minnende stemmers eindelijk inzien dat stemmen geen zin heeft/het systeem in stand houdt/meer macht geeft.

  Dat is natuurlijk veel om te hopen, want bovenstaande feiten zouden nu eigenlijk allang evident moeten zijn.

  Over het artikel:
  In een vrije wereld zou er niet mis zijn met een dergelijke regeling. Iemand die je geld geeft mag ook de voorwaarden daarvoor stellen. Echter, het gaat hier om gestolen geld, geld dat aan iedereen onthouden wordt(dus ook aan belastingontvangers, i.v.m. beperking van welvaart). Rechtmatig kan dat zoiets niet zijn, dus ik vraag me af of de Paul Martens dit echt buitengewoon opmerkelijk vindt.

  Paul Martens [35] reageerde op deze reactie.
  Maik [42] reageerde op deze reactie.

 3. @Pietje Puk [19]:

  Duidelijk toch, we leven in een gereformeerd land en daar horen voor de autochtonen ook gereformeerde huisbezoeken bij. Mocht het zover komen dat ik een beroep moet doen op een uitkering dan zal mijn vriendin een hoofddoek moeten dragen en krijgt ze bij de aanvraag van een uitkering in bijzijn van de ambtenaar een corrigerende tik als zo ook maar één keer haar mond open doet en ik zal in een wit laken en ringbaard het woord voeren. Mocht men dan alsnog de behoefte voelen om langs te komen dan zullen ze thuis op gepaste wijze worden ontvangen…De hele tot de islam bekeerde familie zal aanwezig zijn en heel boos het varken bij de voordeur ontvangen. De ambtenaar zal de stront dun langs de benen lopen en kan daarom niet binnenkomen, want ik wil geen varkensstront op mijn Kasjmir vloerkleed….Natuurlijk wil ik wel even weten wat mijn 15 kinderen die nog ergens in een hut leven aan kinderbijslag opleveren…

 4. @LvM [33]: Helemaal eens dat het geld gestolen is van de tot belasting betalen gedwongen mensen. Ook eens met het stellen van voorwaarden als je iemand geld geeft; dan wordt een vrijblijvende gift een contractuele verbintenis waar beide partijen zich aan afspraken moeten houden. Controle kan een van die afspraken zijn, waarvoor (bij een correcte overeenkomst) beide partijen vrijwillig tekenen.

  Maar onze roverheid verandert haar regels naar eigen goeddunken en wanneer het haar uitkomt. Mensen die nu kinderbijslag of andere uitkeringen genieten, worden nu ineens geconfronteerd met verscherpte, eenzijdige veranderingen. In mijn wereldje heet dat contractverandering en kan reden zijn tot contractbreuk en schadevergoeding (van de contractwijzigende partij aan de partij die schade ondervindt door die verandering).

  In het artikeltje ging het mij in eerste instantie om de controle en het machtsmisbruik die er nu aan zit te komen. De redenen, oorzaken en oorsprong van allerlei uitkeringen is een zaak die zeker besproken mag worden, maar niet het uitgangspunt van het artikel was. Zowel de op handen zijnde controles, alsmede al de uitkeringen waarop deze van toepassing worden zijn mijns inziens inderdaad onrechtmatig.

  Peter de Jong [39] reageerde op deze reactie.

 5. @Paul Martens [30]:
  “Het systeem zoveel mogelijk, tot op het bot, gebruiken/misbruiken. Is ook een optie, toch?”

  Je wilt het systeem slopen, niet de mens. Het systeem op deze manier gaan uitbuiten, leidt alleen maar tot meer regels en controle.

  @mdejong [29]: && @bastiaan [27]:

  Juist! neem de ethische keuze en onttrek jezelf van dit doemscenario. Geef het voorbeeld aan de massa door simpelweg je rug toe te keren.

 6. Voor wie denkt dat Geertje de grote redder is, think again..

  Lees het pvv verkiezingspamflet maar even rustig door.
  http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=788&Itemid=139

  Een paar interresante puntjes..

  II. Keiharde aanpak criminaliteit en terrorisme
  # Introductie heropvoedingskampen
  # Preventief fouilleren in het hele land
  # Einde gedoogbeleid: sluiten coffeeshops, krachtige aanpak thuisteelt
  # Introductie van administratieve detentie bij terrorisme (opsluiting in accountants kantoor?)
  # Reorganisatie politie: terug van 26 naar 4 politieregio’s, plus KLPD

  Als je zo hier even naar kijkt, denk je dan echt dat ome Geert de mogenlijkheid om ff achter de voordeur te kijken uit handen geeft?

  Partij voor de vrijheid???

  IIS [38] reageerde op deze reactie.

 7. @Sasquatch [37]:

  Maar blonde Geert gaat toch dood? Of zijn er werkelijk mensen die geloven dat deze man de eindstreep gaat halen en zal regeren? En wie vreest het wapengekletter van blonde Geert? Hooguit vrezen andere partijen stemmenverlies meer ook niet….

 8. @Paul Martens [35]: “Mensen die nu kinderbijslag of andere uitkeringen genieten, worden nu ineens geconfronteerd met verscherpte, eenzijdige veranderingen. In mijn wereldje heet dat contractverandering en kan reden zijn tot contractbreuk en schadevergoeding”

  Dat lijkt me een misverstand, Paul. Het ‘eenzijdige’ karakter is misschien zo voor de individuele burger die er zelf anders over denkt, maar niet voor de samenleving als geheel. In een vertegenwoordigende democratie is een afspraak voor iedereen bindend als de meerderheid van de vertegenwoordigers (dus niet een meerderheid van de burgers) er mee instemt. Dat is hier het geval.

  En zelfs in een directe democratie (met referenda en internetverkiezingen) moet er een regel zijn wanneer een wetsvoorstel definitief geldt en wanneer niet. Ook dan kan je als individuele burger buiten de boot vallen.

  Waarom is dit zo strikt als het om overheidsdiensten gaat? Omdat we het hier hebben over ‘publieke goederen’. Deze kunnen per definitie niet (of niet voor die lage prijs) door de vrije markt worden geleverd.

  Je kunt uiteraard discussiëren of het hier wel om echte ‘publieke goederen’ gaat en of werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, subsidies voor het hebben van kinderen e.d. niet ook door de vrije markt geleverd zouden kunnen worden. En zo ja, of dit dan tegen dezelfde prijs/kwaliteitsverhouding, of misschien een betere, zou kunnen.

  Ik denk van wel, o.a. vanwege schaalfactoren (een bedrijf dat de wereldmarkt bedient kan zo’n product goedkoper leveren dan een overheid die een regio bedient) en vanwege regionale concurrentie (je kan dan op 1 plek uit verschillende aanbieders kiezen=makkelijk, terwijl je bij concurrerende overheden altijd moet verhuizen=lastig).

 9. “Goh mevrouwtje u bent een alleenstaande werkende moeder, u ontvangt kinderbijslag”

  “Als ik nu niet meteen gebruik mag maken van uw lichaam voor mijn genot, dan meld ik direct dat u weigert om mij binnen te laten, zeg dan maar dag-dag tegen de kinderbijslag”

  ———-

  “Hallo oma, u krijgt een AOW’tje”

  “IK wil nu al het spaargeld wat u in huis hebt verstopt en alle juwelen, anders meld ik direct dat u hebt geweigerd mij binnen te laten, kunt u volgende maand op een tak gaan zitten bijten in plaats van eten”

  ———————–

  “Hey rolstoeler, jij krijgt een Wajong-uitkering”

  “Ik wil geen debiel in mijn buurt, dus jij gaat verhuizen, anders meld ik direct dat je geweigerd hebt mij binnen te laten, heb je helemaal geen inkomsten meer om van te leven”

  Etc. etc. deze regeling gaat zeker 75% van de totale bevolking raken
  en werkt bovendien machtsmisbruik en corruptie in de hand.

  Jara [41] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [47] reageerde op deze reactie.

 10. @LvN [40]:

  Het is inderdaad vragen om machtsmisbruik dit soort geweldige initiatieven.
  De controlerende ambtenaartjes zelf zijn natuurlijk boven iedere verdenking verheven.

  En daarnaast, ik blijf het maar een vreemde constructie vinden:
  * eerst pak je van mensen 50-70% van hun inkomsten af
  omdat je solidair moet zijn met de samenleving.
  * je hebt een aow omslagstelsel en een verplicht pensioenfonds waardoor het voor truus modaal nagenoeg onmogelijk wordt om nog zelf in je oude dag te voorzien. Je moet nog maar zien of je er nog wat van terugziet, want je hebt zelf geen zeggenschap over het geld.
  * via een hoop formulieren en gedoe kun je een gedeelte van je betaalde belastingen weer terug krijgen (hypotheekrente bv), of kun je gebruik maken van bv de kinderbijslag.
  * Omdat je kinderbijslag of een aow “krijgt” moet je het maar goed vinden dat de overheid tot in de ondergoedlade meekijkt. Want anders ben je niet
  solidair.

  Misschien denk ik wel te simpel, maar voor mij komt het neer op “we willen controle, daarom maken we iedereen van ons afhankelijk” Moderne slavernij…

 11. @LvM [33]: Gestolen geld? Verklaar mij eens waarom iemand die van z’n AOW leeft(nb, AOW is een volksverzekering waar iedereen via zijn salaris aan meebetaalt) straks door de Nieuwe Stasi gecontroleerd moet worden? De staat weet toch bijna alles van ons, ze weten dus ook wie allemaal van de AOW leeft, of zie ik dat verkeerd?
  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=8836
  Tip voor iedereen: over deze materie blijven debatteren acht ik zinloos. Politici moeten onder druk gezet, deze snuffelwaanzin moet worden gestopt.

  LvM [43] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [45] reageerde op deze reactie.

 12. @Antares [14]: Dit kun je van een werkloze eisen op voorwaarde dat een werkgever is verplicht iedere geschikte kandidaat aan te nemen…

  Waarom zou iemand niet voor zichzelf kunnen beginnen? Waarom zou altijd maar een ander verplicht moeten worden iemand aan werk te helpen? Het staat iedereen vrij om zelf als ZZP aan de slag te gaan en zijn/haar talenten op die manier te gelde te maken.

  Dat kan vanuit huis, maar ook vanuit het pand van de opdrachtgever. De noodzaak van …of als de gemeente grond gratis ter beschikking stelt en kapvergunningen afgeeft voor bouwmateriaal. zie ik dan ook niet.

 13. @Maik [42]: AOW is geen volksverzekering. Al noemt de staat het wel zo, natuurlijk. Het is een omslagstelsel: wie betaalt doet dat niet voor zichzelf, maar voor de huidige generatie grijsaards. En wie ontvangt teert dus op de zak van de huidige productieven.

  Een walgelijk systeem, maar voor overheden zeer aantrekkelijk, omdat ze op die manier een hele serie fantastische machtsinstrumenten in handen houden. Waar ze steeds nieuwe bij kunnen verzinnen.

  Stel je voor dat het wel een verzekering was, waarbij premie en uit te betalen salaris gewoon contractueel tussen twee private partijen was vastgelegd. Daar kan een staat toch niks meer aan ‘sturen’, of ‘controleren’?

 14. Lees ik dat nu goed? Wil de staat nu echt hun eigen “kies volk” de deur wijzen? Gaan ze nu echt hun eigen trojaans stokpaardje uithollen?

 15. Het kan nog enger; zonder enige vorm van uitkering stapt straks iemand bij vrouwen naar binnen die zwanger zijn.

  “Verplicht huisbezoek”, adviseert de Stuurgroep aan Klink, voor de veiligheid van het kind…

  In het rapport “Een goed begin” staat het. Zum kotzen.
  http://is.gd/6omGQ

  Wat de straf is als je ze niet binnenlaat, weet ik niet. Verplichte abortus waarschijnlijk..

  IIS [49] reageerde op deze reactie.

 16. @Eugenie [48]:

  Zag gisteren een programma op tv waarin iemand thuis een sigaret opstak in bijzijn van een kind. Geloof maar dat de zieke honden ook hier spoedig iets aan zullen doen en dat roken in bijzijn van kinderen een misdaad zal zijn, verbaast me overigens dat dit nog niet zo is. Zodra men beschikt over de juiste technische middelen waarmee mensen tot in de slaapkamer zijn te controleren er nog een hoop zal veranderen en men compleet door zal draaien wat controles betreft. Het probleem is dat de overheden te veel en te vaak de macht naar zich toe trekken en schilderen ze burgers af als complete mongolen. Werk je als burger tegen, dan zou je best wel eens tijdelijk of voor hele lange tijd in een ‘rusthuis’ kunnen eindigen.

  Waar de overheden ook steeds beter in worden is het laten vervagen van regels en wetten, men doet vaak alsof iets niet of wel kan volgens de wet, maar niet iedereen is natuurlijk op de hoogte met wetten en regels en neemt dan gemakshalve maar aan dat wat de overheid doet wel in orde is. En je laten adviseren door een advocaat is natuurlijk ook niet bepaald goedkoop en daarom voor menig burger geen optie.

  Het spijt me dat ik in deze wereld een kind heb gezet, maar door een vreemde samenloop van omstandigheden is dit toch gebeurd, maar heb nooit de vlag uitgehangen…
  IIS [50] reageerde op deze reactie.
  Eugenie [51] reageerde op deze reactie.

 17. @IIS [49]:

  ….Nooit de vlag uitgehangen, zeker niet voor het kind. Wat een achterlijk zieke wereld om kinderen in te krijgen. Misschien zal mijn zoon het mij ooit vergeven…. 😐

 18. @IIS [49]: Dat met die sigaret en het kind, daar zijn ze mee bezig. In een rapport “preconceptionele zorg” wordt de aanstaande moeder gescreened op goed gedrag, waaronder roken en drinken. Haar casemanager gaat zich daarmee bezig houden. En dat allemaal om zogenaamd de hoge babysterfte tegen te gaan (1700 per jaar waarvan 400 vermijdbaar volgens de Stuurgroep).

  Peter de Jong [61] reageerde op deze reactie.

 19. Ik word nergens van verdacht maar men wil wel mijn woning binnen d.m.v. chantage? Hahaha,dat gaat dus nooit gebeuren bij mij. Een ieder met zelfrespect en eergevoel laat dit soort overheidsgaaies/gestapo natuurlijk om die reden NOOIT zijn of haar huis binnen. Ze kunnen van mij een harde vuistslag in het gelaat krijgen op het moment dat ze door mij geweigerd worden en men gaat mij chanteren.

  IIS [56] reageerde op deze reactie.

 20. verdomme je kunt in je eigen huis geen vieze onderbroeken meer laten slingen want je zou ,,,,,,, ja de overheid op bezoek krijgen !
  Mogen ze ook in je kast kijken ? In je nachtkastjes ??? In je voorraadkast ??? In je fotoboeken ???
  Krijg je een keer geen inbreker in huis, dan krijg je de overheid binnen.

 21. hou je van je kinderen ?
  Ja ?
  Dan verhuis direct met hen uit nederland !
  Ik zie het erg somber in voor onze kinderen.

 22. “Totalitair communisme”? Ik vind het ook een pakkend voorbeeld van een extreem-rechtse controlestaat. Het is goed extreem rechts en extreem links te noemen. Deze 2 dingen verschillen vaak niet zo heel erg van elkaar.

  Triest is het wel, dat ook het publiek om dit soort maatregelen vraagt, en de overheid dan mar weer met regelgeving komt.

  Een bepaalde stemming in dit land gaat steeds meer hand in hand met regelgeving van de overheid. Het publiek vraagt, de overheid serveert.

  LvM [62] reageerde op deze reactie.

 23. @belmondo [52]:

  Een vuistslag in het smoeltje? Daar bewijs je ze alleen maar een dienst mee en krijg je binnen no time te maken met de stoottroepen die ook nog eens lekker hun frustraties kunnen botvieren op een autochtoon.
  Als je ergens wilt beginnen dan toon overal je minachting voor het volk dat in dienst is bij de overheid. Voor mij zijn het allemaal smerige onderkruipsels die geen enkele begrip verdienen. Iedere overheidsdienaar/landverrader die sterft is voor mij een reden om er één op te drinken. Dit volk was in de oorlog coöperatief met de bezetters en er is in al die jaren niks veranderd.
  “…ze kunnen het niet helpen, ze doen gewoon hun werk”…daar moet je bij mij niet mee aankomen. Van hoog tot laag, ze zijn allen even fout.

 24. AMSTERDAM – Burgemeester Job Cohen van Amsterdam gaat zijn collega in het Mexicaanse Cancún een brief sturen omdat hij zich zorgen maakt over de situatie van de 29-jarige Nederlandse man die al ruim drie maanden vast zit in een Mexicaanse cel.

  Dat heeft zijn woordvoerder zaterdag gemeld. De Amsterdammer zou begin oktober tijdens een ruzie voor een discotheek een Mexicaanse man in coma geslagen hebben. De Nederlander claimt echter dat hij werd aangevallen. Dat zou ook blijken uit beveiligingsbeelden.

  En dan pak ik even dit willekeurigeverhaal erbij, een verhaal waar er velen meer van zijn

  Ondernemer in cel na gevecht met inbreker

  Justitie wil dat een ondernemer die een agressieve inbreker klappen verkocht, agressietraining gaat volgen. Na het voorval zat Henk J. al twee weken in voorarrest op verdenking van poging tot doodslag.

  Wie is hier in dit land gestoord? Maakt Cohen zich even druk om een onschuldige? Hoeveel onschuldigen zijn en worden hier dagelijks achter de gesloten deuren gegooit door heren a la Cohen?

Comments are closed.