,,Natuurlijke competentie zonder onderricht heeft vaker tot glorie en deugd geleid dan onderricht zonder natuurlijke competentie” – Marcus Tullius Cicero IJsland

De IJslandse president Grimsson heeft geweigerd om de wet van de miljardenschuld die de IJslandse banken hebben aan de Britse en Nederlandse spaarders. Op zich is dit een goede zaak. Deze president weet waar de essentie ligt van de schuld en dat is niet bij de IJslanders, maar bij de Britse en Nederlandse spaarders alsmede bij de Britse en Nederlandse centrale banken.

Blunders

Onze centrale bank de DNB wordt geleid door een incompetente staf en aangevoerd door een kwalijk individu, Nout Wellink. Wellink heeft nooit kaas gegeten van wat nou de taak is van een toezichthouder. Niet alleen heeft hij gefaald bij Icesave, de spaardersrekening van de Landesbanki Bank, maar ook bij DSB, bij de ABN-Amro, bij de Fortis en wie weet nog veel meer skeletten in de kast. De blunders van deze centrale bank stapelen zich op. Het enige wat Wellink kon uitbrengen was dat zij maar een personeelsbestand hadden van 10 man om dit toezicht in stand te houden.

WellinkDit is een krankzinnige uitspraak, want als DNB pretendeer je dat je alles in de hand hebt, met andere woorden, dit is een aperte misleiding. Bovendien voelt Wellink zich verheven boven de massa gezien een van zijn uitlatingen, zoals dat het onmogelijk was om Landesbanki te bereiken, want men was steeds afwezig in Reykjavik. Het probleem begon reeds eerder. Uit betrouwbare bron weet ik dat Icesave geacht werd maar €500 miljoen uit te lenen in Nederland. Dit werd echter meer dan een miljard. Nooit heeft men bij Icesave te horen gekregen dat ze maar €500 miljoen mochten uitlenen. Hier heeft Wellink en de DNB hopeloos in gefaald.

Oplossingen

Het is nu heel erg duidelijk. De spaarders moeten het restant van hun verlies nemen en de IJslandse bevolking mag nooit en te nimmer opdraaien voor de blunders van Wellink en King. De oplossingen zijn eigenlijk wat ik in een eerder artikel reeds heb aangegeven en nu opnieuw herhaal.

Deze zijn als volgt:

1. Ontkoppeling – De centrale bank wordt ontkoppeld van de bancaire sector en de Europese Centrale Bank.

2. Ontslag – Nout Wellink, alsmede de gehele DNB-staf wordt op staande voet ontslagen en vervangen door mensen die wel hun sporen hebben verdiend in de financiële sector of bedrijfsleven. Politici hoeven derhalve niet te solliciteren.

3. Verliesneming – De spaarders worden maar deels vergoed en moeten de rest als eigen verlies nemen, net als iedere andere financierder van failliete ondernemingen. Zij krijgen hooguit €38.000 uit het depositogarantiefonds. Een bank is namelijk ook een commerciële onderneming en mag nooit anders behandeld worden.

4. Invoering Nederlandse gulden – De Nederlandse gulden wordt als erkend betaalmiddel geherintroduceerd en de deposito bij de bestaande banken worden volgestort met Nederlandse guldens.

5. Erkend betaalmiddel – De euro blijft een erkend betaalmiddel, maar niet meer gewettigd door de Nederlandse overheid. Het behoudt dan haar status van reservemunt.

6. Volstorting deposito –  De DNB wordt in staat gesteld om de Nederlandse gulden uit te geven en zodra de deposito zijn volgestort zullen de geldpersen stoppen met draaien. Dit voorkomt dat de monetaire inflatie door middel van de gestegen nauwe geldhoeveelheid (M0 en M1) toeneemt en uiteindelijk de prijsstijgingen (PPI en CPI) gaat beïnvloeden.

7. Terugkeer goudtegoeden – Het goudbestand wordt aangevuld met teruggevraagde goudtegoeden van de Federal Reserve en IMF in New York. Deze dienen ter versterking van de Nederlandse gulden.

8. Solvabiliteitsherstel – De banken dienen hun solvabiliteit te herstellen en moeten hun kredieten stoppen totdat zij weer kredietwaardig zijn (50% of meer). De overige commerciële bankactiviteiten mogen zij voortzetten, zoals geldwisseling, deposito- en spaarrekeningen openen, portefeuillebeheer en investeringsfondsen oprichten.

9. Nationale Kredietbank – Om de zelfliquiderende kredieten voor het bedrijfsleven te garanderen wordt er een Nationale Kredietbank (NKB) opgericht door de Nederlandse overheid. De rente blijft op 5% staan, want vanwege de afwezigheid van de monetaire inflatie is dit een redelijk niveau. De Bank of North Dakota in de Verenigde Staten en de Alberta Treasury Branches in Canada functioneren al op dit niveau. North Dakota en Alberta zijn zeer goed gefinancierd en hebben geen last van de kredietcrisis en nauwelijks last van de economische crisis.

10. Rijksmunt – De Rijksmunt in Utrecht wordt weer in ere hersteld en wordt in staat gesteld om gouden en zilveren florijnen of dukaten te slaan, alsmede de opslag van goud en zilver voor investeerders, bedrijven, particulieren, pensioenfondsen en gemeenten. Dit zorgt ervoor dat de overheid geen vat meer heeft over het geld, want vanwege de rentearbitrage ligt de macht nu bij de investeerder. Rentearbitrage betekent eenvoudig dat wanneer de overheidsobligaties te weinig uitkeren, vanwege de absurd lage rente, men terug kan gaan naar goud als waardeopslagmiddel.

Toekomst IJsland

De IJslandse regering kan eenzelfde soort beleid gaan voeren. Zij zeggen het verdrag op met het IMF en zetten hun eigen Nationale Kredietbank op. Dit betekent dat zij hun economie met zelfliquiderend krediet gaan financieren en houden internationale vampierbanken op een veilige afstand. De ‘dreiging’ van de Europese Unie, dat ze niet bij de EU mogen is natuurlijk geen dreiging, maar een heerlijk vooruitzicht. Vele landen in de EU zijn in essentie reeds bankroet, want diverse internationale media hebben al bericht over het aankomende failliet van de eurozone. Landen als Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland hebben zulke grote schulden opgebouwd dat alleen een terugkeer naar hun eigen oorspronkelijke munt alsmede een nationale kredietbank soulaas kan bieden. In deze failliete boedel heeft een land als IJsland uiteraard niets te zoeken. In tegenstelling tot onze regering, die de Nederlanders heeft uitverkocht met het Verdrag van Lissabon (Europese Grondwet), houdt de IJslandse president daarentegen zijn rug recht. Proficiat!

Thomas JeffersonIets dergelijks heeft ook in de laat 18e eeuw plaatsgevonden in de jonge republiek van de Verenigde Staten toen president Thomas Jefferson weigerde om met de Bank of England samen te werken. Deze laatste werd verboden om de Verenigde Staten binnen te komen. In plaats daarvan werd een nationale bank in Pennsylvania opgericht, genaamd de Bank of Pennsylvania, die zich toelegde op zelfliquiderend krediet eerst in 1780 en later geherstructureerd na het falen van de Bank of North America in 1793. De Bank of North America faalde, omdat het zich profileerde als eerste centrale bank en daardoor haar door het Amerikaanse congres verleende handvest verloor.

Met uitzondering van bepaalde perioden heeft de Verenigde Staten van 1780 tot 1913 het zonder centrale bank goed kunnen redden. Dankzij dit gegeven werd deze republiek het rijkste land aan het begin van de vorige eeuw.

Albert Spits is bestuurslid van de Frédéric Bastiat Stichting en sinds vorig jaar verbonden aan het Goudstandaard Instituut (GSI).

Bronnen

Essays:

The Con in Central Bankers’ Confidence; Dr. Darryl Schoon, Financial Sense, San Diego, Californië, USA, 30 juli 2008
The United States of America; Dr. Darryl Schoon, Financial Sense, San Diego, Californië, USA, 4 januari 2010
Where Mises Went Wrong; Prof. Antal Fekete, Financial Sense, San Diego, Californië, USA, 16 september 2006
Nog steeds geen Icesave-akkoord in Ijsland; Walter Devenijns, FEM Business, 24 augustus 2009
Fortis Bank interested in Icesave-paper; Reuters, 10 oktober 2008,
Ron Paul’s Golden Rule; Alexandra Zendrian, Forbes, 8 januari 2010

Literatuur:

Web of Debt; Ellen Hodgson Brown, 31 januari 2008, Third Milennium Press, Wiltshire UK
Secrets of the Temple, How the Federal Reserve runs the Country; William Greider, Touchstone, New York, NY, USA, 1987 (ed. 15 januari 1989)

24 REACTIES

 1. Was/is de Nederlandse Bank, ondanks diens ‘onafhankelijke’ status, niet gewoon het speeltje van de weduwe van Amsberg en haar familie? Prins Pils zit ook in het bestuur. Is dat vanwege diens kwaliteiten als watermanager?

 2. Prima artikel. Stuur maar door naat Nout Wellink 😉

  Alleen punt 6 snap ik niet helemaal. Wanneer zijn die deposito’s in guldens volgestort? Probleem lijkt mij dat je een nieuwe ijkwaarde van de gulden tov de bestaande euro én goud moet instellen.
  Je kunt wel de goudvoorraden terughalen (als ze er al zijn!) maar die kunnen nooit de reeële waarde van de gulden dekken zoals die was voor de invoering van de euro lijkt mij.
  Geldhoeveelheden zijn in de tussentijd enorm toegenomen.
  Wil je alles weer terug omzetten in waardevaste guldens dan zal er een enorme devaluatie van je spaartegoeden optreden.

  Punt 8 kan volgens mij alleen maar met de nieuw in te voeren gulden als betaalmiddel. Het brengt namelijk een gigantische deflatie met zich mee en met de euro is dit beleid in europees verband niet te verwezenlijken. Als andere landen doorgaan met het huidige beleid van geldsmijten ben je als NL nergens.

  Inflatie is volgens mij gewoon een wetmatigheid als je teruggaat naar je oude munt. De kunst is om de nieuwe gulden daarna waardevast te maken. Hoe dat te doen is mij wel duidelijk nl door doorbreken van het monopolie op geld vanuit de overheid en het backen van die nieuwe gulden door goud/zilver.
  Herintroduceren een aantal landen hun nationale munt dan zal de discipline omtrent het eurobeleid ook herstellen en kunnen beide munten prima naast elkaar bestaan.

  Ik denk dat de situatie met euro en de PIGS landen eerst volledig uit de hand moet lopen voordat men overgaat tot her-invoeren van een eigen munt. De situatie die is ontstaan geeft aan dat men het verstand en vooral het lef niet heeft om pro aktief op te treden.

  Of is men gewoon te corrupt en is deze scam bewust opgezet?

  Albert S. [3] reageerde op deze reactie.

 3. @GB [2]: Bedankt voor je opmerking GB. Met punt 6 bedoel ik allereerst zorgen dat de papieren Nederlandse gulden wordt ingevoerd en daarmee de deposito van Nederlandse banken wordt volgestort. De deposito zijn ongeveer 5-10% van het totaal aan uitstaand kapitaal. De rest is middels krediet. Dus dat is niet zo’n dure oplossing als miljarden te storten in een failliete boedel, of de bank proberen over te nemen met alle skeletten in de kast. Wanneer de deposito zijn volgestort, dan stopt het systeem van depositogarantie automatisch, omdat elke bank solvabel dient te worden. Wanneer de 50% aan bankkapitaal (solvabiliteitseisen) is overschreden, dan kan de bank weer extra krediet verlenen. Voor die tijd niet.

  Let wel, dit is niet om de bank te redden, maar de depositohouders veilig te stellen. Nadat dit gebeurd is kan men gaan werken aan de goudvoorraad om zodoende de Nederlandse gulden te laten revalueren. Bij het stoppen van de geldpersen en de gestage verhoging van de goudhoeveelheid stijgt de waarde van de gulden navenant.

  GB [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Albert S. [3]:

  Duidelijk, Albert. Bedankt.
  Die solvabiliteitseisen zullen wel over de hele EUSSR gelijk moeten zijn voor alle banken anders ga je alsnog plat met je eigen banken.
  Je krijgt dan door het chronisch gebrek aan krediet torenhoge rentes en forse deflatie. Dat moet mijns inziens ook gebeuren. Het is echter de vraag hoeveel landen dit heden tendage kunnen opvangen.

  Ik denk niet dat dit in goed overleg in de eurozone gaat gebeuren gezien de grote verschillen in mentaliteit en belangen van de afzonderlijke landen.
  Landen als Griekenland, Ierland e.d. zijn failliet en hebben nog maar één uitweg en dat is weginflateren van de schuld middels hyperinflatie. Duitsland en Finland bv hebben tegengestelde belangen.

  De enigste weg hieruit is een crash van de EUSSR en de euro denk ik. De VS heeft al aangekondigd dat het opnieuw gaat investeren (ongelofelijk!) om de werkeloosheid te stoppen. Europa zal hierin meegaan om de euro niet te sterk te laten worden tov de dollar.
  Je ziet volgens mij al dat de inflatie een aanvang neemt door de onverklaarbare stijging van de beurzen, olie en andere commodities.
  Het kwaad is al geschied met de invoering van de euro en het 100% laten vallen van de eigen munt. Het grootste fiasco van na WO 2 wordt dit megalomane project.

  Wat er MOET gebeuren is mij redelijk duidelijk maar wat GAAT er gebeuren?
  Wat denk jij dat er daadwerkelijk gaat gebeuren?

  Albert S. [5] reageerde op deze reactie.

 5. @GB [4]: Mee eens GB. De grootste blunder was de euro in te voeren. Daar heb ik indertijd zo voor gewaarschuwd, omdat er een aantal zaken moet worden geregeld voordat men een gemeenschappelijke munt kan invoeren. De voorwaarden daarvoor zijn een gelijk economisch systeem over de hele unie, een zelfde rechtstelsel, een gemeenschappelijk doel gedragen door de gehele bevolking, eenzelfde belastingstelsel, geen enkele overheidsschuld, geen begrotingstekorten. Aan een paar zaken is wel aandacht besteeds, maar niet bij alle en dat is nu de achilleshiel geworden van de eurozone en uiteindelijk de EU. Het wachten is nu op een instorting van deze zone, alsmede het einde van de Unie.

  Na de onvermijdelijk ineenstorting, wellicht al binnen twee jaar, is er alleen nog maar plaats voor een vrijhandelszone met soevereine staten met ieder hun nationale kredietbank en een goud/zilverstandaard. Op deze manier wordt het vertrouwen van de burger in het systeem weer hersteld. Doet men dit niet dan is het leed straks niet meer te overzien.

 6. Over punt 6: Geen geld meer bijdrukken.
  Buitenlandse overheden zullen de Gulden dan zien als een veilige belegging, en hun valuta wisselen voor de Gulden.
  Je zult dit dan tegen moeten gaan wil de Gulden niet steeds schaarser worden.
  Als je vroeger als toerist in sommige landen op bezoek ging, was het zelfs uit den boze hun valuta mee te nemen naar huis.

  Albert S. [7] reageerde op deze reactie.

 7. @John [6]: Dat hoeft niet John, want de Zwitserse frank functioneert ook op dit niveau. Er zijn meer Zwitserse franken in omloop dan beschikbaar zijn in Zwitserland. Het betekent evenwel dat de gulden behoorlijk in waarde zal stijgen. Dat is ook de reden dat het nooit een wettig betaalmiddel moet zijn, maar gewoon een erkend betaalmiddel. Er is altijd een reservemunt aanwezig (dollar of euro) die de rol van internationaal betaalmiddel kan vervullen. Dus, naarmate de tijd vordert zullen de lokale guldenprijzen naar beneden gaan in en de euro- of dollarprijzen naar boven bijstellen.

  Kapitaalcontroles scheppen weer hun eigen problemen en is daarom stellig af te raden. De markt zal waarschijnlijk voor de gulden kiezen als deze waardevast blijkt en kan evenals vroeger het geval was met de dukaat en de Britse sovereign als gouden reservemunt fungeren. Een tekort aan geld is er nooit, want elk tekort vertaalt zich in een marktprijs en deze zal dan hoger uitvallen. De goudstandaard van de 19e eeuw is hierbij een empirische leidraad.

 8. Knap stukje schrijfwerk, Albert! Ook mooi dat ik in het kader van de vrije meningsuiting mag zeggen dat ik nog nooit in 1077 woorden zoveel onzin bijelkaar gekrabbeld heb zien worden. Beste Albert, verdiep je eerst eens in de feiten en papegaai niet al die leeghoofden als Henk Middelkoop c.s. na. Ik weet vanuit mijn werk vrij veel van het toezicht op financiële instellingen en ben dus een “betrouwbare bron” van wie je rustig mag aannemen dat in de Icesave-affaire DNB onvoldoende macht had om iets aan die zaak te doen. De IJslandse bankiers en hun toezichthouders zijn voor de volle 100% schuld aan de problemen. Op Europees niveau gaat hieraan iets gedaan worden. Da’s toch niet nodig als de schuld bij DNB zou liggen?
  Wat ook hypocriet is, is Wellink steeds als Kop van Jut gebruiken. Tot vorig jaar werd algemeen Wellink beschouwd als het beste jongetje van de klas; briljante man zelfs. Dat wordt werelwijd (behalve in Nederland blijkbaar) nog steeds zo ervaren. Het is dan heel makkelijk om de fouten die andere partijen maken (vaak ongrijpbaar of underdog, Scheringa bijv.), op mensen als Bos en Wellink af te schuiven.

  Eén troost echter Albert. Qua onzin word je ruimschoots verslagen door Bon Vivant met z’n opmerking over de vermeende macht van het Koningshuis over DNB.

  R. Hartman (NI) [9] reageerde op deze reactie.
  GB [11] reageerde op deze reactie.

 9. Citeerde Woutertje Bos op de televisie niet ooit een voormalig directeur van de ING die had gezegd dat “Bankiers hun eigen producten niet meer begrijpen.”
  Dat was mooi, want dan hoefde Bos die dus ook niet te begrijpen. En vervolgens gaf hij ons geld links en rechts weg aan banken die daar bonusfeestjes mee bouwden.
  Net als de riante contante betalingen aan Big Farme voor levensgevaarlijke, volslagen overbodige griepvaccins, noem ik dat ‘relocatie van fondsen’. Gek genoeg altijd rechtstreeks de zakken in van de heersende macht achter de macht.

  De huidige politici zijn ingehuurd om de economie op de klippen te laten lopen. De euro is als munteenheid vanaf het begin bedoeld geweest om te mislukken, zodat de nieuwe wereld orde met onderhuidse chips aan de gang kan (probleem, reactie, oplossing).

  O ja, en als we ooit ons goud terugkrijgen, dan graag als goud, en niet als verguld tungsten.

 10. @Marinus [8]:

  Heee; een vriendje (of werknemer?) van Nout?

  *dat in de Icesave-affaire DNB onvoldoende macht had om iets aan die zaak te doen.*

  Ach, ach we gaan ons weer verschuilen achter de internationale wet- en regelgeving. Als Nout Wellink die baan accepteert met de daarbij behorende (on)mogelijkheden voor effectief toezicht houden moet ie niet achteraf gaan zeuren dat ie de tools niet had. Hij is aangenomen om een gezond stabiel banksysteem in NL te waarborgen en de bevolking moet er op kunnen vertrouwen dat ie dat werkt goed doet.
  Dit verschuilen achter europeese regeltjes gaat met de EUSSR trouwens steeds erger worden. Niemand is uiteindelijk verantwoordelijk en de belastingbetaler moet betalen!
  Wedervraag; vind jij de IJslandse bevolking die dit volgens de europeese wetjes moet betalen wel schuldig is?

  *Wat ook hypocriet is, is Wellink steeds als Kop van Jut gebruiken. Tot vorig jaar werd algemeen Wellink beschouwd als het beste jongetje van de klas; briljante man zelfs.*

  Door wie werd ie beschouwd als het beste jongetje van de klas?
  Hij heeft gewoon keihard gefaald. De banken van IJsland stonden al langer te boek als risicovolle insolvabele banken die bij calamiteiten veel te weinig back up zouden hebben van het moederland dat garant zou moeten staan. Dat ze uiteindelijk ook veel meer dan die 500 miljoen uit de spaarmarkt in NL konden trekken is hem ook rechtstreeks aan te rekenen. Maar ja hij zal zich formeel wel weer achter de regeltjes en wetjes kunnen verschuilen…

  Door zijn bankiersvriendjes in de VS zal ie inderdaad wel als beste jongetje van de klas te boek staan. Hij heeft hun namelijk vrij baan gegeven om hun derivatentroep met een AAA strik erom heen aan allerlei investeerders all over the world aan de man te brengen.

  Ook de ING zal hem wel het beste jongetje van de klas vinden;

  http://925.nl/archief/2009/03/04/ing-keert-morgenochtend-voor-1-miljard-aan-bonussen-uit

  Kijk zo gaat dat! Nout en Wout nemen de alt A hypotheekrommel van ING direct in de VS over en laat de belastingbetaler garant staan voor de verliezen. Het bankierstuig mag vervolgens 1 miljard in zijn zakken steken aan winsten (?) van een bank die eigenlijk failliet zou moeten zijn!
  Toch gek; over die 1.3 miljard van IJsland loopt Wouter Bos te hoop en over die bijna even grote bonustoekenning zul je hem niet horen. Let maar op!
  Voor wie komen Nout en Wout nou eigenlijk op???
  Voor de bankparasieten die eigenlijk op straat hadden moeten staan wegens faillisement of voor de bevolking die dit allemaal moet betalen?? Jij mag het zeggen!

  Of Nout zich rechtstreeks verrijkt heeft aan deze criminele beroving van de bankwereld ten koste van de echte economie weet ik niet want ik ken hem niet. Misschien niet maar hij heeft het wel gefaciliteerd/gedoogd en daarmee is ie medeschuldig.
  Aftreden is dus wel het allerminste!

 11. Bedankt GB voor je heldere uitleg en inzicht. Helaas zijn mensen als Marinus nog niet zover op de ontwikkelingsschaal. Hij heeft het over de Europese ‘wetgeving’, maar als we deze boguswetgeving zouden toepassen op alle eurozonelanden, dan wordt de helft daarvan failliet verklaard en moeten ze de eurozone verlaten. Dus men kan zien hoe selectief men de ‘wetgeving’ wordt toegepast. Wat betreft Wellink als ‘beste’ jongetje van de klas is mij dat niet bekend. Hij wordt al sinds het debacle van Van der Hoop als blunderaar gezien. Sindsdien is het alleen maar bergafwaarts gegaan met Nout en zijn team. Laat staan dat men zo’n sujet ‘briljant’ zou willen noemen. In feite is het een overbetaalde nietsnut.

  Ik ken de financiële wereld op mijn duimpje, dus ik weet hoe slecht het toezicht en overzicht is van instellingen als de DNB. In feite behoort de DNB te worden gekortwiekt en het toezicht aan onafhankelijke instellingen te worden gegeven. De DNB is te nauw verweven met de bancaire sector, zodat hun beoordelingsgraad eronder lijdt. Wellink en zijn team hebben dat in de afgelopen jaren volop bewezen met hun incompetentie.

  Als slot wil ik toevoegen dat we nooit en te nimmer moeten instemmen met een Europese organisatie, want als het al zo erbarmelijk is op lokaal niveau dan kun je wel op je klompen aanvoelen hoe catastrofaal het wordt als het door de geldverspillende en nepotistische Eurocratie wordt georganiseerd.

 12. Albert S.;

  Niemand kan recht praten wat krom is. Je verschuilen achter regelgeving (als dat uitkomt) is wel het lafste wat je kunt doen.
  Keiharde voorwaarden stellen waardoor je je werk goed kunt doen of een baan niet accepteren/ontslag nemen is het devies.
  Dan de je een echte leider met ballen.

  Ik ken de financiële wereld absoluut niet op mijn duimpje, ben er niet werkzaam en heb ook geen hoge economische opleiding gevolgd. Maar als je de ontwikkelingen de laatste 2 jaar hebt gevolgd weet je dat het financiële systeem in al haar haarvaten corrupt en parasiterend is.

  Jammer dat het discussie over de oplossingen die er na de onvermijdelijke klap moeten komen en die jij hier aandraagt weer vertroebeld.
  Ik roep Marinus dan ook op om op een positieve manier de discussie aan te gaan waarom hij je verhaal “onzin” vindt en hoe hij denkt dat het beter kan. Misschien zitten er wel hiaten in die jij over het hoofd hebt gezien. Ik zie ze zo snel niet maar omdat hij het verhaal als onzin bestempeld ziet hij ze blijkbaar in overvloed.
  Argumenten van specialisten van beide zijden geven mij als relatieve leek ook meer inzicht in de materie.

 13. Wellink had, afgezien van de vraag of zijn benoeming tot Voorzitter van DNB nou zo’n verstandige beslissing was, al onmiddellijk na zijn toetreding tot het directoraat van de Bank voor Internationale Betalingen als voorzitter van DNB moeten worden ontslagen.

  Immers door die toetreding maakte hij zich direct afhankelijk van een supranationaal orgaan met een eigen agenda.

  Bovendien werd hij ook nog lid van de priveclub van David Rockefeller, de Trilaterale Commissie.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda_%28book%29

  Kortom, Wellink heeft op het Frederiksplein niets verloren, al decennialang niet.

 14. Inderdaad Spynose, door lid te zijn van de Trilateral Commission bestaat er een enorme belangenverstrengeling. Willem Middelkoop heeft dit ook al terecht aangedragen. Dit maakt de positie van Nout Wellink in feite onhoudbaar.

 15. Ik zag het Paul. Marinus blijkt een discipel van Arnold Heertje. M.a.w. de grootste economische charlatan die in Nederland rondloopt. Hij voorspelde zelfs in 2008 dat Nederland nooit in een crisis zou komen. Ik moest toen al smakelijk lachen om zoveel onbenul. Ik heb hem een paar jaar geleden gevraagd voor een economisch debat over goud, Keynesianisme en de Oostenrijkse School. Hij liet het afweten en wilde Prof. Wasdam van de UvA sturen. Tragisch dat hij mensen als Marinus zo in sprookjes heeft laten geloven, getuige zijn weinig inhoudelijk betoog. Het depositogarantieplan wordt inderdaad gedragen door de bancaire sector, vandaar dat het zo oneerlijk is, want juist de goede prudente banken worden gepakt door de slecht geleide instellingen. Het is als het ware een beloning voor slecht gedrag.

 16. Dank je Albert. Het stuk van de depositogarantie tussen de EUR 40k en EUR 100k wordt overigens toch door de staat gedekt? Verder zijn de meeste Nederlandse banken in handen van de staat of deels gegarandeerd. Om die reden is de belastingbetaler indirect alsnog degene die de rekening betaalt.

 17. Inderdaad Paul, het verschil wordt dus door de belastingbetalers opgehoest, terwijl zij part noch deel hebben aan het debacle van de DNB en de incompetentie van haar staf. Dat hebben we dus te danken aan nog zo’n groot onbenul, maar dan van de PvdA, Wouter Bos.

 18. Kan ik ondertussen vaststellen dat Marinus een inhoudsloze troll is of is dat nog te vroeg??

  Nou nog even dan! Als je het hele verhaal van A tot Z onzin vindt heb je natuurlijk even tijd nodig voor het weerwoord en jouw oplossingen.
  Altijd moeilijk waar te beginnen als je zoveel af te schieten hebt.

  Of niet Marinus 🙂 ?

Comments are closed.